Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

RELACJA: Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami: 23-24 października 2010 roku w Warszawie


    

 RELACJA

   

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI

KARATE TSUNAMI

XXI Taikai Zjazd Karate Tsunami

 Warszawa    23-24 października 2010 roku w Warszawie odbyły się  dwie najważniejsze doroczne imprezy Tsunami:
 • VI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami,
 • dwudniowy XXI Taikai Zjazd Karate Tsunami.

baner   

 medal medal 
   Obie wymienione imprezy były wielkim sukcesem organizacyjnym i szkoleniowym.

    

   Termin: sobota i niedziela 23-24 października 2010 roku.

 

   Miejsce: Hala sportowa OSiR przy Zespole Szkół nr 111, Warszawa Falenica, ul. Poezji 5. Hala leży niedaleko od Honbu Dojo. Jest to najbardziej nowoczesna hala sportowa w Warszawie. 

  

   Organizatorzy:

 • Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
 • Federacja Karate Tsunami Renmei,
 • Honbu Dojo (Centralna Szkoła) Karate Tsunami,
 • Urząd Dzielnicy Warszawa Wawer (ponadto Sponsor Główny),
 • Firma Digimes - Robert Kościesza, Warszawa (ponadto Sponsor Główny) ,
 • Firma WANGO - Małgorzata Kościesza, Warszawa,
 • Drukarnia Printer - Janusz Popiołek, Warszawa (ponadto Sponsor Główny),
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Warszawa Wawer,
 • Zespół Szkół przy ul. Poezji 5 w Warszawie.

MP  

 Na Mistrzostwach Polski w Warszawie zgromadzili się wybrani przedstawiciele różnych ośrodków

 Karate Tsunami, w tym 30 posiadaczy stopni mistrzowskich Karate Tsunami oraz 10 mistrzów

innych stylów (Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Tang Soo Do, Judo, Jiu-jitsu i innych).

Sytuacja ta jest ewenementem i stanowi pozytywne wyróżnienie w sztukach  walki

w Polsce. Na pierwszym planie szeregi mistrzów Karate Tsunami z różnych ośrodków.

    

otwarcie

 Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Imprezę tę otworzył założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke

Ryszard Murat 10 dan (z mikrofonem). Mistrzostwa Polski swą obecnością uświetnili - od lewej: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego

 mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu

Goshin-ryu), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik

Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu

w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, szef stylu vinh xuan,

posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), Truong Anh Tuan (Warszawa,

kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce).

 

otwarcie

Swą obecnością zaszczycili Mistrzostwa Polski Karate Tsunami współorganizatorzy tej imprezy -

najwyżsi rangą przedstawiciele władz Dzielnicy Warszawa Wawer (największej pod względem

terytorium dzielnicy Warszawy, w której mieści się siedziba Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate

 Tsunami i siedziba Federacji, i w której odbyły się Mistrzostwa): Burmistrz Przemysław Zaboklicki

 i Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański. W swych wystąpieniach obaj pogratulowali obecnym tak imponującej imprezy sportowej. Obok nich - w prawo stoją: mistrz Józef Drozdowski 3 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do, członek Zarządu Głównego Federacji), mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji) oraz  wymienieni już: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo) oraz mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu).

 

organizatorzy  

W trakcie otwarcia soke Ryszard Murat 10 dan podkreślił, że ogromną rolę w organizacji Mistrzostw

 Polski odegrali dwaj tsunamiści z Warszawy Radości: Robert Kościesza właściciel firmy Digimes (www.digimes.pl) - pierwszy od lewej oraz Janusz Popiołek własciciel drukarni Printer

 (www.printer.net.pl) - w środku. Na fotografii w trakcie otwarcia Mistrzostw Polski;

pierwszy od prawej Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wawer Przemysław Zaboklicki.

  

   Po otwarciu Mistrzostw Polski Karate Tsunami odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu przyznającego zaszczytny tytuł Prezydenta – Patriarchy Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki wielkiemu mistrzowi wietnamskiemu Nguyen Ngoc Noi, posiadaczowi najwyższego w Wietnamie stopnia mistrzowskiego 10 dan. 


   Tytuł Prezydenta – Patriarchy przyznawany jest wyłącznie osobom posiadającym najwyższy stopień mistrzowski 10 dan i mającym niepodważalny dorobek szkoleniowo-sportowy w postaci Szkoły, sekcji, uczniów, publikacji szkoleniowych i innych osiągnięć. 


   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi jest czwartą osobą, która będzie nosić ten zaszczytny tytuł (przed kilkoma dniami pochowaliśmy z honorami innego patriarchę – prof. płk Krzysztofa Kondratowicza, reprezentującego styl jiu-jitsu goshin-ryu).

 

   Aktualnie tytuł Prezydenta - Patriarchy nosi czterech mistrzów (w kolejności alfabetycznej):

 • Józef Brudny 10 dan (Pszczyna) - założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, wychowawca wielu mistrzów, prowadzących zajęcia w różnych sekcjach,
 • Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) - założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo (obecnie prezes honorowy), emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wychowawca wielu trenerów judo, prowadzących zajęcia w różnych sekcjach,
 • Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) - założyciel i lider stylu Karate Tsunami, wychowawca wielu mistrzów, prowadzących zajęcia w różnych ośrodkach w Polsce i na wszystkich kontynentach, autor kilkunastu książek,
 • Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) - lider stylu vinh xuan, wychowawca wielu mistrzów, autor kilku książek.

   Uroczystość tę zaszczycił obecnością Jego Ekscelencja  Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang jako oficjalny przedstawiciel Wietnamu. Świadczy to o powadze uroczystości oraz zażyłych kontaktach polsko-wietnamskich. W trakcie wręczenia tego certyfikatu zabrzmiał hymn Wietnamu, co jeszcze bardziej podniosło rangę tej uroczystości. 


   Po wręczeniu certyfikatu Jego Ekscelencja  Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang wygłosił do obecnych bardzo rzeczowe przemówienie. Zostanie tu ono niebawem przedstawione.

 

Wietnam

Uroczystość wręczenia certyfikatu potwierdzającego zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi 10 dan (w środku - z certyfikatem). Od lewej: mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw

i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang,

soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego

Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena, wiceprezydent Federacji Karate Tsunami Renmei

i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji).

 

   Potem wielki mistrz stylu vinh xuan z Wietnamu Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang uroczyście wręczyli założycielowi stylu Karate Tsunami soke Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały okolicznościowy sztandar jedwabny od szkoły Viet Nam Vinh Xuan Gia Quyen - w dowód uznania wysokiego poziomu technicznego i organizacyjnego, który przejawiał się w omawianych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

  

   Jest to typowy dla Dalekiego Wschodu sztandar, z pięknego czerwonego jedwabiu, na którym wietnamscy artyści ręcznie wyhaftowali złotymi nićmi napisy w dwóch językach: polskim i wietnamskim oraz logo obu szkół: Viet Nam Vinh Xuan Gia Quyen oraz Federacji Karate Tsunami Renmei.

 

MP

Uroczystość wręczenia sztandaru. Przodem od lewej stoją: mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan

 jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji), mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej

 w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum

Jiu-jitsu Goshin-ryu), mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang, soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz Maria Maciak (dyrektor Zespołu Szkół w Warszawie przy ul. Poezji 5, współorganizator

Mistrzostw Polski Karate Tsunami). Za nimi widoczni współorganizatorzy Mistrzostw Polski Karate Tsunami: Małgorzata Kościesza - właściciel firmy WANGO i Robert Kościesza - właściciel firmy

 DIGIMES. Tyłem widoczni niektórzy mistrzowie i reporterzy.

 

sztandar

   Ten wspaniały jedwabny sztandar jest namacalnym dowodem uznania i przyjaźni pomiędzy stylami sztuki walki: Vinh Xuan i Karate Tsunami z tak odległych krajów, jak Wietnam i Polska, reprezentowanymi przez najwyższych stopniami mistrzów tych stylów: Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Ryszarda Murata 10 dan. Sztandar ten został powieszony w honorowym miejscu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.  

   

Nguyen

Następnie wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wraz ze swymi uczniami przedstawił wspaniały

 pokaz stylu vinh xuan. Obecni byli pod głębokim wrażeniem tego pokazu w wykonaniu

najwybitniejszego przedstawiciela tego stylu na świecie.   

       

 Nguyen  Nguyen

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan prezentuje styl vinh xuan (chiń. wing chun).

Ten właśnie styl uprawiał słynny aktor Bruce Lee.

  

   Następnie kilkunastu mistrzów Karate Tsunami, którym w ciągu ostatnich miesięcy soke Ryszard Murat 10 dan przyznał wyższe stopnie mistrzowskie, otrzymało certyfikaty potwierdzające te stopnie.

 

   Certyfikaty te otrzymali:

 • 7 dan i tytuł shihan - Tadeusz Ryniec, lat 44, Kutno, informatyk,
 • 5 dan i tytuł kyoshi - Grzegorz Badziąg, lat 45, Krosno, ksiądz rzymskokatolicki, generał brygady,
 • 4 dan i tytuł renshi - Sławomir Graff, lat 34, Bolesławiec, pracownik Prokuratury,
 • 4 dan i tytuł renshi - Jacek Łukawczyk, lat 44, Kutno, właściciel firmy,
 • 4 dan i tytuł renshi - Maciej Misztal, lat 51, kardiolog, b. ordynator, obecnie właściciel przychodni,
 • 4 dan i tytuł renshi - Konrad Urbanek, lat 39, Warszawa, bankowiec,
 • 3 dan i tytuł meijin - Andrzej Misztal, lat 45, Kutno, kierowca,
 • 3 dan i tytuł meijin - Jan Najberg, lat 49, Kutno, dyrektor ogólnopolskiej firmy ochrony osób i mienia,
 • 2 dan i tytuł sensei - Tadeusz Kuźmiński, lat 45, Kutno, specjalista ds. ochrony osób i mienia,
 • 2 dan i tytuł sensei - Janusz Popiołek, lat 42, Warszawa, właściciel drukarni,
 • 1 dan i tytuł sensei - Artur Chalatjan, lat 27, Erewań Armenia, specjalista ds. ochrony osób,
 • 1 dan i tytuł sensei - Grzegorz Gradowski, lat 42, Konin, funkcjonariusz Policji (major, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego),
 • 1 dan i tytuł sensei - Bogdan Marcinkowski, lat 36, Staroźreby Polska - Drogheda Irlandia.

   Certyfikaty na wyższe stopnie mistrzowskie wręczyli mistrzom Karate Tsunami: założyciel stylu Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan, wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan oraz najwyżsi rangą przedstawiciele władz Dzielnicy Warszawa Wawer: Burmistrz Przemysław Zaboklicki i Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański.

 

Ryniec

Certyfikat potwierdzający stopień 7 dan w Karate Tsunami otrzymuje shihan Tadeusz Ryniec

z Kutna. Na fotografii przyjmuje gratulacje od Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wawer

 Przemysława Zaboklickiego. Shihan Tadeusz Ryniec 7 dan pełnił funkcję

sędziego głównego na omawianych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 

   Następnie odbył się krótki, około 25-minutowy trening. Prowadzący ten trening soke Ryszard Murat 10 dan wyjaśnił, że jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ w treningu tym uczestniczy wiele osób z różnych ośrodków, zaś standardowo w sekcjach Karate Tsunami prowadzone są treningi w stosunkowo niewielkim gronie, łączącym osoby na podobnym poziomie zaawansowania.


   W związku z tym, w trakcie tego treningu zastosowana została tylko jedna z wielu form treningowych Karate Tsunami, nazywana kihon (jap. 'ćwiczenia podstaw'). W Karate Tsunami ma ona również wiele wariantów, ale w tym przypadku niektórzy instruktorzy poprowadzili trening najpierw wybranych technik (waza), a następnie kombinacji (renraku-waza), zbudowanych z wykorzystaniem tej wybranej techniki.


   Trening wybranych w ten sposób (przez siebie) technik i kombinacji poprowadzili następujący instruktorzy:

 • soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa),
 • shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena),
 • shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno),
 • shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom),
 • kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin),
 • kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz),
 • renshi Maciej Misztal 4 dan (Kutno),
 • mistrz Artur Dybcio 4 dan (Pak hok Kung-fu, Warszawa).

   Soke Ryszard Murat 10 dan przeprosił obecnych za to, że z przyczyn czasowych pozostali obecni mistrzowie (ponad 20) nie mogli w podobny sposób zaprezentować swoich umiejętności.


   Dodał, że inne metody treningowe, również stosowane na treningach Karate Tsunami (makiwara-kumite, kata, bunkai, yakusoku-kumite, jiyu-kumite i full-contact kumite) zostaną zaprezentowane w trakcie pojedynków finałowych. Wyjaśnił, że w Karate Tsunami w sposób naturalny formy treningowe zostały uznane za rodzaje konkurencji sportowych, do porównywania poziomu wyszkolenia startujących zawodników.

       

za-zen 

Ceremonie (shiki), w tym medytację siedząc (za-zen) na początku tego treningu poprowadził

założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan (od prawej).

 

 Murat  Murat

Pomimo swojego wieku i osiągnięć techniczno-szkoleniowych oraz organizacyjnych (na podstawie

 których wielu liderów żartuje, że mógłby już przejść na "emeryturę") soke Ryszard Murat 10 dan

czynnie prowadzi treningi i daje publiczne pokazy, zwłaszcza dla instruktorów. Szeroko znany

jest z bardzo precyzjnych, szybkich, mocnych i skutecznych technik, które na zgrupowaniach lubi prezentować na niedowiarkach. Na fotografiach soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje kopnięcie

mae-geri-kekomi (kopnięcie wbijające przodem, jedno z najbardziej charakterystycznych kopnięć

Karate Tsunami, od lewej) oraz kara-oi-zuki (wbicie ręką jednostronną do nogi wykrocznej

z obrotem pięści, od prawej) na omawianym treningu przed wszystkimi zgromadzonymi.

Fot. shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan.

 

yoko-geri-kekomi

Trening techniki yoko-geri-kekomi (boczne kopnięcie wbijające, jedno z njabradziej typowych kopnięć Karate Tsunami). Prowadzi kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz) - na pierwszym planie.

 

mae-hiza-geri-keage

Trening techniki mae-hiza-geri-keage (kopniecie kolanem przodem w górę, z chwytem za głowę).

 Prowadzi kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin) - pierwszy od prawej.

 

MP

Trening z zainteresowaniem oglądali zgromadzeni widzowie oraz zaproszeni goście, którzy zasiedli

na dwóch specjalnie przygotowanych trybunach dla VIP-ów. Pierwszy od lewej: mistrz Krate Tsunami sensei Piotr Kochański 1 dan (Raszyn, dyrektor w jednej z ogólnopolskich firm), tyłem - przy kamerze

 reż. Krystian Herncisz (Otwock, przygotowujący specjalny film o Mistrzostwach Polski).

Przed szeregami ćwiczących shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom).

   

   Po pokazowym treningu odbyły się pojedynki finałowe w 12 kategoriach wybranych w walkach eliminacyjnych, które przeprowadzano przez całą sobotę 23 października 2010 roku.

   

   Najwięcej emocji wzbudzały jak zwykle pojedynki w formule Full-contact kumite, prowadzone w specjalnych zbrojach. W konkurencji tej zawodnicy mogą wykonywać wszystkie techniki z pełną siłą i we wszystkie części ciała z wyjątkiem kręgosłupa i kolan (których zbroje nie chronią).

  

Full-contact
Sędzia główny shihan Tadeusz Ryniec 7 dan udziela wskazówek walczącym w pojedynku finałowym

w Full-contact kumite w kategorii mistrzów. Od lewej: sensei Artur Chalatjan (Erewań, Armenia, występujący w barwach drużyny Honbu Dojo Warszawa), od prawej: sensei Marek Leszczyński

 1 dan (Oslo, Norwegia, występujący w barwach drużyny Tsunami Kutno).

 

Full-contact

Pojedynek finałowy w konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów (osób posiadających

stopnie mistrzowskie) stoczyli: sensei Artur Chalatjan 1 dan (Erewań, Armenia, występujący

w barwach drużyny Honbu Dojo Warszawa) i sensei Marek Leszczyński 1 dan (Oslo, Norwegia, występujący w barwach drużyny Tsunami Kutno). Po niezwykle zaciętej walce zwyciężył Artur

Chalatjan (na fotografii od lewej). Funkcję sędziego planszowego pełnił shihan Tadeusz Ryniec

7 dan (Kutno), a w Komisji Sędziowskiej zasiedli: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena), shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom)

i kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin).

 

Full-contact

Pojedynek finałowy w konkurencji Full-contact kumite w kategorii seniorów (osób w wieku 18-49 lat) stoczyli: Michał Jankowski (Kutno) i Łukasz Mielczarek (Staroźreby). Po bardzo ciężkiej walce

 zwyciężył Michał Jankowski.    

 

Kata Tsunami 

 W konkurencji Kata Tsunami drużynowo w kategorii mistrzów w finale zmierzyły się drużyny ośrodków: Łowicz i Płock-Staroźreby. Po pięknych pokazach kata (form walki z kilkoma napastnikami) oraz bunkai (interpretacji tych form) zwyciężyła połączona drużyna Płock-Staroźreby. Na fotografii występ drużyny ośrodka Łowicz w składzie: kyoshi Daniel Bogusz 5 dan, sensei Piotr Sumiński 1 dan, sempai Łukasz Szczepanik 3 kyu. Na dalszym planie widać w gotowości do występu drużynę Płock-Staroźreby

 w składzie: sensei Robert Wółkiewicz 2 dan (Płock), sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan (Staroźreby)

 i Krzysztof Szymborski (Staroźreby). Od tyłu widoczni dwaj sędziowie: shihan Włodzimierz Parfieniuk

7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena) i renshi Jacek Łukawczyk 4 dan (Kutno).  

 

 kata kata 

  Drużyna Płock-Staroźreby prezentuje kata Tsunami - Kumo. Na pierwszym planie widoczni:

sensei Robert Wółkiewicz 2 dan (Płock) i Krzysztof Szymborski (Staroźreby).

Fot. shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan.  

 

 Kumo  Kumo  Kumo

Interpretacja fragmentu kata Tsunami - Kumo, uchwycona na kolejnych fotografiach. Od lewej: podcięcie (de-ashi-barai) jednego z napastników, moment przed dobiciem tego napastnika (mae-geri-fumikomi), obrona (gedan-ude-barai) przed atakiem kolejnego napastnika. Widoczni: sensei Robert Wółkiewicz

2 dan (broniący się) oraz sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan i Krzysztof Szymborski.

Fot. shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan.   

 

Leszczyński
 

 

Chalatjan

   

 

Drozdowski

    

MP

Dekoracja medalami drużyny, która zwyciężyła w konkurencji Kata Tsunami drużynowo -

Płock-Staroźreby w składzie: sensei Robert Wółkiewicz 2 dan (Płock), sensei Bogdan Marcinkowski

1 dan (staroźreby) i Krzysztof Szymborski (Staroźreby). Medale wręczają: wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi), kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno), lekarz Mistrzostw Polski dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno)

i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa, lider Systemu Czerwonego Feniksa,

 skarbnik Zarządu Głównego Federacji).

 

MP
 

 MP  

 Po dekoracji medalami w konkurencji Full-contact kumite w kategorii seniorów. Na podium:
1. Michał Jankowski (Kutno), 2. Łukasz Mielczarek (Staroźreby), 3. Tomasz Solarski (Gdańsk).

  

Full-contact kumite

 

 

Full-contact kumite

 

 

Full-contact kumite 

 

 

Full-contact kumite 

      

   Prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan przekazał także na ręce wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan dwa certyfikaty, potwierdzające dożywotnią przynależność członkowską w Federacji kolejnym dwóm przedstawicielom stylu Vinh Xuan z Wietnamu, którzy niedawno zostali przyjęci do Federacji:

 • Le Duc, lat 30, naukowiec meteorolog,
 • Le Quang Diem, lat 45, informatyk.

   Certyfikaty te wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan uroczyście wręczy im po swoim powrocie do Hanoi.

 

   Na Mistrzostwach Polski ogromny sukces odnotował sensei Artur Chalatjan 1 dan z Erewania w Armenii. Ormiański mistrz przygotowywał się do nich przez kilka miesięcy na indywidualnych treningach w Honbu Dojo w Warszawie pod bezpośrednim kierownictwem soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   Na Mistrzostwach Polski zdobył dwa medale: złoty w konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów, srebrny w konkurencji Makiwara-kumite w kategorii mistrzów oraz specjalny medal i puchar w konkurencji Full-contact kumite w Turnieju specjalnym (walkowerem - wskutek niepojawienia się na nim jego przeciwnika pseudonim "MarKos" z wioski pod Końskowolą). Ten jego przeciwnik "MarKos" od dawna wiedział o tym Turnieju i w dniu jego rozgrywania przebywał w Warszawie w pobliżu miejsca Mistrzostw, jak ujawnił publicznie.

 

   Na Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, w celu oglądania pojedynków sensei Artura Chalatjana 1 dan, przybyło kilkunastu jego kolegów - specjalistów od ochrony dyskotek w Warszawie. Wyróżniali się nie tylko potężną budową ciała, ale też aktywnym kibicowaniem swemu przyjacielowi.

 

   Ponadto w tym samym celu specjalnie przybyli na Mistrzostwa Polski najbliżsi krewni sensei Artura Chalatjana 1 dan: jego ojciec z Erewania w Armenii, a ponadto dziadek Kamo Chalatjan z Moskwy w Rosji, który jest również prawdziwym weteranem sportowym, ponieważ przed 50-laty reprezentował cały ZSRR na Igrzyskach Olimpjskich w podnoszeniu ciężarów.

 

   Sensei Artur Chalatjan 1 dan nie zawiódł ich oczekiwań i udowodnił, że jest prawdziwym mistrzem Karate Tsunami.

   

Chalatjan 

W związku z tak niecodziennym wydarzeniem soke Ryszard Murat 10 dan w trakcie uroczystego wręczenia medali i pucharów przedstawiał wszystkim obecnym mistrza Kamo Chalatjana, liczącego

 już ponad 80 lat, dziadka mistrza Artura Chalatjana 1 dan. Na fotografii: mistrz Kamo Chalatjan

 (w środku, z laską), jego wnuk mistrz Artur Chalatjan 1 dan, soke Ryszard Murat 10 dan (od lewej)

 i prawdziwy mistrz stylu Tang Soo Do Józef Drozdowski 3 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do), który również wyzwał na pojedynek

 pseudonima "MarKosa" z wioski pod Końskowolą i również wygrał z nim przez walkower.

 

   Po uroczystym wręczeniu medali głos zabrał współorganizator Mistrzostw Polski i ich uważny obserwator Janusz Olędzki - Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielniy Warszawa Wawer, któremu podlega Ośrodek Sportu i Rekreacji i jego Hala sportowa przy ul. Poezji 5. W swoim wystąpieniu podsumował on Mistrzostwa Polski Karate Tsunami jako imponującą i użyteczną społecznie imprezę sportową, przeprowadzoną niezwykle sprawnie.

 

   Stwierdził, że wywarła na nim duże i pozytywne wrażenie, i w imieniu władz sportowych Dzielnicy złożył zaproszenie do organizacji w przyszłości takich Mistrzostw Polski w tej samej Hali sportowej. Podkreślił, że Warszawa Wawer i Hala sportowa przy ul. Poezji 5 urasta na stolicę sztuk walki, ponieważ tydzień temu odbyły się tu Mistrzostwa Świata Sumo, a w tę sobotę i niedzielę Mistrzostwa Polski Karate Tsunami.

   
MP

Na fotografii Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielniy Warszawa Wawer Janusz Olędzki

(z pucharem współorganizatora Mistrzostw Polski Karate Tsunami) podsumowuje tę imprezę.

Od lewej: kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg 5 dan (Krosno),

wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) i lekarz Mistrzostw Polski

dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno). 

 

Wietnam

Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang (w środku) z najbliższą rodziną

oraz wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan z czołowymi przedstawicielami licznej społeczności wietnamskiej w Polsce na Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 

   Wielkie sukcesy na Mistrzostwach Polski odnotowała drużyna ośrodka Tsunami Kutno. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Tsunami Kutno był pierwszym ośrodkiem i prawdziwym matecznikiem Karate Tsunami. To właśnie w Kutnie przed ponad 30 laty, w marcu 1979 roku soke Ryszard Murat 10 dan założył ten styl.


   Na Mistrzostwach Polski obecnych było dwóch mistrzów - najstarszych weteranów Karate Tsunami (meijin Jan Najberg 3 dan i meijin Andrzej Misztal 3 dan), którzy uczestniczyli już w pierwszym treningu Karate Tsunami, który w marcu 1979 roku poprowadził soke Ryszard Murat 10 dan.

  Kutno

 

 

Tsunami 

 

MP

     

vinh xuan

    

   Niebawem przedstawionych tu zostanie wiele kolejnych informacji oraz fotografii z tych imprez.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4059836
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com