Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kierownictwo Karate Tsunami


 

Kierownictwo systemu Karate Tsunami  

 

   Za kierowanie rozwojem Karate Tsunami od początku historii tego systemu (od 1979 roku) odpowiada jego założyciel sōke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Do pomocy w tym kierowaniu powołuje on kompetentnych instruktorów - mistrzów, już sprawdzonych i zasłużonych w rozwoju systemu tsunami w danym kraju lub regionie.

 

   Osoby te skupione są w dwóch gremiach:

 1. Honbu - Zarządzie Karate Tsunami Renmei (Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami),
 2. Honbu - Zarządzie Pōrando Karate Tsunami Kyōkai (Polskiej Federacji Karate Tsunami).

   Zadaniem Honbu Karate Tsunami Renmei (wymawiaj: remmej) jest bieżące kierowanie oraz koordynowanie rozwoju Karate Tsunami na świecie, natomiast Honbu Pōrando Karate Tsunami Kyōkai (wymawiaj: kjookaj) - w Polsce.

 

   Poszczególni członkowie tych gremiów zajmują się koordynowaniem rozwoju Karate Tsunami w określonym regionie lub środowisku.

 

   Uwaga: japońskie słowo Honbu (wymawiaj: hombu) oznacza "kierownictwo, zarząd" i w tym znaczeniu używane jest w systemie Karate Tsunami.


   Skład Honbu Karate Tsunami Renmei (Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami):

 1. prezydent - sōke Ryszard Murat 10 dan,
 2. vice-prezydent - hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan,
 3. członek - kyōshi Viktor Sokolovski 5 dan (Ameryka),
 4. członek - shihan Valeriy Ovsiannikov 7 dan (azjatycka część Rosji),
 5. członek - kyōshi Giennadiy Giekov 5 dan (Ukraina i kraje byłego ZSRR),
 6. członek - shihan Anatoliy Richagov 7 dan (europejska część Rosji),
 7. członek - sensei Jose da Gama 1 dan (Afryka),
 8. członek - sensei Robert Czajkowski 1 dan (Żydowskie Kluby Maccabi).

   Zadaniem prezydenta i vice-prezydenta jest bieżące kierowanie oraz reprezentowanie Karate Tsunami w skali globalnej, zaś członków Honbu - w skali regionu.
 


Sōke Ryszard Murat 10 dan
Warszawa, Polska

prezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami 


Sōke Ryszard Murat 10 dan demonstruje charakterystyczne dla Karate Tsunami kopnięcie yoko-geri-kekomi z wiceprezydentem Renmei - hanshi Włodzimierzem Parfieniukiem 8 dan.
 
Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan
Hajnówka, Polska/Zurich, Szwajcaria/ Modena, Włochy

wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami 


Wiceprezydent Renmei hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan słynie z doskonałego wykonywania technik Karate Tsunami. Na fotografii ćwiczy kopnięcie yoko-geri-kekomi na plaży w wielkim ośrodku wypoczynkowym Rimini we Włoszech.
 
Kyōshi Viktor Sokolovski 5 dan
Toronto - Kanada, Ameryka

członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami 
Członek Honbu Renmei i koordynator rozwoju Karate Tsunami w Ameryce - kyōshi Viktor Sokolovski 5 dan doskonali sztandarowe dla Karate Tsunami kopnięcie yoko-geri-kekomi w swoim dōjō w Toronto (Kanada).
 
Shihan Valeriy Ovsiannikov 7 dan
Komsomolsk nad Amurem, azjatycka część Rosji

członek Zarządu
Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami 


Członek Honbu Renmei i koordynator rozwoju Karate Tsunami na Syberii i Dalekim Wschodzie shihan Valeriy Ovsiannikov 7 dan prezentuje książkę sōke Ryszarda Murata 10 dan - "Karate dla początkujących i zaawansowanych" w swoim domu w Komsomolsku nad Amurem.
 
Shihan Anatoliy Richagov 7 dan
Sankt-Petersburg,
europejska część Rosji

członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami 
 

Członek Honbu Renmei i koordynator rozwoju Karate Tsunami w europejskiej części Rosji - shihan Anatoliy Richagov 7 dan (w środku) i główni instruktorzy Karate Tsunami z Sankt-Petersburga: sensei Vładimir Łoginov 2 dan (z lewej) i meijin płk Siergiey Ilichov 3 dan (z prawej).

Kyōshi  Giennadiy Giekov 4 dan
Czerniowcy, Ukraina

członek Zarządu Międzynarodwej Federacji Karate Tsunami 


Członek Honbu Renmei i koordynator rozwoju Karate Tsunami na Ukrainie i w innych krajach byłego ZSRR - kyōshi  Giennediy Giekov 5 dan (Czerniowcy, Ukraina) i sōke Ryszard Murat 10 dan w trakcie treningu w Warszawie po egzaminie na mistrzowski stopień 3 dan.

 

Sensei dr Jose da Gama 1 dan
Luanda, Angola, Afryka

członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami 


Członek Honbu Renmei - prawnik sensei dr Jose da Gama 1 dan jest uczniem sōke Ryszarda Murata 10 dan i ukończył prawo na tym samym Uniwersytecie Warszawskim. Jest sekretarzem i doradcą prezydenta Angoli.
 
Sensei Robert Czajkowski 1 dan
Nowy Jork, USA,
żydowskie kluby Maccabi

członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami 


Członek Honbu Renmei i koordynator rozwoju Karate Tsunami w środowiskach żydowskich (członek światowych władz głównych organizacji żydowskich) - sensei Robert Czajkowski 1 dan (pierwszy od prawej) w rozmowie z prezydentem USA Billem Clintonem. Obok prezydenta naczelny rabin Polski Michael Schudrich (z Nowego Jorku) oraz żona prezydenta Hillary Clinton. 

    
   Skład Honbu Pōrando Karate Tsunami Kyōkai (Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami):

 1. prezes - sōke Ryszard Murat 10 dan - Warszawa,
 2. wiceprezes - hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan - Hajnówka,
 3. członek - shihan O.Grzegorz Badziąg 6 dan - Wałcz,
 4. członek - shihan Waldemar Badziąg 7 dan - Piła,
 5. członek - kyōshi Daniel Bogusz 5 dan - Łowicz,
 6. członek - shihan Sławomir Graff 6 dan - Bolesławiec,
 7. członek - renshi dr Andrzej Kamiński 4 dan - Warszawa,
 8. członek - kyōshi Krzysztof Liminowicz 5 dan - Bydgoszcz,
 9. członek - renshi Janusz Popiołek 4 dan - Warszawa.

   Zadaniem prezesa jest bieżące kierowanie oraz reprezentowanie Karate Tsunami w skali kraju, zaś członków Honbu - w skali regionu.

 

   Osoby powoływane w skład Honbu są doświadczonymi instruktorami i działaczami oraz wybitnymi mistrzami Karate Tsunami. Wielokrotnie dali oni dowody swoich talentów organizacyjnych oraz doświadczenia - między innymi organizując ośrodki Karate Tsunami oraz różnego rodzaju imprezy.
 


Sōke Ryszard Murat 10 dan
(Warszawa)
prezes Polskiej Federacji Karate Tsunami 

 

Sōke Ryszard Murat 10 dan prowadzi ćwiczenia medytacyjne z instruktorami Karate Tsunami

w trakcie XII zjazdu Karate Tsunami; Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 1994.


Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan
(Hajnówka)
wiceprezes Polskiej Federacji Karate Tsunami
 
Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan jest wyjątkowo odporny i potrafi ćwiczyć zarówno w upale w ciepłych krajach, jak i w śniegu

oraz na trzaskającym mrozie. Na fotografii doskonali kombinacje technik zimą w Puszczy Białowieskiej.
 
Shihan O.Grzegorz Badziąg 6 dan
(Wałcz)
członek Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami
 
Shihan O.Grzegorz Badziąg 6 dan (Wałcz) odbiera z rąk sōke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat potwierdzający

 powołanie go na członka Honbu Kyōkai na jednym ze zgrupowań w Honbu Dōjō w Warszawie.


Shihan Waldemar Badziąg 7 dan
(Piła)
członek Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami 

Członek Honbu Kyōkai - shihan Waldemar Badziąg 7 dan (Piła) jako sędzia główny kierował I Mistrzostwami Polski Karate Tsunami - Bytom '2005 i wręczał medale zwycięzcom. Na fotografii wręcza medal Krystianowi Hernciszowi z Otwocka.  
 
Kyōshi Daniel Bogusz 5 dan
(Łowicz)
członek Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami  

 

Shihan Sławomir Graff 6 dan
(Bolesławiec)
Członek Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami
 
Renshi dr Andrzej Kamiński 4 dan
(Warszawa)
członek Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami 

 

Członek Honbu Kyōkai - renshi dr Andrzej Kamiński 4 dan (Warszawa) doskonali kopnięcie yoko-geri-kekomi

w trakcie jednego ze zgrupowań Karate Tsunami nad Bałtykiem.

 

Kyōshi Krzysztof Liminowicz 5 dan
(Bydgoszcz)
członek Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami 

 

Kyōshi Krzysztof Liminowicz 5 dan słynie z precyzyjnego wykonania technik Karate Tsunami.

Na fotografii ćwiczy kopnięcie tobi-yoko-geri-kekomi.

 

Renshi Janusz Popiołek 4 dan
(Warszawa)
członek Zarządu Polskiej Federacji Karate Tsunami
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4039235
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com