Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Ty też możesz zostać mistrzem Karate Tsunami! DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


   

Ty też możesz zostać

mistrzem Karate Tsunami!   

 

   Wielka liczba osób chce doskonalić się. Doskonalenie się odczuwają one jako ważną potrzebę w swoim życiu.

 

   Rozpocznij więc i Ty doskonalenie się, które stwarza Ci system Karate Tsunami.

 

   Uczestnicząc regularnie w zajęciach Karate Tsunami poprawisz nie tylko swoje zdrowie, sprawność i sylwetkę, ale także nauczysz się skutecznej samoobrony, która może uratować Ci zdrowie lub życie w razie napaści.

 

   I Ty możesz zostać mistrzem. Nie trać czasu, życia i unikalnych możliwości swojego rozwoju.

 

   Wykorzystując szybko podane tu niezwykłe możliwości możesz być też jednym z pierwszych na swoim terenie, zapoczątkowując działalność koła lub klubu Karate Tsunami (albo całej sieci klubów) i pomagając w ten sposób innym osobom.

 

   Wykorzystaj zatem swoją życiową szansę. Nie przegap okazji.

 

   W celu podjęcia praktyki Karate Tsunami skontaktuj się z Honbu Dojo - Centralnym Biurem Karate Tsunami:

 

04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247
tel. 795 143 378

e-mail: ryszard.murat@gmail.com
 

   Przyślij wypełnioną i podpisaną Deklarację członkowską Karate Tsunami. 

  

   Kliknij w ten napis: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA, następnie wydrukuj ją, wypełnij, podpisz i przyślij listem do Honbu Dojo w Warszawie.

 

   Doskonalić się możesz według jednego z dwóch stosowanych w systemie Karate Tsunami sposobów:

 • w zespole (klubie - dojo lub kole - dantai), 
 • samodzielnie (jako samouk). 
   

Soke Ryszard Murat prowadzi trening kata (Kumo) podczas zgrupowania instruktorów Karate Tsunami, Kazimierz Dolny 1996.

 

Doskonalenie się w zespole


   Zespołowe doskonalenie się polega na dobrowolnym uczestniczeniu w treningach zorganizowanej grupy, którymi kieruje instruktor.

 

   Taki sposób treningu daje szybko oczekiwane wyniki, a to z co najmniej następujących powodów:

 • treningi odbywają się zgodnie z określonym programem szkoleniowym, 
 • wprowadzanie materiału oraz jego nauka odbywa się z zachowaniem naukowych zasad metodyki, 
 • nstruktor na bieżąco kontroluje pracę zespołu i dba o eliminację błędów, popełnianych przez ćwiczących,
 • udział w pracy zespołu pobudza zaangażowanie i mobilizuje do większego wysiłku, 
 • w zespole występuje możliwość nauki walki z udziałem partnerów (pełniących rolę przeciwników), co jest nieodzowne dla osiągnięcia oczekiwanych wyników.

   Z tych powodów, o ile tylko jest to możliwe, należy starać się brać udział w zajęciach zorganizowanej grupy.

 

   Doskonalenie się w zespole odbywa się - jak wskazuje jej nazwa - w zespole w dwóch rodzajach organizacji:

 • w klubie (jap. dojo) - pod kierunkiem instruktora, 
 • w kole (jap. dantai) - pod kierunkiem przewodniczącego. 

   Charakterystyczną cechą zajęć zespołowych (zarówno w klubie, jak i w kole) jest ich specyficzna, pobudzająca do wysiłku atmosfera pracy.

 

  Stwarzają ją określone zasady zachowania się członków, specjalne stroje treningowe (jap. keiko-gi), unikalna średniowieczna japońska muzyka medytacyjna oraz kakemono (tradycyjny zwój z artystycznie wykaligrafowanymi ideogramami Tsunami).


Dojo - klub


   DOJO (jap. miejsce drogi; wymawiaj: doodźioo) to klub - sekcja Karate Tsunami, czyli zorganizowany zespół, złożony z co najmniej 15 członków, który pracuje - może być podzielony na grupy - pod kierownictwem instruktora o wysokim stopniu wtajemniczenia, zwykle mistrzowskim (jap. kancho).
 


Treningi Karate Tsunami odbywają się zwykle w niewielkich grupach, wskutek czego mogą być osiągane duże efekty szkoleniowe. Czasem jednak organizowane są treningi z udziałem wielkiej liczby osób. Każdy trening Karate Tsunami jest rozpoczynany i kończony ceremonią (shiki). Od prawej: soke Ryszard Murat 10 dan.

 

Dantai - koło


   DANTAI (jap. 'grupa') to koło Karate Tsunami, czyli zespół, złożony z co najmniej 3 osób (zwykle wspólnych znajomych lub krewnych), który pracuje pod kierownictwem swojego przewodniczącego (jap. gicho), zwykle posiadającego wyższy stopień wtajemniczenia od pozostałych członków koła.

 

   Treningi członków dantai odbywają się zwykle w pomieszczeniach prywatnych, a także w terenie.

 

   Pod względem organizacyjnym i szkoleniowym dojo stoi na wyższym poziomie od dantai: prowadzi regularne treningi i ma prawo organizowania egzaminów na stopnie wtajemniczenia przeprowadzanych przez upoważnionych mistrzów).

 

   Dantai funkcjonują na zasadzie kół zainteresowań (szeroko spotykanych na przykład w szkołach), ale mogą również osiągnąć wysoki poziom techniczny. Warunkami do tego są: odpowiednie zaangażowanie członków koła, utrzymywanie stałego kontaktu z Honbu Dojo Karate Tsunami (chodzi o dostęp do materiałów szkoleniowych) oraz systematyczny udział w zgrupowaniach (sesshin).

 

   Z czasem dantai zwykle przekształcają się w dojo (kluby).

 

Treningi Karate Tsunami mogą odbywać się nawet na podwórku prywatnego domu, jak to widać na tej fotografii - Łowicz, 2002.
Pierwszy od prawej: kyoshi Daniel Bogusz 5 dan.

 

Sesshin - zgrupowania Karate Tsunami


   Niezwykle ważną formą doskonalenia się (zarówno zespołowego, jak i samodzielnego) jest udział w zgrupowaniach Karate Tsunami (sesshin).

 

   Japońskie słowo "sesshin" oznacza 'łączenie serc' i świadczy, że uczestnicy zgrupowania łączą się psychicznie we wspólnych wysiłkach na drodze doskonalenia się.

 

   Sesshin (wymawiaj: seśsin) to zgrupowania Karate Tsunami, czyli okresowe zjazdy osób uprawiających ten styl w celu wspólnego doskonalenia się na zespołowych treningach.

 

Zespołowe treningi na zgrupowaniach Karate Tsunami posiadają niepowtarzalny nastrój.

Na fotografii trening technik Karate Tsunami w wodzie (tu wbicie kara-oi-zuki) w wykonaniu instruktorów

podczas zgrupowania w Kazimierzu Dolnym, 1996. Przed grupą - soke Ryszard Murat. 

 

   W stylu Karate Tsunami sesshin organizują poszczególne kluby (tylko dla swoich członków, a czasem także dla członków zaprzyjaźnionych klubów), a ponadto Honbu Dojo Tsunami.

 

   Zgrupowania Karate Tsunami mają różną długość - mogą trwać jeden dzień, dwa dni (sobota i niedziela), trzy dni, dziesięć dni itd. Charakteryzują się też dużą intensywnością wysiłku, ponieważ zwykle przeprowadza się na nich po trzy treningi dziennie.

 

   Dzięki temu uczestnicy zgrupowania w krótkim czasie mogą odnieść znaczące sukcesy w zakresie opanowywania nowych umiejętności oraz składania egzaminów na kolejne stopnie wtajemniczenia.

 

   Zgrupowania w Honbu Dojo Karate Tsunami organizowane są dla instruktorów, a także dla osób posiadających rożne poziomy zaawansowania i stopnie wtajemniczenia, w tym również dla osób początkujących.

 

   Udział w tych zgrupowaniach mogą też brać osoby, które uprawiają inne style, niż Karate Tsunami (bez konieczności zmiany stylu).


 Przykład treningu na zgrupowaniu Karate Tsunami w terenie. Soke Ryszard Murat prowadzi trening instruktorów tsunami w malowniczych wąwozach w okolicy Kazimierza Dolnego. Drugi: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, trzeci: sensei Marek Kurkowski 2 dan (Łowicz).

 

Doskonalenie się samodzielne


  
Samodzielne doskonalenie się podejmowane jest przez samouków - osoby, które nie mają możliwości doskonalenia się ani w klubie, ani w kole. Przy odpowiedniej organizacji pracy i właściwym podejściu zainteresowanego pozwala ona również osiągać znaczące rezultaty.

 

   Na indywidualne uprawianie Karate Tsunami decydują się osoby, które nie mają możliwości uczestniczenia w treningach zespołowych, przede wszystkim z powodu braku czasu albo znacznej odległości od najbliższego klubu bądź koła.


Indywidualnie tsunami ćwiczyć można w różnych miejscach, na przykład w domu, ogrodzie, parku, lesie czy na przydomowym podwórku - jak na przedstawionej fotografii - kyoshi Daniel Bogusz 5 dan, doskonali kopnięcie yoko-geri-kekomi, Łowicz 2002.

 

   Przy odpowiednim zaangażowaniu i wytrwałości takie indywidualne uprawianie tsunami może przynosić znakomite efekty.  
 

   Rozpoczęcie praktyki samodzielnej wiąże się z formalnym wstąpieniem do Karate Tsunami Renmei (Federacji Tsunami) w charakterze członka indywidualnego. W tym celu chęć przystąpienia do Federacji należy zgłosić pisemnie (listem) do Honbu Dojo Karate Tsunami.

 

   Członek indywidualny Renmei posiada takie same prawa, jak każdy członek klubu i koła, a w szczególności możliwość korzystania z wszelkich form szkoleniowych i publikacji oraz składania egzaminów na stopnie we wszystkich dojo Karate Tsunami (w kraju i za granicą).

 

   Samodzielne uprawianie Karate Tsunami jest możliwe dzięki wykorzystywaniu materiałów szkoleniowych: książek i filmów, a ponadto dzięki okresowemu uczestnictwu w zgrupowaniach (sesshin).

 

   Na zgrupowaniach tych samouk poznaje nowy materiał, otrzymuje fachowe wskazówki od instruktora oraz może składać egzaminy na kolejne stopnie wtajemniczenia.

 

   Po zdobyciu odpowiedniego stopnia wtajemniczenia samouk może założyć (zwykle ze swoimi krewnymi i znajomymi) oraz prowadzić koło Karate Tsunami - dantai. Dzięki temu, ćwicząc w zespole z innymi osobami, stwarza korzystniejsze warunki do treningu sobie samemu, a ponadto umożliwia to samo innym.

 

   Później, po zdobyciu jeszcze wyższego stopnia wtajemniczenia (co najmniej 3 kyu) oraz ukończeniu kursu instruktorskiego, osoba taka może prowadzić zajęcia w charakterze instruktora.

 

   W ten sposób rozpoczynało swoją karierę wielu instruktorów i mistrzów Karate Tsunami (zobacz dział: Polscy mistrzowie i instruktorzy Karate Tsunami).

 

   I Ty masz taką możliwość.

 

   W tym celu skontaktuj się z Honbu Dojo Karate Tsunami - Centralnym Biurem Karate Tsunami:

 

04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247 
tel. 795 143 378

e-mail: ryszard.murat@gmail.com

 

   I Ty możesz zostać mistrzem!

   

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4013211
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com