Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Cele doskonalenia się w Tsunami


  

Cele doskonalenia się w Tsunami

 

   W systemie Tsunami doskonalenie się polega na stopniowym osiąganiu, a następnie utrzymywaniu i pogłębianiu dwóch stanów psychofizycznych, które sformułował w 1979 roku założyciel Tsunami - soke Ryszard Murat 10 dan:

  • bodai - harmonii psychiki z ciałem,
  • nehan - harmonii z otoczeniem.

   Te dwa stany psychofizyczne są nadrzędnymi celami wszelkich praktyk w Tsunami.

 

   Bodai - to taki stan psychofizyczny, w którym istnieje zgodność dążeń i działań psychiki oraz ciała.

 

   W stanie tym ciało wykonuje ściśle polecenia umysłu, który całkowicie kontroluje zachowanie ciała. Z kolei kontrola zachowania się ciała umożliwia i pociąga za sobą rozwój umiejętności kontroli pracy umysłu. Stan bodai polega zatem na wzajemnie dopełniającej się kontroli.

 

 

 

 

   

Doskonalenie się według zasad tsunami przynosi znakomite efekty:

instruktor Tsunami sensei Krzysztof Sęczkowski 2 dan (Żychlin) w trakcie kopnięć.

 Sęczkowski

   Nehan zaś oznacza stan harmonii z otoczeniem i polega na:

  • życiu w zgodzie z prawami natury (fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi),
  • stosowaniu się do praw społecznych (porządku społecznego) oraz
  • zaspokajaniu własnych potrzeb we względnej zgodzie z potrzebami innych organizmów (nie tylko ludzi).

   Nasza działalność nie może być niezgodna z naturą i społeczeństwem oraz z rządzącymi nimi prawami, lecz powinna sprowadzać się do właściwego wykorzystywania tych praw - dla dobra nas samych oraz naszego otoczenia. Pamiętajmy, że jeśli będziemy postępować nie licząc się z prawami natury i z prawami społecznymi, a także interesami innych organizmów (nie tylko ludzi), to zawsze poniesiemy klęskę.

 

   Pożądane efekty w postaci harmonii z otoczeniem osiągniemy tylko wtedy, gdy zrozumiemy prawa natury oraz prawa społeczne i kiedy będziemy je szanować oraz właściwie wykorzystywać.

 

Tsunami

Soke Ryszard Murat 10 dan prowadzi ćwiczenia medytacyjne w terenie - na malowniczej

nadwiślańskiej plaży; zgrupowanie Tsunami, Kazimierz Dolny 1996.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3915363
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com