Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

International Karate Tsunami Masters and Instructors


 

International Karate Tsunami

Masters and Instructors

 

 Poland

Styl Karate Tsunami

założony został w Polsce,

a siedziba jego władz (Centralne Biuro - Honbu Dojo - Headquarters) funkcjonuje

w stolicy Polski -

Warszawie w Europie. 

Karate Tsunami style

was founded in Poland,

and the seat of its authorities (Central Office - Honbu Dojo - Headquarters) functions

in the Polish capital -

Warsaw in Europe.  

 Warsaw
Glob   

Styl Karate Tsunami uprawiany jest już w wielu krajach

na wszystkich kontynentach – w Europie, Azji, Afryce,

Ameryce i Australii.

 

Tsunami Karate style is practiced in a lot of countries

on all continents - Europe, Asia, Africa, America and Australia.

 
Karate Tsunami

   Świadczy to, że system Karate Tsunami jest skuteczny, zrozumiały i przystępny oraz zdobywa chętnych na całym świecie - bez względu na różnice narodowe, kulturowe i religijne.

  

   It proves that Tsunami Karate system is effective, understandable and accessible, and wins people around the globe - regardless of national, cultural and religious differences.

   

 

Trafnym odbiciem

ogólnoświatowego rozwoju

Karate Tsunami jest jego logo:

koło symbolizujące glob ziemski,

opasane czarnym pasem.

Renmei

 

   

 Appropriate reflection

of the global Karate Tsunami

development is its logo:

a circle symbolizing the earth,

girded with the black belt.

    Wykaz najważniejszych mistrzów i instruktorów

Karate Tsunami z różnych krajów świata

The list of the most important masters and instructors

Karate Tsunami from different countries of the world  


        Wykaz ten jest stopniowo uzupełniany i aktualizowany. Kolejność alfabetyczna - według nazw krajów.

  

        This list is gradually supplemented and updated. The alphabetical order - by countries names.

 

 

 ALGERIA / ALGIERIA - Tizi Ouzou:


Renshi Mouloud Nait Ali 4 dan
Oficjalny przedstawiciel w Algierii i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Tizi Ouzou

The official representative in Algeria and head of Tsunami Karate Center in Tizi Ouzou

 Mapa

 Mouloud  Algieria  Algieria

Renshi Mouloud Nait Ali po egzaminie na 4 dan w Honbu Dojo w Warszawie prezentuje certyfikat

i pełnomocnictwo do reprezentowania Karate Tsunami w Algierii.

Renshi Nait Mouloud Ali after the exam for 4 dan in Honbu Dojo in Warsaw/Poland/Europe presents

the certificate and the power of attorney to represent Tsunami Karate in Algeria.

 

 Algeria  Tizi Ouzou  Tizi

 Mapa Algierii i widoki miasta Tizi Ouzou.

   Map of Algeria and views of city Tizi Ouzou.  

 

   ALGERIA / ALGIERIA - Tizi Ouzou:
Meijin Ali Kacimi 3 dan
Oficjalny przedstawiciel w Algierii i Maroko

i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Tizi Ouzou

The official representative in Algeria and Morocco

and head of Tsunami Karate Center  in Tizi Ouzou

 Mapa

 Kacimi  Kacimi

Od lewej: oficjalny przedstawiciel Karate Tsunami w Algierii i Maroko meijin Ali Kacimi 3 dan prezentuje walkę

z użyciem noża (tanto) podczas jednego z pokazów. Od prawej: meijin Ali Kacimi 3 dan z jedną ze swoich grup.

From the left : the official representative of Karate Tsunami in Algeria and Morocco meijin Ali Kacimi 3 dan

presents fight with a knife (tanto) during a show. From the right: meijin Ali Kacimi 3 dan with one of his groups.

     

  BENIN - Cotonou:


Meijin Atindehou Louya Chancelda Velcin 3 dan
Oficjalny przedstawiciel Karate Tsunami w krajach Afryki Środkowej: Beninie, Kongo

i Demokratycznej Republice Konga oraz kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Cotonou

The official representative Karate Tsunami in countries of the Central Africa: Benin, Congo

and the Democratic Republic of Congo and head of the Karate Tsunami Centre in Cotonou 

 Mapa

 Tonfa  Benin

Od lewej: meijin Atindehou Louya Chancelda Velcin 3 dan w trakcie treningu z jednym z ulubionych przyrządów

w Karate Tsunami – tonfa. Od prawej: z jedną ze swoich grup w mieście Cotonou, Benin (pierwszy od lewej).

From the left: meijin Atindehou Louya Chancelda Velcin 3 dan during training with one of Karate Tsunami favorite

instrument - tonfa. From the right: with one of his groups in Cotonou, Benin (the first from the left).

 

 Benin  Cotonou  Cotonou

 Mapa Beninu i typowe widoki miasta Cotonou. 

Map of Benin and views of city Cotonou. 

 

 CYPRUS / CYPR - Limassol:


Renshi Agis Agisilaou 4 dan
Oficjalny przedstawiciel na Cyprze i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Limassol

The official representative in Cyprus and head of Tsunami Karate Center in Limassol

 Mapa

 renshi Agis Agisilaou 4 dan  tv  Agisilaou

Od lewej: oficjalny przedstawiciel Karate Tsunami na Cyprze renshi Agis Agisilaou 4 dan. W środku: renshi Agis Agisilaou 4 dan

w trakcie pokazu Karate Tsunami dla cypryjskiej telewizji, 2002. Od prawej: renshi Agis Agisilaou soke Ryszard Murat 10 dan

podczas ceremonii zakończenia egzaminu na stopień 4 dan w Honbu Dojo w Warszawie, 2001.

From the left: the official representative Karate Tsunami in Cyprus renshi Agis Agisilaou 4 dan. In the middle:

renshi Agis Agisilaou 4 dan (from the right) during tsunami demonstration for Cypriot television, 2002. From the right:

renshi Agis Agisilaou and soke Richard Murat 10 dan during the end of examination ceremony for degree 4 dan

in Honbu Dojo in Warsaw/Poland/Europe, 2001.

 

Cyprus   Limassol  Limassol

Mapa Cypru i widoki miasta Limassol.

Map of Cyprus and views of city Limassol. 

 

GREAT BRITAIN - Ipswich:

 

Kyoshi Mariusz Kowalski 5 dan
Oficjalny przedstawiciel w Wielkiej Brytanii i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Ipswich

The official representative in Great Britain and head of Tsunami Karate Centre in Ipswich

 Ipswich

 Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich  Mariusz Kowalski Ipswich  Renshi Mariusz Kowalski 4 dan Ipswich

Od lewej: kyoshi Mariusz Kowalski 5 dan w trakcie typowej dla Karate Tsunami medytacji siedząc (za-zen), w środku:

 w trakcie egzaminu na mistrzowski stopień, od prawej: soke Ryszard Murat 10 dan wręcza mu dokument

potwierdzający przedstawicielstwo Karate Tsunami do oficjalnego reprezentowania tego stylu w Wielkiej Brytanii.

From the left: kyoshi Mariusz Kowalski 5 dan during typical for Karate Tsunami sitting meditation (za-zen),

in the middle: during the exam for master's degree, from the right: soke Richard Murat 10 dan

hands him a document confirming the official representation of style Karate Tsunami in Great Britain.

 

 Ipswich  Anglia  Anglia

Mapa rejonu Wielkiej Brytanii z zaznaczeniem miasta Ipswich oraz typowe widoki Ipswich.

Map of area of Great Britain where is marked Ipswich and typical views of Ipswich.

 

 INDIA / INDIE - New Delhi:


Shihan Shiv Kumar Panchal 6 dan
Oficjalny przedstawiciel w Indiach i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w New Delhi

The official representative in India and head of Tsunami Karate Centre in New Delhi

 mapa
 Panchal  Panchal  Panchal

Shihan Shiv Kumar Panchal 6 dan w trakcie egzaminu na mistrzowski stopień 6 dan w Honbu Dojo w Warszawie.

Shihan Shiv Kumar Panchal 6 dan during the exam for master degree 6 dan in Honbu Dojo in Warsaw/Poland/Europe.

 

 Indie  New Delhi  New Delhi

 Mapa Indii i widoki stolicy tego kraju New Delhi.

Map of India and views of the capital city New Delhi.

 

 

 IRAN - Tehran / Teheran:


Shihan Amin Amini 7 dan
Oficjalny przedstawiciel w Iranie i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Teheranie

The official representative in Iran and head of Tsunami Karate Center in Tehran

mapa 

 shihan Amin Amini 7 dan  shihan Amin Amini 7 dan  shihan Amin Amini 7 dan

Od lewej: oficjalny przedstawiciel Karate Tsunami w Iranie shihan Amin Amini 7 dan. W środku: shihan Amin Amini 7 dan wykonuje jedną
z typowych dla Karate Tsunami technik nożnych yoko-geri-kekomi (boczne kopnięcie wbijające) na egzaminie technicznym w Honbu Dojo w Warszawie na stopień 7 dan. Od prawej: shihan Amin Amini otrzymuje z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat na stopień 7 dan. 

From the left: the official representative of Karate Tsunami in Iran shihan Amin Amini 7 dan. In the middle: shihan Amin Amini 7 dan performs one of Karate Tsunami typical foot technique yoko-geri-kekomi (side thrust kick) on a technical exam in Honbu Dojo

in Warsaw/Poland/Europe for 7 dan degree. From the right: shihan Amin Amini receives at the hands

of soke Richard Murat 10 dan certificate for degree 7 dan. 

 

 Iran  Tehran Tehran 

 Mapa Iranu i widoki stolicy tego kraju Teheranu.

Map of Iran and views of the capital city Tehran.  

 

     

 IRAN - Tehran / Teheran:


Shihan Hamid Mohtashami 7 dan
Oficjalny przedstawiciel w Iranie i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Teheranie

The official representative in Iran and head of Tsunami Karate Center in Tehran

mapa 

 Mohtashami  Iran  Hamid Mohtashami 7 dan

Od lewej: oficjalny przedstawiciel Karate Tsunami w Iranie shihan Hamid Mohtashami 7 dan. W środku: spotkanie liderów

irańskiego środowiska sztuk walki pod kierownictwem Hamida Mohtashami (na wprost) z Ayatollahem Rafsandżani (w centrum),

 Przewodniczącym Zgromadzenia Ekspertów. Ali Akbar Haszemi Rafsandżani był Przewodniczącym Irańskiego Parlamentu

(w latach 1979-89) i Prezydentem Iranu (w latach 1989-1997). Od prawej: shihan Hamid Mohtashami 7 dan

i soke Ryszard Murat 10 dan w Warszawie.

From the left: the official representative Karate Tsunami in Iran shihan Hamid Mohtashami 7 dan. In the middle: meeting of Iranian

leaders of martial arts environment under the leadership of Hamid Mohtashami (straight in front) with Ayatollah Rafsanjani (in the centre),

 the Chairman of the Assembly of Experts. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani was the Chairman of the Iranian Parliament (between 1979-89)

 and the President of Iran (1989-1997). From the right: shihan Hamid Mohtashami 7 dan and soke Richard Murat 10 dan

in Warsaw/Poland/Europe.

 

 IRAN - Tehran / Teheran:


Shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan
Oficjalny przedstawiciel w Iranie i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Teheranie

The official representative in Iran and head of Tsunami Karate Center in Tehran

mapa 

 shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan  shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan  shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan

 Od lewej: oficjalny przedstawiciel Karate Tsunami w Iranie shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan. W środku: shihan Jahanbakhsh Moradi

wykonuje tokui-kata (formę nauki walki z kilkoma napastnikami) z użyciem dwóch pałek (hanbo) na egzaminie technicznym w Honbu Dojo w Warszawie na stopień 7 dan. Od prawej: shihan Jahanbakhsh Moradi otrzymuje z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat na stopień 7 dan.

From the left: the official representative of Karate Tsunami in Iran shihan Jahanbakhsh Moradi 7 dan. In the middle: shihan

Jahanbakhsh Moradi performs tokui-kata (a form of learning fight against several attackers) with two sticks (hanbo) during

a technical examination in Honbu Dojo in Warsaw/Poland/Europe  for 7 dan degree. From the right: shihan Jahanbakhsh Moradi

receives at the hands of soke Richard Murat 10 dan certificate for degree 7 dan.

   

 IRAN - Tehran / Teheran:


Shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan
Oficjalny przedstawiciel w Iranie i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Teheranie

The official representative in Iran and head of Tsunami Karate Center in Tehran

mapa 

 shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan  shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan  shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan

Od lewej: oficjalny przedstawiciel Karate Tsunami w Iranie shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan. W środku: shihan Mohammad Mansouri Fard wykonuje tokui-kata (formę nauki walki z kilkoma napastnikami) z użyciem dwóch noży (tanto) na egzaminie

technicznym w Honbu Dojo w Warszawie na stopień 6 dan. Od prawej: shihan Mohammad Mansouri Fard otrzymuje

z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat na stopień 6 dan.

From the left: the official representative of Karate Tsunami in Iran shihan Mohammad Mansouri Fard 6 dan. In the middle:

shihan Mohammad Mansouri Fard performs tokui-kata (a form of learning fight against several attackers) with two knives (tanto)

during a technical examination in Honbu Dojo in Warsaw/Poland/Europe for degree 6 dan. From the right: shihan

Mohammad Mansouri Fard receives at the hands of soke Richard Murat 10 dan certificate for degree 6 dan.

   
                                      ITALY / WŁOCHY - Carpi:


Renshi Andrea Rossi 4 dan
Oficjalny przedstawiciel we Włoszech

i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Carpi, Reggio Emilia

The official representative in Italy and head of Tsunami Karate Center in Carpi, Reggio Emilia

 Carpi

 renshi Andrea Rossi 4 dan  renshi Andrea Rossi 4 dan  renshi Andrea Rossi 4 dan

Od lewej: renshi Andrea Rossi 4 dan w trakcie jednego z treningów w Carpi z użyciem różnych przyrządów, używanych w Karate

Tsunami. W środku: renshi Andrea Rossi 4 dan broni się blokiem soto-uke przy użyciu tonfa przed silnym kopnięciem yoko-geri-kekomi

w wyklonaniu hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan na dziedzińcu słynnego zamku w Carpi z XIII wieku. Od prawej: hanshi

Włodzimierz Parfieniuk 8 dan wręcza renshi Andrea Rossi certyfikat potwierdzający mistrzowski stopień 4 dan.

From the left: renshi Andrea Rossi 4 dan during a training session in Carpi with various instruments used in Karate Tsunami.

In the middle: renshi Andrea Rossi 4 dan defends himself with the block soto-uke block with  tonfa against strong kick

yoko-geri-kekomi performed by hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan in the courtyard of the famous castle from the thirteenth

century in Carpi/Italy. From the right: hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan awards renshi Andrea Rossi certificate for degree 4 dan.

 

 Italy  Carpi  Carpi

Mapa Włoch i widoki miasta Carpi.

Map of Italy and views of the city Carpi.

 

 

ITALY / WŁOCHY - Modena:


Sensei Davide Martinelli 1 dan
Oficjalny przedstawiciel we Włoszech i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Modenie

The official representative in Italy and head of Tsunami Karate Center in Modena

 Modena

 sensei Davide Martinelli 1 dan  sensei Davide Martinelli 1 dan  sensei Davide Martinelli 1 dan

Od lewej: sensei Davide Martinelli 1 dan w trakcie treningu z różnymi przyrządami, używanymi w Karate Tsunami.

W środku: sensei  Davide Martinelli 1 dan skutecznie broni się przy pomocy nunchaku przed  ciosem tonfa w gardło.

Od prawej: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan wręcza certyfikat na stopień 1 dan sensei Davide Martinelli, 2006.

From the left: sensei Davide Martinelli 1 dan during  training with various instruments used in Karate Tsunami.

 In the middle: sensei Davide Martinelli 1 dan successfully defends himself  using nunchaku against blow of tonfa into his throat.

From the right: hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan awards sensei Davide Martinelli certificate for degree 1 dan, 2006.

 

 Modena  Modena  Modena

Herb Modeny i widoki tego miasta.

The Modena coat of arms and views of the city. 

 

 

PAKISTAN - Islamabad:


Kyoshi Qasim Suleman 5 dan
Oficjalny przedstawiciel w Pakistanie i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Islamabadzie

The official representative in Pakistan and head of Tsunami Karate Center in Islamabad

 Islamabad

 renshi Qasim Suleman 4 dan  renshi Qasim Suleman 4 dan  renshi Qasim Suleman 4 dan

Kyoshi Qasim Suleman 5 dan jest dobrze przygotowany do wykonywania technik Karate Tsunami,

od prawej wykonuje typowe dla Karate Tsunami kopnięcie yoko-geri-kekomi (kopnięcie wbijające bokiem).

Kyoshi Qasim Suleman 5 dan is well prepared to perform techniques of Tsunami Karate,

 from the right performs typical Karate Tsunami kick yoko-geri-kekomi (side thrusting kick).

 

 Pakistan  Islamabad Islamabad 

 Mapa Pakistanu i widoki stolicy tego kraju Islamabadu.

Map of Pakistan and views of the capital city Islamabad.

 

USA - Nowy Jork / New York City:


Sensei Czajkowski Robert 2 dan
Oficjalny przedstawiciel w USA i kierownik Ośrodka Karate Tsunami w Nowym Jorku

The official representative in USA and head of Tsunami Karate Center in New York City

 New York

 Sensei Robert Czajkowski 2 dan  Sensei Robert Czajkowski 2 dan  President Bill Clinton

Sensei Robert Czajkowski 2 dan i soke Ryszard Murat 10 dan w trakcie ćwiczeń walki z użyciem kijów (bo).

Od prawej: sensei Robert Czajkowski 2 dan w rozmowie z prezydentem USA Billem Clintonem i żoną prezydenta Hillary Clinton, 1994.
Sensei Robert Czajkowski 2 dan and soke Richard Murat 10 dan during studying fight with the stick (bo). On the right:

sensei Robert Czajkowski 2 dan in a conversation with  president of USA Bill Clinton and the president's wife Hillary Clinton, 1994.    

 

 New York  New York  New York

 New York  New York  New York

Mapa i widoki Nowego Jorku.
Map and views of the New York City.

 

   W związku z tym zapraszamy do współpracy wszelkie osoby z różnych krajów i z różnych stylów, posługujące się różnymi językami, zainteresowane rozwojem Karate Tsunami oraz własnym doskonaleniem.

 

   Jeśli chcesz zostać przedstawicielem i mistrzem Karate Tsunami, napisz lub zadzwoń:
             e-mail:
ryszard.murat@gmail.com
             e-mail: vladimir.parfieniuk@gmail.com
             telefon: 601-981-708


   Nie zwlekaj. Serdecznie zapraszamy.

   Therefore, we would like to invite you to cooperate all people from different countries and different styles, using different languages, interested in developing Tsunami Karate and self-improvement.

 

   If you would like to  be the representative and master of Karate Tsunami, please write or call:
              e-mail:
ryszard.murat@gmail.com
              e-mail: vladimir.parfieniuk@gmail.com
              mobile phone: 0048601981708


   Do not delay. You are welcome.




Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4039076
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com