Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

WARSZAWA: Specjalny XVIII TAIKAI Zjazd Mistrzów Tsunami z okazji 30-rocznicy założenia tsunami 7-8 marca 2009


 

             Specjalny XVIII TAIKAI Zjazd Mistrzów Tsunami

z okazji 30-rocznicy założenia tsunami 

                      7-8 marca 2009 w Warszawie

 Renmei

   

    

W sobotę i niedzielę 7-8 marca br.

w Honbu Dojo w Warszawie

(przy ul. Patriotów 247)

odbył się specjalny XVIII Taikai

zjazd mistrzów karate tsunami.

 mapa
 Kutno

    

   Zjazd ten odbył się dokładnie w 30-rocznicę założenia karate tsunami, a konkretnie pierwszego treningu tsunami na początku marca 1979 roku. Zorganizował go i poprowadził wówczas w Kutnie w środkowej Polsce soke Ryszard Murat, a uczestniczyło w nim ponad 80 jego pierwszych uczniów.

   

   Grupa ta stała się zalążkiem potężnej z czasem organizacji tsunami, która obecnie posiada swoje ośrodki (kluby, sekcje, koła) w wielu miejscowościach na terenie całej Polski, a nawet w różnych krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce.

 mapa

   Trening ten (poprowadzony w niecodziennych okolicznościach) był więc prawdziwie historycznym wydarzeniem, od którego zaczęła się historia systemu tsunami.

  

   Rocznicowy XVIII Taikai miał więc charakter wybitnie historyczny. Odbył się z przyczyn historycznych, a i sam ma wielkie znaczenie w karate tsunami.
 
   W Taikai tym uczestniczyć mogli tylko mistrzowie tsunami. W oficjalnych zaproszeniach  soke Ryszard Murat 10 dan poprosił zapraszanych mistrzów, aby nie zabierali na zjazd żadnych osób nie posiadających stopni mistrzowskich, gdyż impreza ta nie jest dla nich przeznaczona.

  

   W zjeździe mistrzowie tsunami - w zależności od swojego wyboru -  uczestniczyć mogli tylko w sesji niedzielnej lub w sobotę i niedzielę. W związku z powyższym część uczestników dotarła do Honbu Dojo już w sobotę, ale w przeważającej większości zjechali się oni z całego kraju w niedzielę do godz. 11,30, kiedy to rozpoczęła się oficjalna, najważniejsza część Taikai.  

    
                                                                                             Program Taikai: 

 

   W sobotę 7 marca odbyła się pierwsza, wstępna część zjazdu. 

  

   W jej trakcie rano soke Ryszard Murat 10 dan wręczył dwa certyfikaty dla znanego instruktora tsunami z Krosna i księdza rzymskokatolickiego renshi O. Grzegorza Badziąga OFMCap. 4 dan:

 • licencję sędziego karate tsunami,
 • certyfikat kapelana turniejów tsunami (zwłaszcza Mistrzostw Polski Karate Tsunami).

   Później odbyły się treningi z udziałem pierwszych przybyłych mistrzów (wspólnie z osobami ćwiczącymi na co dzień w Honbu Dojo), a wieczorem szkolenie – konsultacja z zakresu różnych aspektów karate tsunami prowadzona przez założyciela tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan. Udział w tej konsultacji wzięli:

 • kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz),
 • kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin),
 • renshi Dominik Kanderski 4 dan (Biała Podlaska),
 • sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn),
 • sensei Mariusz Kowalski 2 dan (Łęczyca),
 • sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk),
 • sensei Roman Stano 1 dan (Warszawa).

   Uczestnicy tej konsultacji około godz. 20,00 obejrzeli ekspresyjny pokaz dwóch tokui-tanto-kata (spontanicznych form nauki walki z kilkoma napastnikami z użyciem noża tanto) w wykonaniu studenta Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Marka Adama Grabowskiego ('Filozofa') 15 kyu z Warszawy Anina, który uprawia tsunami w Honbu Dojo. 

  

   Główna część zjazdu odbyła się w niedzielę 8 marca w godz. 11,30-16,30. Miała charakter  uroczystych sesji, które poprowadził założyciel karate tsunami soke Ryszard Murat 10 dan. 
 Taikai

Założyciel karate tsunami soke Ryszard Murat 10 dan w czasie zjazdu.

  

Od lewej: shihan Waldemar Badziąg 7 dan (Piła), od prawej: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka – Warszawa – Bolonia) i shihan Tadeusz Ryniec

6 dan (Kutno).

   
Przybyli z całego kraju (od Gdańska na północy po Bytom na południu i od Bolesławca na zachodzie po Białą Podlaską na wschodzie) mistrzowie karate tsunami w liczbie 47 zajęli przewidziane dla siebie miejsca w głównej treningowej sali Honbu Dojo.       

   

 

 Taikai  Taikai

 

   Każdy z  mistrzów ubrany był w keiko-gi (oficjalny strój treningowy, używany na co dzień w karate tsunami na treningach), z właściwymi znakami tsunami, przy czym w przypadku weteranów mogły to być historyczne znaki sprzed 30 lat, z pasami odpowiadającymi aktualnie posiadanym stopniom – z wymaganymi haftami i naszywkami tsunami. 

 Taikai

  

Shihan Paweł Przybyszewski (Płock)

w związku z awansem na 6 dan musiał zmienić pas czarno-biały na biało-czerwony. Ciężko mu jednak było rozstać się ze starym pasem.

  

Pocieszają go więc inni – od lewej: shihan Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno), meijin Krzysztof Kurkowski 3 dan (Łowicz), sensei Piotr Bartoszewski 1 dan (Pilawa), sensei Waldemar Nowak 1 dan (Krośniewice) i sensei Andrzej Zagórowicz 1 dan (Łowicz). 

   Już przed rozpoczęciem oficjalnej części przybyli weterani prowadzili ożywione rozmowy, wspominając znane wydarzenia z historii tsunami, w których brali osobisty i główny udział, a także wspólnie przeżyte chwile na treningach, obozach i wielu rożnych imprezach tsunami od początku dziejów tego systemu. Podnieść należy, że niektórzy z obecnych, mieszkający w oddalonych od siebie regionach, nie widzieli się niejednokrotnie od 10, 20 czy 30 lat. Mieli zatem co wspominać.

    

  

  

  

  

Dyskusje w kuluarach

były bardzo ożywione.

 Taikai

   O godz. 11,30 soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście otworzył specjalny XVIII Taikai Zjazd Mistrzów Karate Tsunami. Wskazał, że odbywa się on dokładnie w 30-rocznicę założenia przez niego systemu karate tsunami w 1979 roku. Podniósł, że choć koncepcja tego systemu i jego podstawowe założenia zrodziły się, co jest oczywiste, znacznie wcześniej, to jednak za formalny początek karate tsunami uważa on pierwszy trening, który zorganizował i poprowadził w Kutnie na początku marca 1979 roku.

  

 Najberg

   Podkreślił, że na sali znajduje się dwóch najstarszych weteranów, którzy uczestniczyli już w tym pierwszym historycznym treningu tsunami w Kutnie:

 • sensei Andrzej Misztal 1 dan (od prawej),
 • sensei Jan Najberg   1 dan (od lewej).
 Misztal
  
   Następnie soke Ryszard Murat 10 dan podniósł, że XVIII Taikai ma charakter specjalny także z tego powodu, że po raz pierwszy do udziału w nim zaproszono wyłącznie mistrzów tsunami. Przypomniał, że w dotychczasowych taikai zjazdach tsunami udział brali (i będą brać udział w następnych zjazdach) reprezentanci różnych środowisk uprawiających karate tsunami, to jest zarówno mistrzowie i instruktorzy, jak też osoby nie posiadające stopni mistrzowskich.

  

   Przedstawił cechy taikai zjazdów, które są imprezami charakterystycznymi dla systemu karate tsunami. Przypomniał zorganizowany przez siebie I Taikai Tsunami, który odbył się 12 października 1980 roku i podkreślił, że na sali obecna jest grupa jego uczniów – najstarszych weteranów, którzy uczestniczyli w tym zjeździe:

 • sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek),
 • kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin),
 • sensei Janusz Miczka 1 dan (Konin),
 • sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek),
 • sensei Andrzej Misztal 1 dan (Kutno),
 • sensei Jan Najberg 1 dan (Kutno).
 Taikai

    

  

  

  

Najstarsi weterani tsunami -

od lewej: sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek), sensei Jan Najberg 1 dan (Kutno), sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek), sensei Tadeusz Kuźmiński 1 dan (Kutno).

 Miczka

   

  

Najstarsi weterani tsunami - od lewej: sensei Janusz Miczka 1 dan (Konin), kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), sensei Andrzej Misztal 1 dan (Kutno).

 Taikai
    Po otwarciu zjazdu soke Ryszard Murat 10 dan podkreślił, że na tym specjalnym Taikai zgromadzili się jego najwybitniejsi uczniowie – weterani tsunami, którzy posiadają wielkie zasługi dla tsunami, ponieważ odegrali i odgrywają czołową rolę w rozwoju tego systemu w różnych ośrodkach. Podniósł, że byli i są oni jakby 'jądrem tsunami' – najważniejszą częścią tego systemu. Odzwierciedleniem tego są również posiadane przez nich stopnie mistrzowskie. 

  

   W związku z tym złożył podziękowanie za ich dotychczasową owocną działalność, gratulacje z powodu uzyskanych sukcesów i życzył im jeszcze większych sukcesów w przyszłości. Stwierdził, że mają do tego jeszcze większe możliwości, niż w początkach swojej kariery w tsunami, ponieważ posiadają już odpowiedni wiek, ogromne doświadczenie, wysokie umiejętności, wszelkie możliwe uprawnienia, a także stopnie mistrzowskie. 

  

   Do stwierdzeń tych nawiązywało później, w trzeciej sesji zjazdu wielu uczestników. Stwierdzali, że po kilkudziesięcioletnim okresie doświadczeń zawodowych i rodzinnych coraz bardziej dostrzegają wagę doskonalenia się według zasad karate tsunami. 

  

   Następnie soke Ryszard Murat 10 dan przedstawił kolejno wszystkich uczestników zjazdu, z krótką charakterystyką każdego z nich (tu charakterystyka ta z oczywistych przyczyn przytoczona jest w dużym skrócie). 

  

   W XVIII Taikai Zjeździe Mistrzów Karate Tsunami uczestniczyli:

 1. soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), założyciel karate tsunami i prezydent Federacji Tsunami Renmei,
 2. shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka – Warszawa - Bolonia), wiceprezydent Federacji Tsunami Renmei, zajmujący się koordynacją działalności ośrodków zagranicznych,
 3. shihan Waldemar Badziąg 7 dan (Piła), weteran tsunami z Piły, uprawiający ten system od 1983 roku, prowadzi zajęcia w Pile,
 4. shihan Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno), weteran tsunami, uprawiający ten system od 1981 roku, kieruje ośrodkiem w Kutnie, będącym 'matecznikiem' tsunami,
 5. shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom), organizator szeregu turniejów i obozów tsunami, prowadzi zajęcia w czterech sekcjach na Górnym Śląsku,
 6. shihan Paweł Przybyszewski 6 dan (Płock), weteran tsunami z Płocka, uprawiający ten system od 1983 roku, prowadzi zajęcia w Płocku,
 7. shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan (Warszawa), weteran wywodzący się z Kutna, który obecnie uprawia tsunami w Honbu Dojo w Warszawie,
 8. kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin), weteran tsunami, uprawiający ten system od 1980 roku, uczestnik I Taikai 12-10-1980 w Kutnie, prowadzi zajęcia w Żychlinie,
 9. kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz), organizator V Mistrzostw Polski Karate Tsunami, które odbędą się w Łowiczu 14-15 listopada 2009 roku, prowadzi zajęcia w Łowiczu,
 10. kyoshi Tadeusz Ślepecki 5 dan (Kutno), który był pierwszym nauczycielem sztuk walki soke Ryszarda Murata i słynie z niezwykłej sprawności (w dalszej części zjazdu dr Maciej Misztal opowiedział zabawną historię związaną z tą kwestią),
 11. renshi O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 4 dan (Krosno), ksiądz rzymskokatolicki i kapelan tsunami, który z uwagi na swoje obowiązki mógł uczestniczyć tylko w zjeździe w sobotę, prowadzi zajęcia w Krośnie,
 12. renshi Dominik Kanderski 4 dan (Biała Podlaska), funkcjonariusz i organizator szkoleń w Służbie Celnej,
 13. meijin Krzysztof Kurkowski 3 dan (Łowicz), weteran tsunami, który uprawia ten system od 1981 roku i prowadził zajęcia w kilku ośrodkach,
 14. meijin Maciej Misztal 3 dan (Kutno), kardiolog oraz były ordynator i dyrektor szpitala, obecnie właściciel prywatnej lecznicy, naczelny lekarz turniejów tsunami, wraz z shihan Tadeuszem Ryńcem 6 dan prowadzi zajęcia w Kutnie,
 15. meijin Grzegorz Skibiński 3 dan (Warszawa), weteran tsunami z Sochaczewa, który prowadził zajęcia w kilku ośrodkach,
 16. meijin Konrad Urbanek 3 dan (Warszawa), jeden z weteranów tsunami z Warszawy,
 17. sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn), który prowadzi zajęcia w dwóch sekcjach tsunami w Olsztynie,
 18. sensei Sławomir Graff 2 dan (Bolesławiec), który uczył się tsunami niejako na odległość,  regularnie dojeżdżając na zgrupowania do Warszawy,
 19. sensei Mariusz Kowalski 2 dan (Łęczyca), który prowadzi zajęcia w Łęczycy,
 20. sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk), uczestnik wielu zgrupowań karate tsunami,
 21. sensei Jacek Łukawczyk 2 dan (Kutno), weteran tsunami, który uprawia ten system od 1981 roku i prowadził zajęcia w Kutnie i Włocławku,
 22. sensei Grzegorz Zwoliński 2 dan (Piaseczno), manager, weteran tsunami, który prowadził zajęcia w kilku ośrodkach,
 23. sensei Piotr Bartoszewski 1 dan (Pilawa), weteran tsunami, który prowadził zajęcia w Krośniewicach, ale przeprowadził się do Pilawy,
 24. sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek), weteran tsunami, uprawiający ten system od 1980 roku, uczestnik I Taikai 12-10-1980 w Kutnie, prowadził zajęcia we Włocławku,
 25. sensei Daniel Boruch 1 dan (Bytom), który wydatnie pomaga shihan Andrzejowi Kaczmarowi 6 dan w organizowaniu różnych imprez tsunami,
 26. sensei Tomasz Brambor 1 dan (Łomnica), który odnalazł się w Norwegii i znów zaczął prowadzić zajęcia tsunami,
 27. sensei Krzysztof Gackowski 1 dan (Bydgoszcz), który prowadzi zajęcia w Bydgoszczy,
 28. sensei Marek Dominik 1 dan (Warszawa), jeden z weteranów tsunami z Warszawy,
 29. sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan (Kutno), weteran tsunami, który przez kilka lat był kierownikiem ośrodka w Kutnie,
 30. sensei Tadeusz Kuźmiński 1 dan (Kutno), weteran tsunami, który prowadził zajęcia w wielu ośrodkach,
 31. sensei Artur Marcinkowski 1 dan (Staroźreby), weteran tsunami, który prowadzi zajęcia w Staroźrebach,
 32. sensei Zbigniew Markiewicz 1 dan (Sochaczew), jeden z weteranów tsunami z Sochaczewa, który prowadził zajęcia w kilku ośrodkach,
 33. sensei Janusz Miczka 1 dan (Konin), weteran tsunami, uprawiający ten system od 1980 roku, uczestnik I Taikai 12-10-1980 w Kutnie, prowadził zajęcia w Koninie,
 34. sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek), weteran tsunami, uprawiający ten system od 1980 roku, uczestnik I Taikai 12-10-1980 w Kutnie, prowadził zajęcia we Włocławku,
 35. sensei Andrzej Misztal 1 dan (Kutno), najstarszy weteran tsunami, który uprawia tsunami już od pierwszego treningu w marcu 1979 roku, prowadził zajęcia w wielu ośrodkach,
 36. sensei Roman Moczulski 1 dan (Twarogi Lackie), nauczyciel w-f, weteran tsunami z Podlasia,
 37. sensei Ryszard Mokrzycki 1 dan (Piła), kapitan żeglugi wielkiej, weteran tsunami, który uprawia ten system od 1983 roku, a przez kilka lat z upoważnienia soke Ryszarda Murata pełnił funkcję prezesa Federacji Tsunami Renmei,
 38. sensei Renata Murat 1 dan (Warszawa), weteran tsunami z Warszawy, która od 1988 roku prowadzi zajęcia, obecnie z szeregiem grup w Honbu Dojo,
 39. sensei Jan Najberg 1 dan (Kutno), najstarszy weteran tsunami, który uprawia tsunami już od pierwszego treningu w marcu 1979 roku, prowadził zajęcia w wielu ośrodkach,
 40. sensei Waldemar Nowak 1 dan (Krośniewice), weteran tsunami, uprawiający ten system od 1981 roku, prowadzi zajęcia w Krośniewicach,
 41. sensei Jarosław Owczarek 1 dan (Piła), weteran tsunami, uprawiający ten system od 1983 roku, który zaprosił obecnych do swojego ośrodka wypoczynkowego pod Piłą,
 42. sensei Janusz Popiołek 1 dan (Warszawa), właściciel drukarni i wytwórca koszulek tsunami, uprawiający ten system w Honbu Dojo,
 43. sensei Roman Stano 1 dan (Warszawa), właściciel słynnego Studio Fryzjerskiego „Modyster”, weteran różnych stylów, który uprawia tsunami wraz z córka Dominiką w Honbu Dojo,
 44. sensei Robert Wółkiewicz 1 dan (Płock), jeden z weteranów tsunami z Płocka,
 45. sensei Zbigniew Wroński 1 dan (Warszawa), weteran tsunami z Warszawy, znany z niezwykłej siły,
 46. sensei Andrzej Zagórowicz 1 dan (Łowicz), weteran tsunami, który uprawia ten system od 1980 roku, prowadził zajęcia w Łowiczu.
 Parfieniuk  Badziąg  Ryniec  Kaczmar

 shihan Włodzimierz Parfieniuk

7 dan (Hajnówka – Warszawa - Bolonia)

shihan Waldemar Badziąg

7 dan (Piła)

 shihan Tadeusz Ryniec

6 dan (Kutno)

 shihan Andrzej Kaczmar

6 dan (Bytom)

 Przybyszewski  Paluchowski  Furman  Bogusz

 shihan Paweł Przybyszewski

6 dan (Płock)

 shihan Krzysztof Paluchowski

6 dan (Warszawa)

 kyoshi Marek Furman

5 dan (Żychlin)

 kyoshi Daniel Bogusz

5 dan (Łowicz)

 Ślepecki  Badziąg  Kanderski  

 kyoshi Tadeusz Ślepecki

5 dan (Kutno)

 renshi O. Grzegorz Badziąg OFMCap.

4 dan (Krosno)

 renshi Dominik Kanderski

4 dan (Biała Podlaska)

 
 Kurkowski  Misztal  Skibiński  Urbanek

 meijin Krzysztof Kurkowski

3 dan (Łowicz)

 meijin Maciej Misztal

3 dan (Kutno)

 meijin Grzegorz Skibiński

3 dan (Warszawa)

 meijin Konrad Urbanek

3 dan (Warszawa)

 Górecki  Graff  Kowalski  Lademan

 sensei Piotr Górecki

2 dan (Olsztyn)

 sensei Sławomir Graff

2 dan (Bolesławiec)

 sensei Mariusz Kowalski

2 dan (Łęczyca)

 sensei Waldemar Lademan

2 dan (Gdańsk)

 Łukawczyk  Zwoliński  Bartoszewski  Białkowski

 sensei Jacek Łukawczyk

2 dan (Kutno)

 sensei Grzegorz Zwoliński

2 dan (Piaseczno)

 sensei Piotr Bartoszewski

 1 dan (Pilawa)

 sensei Zbigniew Białkowski

 1 dan (Włocławek)

 Boruch  Brambor  Gackowski  Dominik

 sensei Daniel Boruch

1 dan (Bytom)

 sensei Tomasz Brambor

1 dan (Łomnica)

 sensei Krzysztof Gackowski

1 dan (Bydgoszcz)

 sensei Marek Dominik

1 dan (Warszawa)

 Kaźmierczak  Kuźmiński  Marcinkowski  Markiewicz

 sensei Krzysztof Kaźmierczak

1 dan (Kutno)

 sensei Tadeusz Kuźmiński

1 dan (Kutno)

 sensei Artur Marcinkowski

1 dan (Staroźreby)

 sensei Zbigniew Markiewicz

1 dan (Sochaczew)

 Miczka  Mielcarek  Misztal  Moczulski

 sensei Janusz Miczka

1 dan (Konin)

 sensei Piotr Mielcarek

1 dan (Włocławek)

 sensei Andrzej Misztal

1 dan (Kutno)

 sensei Roman Moczulski

1 dan (Twarogi Lackie)

 Mokrzycki  Murat  Najberg  Nowak

 sensei Ryszard Mokrzycki

1 dan (Piła)

 sensei Renata Murat

1 dan (Warszawa)

 sensei Jan Najberg

1 dan (Kutno)

 sensei Waldemar Nowak

1 dan (Krośniewice)

 Owczarek  Popiołek  Stano  Wółkiewicz

 sensei Jarosław Owczarek

1 dan (Piła)

 sensei Janusz Popiołek

1 dan (Warszawa)

 sensei Roman Stano

1 dan (Warszawa)

 sensei Robert Wółkiewicz

1 dan (Płock)

 Wroński  Zagórowicz

 sensei Zbigniew Wroński

1 dan (Warszawa)

 sensei Andrzej Zagórowicz

1 dan (Łowicz)

   Później soke Ryszard Murat 10 dan wręczył certyfikaty na stopnie dan wielu mistrzom. Otrzymali je:

 • sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek),
 • sensei Tomasz Brambor 1 dan (Łomnica),
 • sensei Marek Dominik 1 dan (Warszawa),
 • sensei Tadeusz Kuźmiński 1 dan (Kutno),
 • sensei Zbigniew Markiewicz 1 dan (Sochaczew),
 • sensei Janusz Miczka 1 dan (Konin),
 • sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek),
 • sensei Andrzej Misztal 1 dan (Kutno),
 • sensei Roman Moczulski 1 dan (Twarogi Lackie),
 • sensei Ryszard Mokrzycki 1 dan (Piła),
 • sensei Jan Najberg 1 dan (Kutno),
 • sensei Jarosław Owczarek 1 dan (Piła),
 • sensei Zbigniew Wroński 1 dan (Warszawa),
 • meijin Maciej Misztal 3 dan (Kutno),
 • renshi Dominik Kanderski 4 dan (Biała Podlaska),
 • kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz),
 • shihan Paweł Przybyszewski 6 dan (Płock),
 • shihan Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno),
 • shihan Waldemar Badziąg 7 dan (Piła).
 Białkowski  Brambor  Dominik

sensei Zbigniew Białkowski

1 dan (Włocławek)

sensei Tomasz Brambor

1 dan (Łomnica)

sensei Marek Dominik

1 dan (Warszawa)

 Kuźmiński  Markiewicz  Miczka

 sensei Tadeusz Kuźmiński

1 dan (Kutno)

 sensei Zbigniew Markiewicz

1 dan (Sochaczew)

 sensei Janusz Miczka

1 dan (Konin)

 Mielcarek  Misztal  Moczulski

 sensei Piotr Mielcarek

1 dan (Włocławek)

 sensei Andrzej Misztal

1 dan (Kutno)

 sensei Roman Moczulski

1 dan (Twarogi Lackie)

 

 Mokrzycki  Najberg  Owczarek

sensei Ryszard Mokrzycki

1 dan (Piła)

sensei Jan Najberg

1 dan (Kutno)

 sensei Jarosław Owczarek

1 dan (Piła)

 Wroński  Misztal  Kanderski

sensei Zbigniew Wroński

1 dan (Warszawa)

meijin Maciej Misztal

3 dan (Kutno)

renshi Dominik Kanderski

4 dan (Biała Podlaska)

 Bogusz  Przybyszewski

 kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz)

 shihan Paweł Przybyszewski 6 dan (Płock)

 Ryniec  Badziąg

 shihan Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno)

 shihan Waldemar Badziąg 7 dan (Piła)

 Stępniak

  

  

  

  

 Ponadto certyfikat na stopień 1 dan

otrzymał jeden z najstarszych weteranów

tsunami - sensei Włodzimierz Stępniak (Kutno).

Z uwagi na chorobę nie mógł on uczestniczyć

w zjeździe i z tego względu dokument ten

odebrał w jego imieniu kierownik ośrodka

w Kutnie shihan Tadeusz Ryniec 6 dan.

   Soke Ryszard Murat 10 dan podkreślił, że każdy z obecnych ma szanse na zdobycie kolejnych stopni mistrzowskich, a niektórzy są nawet pewnymi kandydatami, np. meijin Krzysztof Kurkowski (Łowicz) na stopień 4 dan. Uzależnione to jest tylko od ich pracy. 

  

   Soke Ryszard Murat przypomniał, że w tsunami zdobycie przez jedną osobę jakiegokolwiek stopnia, zwłaszcza mistrzowskiego, nie ogranicza ani nie wpływa ujemnie na możliwość uzyskania tego samego lub wyższego stopnia przez inne osoby, a wręcz przeciwnie. W związku z tym zdobycie przez jakąś osobę określonego stopnia, szczególnie wyższego, nie powinno być powodem do zazdrości, lecz motywować do jeszcze lepszej pracy.

  

   Później soke Ryszard Murat 10 dan wręczył licencje sędziego karate tsunami trzem osobom, które – obok renshi O.Grzegorza Badziąga OFMCap. 4 dan – ukończyły drugą turę kursu sędziowskiego. Licencje te otrzymali mistrzowie:

 • shihan Grzegorz Badziąg 7 dan (Piła),
 • shihan Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno),
 • meijin Maciej Misztal 3 dan (Kutno).

 

 Badziąg  Ryniec  Misztal

 

   Wręczenie licencji sędziów karate tsunami.

  

   Następnie soke Ryszard Murat 10 dan i shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom) wręczyli dokumenty ukończenia kursu instruktorskiego, zorganizowanego w Bytomiu. Zaświadczenie i dyplom otrzymali:

 • shihan Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno),
 • meijin Maciej Misztal 3 dan (Kutno),
 • sensei Piotr Bartoszewski 1 dan (Pilawa).

  

 Dokumenty ukończenia kursu instruktorskiego otrzymują od soke Ryszarda Murata

10 dan i shihan Andrzeja Kaczmara 6 dan:

od lewej - meijin Maciej

Misztal 3 dan (Kutno),

od prawej - sensei

Piotr Bartoszewski

1 dan (Pilawa).

 Taikai  Taikai
 Szczepanik

   

  

  

   Kurs instruktorski ukończył również sempai Łukasz Szczepanik 3 kyu (Łowicz), medalista Mistrzostw Europy i Polski w konkurencji full-contact kumite. Nie mógł on byc jednak obecny na zjeździe, ponieważ nie posiada stopnia mistrzowskiego. W związku z tym dokumenty ukończsenia kursu odebrał w jego imieniu kierownik ośrodka tsunami w Łowiczu kyoshi Daniel Bogusz 5 dan.

   Shihan Andrzej Kaczmar 6 dan podkreślił, że w ślad za tymi dokumentami wkrótce otrzymają oni legitymację instruktorską z Ministerstwa Sportu.
    
 Brambor

 Później soke Ryszard Murat 10 dan

na życzenie zainteresowanych wręczył książkę - bestseller swojego autorstwa: „Karate dla początkujących

i zaawansowanych” (II wydanie

z 2008 roku) z osobistą dedykacją

kilku obecnym weteranom.

  

  

Na fotografiach książki otrzymują

instruktorzy spod granicy zachodniej

- od lewej: sensei Tomasz Brambor 1 dan (Łomnica) i wschodniej -

od prawej: renshi Dominik Kanderski 4 dan (Biała Podlaska).

 Kanderski
   Ponadto niektórzy weterani poprosili go o dedykację w zachowanych przez nich pierwszych, historycznych książkach na temat tsunami (i zarazem pierwszych książkach o karate w Polsce) jego autorstwa:
 • „Technika Karate Tsunami 10 kyu” z 1980 roku,
 • „Karate Tsunami 10 kyu” z 1981 roku,
 • „Karate Tsunami 9 kyu” z 1981 roku.
 Zagórowicz

   

  

Od lewej: jeden z najstarszych weteranów tsunami sensei Andrzej Zagórowicz 1 dan (Łowicz) otrzymuje od soke Ryszarda Murata 10 dan jego książkę "Karate Tsunami 10 kyu" z 1981 roku z osobistą dedykacją. Od prawej: jeden z weteranów w trakcie przeglądania tej

głośnej książki, wydrukowanej

'w podziemiu' w wielkiej liczbie egzemplarzy.

 10 kyu

   Pod koniec tej pierwszej sesji zjazdu obecni złożyli podziękowania i gratulacje dla soke Ryszarda Murata 10 dan z powodu założenia przez niego karate tsunami i kierowania nim już przez 30 lat. Podkreślali, że dzięki temu systemowi ich zdrowie, charakter i życie zmieniły się na lepsze, a system ten wywarł głęboki wpływ na ich postawę i pojmowanie swoich zadań w stosunku do siebie oraz innych. 

    Nawiązując do tego renshi Dominik Kanderski 4 dan (Biała Podlaska) wręczył dla soke Ryszarda Murata 10 dan wspaniały olejny obraz, przedstawiający konia w galopie, który osobiście namalował (jest on bowiem również uzdolnionym malarzem). Wskazał, że koń w galopie kojarzy się z energią, wytrwałością i rozmachem w działaniu, i z tego powodu bardzo dobrze obraz ten symbolizuje działalność soke Ryszarda Murata.

 Taikai
 Taikai

   Moment ten wykorzystał kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin) i stwierdził, że skoro soke Ryszard Murat 10 dan otrzymał obraz przedstawiający konia, to on jako Furman przekazuje mu przedmiot niezbędny dla konia. Następnie wręczył mu stare, historyczne chomąto. Wyjaśnił, że obecnie większość ludzi już nie wie, co to jest chomąto, i w związku z tym poinformował, że przez wieki było to podstawowe wyposażenie konia, bez którego koń w zasadzie nie mógł pracować. Stwierdził, że chomąto to będzie w symboliczny sposób zobowiązywać soke Ryszarda Murata do jeszcze cięższej pracy, do której jest jednak przyzwyczajony.

   Następnie wystąpili przedstawiciele pierwszego ośrodka, w którym we wczesnej młodości soke Ryszard Murat rozpoczynał uprawiać sztuki walki. Wyjaśnili, że była to sekcja judo w Kutnie (działająca obecnie pod nazwą UKS „Ippon” MDK Kutno), zaś judo było w tamtych czasach jedyną wschodnią sztuką walki, od której rozpoczynali wszyscy ci, którzy następnie zostali instruktorami i sami zajęli się rozpowszechnianiem karate.

 Taikai
 Taikai

  Prezes  UKS „Ippon” MDK Kutno sensei Krzysztof Kaźmierczak wręczył dla soke Ryszarda Murata okolicznościowe pismo i zapoznał obecnych z jego treścią:   

                                                                                          

                                                                          „Kutno, dn. 8 marca 2009 r.  
 

                                                                           Pan
                                                                           Ryszard Murat
                                                                           Prezes Zarządu
                                                                           Polskiej Federacji Tsunami

  

       W imieniu Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Ippon MDK Kutno składam na Pana ręce serdeczne gratulacje z okazji 30-lecia powstania systemu Karate Tsunami.  
        Pragnę również przekazać wyrazy szacunku i uznania za wkład pracy wniesiony w tworzenie systemu Tsunami, jego struktur organizacyjnych oraz w szkolenie kolejnych pokoleń adeptów systemu Tsunami.
  
        Życzę dalszych sukcesów na polu organizacyjnym i szkoleniowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym
  

                                                                    Z wyrazami szacunku
                                                                   Krzysztof Kaźmierczak
                                                             Prezes UKS Ippon MDK Kutno”

   Podkreślić warto, że sam sensei Krzysztof Kaźmierczak był jednym z uczniów soke Ryszarda Murata w karate tsunami, przez kilka lat prowadził zajęcia tsunami w Kutnie i jest posiadaczem mistrzowskiego stopnia 1 dan. 
 Taikai

  

   Z kolei założyciel tej pierwszej sekcji judo w Kutnie i równocześnie nauczyciel soke Ryszarda Murata kyoshi Tadeusz Ślepecki 5 dan wręczył mu jako symbol uznania wspaniały znaczek  UKS „Ippon” MDK Kutno.

   

  

  

  

  

  

  

Shihan Waldemar Badziąg

7 dan (Piła) odczytał natomiast obecnym

przesłanie od swojego rodzonego brata bliźniaka, księdza rzymskokatolickiego i instruktora oraz kapelana tsunami renshi O.Grzegorza Badziąga OFMCap. 4 dan (Krosno) z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania tsunami.

 Taikai

  Oto treść jego przesłania:

  

                                                                                               „Dojo Krosno, 7 marca 2009 roku

  

                                                                                               Polska Federacja Tsunami
                                                                                               Soke Ryszard MURAT 10 dan
                                                                                               P.T. mistrzowie i weterani Federacji

  

                                    Jubileusz 30-lecia powstania Polskiej Federacji Tsunami

  

       Jednym z najważniejszych obrazów przedstawiających istotę tsunami, jest jak wszyscy wiemy drzeworyt, którego autorem jest japoński malarz i grafik Hokusai Katsushika. Przedstawia on rozkołysany żywioł wielkiej fali (tsunami), która spienioną grzywą zawisła nad całym japońskim wybrzeżem. Ale na swoim grzbiecie ta fala niesie łodzie z ludźmi. Symbolizują oni nas, ludzi walki, ponieważ nasz system jest sztuka walki i sztuką życia.  
       Nasz papież Sługa Boży Jan Paweł II powiedział kiedyś takie słowa. „Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk, zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym. Jeśli jest praktykowany w duchu pełnego poszanowania reguł, to może być nośnikiem wzniosłych ideałów humanistycznych i duchowych, ale może także sprzeniewierzać się swoim prawdziwym celom, jeśli służy obcym sobie interesom, które lekceważą centralną rolę człowieka”.
  
       Drodzy Mistrzowie
       Codzienne dążenie do doskonałości jest zadaniem wymagającym wiele odwagi oraz wytrwałości. Przestępując progi Dojo uświadamiamy sobie szansę, jaka otrzymujemy by stawać się coraz bardziej lepszym człowiekiem. Fascynacja wschodnimi sztukami walki jest drogą, dzięki której uczymy się jak życia bronić i walczyć o nie.
  
       „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję” - mówi do nas dalej Papież Jan Paweł II.
  
       Zachęceni tymi słowami naszego rodaka, gromadzimy się na szczególnym Jubileuszu naszej Federacji.
       Uniwersalizm naszego systemu pozwala ćwiczyć wszystkim, niezależnie od poglądów czy wyznania, co jest piękną realizacją wskazań Soboru Watykańskiego II i przykładem dialogu religijnego, czyli wspólnego patrzenia w jednym kierunku, pomimo dzielących nas różnic.
  
       Dzisiaj mam ogromną radość i satysfakcję wyrazić podziw dla was wszystkich, którzy ogarnięci ideałem proponowanym przez system Tsunami, pokonywaliście przez 30 lat i dalej pokonujecie wszelkie trudności, aby realizować drogę doskonalenia się w systemie tsunami. Na ręce soke Ryszarda Murata składam więc wyrazy głębokiego szacunku oraz wdzięczności za lata wyrzeczeń, poświęceń oraz zaangażowania w rozwój Federacji w Polsce.
  
       Jednocześnie życzę wszystkim oraz sobie, abyśmy w czasie kolejnych lat nieustannie podążali drogą doskonalenia się, pamiętając o słowach wypowiedzianych przez soke Ryszarda Murata: dzisiaj – lepiej niż wczoraj, a jutro – lepiej niż dziś.

  

                                                                               Z wyrazami najgłębszego szacunku
                                                                    Renshi O. Grzegorz Przemysław Badziąg OFMCap.”

  

 Taikai  Taikai

 

     To przesłanie wywarło na obecnych wielkie wrażenie.  

Taikai 

Zjazd miał miejsce

8 marca, to jest

w Dzień Kobiet.

  

W związku z tym na życzenie uczestników zjazdu soke Ryszard Murat 10 dan złożył w imieniu mistrzów tsunami gratulacje dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej uprawiających tsunami na ręce jedynej obecnej na zjeździe mistrzyni, a zarazem swojej małżonki sensei Renaty Murat 1 dan.

Następnie zarządzono przerwę, którą wykorzystano

na wspomnienia i konsultacje.

 

Na fotografii od lewej: sensei Ryszard Mokrzycki

 1 dan (Piła), sensei Tomasz Brambor 1 dan (Łomnica), sensei Piotr Bartoszewski

1 dan (Pilawa), sensei Waldemar Nowak 1 dan (Krośniewice), kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin) i sensei Tadeusz Kuźmiński 1 dan (Kutno).

 Taikai

   Po przerwie wzniesiono toast za dalszą pomyślność karate tsunami, w tym za zdrowie i sukcesy wszystkich obecnych. 

  

 Taikai  Taikai
  

 

   Druga sesja zjazdu poświęcona została przedstawieniu wybranych aspektów historii karate tsunami. Dokonał tego soke Ryszard Murat 10 dan, wspomagany przez innych weteranów tsunami.

  

   Wyjaśnił on okoliczności, w jakich założył karate tsunami, wspominając ustalenie zasad tego systemu oraz pierwsze treningi, które poprowadził, a także swoich pierwszych uczniów i równocześnie instruktorów tsunami, z których cały szereg z Kutna, Łowicza, Włocławka, Konina, Żychlina czy Warszawy przybyło na zjazd.

  

   Soke Ryszard Murat przedstawił też sukcesy tsunami, wymieniając ich przyczyny, ale również wskazał na trudności, które występowały zwłaszcza w pierwszym okresie rozwoju tego systemu.

  

   Wyraźnie podzielił także historię tsunami na kilka wyraźnych okresów:

 • I okres – do lutego 1979 roku, krystalizowania się koncepcji technicznych, metodycznych i organizacyjnych tsunami, które wyróżniają ten system spośród innych stylów,
 • II okres – rok 1979, formalne powstanie karate tsunami i wykształcenie jądra tego systemu w postaci szeregu instruktorów,
 • III okres – lata 1980-1989, dynamiczny rozwój organizacyjny karate tsunami w Polsce,
 • IV okres – od 1989 roku, międzynarodowy rozwój tsunami w postaci powstawania zagranicznych ośrodków tego systemu.
 Taikai

   Soke Ryszard Murat 10 dan podniósł też kwestię, nieznaną niektórym późniejszym przedstawicielom tsunami (którzy błędnie sądzą, że turnieje do tsunami zostały wprowadzone dopiero kilka lat temu), a mianowicie fakt organizowania wielu turniejów tsunami już w pierwszych latach rozwoju tsunami: 1979-1981.

  

   Na dowód tego zademonstrował przywiezione przez niektórych weteranów archiwalne publikacje na temat tych turniejów (różnego rodzaju Mistrzostw Karate Tsunami), historyczne plakietki z tych turniejów (które w owym czasie były hitem organizacyjno-propagandowym), a także przedstawiał weteranów, którzy uczestniczyli i zwyciężali w tych turniejach.

    

  

  

   Soke Ryszard Murat 10 dan wspominał także okoliczności szeregu innych kwestii karate tsunami, między innymi ustanowienia przez niego określonej liczby stopni kyu i dan, sposobów przeprowadzania egzaminów na te stopnie, a także dokumentów potwierdzających uzyskiwane stopnie.

  

   W tym miejscu zademonstrował obecnym osobiście opracowywane przez siebie różne wzory legitymacji stopni bunsho, wydawanych w tsunami (na przykładzie dokumentów weterana kyoshi Marka Furmana 5 dan).

 Taikai

   Później soke Ryszard Murat 10 dan zademonstrował obecnym przechowywane w Honbu Dojo dokumenty tsunami o unikalnej wartości – imponujące księgi „Shiken”. Zawierają one protokoły wszystkich egzaminów na stopnie tsunami, przeprowadzonych kiedykolwiek we wszystkich sekcjach tsunami na świecie. Jako przykłady tych dokumentów przedstawił szereg tomów protokołów egzaminacyjnych w następujących ośrodkach:

 • trzy pierwsze tomy „Shiken” ośrodka tsunami w Kutnie,
 • pierwszy tom „Shiken” ośrodka tsunami w Płocku,
 • dwa pierwsze tomy „Shiken” ośrodka tsunami w Warszawie,
 • pierwszy tom „Shiken” ośrodka tsunami w Moskwie (Rosja),
 • dwa pierwsze tomy „Shiken” ośrodków tsunami w Czerniowcach (Ukraina).
 weterani

  

  

Na pierwszym planie najstarsi weterani

tsunami - od lewej: sensei Tadeusz Kuźmiński 1 dan (Kutno), sensei Jan Najberg 1 dan (Kutno), sensei Andrzej Misztal 1 dan (Kutno) i sensei Andrzej Zagórowicz 1 dan (Łowicz) z zainteresowaniem przeglądają księgi z protokołami egzaminów z pierwszych lat historii tsunami.

   Następnie soke Ryszard Murat 10 dan stwierdził, że środowisko karate tsunami (a w tym w 99 procentach on sam) opublikowało w ciągu 30 lat ogromną liczbę publikacji.

  

   O ich ogromie świadczy fakt, że było ich więcej, niż wszystkich publikacji opublikowanych przez środowiska wszystkich innych stylów razem wziętych.  

 

 Taikai 

     

   Później soke Ryszard Murat demonstrował obecnym wybrane publikacje tsunami, podkreślając, że są to zaledwie przykłady całych grup tych publikacji: broszur, zbiorów informacji, książek i czasopism.

  

   Podniósł, że publikacje te są odbiciem ogromnego nacisku, kładzionego w tsunami od początku istnienia tego systemu na rozwój intelektualny ćwiczących. Zakładając karate tsunami – podkreślił – ustanowił on bowiem obowiązującą w tym systemie zasadę równowagi pomiędzy rozwojem fizycznym (ćwiczeniami fizycznymi) i rozwojem intelektualnym, wychodząc z założenia, że tylko tak może wyglądać prawidłowe doskonalenie się.

 Urbanek

   

  

  

  

Niektórzy weterani przywieźli na zjazd

wiele archiwalnych publikacji tsunami.

  

 Na fotografii meijin Konrad Urbanek 3 dan (Warszawa)

przekazuje na ręce soke Ryszarda Murata plik archiwalnych publikacji jego autorstwa

z pierwszych lat istnienia tsunami (1979-1981), otrzymanych od innego weterana tsunami

Janusza Rosińskiego.

 

 Taikai  Taikai

 

  Weterani tsunami z wielkim zainteresowaniem oglądali archiwalne publikacje, których bohaterami byli także oni.

  

   Soke Ryszard Murat 10 dan przedstawił też najstarszy archiwalny kolorowy plakat karate tsunami z lat 1980-1983, wydrukowany 'w podziemiu' w wielkiej liczbie egzemplarzy i używany w pierwszym okresie rozwoju tsunami we wszystkich sekcjach w celach propagandowych. Ten wspaniały plakat cieszył się ogromną popularnością w różnych środowiskach, zwłaszcza w Warszawie, a wieszali go w swoich gabinetach nawet najwyżsi dostojnicy państwowi.

 Plakat ten uznany został za oficjalne logo XVIII Taikai Zjazdu Mistrzów Tsunami z okazji 30-lecia założenia

tego systemu.

  

  

Plakat ten zawieszony został

w honorowym miejscu w Honbu Dojo

z następującym podpisem:

  

NAJSTARSZY ARCHIWALNY KOLOROWY PLAKAT KARATE TSUNAMI
Artystyczny rysunek z fotografii, wykonanej w 1980 roku w Warszawie, przedstawiającej założyciela karate tsunami

soke Ryszarda Murata (od lewej)
i jednego z jego uczniów, instruktora tsunami z Warszawy Zdzisława Zemłę
w trakcie kumite (walki treningowej). Przedstawia fumikomi-uke – obronę

przez wyprzedzenie kopnięciem

mae-geri-kekomi (kakato) przed

atakiem kara-oi-zuki.

  

Plakat ten wykonał i wydrukował Juliusz Włodkowski ('Wołodko') w ilości 3 tysięcy egzemplarzy. W sekcjach karate tsunami był on używany w pierwszym okresie historii tego systemu (do 1983 roku) jako plakat pamiątkowy oraz reklamowy (przy zapisach do sekcji).

 Taikai

   Po kolejnej przerwie odbyła się trzecia sesja zjazdu, w trakcie której głos zabrało ponad 30-tu obecnych weteranów. W swoich wystąpieniach wyrażali oni podziękowanie dla pracy założyciela tsunami soke Ryszarda Murata oraz dla pracy swoich nauczycieli tsunami, a także wspominali różne wydarzenia z historii tsunami, niektóre w postaci anegdot opisujących autentyczne zdarzenia.

 Popiołek

   

  

  

  

  

W dowód uznania

dla soke Ryszarda Murata 10 dan

za stworzenie karate tsunami

sensei Janusz Popiołek 1 dan wręczył mu specjalnie wykonaną na tę okazję w jego drukarni okolicznościową kurtkę ze znakami tsunami i napisem: soke Ryszard Murat.

  

Sensei Janusz Popiołek jest właścicielem drukarni sitodrukowej "Printer" w Warszawie

i na co dzień uprawia tsunami w Honbu Dojo.

   Na zjeździe panowała podniosła, ale równocześnie wesoła atmosfera, która jest charakterystyczną cechą tsunami od początku historii tego systemu. Wynika to z charakteru założyciela karate tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan, słynącego w środowisku tsunami z bezpośredniości w kontaktach, które czasem niektórzy odbierają jako nadmierną, ale równocześnie z żelaznej konsekwencji w realizacji przyjętych zamierzeń. Wielu obecnych weteranów podkreślało, że unikalne połączenie tych cech (a także szeregu innych, w tym wyjątkowych uzdolnień przywódczych) spowodowało, że soke Ryszard Murat 10 dan cieszy się wśród nich tak wielkim uznaniem i szacunkiem. 

 

       Taikai 

   Na zjeździe tsunami było jak zwykle bardzo wesoło. Od lewej: meijin Krzysztof Kurkowski 3 dan (Łowicz),

sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek), sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn), sensei Zbigniew Wroński 1 dan (Warszawa), sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek), meijin Maciej Misztal 3 dan (Kutno), sensei Ryszard Mokrzycki 1 dan (Piła).

     

   Wystąpień weteranów było wiele i nie sposób tu ich wszystkich przytoczyć. W związku z tym przytoczymy tu tylko wybrane z nich.  

  

  

  

  

  

  

  

    Kyoshi Tadeusz Ślepecki

5 dan (Kutno), pierwszy nauczyciel sztuk walki soke Ryszarda Murata, wspominał jego wzorcową dla innych postawę w okresie, kiedy ćwiczył on pod jego kierownictwem, podkreślając jego wyjątkową pracowitość, wytrwałość

i uzdolnienia, które przejawiały się nie tylko w sukcesach

w zakresie sztuk walki,

ale również w innych dziedzinach. 

 Taikai

   Podniósł, że Ryszard Murat nie tylko zdobywał najlepsze laury w organizowanych wówczas zawodach judo, ale jeszcze jako uczeń zajmował pierwsze miejsca w różnych ogólnopolskich konkursach, między innymi literackich.

   

   Z kolei soke Ryszard Murat podkreślił, że kyoshi Tadeusz Ślepecki trzyma się bardzo dobrze i jest niezwykle sprawny pomimo swego wieku. Stwierdził też, że Tadeusz Ślepecki zawsze słynął ze swojej sprawności i wielkiej siły.  

 Owczarek

 

  

   Prawdziwą 'duszą towarzystwa' na zjeździe był sensei Jarosław Owczarek 1 dan (Piła), który niemal co kilka minut rozweselał obecnych swoimi oryginalnymi wypowiedziami. W jednej z nich zachwalał swój własny ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem pod Piłą i zapraszał do niego obecnych wraz z ich uczniami, oferując przy tym wszelkie możliwe atrakcje.  
   - „Rozumiemy, że dla nas będą specjalne zniżki ?” - dopytywali się pozostali weterani.
   - „Nie, zniżek nie będzie – szybko zreflektował się sensei Jarosław Owczarek – Za wszystko trzeba samemu zapłacić”.

 
   Obecni na zjeździe weterani tsunami otrzymali:
 • historyczne znaczki karate tsunami (wykonane w najdalszej części Syberii – w Komsomolsku przy ujściu Amuru do Morza Ochockiego przez shihan Valerija Ovsiannikova 7 dan) oraz
 • naklejki (które wykonał w Bydgoszczy sensei Krzysztof Gackowski 1 dan), a także
 • pisemne 8-stronicowe opracowanie „Zadania i propozycje dla mistrzów tsunami do kolejnego Taikai 8-9 sierpnia 2009 roku”.

   W opracowaniu tym przedstawiono dwa zadania obowiązkowe do wykonania, a także cały szereg zadań w postaci propozycji do ewentualnego wykorzystania.  

        

Soke Ryszard Murat 10 dan

zaprosił obecnych na następny

XIX Taikai Zjazd Karate Tsunami,

który odbędzie się w Honbu Dojo w Warszawie

8-9 sierpnia 2009 roku.

 Warszawa
 Parfieniuk

     

  

  

   W ten sposób nawiązał do wyrażanych już od pewnego czasu życzeń szeregu weteranów, a także do oficjalnego wniosku, który złożył w trakcie zjazdu shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, aby spotkania takie były organizowane cyklicznie, przy czym najlepszym terminem jest początek sierpnia i kolejna rocznica urodzin soke Ryszarda Murata 10 dan (13 sierpnia). 

  

  

  

  

Wystąpienie

shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan

   W XIX Taikai zjeździe karate tsunami 8-9 sierpnia 2009 roku uczestniczyć mogą zarówno mistrzowie, jak też przedstawiciele tsunami, nie posiadający jeszcze stopni mistrzowskich. Korzystając z okazji już teraz serdecznie zapraszamy ich na tę imprezę. 
 Łowicz

 

   

Soke Ryszard Murat 10 dan stwierdził także, że kolejny XX Taikai Zjazd Karate Tsunami odbędzie się przy okazji V Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Łowiczu 14-15 listopada 2009 roku.

    

   
  

   Cały przebieg XVIII Taikai został sfilmowany przez reżysera Krystiana Herncisza i jego asystenta Kamila Sieraszewskiego. Byli oni jedynymi osobami na zjeździe, nie posiadającymi stopni mistrzowskich, ale za to są medalistami Mistrzostw Polski i na zjeździe występowali w keiko-gi (na co dzień ćwiczą w Honbu Dojo w Warszawie). 
 Herncisz

    

  

  

  

Krystian Herncisz

(od lewej) i Kamil Sieraszewski (od prawej) przy pracy

w trakcie Taikai.

  

Poniżej kamery shihan Krzysztof Paluchowski

6 dan (Warszawa).

 Sieraszewski

   Na podstawie tych nagrań reżyser Krystian Herncisz (Studio Filmowe „Hernciszfilm”) zrealizuje pamiątkowy film DVD, który uczestnicy zjazdu otrzymają w prezencie (na kolejnym XIX Taikai 8-9 sierpnia 2009 roku - jeżeli będą obecni). 

  

   W trakcie Taikai wykonywane były liczne fotografie, które zostaną wykorzystane na naszych stronach internetowych i w publikacjach. Przedstawione tu fotografie wykonali:

 • Waldemar Lademan,
 • Piotr Mielcarek,
 • Renata Murat,
 • Włodzimierz Parfieniuk,
 • Janusz Popiołek,
 • Zbigniew Wroński,
  którym serdecznie dziękujemy.

   Informacje o niniejszym XVIII Taikai Zjeździe Mistrzów  Karate Tsunami przedstawione zostały również na stronie:

 • Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki www.federacjasztukwalki.pl, a także na szeregu internetowych stronach poszczególnych ośrodków tsunami.                        Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271673
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com