Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI - KURS INSTRUKTORA: Oferta dla Ciebie


 

Oferta dla Ciebie:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

Kurs instruktora

 

 Warszawa  Warszawa

Zapraszamy zainteresowanych na kursy instruktorów

o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.


   Kursy te odbywają się w Warszawie    

 w dogodnych terminach,

uzgadnianych indywidualnie z uczestnikami.

 

Organizatorem jest Polska Federacja

 Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

 Federacja

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (działająca od 1988 roku) jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, ponieważ zrzesza ponad 30 związków i szkół różnych sztuk i stylów walki o korzeniach japońskich, chińskich, wietnamskich, koreańskich, filipińskich i innych. Jej prestiż wynika także z faktu, że zrzesza ponad 10-ciu mistrzów różnych stylów, posiadajacych najwyższy na świecie mistrzowski stopień 10 dan

Honbu Dojo

        

  

Kursy odbywają się

w siedzibie

Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki

w Warszawie przy 

ul. Patriotów 247.

 

   

Widok na salę treningową, w której odbywają się kursy.

   Celem KURSU INSTRUKTORA O SPECJALNOŚCI TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także ich potwierdzenie stosownym dokumentem - do prowadzenia w charakterze INSTRUKTORA zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie specjalności Taktyka i Techniki Interwencji na kursach zawodowych z kandydatami do uzyskania zawodu specjalisty ds. taktyki i technik interwencji.

 

   Ten KURS INSTRUKTORA ukierunkowany jest na metodykę nauczania (zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w kwestii nauczania innych osób), umożliwiającą zdobycie uprawnień instruktora o specjalności Taktyka i Techniki Interwencji.

 

   W związku z tym program kursu obejmuje między innymi:

  • metodykę przekazywania wiedzy na temat przepisów w kwestii interwencji, zasad postępowania w przypadku interwencji, a także w kwestii rozeznania sytuacji wymagającej interwencji i wyboru stosowanych technik interwencji (taktyka interwencji);
  • metodykę nauczania umiejętności zastosowania technik interwencji - w sposób zgodny z prawem, skuteczny, bezpieczny dla interweniującego i nie wyrządzający krzywdy obezwładnianemu. 

   W trakcie kursu odbywają się zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (ćwiczenia).

 

 soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan  soke Ryszard Murat 10 dan

Przykład zajęć praktycznych na jednym z kursów. Na fotografiach u góry: soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje niektóre ze sposobów obezwładniania niebezpiecznego napastnika z zachowaniem bezpieczeństwa dla interweniującego. Od lewej: jeden ze sposobów sprowadzenia napastnika do pozycji leżącej, w środku: jedna z dźwigni na rękę przydatnych do obezwładniania napastnika,

od prawej: jedna z dźwigni na nogi napstnika, aby mieć wolne ręce do ewentualnego przeszukania obezwładnionego

i w razie potrzeby założenia kajdanek.

   

   Cena kursu wynosi tylko 500.  

  

   Kurs odbyć można w formie zespołowej (w grupie innych uczestników) lub indywidualnie.

  

   Zajęcia kursowe odbywają się w dogodnych terminach - według uzgodnień - w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Terminy zajęć są uzgadniane indywidualnie z prowadzącym kurs i dostosowywane do możliwości uczestników.

Taktyka i techniki interwencji

Uczestnicy jednego z kursów

prezentują otrzymane dokumenty,

potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego instruktora o specjalności

Taktyka i Techniki Interwencji.

 

Od lewej: Krzysztof Jarząb 2 dan (Koszalin),

Piotr Bartoszewski 2 dan (Pilawa), Marek Szostak (Warszawa), Radosław Grudzień (Nowy Dwór Mazowiecki), Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa), Jacek Grzegorz Górski (Pilawa).

 

W środku prowadzący kurs prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan. Na fotografii widoczni są również inni uczestnicy

tego kursu, występujący w charakterze partnerów - od lewej: Jacek Borek (Warszawa), Arkadiusz Wiewiórowski 8 dan

(Warszawa), Krzysztof Gasek 5 dan (Ząbki), Mateusz Wiewiórowski (Warszawa).

   

   Po zaliczeniu kursu uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI, a zarazem tytuł zawodowy INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

 

   Ten tytuł zawodowy INSTRUKTORA zapewnia dodatkowy zawód i wiąże się z ewentualną pracą w charakterze INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI. 

 

   Po ukończeniu tego Kursu Instruktora uczestnik uzyska tytuł Instruktora o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI i będzie mógł odpłatnie prowadzić KURSY ZAWODOWE TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI dla zainteresowanych osób, które chcą podjąć lub już podjęły pracę w różnych firmach ochrony, instytucjach i służbach, np. w Straży Miejskiej lub Policji.

 

   KURS ma za zadanie fachowo przygotowywać do wykonywania wymienionego zawodu INSTRUKTORA.

 

   Zdobyty po ukończeniu KURSU zawód INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI  może być więc dla Ciebie podstawowym lub kolejnym zawodem i zajęciem.

 

   KURSY te są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom dużej rzeszy ludzi z całego kraju (kandydatów do pracy oraz osób już pracujących i służących w firmach ochrony, Straży Miejskiej, Policji i innych instytucjach), którzy chcieliby uzyskać lub podwyższyć swoje kwalifikacje oraz otrzymać potwierdzające ten fakt dokumenty.  

 mapa

   

Zdobyte uprawnienia są ważne nie tylko w Polsce,

ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz w innych państwach.

   

Z możliwości tej skorzystało szereg osób, które podjęły pracę

między innymi w Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Irlandii, Norwegii, Szwajcarii.

   UWAGA: niemało osób, które już ukończyły kurs i wykonują różne zawody, nie zamierza pracować w zawodzie INSTRUKTORA o specjalności TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI. 

   Osoby te udział w kursie potraktowały jako okazję do zdobycia użytecznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które wymagają interwencji w codziennym życiu. Każdemu zdarzyć się może sytuacja wymagająca skutecznego i zgodnego z prawem obezwładnienia agresywanego napastnika, atakującego osoby lub niszczącego mienie. Taka wiedza i umiejętności zawsze może się przydać.   

 

Ukończenie tego KURSU INSTRUKTORA znacznie ułatwia uczestnikowi wcześniejszy udział

w innym szkoleniu - KURSIE ZAWODOWYM TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI.

 

Jest to jednak zupełnie inny kurs, ukierunkowany na uzyskanie przez uczestnika

wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu

specjalisty ds. taktyki i technik interwencji (popularnie: specjalisty ds. ochrony).

 

Informacje na ten temat podane są w odrębnym artykule:

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI - KURS ZAWODOWY: Oferta dla Ciebie

   W omawianym tu kursie (instruktorskim, nie zawodowym) uczestniczyć mogą osoby wykonujące różne zawody i o różnym wykształceniu, kobiety i mężczyźni.


   Dotychczas wśród uczestników kursu byli między innymi funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, pracownicy firm ochrony, przedsiębiorcy (właściciele firm), instruktorzy sztuk walki, studenci, emeryci i bezrobotni.

 soke Ryszard Murat 10 dan

   Zajęcia na kursie prowadzi Prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i zarazem prawnik soke Ryszard Murat 10 dan.


   Posiada wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie, teoretyczne i praktyczne, poparte kilkudziesięcioletnią praktyką i wielkimi osiągnięciami.

 

   Ukończył między innymi dwie renomowane uczelnie: Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji) oraz Akademię Spraw Wewnętrznych MSW w Warszawie.

 

   W okresie ponad 30 lat prowadzone przez niego kursy instruktorskie z różnych specjalności (głównie Samoobrony i różnych sztuk walki) ukończyło kilka tysięcy osób z Polski i kilkaset z innych krajów, zdobywając stosowne uprawnienia zawodowe.

 

   Już ponad 30 lat temu prowadził szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego i zasad użycia broni palnej z oficerami i funkcjonariuszami służb specjalnych.

 soke Ryszard Murat 10 dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład zajęć w trakcie jednego z kursów.

     

Zainteresowanych ukończeniem tego kursu prosimy o kontakt

bezpośrednio z Prezesem Federacji Ryszardem Murat

e-mail: ryszard.murat@gmail.com lub tel. 795-143-378


   Nie przegap okazji. Zapraszamy. 

  

   Kurs kończy się egzaminami z zakresu wiedzy i umiejętności postępowania w sytuacjach wymagających interwencji, a następnie uroczystym wręczeniem dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje zawodowe.


Uroczyste wręczenie dokumentów

 

   Dalej prezentujemy wręczenie dokumentów niektórym uczestnikom kursu. Przedstawione fotografie świadczą, że w kursie biorą udział osoby z całego kraju, o różnych zawodach i wykształceniu, uczestniczące w kursie zarówno zespołowo, jak indywidualnie.

Jurczakowski

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności

Taktyka i techniki interwencji, 22 sierpnia 2014 roku.

   

             Dokument otrzymuje Adam Jurczakowski

(lat 47; zam. Piastów, woj. mazowieckie).

Uprawiał ju-jitsu (1 kyu), kick-boxing

i karate shotokan. 27 czerwca 2014 roku

ukończył w Federacji kurs instruktora

Samoobrony, a 27 lipca 2014 roku kurs zawodowy

o specjalności Taktyka i techniki interwencji. 

Z wykształcenia politolog,

               jest funkcjonariuszem Straży Miejskiej. 

. 

Bieleń

 

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 8 listopada 2013 roku.

   

Dokument otrzymuje Marek Bieleń

(lat 22; zam. Krosno, woj. podkarpackie).

Uprawia judo i jest instruktorem tego sportu walki.

Jest studentem Akademii Obrony Narodowej

                                 w Warszawie.

. 

Jarząb

 

          Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

   

Dokument otrzymuje Krzysztof Jarząb

      (lat 47; zam. Koszalin). Wcześniej ukończył

KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

Jest mistrzem Karate Tsunami, posiadaczem

 mistrzowskiego stopnia 2 dan i zaszczytnego

tytułu sensei (jap. 'mistrz nauczyciel"),

wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski

Karate Tsunami w kategoriach seniorów 

 i mistrzów, przedsiębiorcą budowlanym. 

Górski

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

   

      Dokument otrzymuje Jacek Grzegorz Górski

(lat 37; zam. Pilawa, woj. mazowieckie).

Wcześniej ukończył KURS ZAWODOWY

o specjalności Taktyka i techniki interwencji

(28 kwietnia 2013 roku). Jest instruktorem

Karate Tsunami, pracownikiem korporacji

"Avon" w Pilawie. 

Bartoszewski

 

         Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

 

          Dokument otrzymuje Piotr Bartoszewski

(lat 45;  zam. Pilawa, woj. mazowieckie).

Wcześniej ukończył KURS ZAWODOWY

o specjalności Taktyka i techniki interwencji

(28 kwietnia 2013 roku). Jest instruktorem

i weteranem Karate Tsunami, posiadaczem

 mistrzowskiego stopnia 2 dan i zaszczytnego

tytułu sensei (jap. 'mistrz nauczyciel'),

pracownikiem jednej z firm w Pilawie.

Szostak

 

 

 

         Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

     

Dokument otrzymuje Marek Szostak
(lat 49; zam. Warszawa). Wcześniej ukończył

KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

 i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

W przeszłości uprawiał Karate Shotokan,

 a obecnie System Czerwonego Feniksa.

Jest pracownikiem firmy ochrony.

Grudzień

 

 

         Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

   

         Dokument otrzymuje Radosław Grudzień
            (lat 31; zam. Nowy Dwór Mazowiecki,

woj. mazowieckie). Wcześniej ukończył

KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

Jest funkcjonariuszem Straży Granicznej

z lotniska w Modlinie.

 Duczmalewski          Wręczenie dokumentu potwierdzającego

ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 25 maja 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Jarosław Duczmalewski

(lat 57; zam. Warszawa). Wcześniej ukończył

 KURS ZAWODOWY o specjalności Taktyka

i techniki interwencji (28 kwietnia 2013 roku).

Jest instruktorem i liderem szkoły walki o nazwie

 System Czerwonego Feniksa, posiadaczem

 wysokiego mistrzowskiego stopnia 8 dan

i zaszczytnego tytułu hanshi (jap. 'mistrz

mistrzów'), pracownikiem znanego hotelu "Novotel" (dawniej pod nazwą "Forum")

w centrum Warszawy.

Satoła 

 

 

 

   

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności

 Taktyka i techniki interwencji, 20 kwietnia 2013 roku.

 

Dokument otrzymuje Mariusz Satoła
(lat 25; zam. Świdnica, woj. dolnosląskie).
Uprawia szereg stylów sztuki walki, zwłaszcza

modern ju-jitsu, w którym zdobył uczniowski

stopień 1 kyu. Jest funkcjonariuszem Policji.

 

 Borowski

 

 

 

   

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 3 listopada 2012 roku.

 

Dokument otrzymuje Iwo Borowski

(lat 42; zam. Biernacice, woj. dolnośląskie).

Jest instruktorem i mistrzem taekwon-do,

 posiadaczem mistrzowskiego stopnia 3 dan.


 

 

 Dolny

 

 

 

          Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 3 listopada 2012 roku.

     

Dokument otrzymuje Wojciech Dolny

(lat 49; zam. Wrocław). Jest zawodowym instruktorem i mistrzem taekwon-do, posiadaczem wysokiego mistrzowskiego stopnia 9 dan. Pełni funkcję prezesa Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do "Dolny Taekwon-do Center", a także wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. 

 Łukasz Kułynycz

 

 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności Taktyka i techniki interwencji, 22 sierpnia 2012 roku.

 

  Dokument otrzymuje Łukasz Kułynycz
(lat 25; zam. Świdnica, woj. dolnosląskie).
Uprawiał szereg stylów: kick-boxing, combat kalaki, krav maga i przede wszystkim modern ju-jitsu,

w którym zdobył mistrzowski stopień 1 dan.

Ukończył w Federacji również kurs instruktora

 Samoobrony. Jest studentem.

 

Błasiński 

 

 

 

 

Wręczenie dokumentu potwierdzającego

 ukończenie KURSU INSTRUKTORA o specjalności

Taktyka i techniki interwencji, 19 sierpnia 2012 roku.

 

                      Dokument otrzymuje Jacek Błasiński
                       (lat 21; zam. Puławy, woj. lubelskie).
     Uprawiał style: taekwon-do ITF i tang soo do, a od 2012 roku

Karate Tsunami. Jest mistrzem Karate Tsunami i posiadaczem

 mistrzowskiego stopnia 3 dan i zaszczytnego tytułu meijin

(jap. 'wybitny mistrz', wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski

Karate Tsunami w kategorii mistrzów. Ukończył w Federacji

również kursy instruktora Karate Tsunami, instruktora

Samoobrony i instruktora Walki K1 Full-contact.

Jest studentem.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3694809
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com