Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Uroczyste spotkanie w Honbu Dojo 7 grudnia 2008 roku weteranów tsunami z Włocławka


 

Uroczyste spotkanie w Honbu Dojo 7 grudnia 2008 roku
weteranów tsunami z Włocławka

 Warszawa

   

  

   W niedzielę 7 grudnia 2008 roku w Honbu Dojo w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie weteranów tsunami z Włocławka i soke Ryszarda Murata 10 dan.

 Włocławek
 Honbu  Honbu

 Sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek)

po przybyciu do Honbu Dojo

 Sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek)

przed Honbu Dojo w Warszawie

   W trakcie Zamkniętego zgrupowania dla członków ośrodka tsunami z Olsztyna, w niedzielę 7 grudnia 2008 roku o godz.12 do Honbu Dojo w Warszawie przybyli trzej sławni weterani tsunami z ośrodka we Włocławku:
  • sensei Piotr Mielcarek 1 dan,
  • sensei Zbigniew Białkowski 1 dan,
  • sensei Jan Wasiluk 1 dan (obecnie zamieszkujący w Hajnówce).

weterani 

   Od lewej: sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek), sensei Jan Wasiluk 1 dan (Hajnówka), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) i sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek).

  

   Mistrzowie ci byli jednymi z pierwszych uczniów soke Ryszarda Murata 10 dan. Uczyli się tsunami w trakcie prowadzonych przez soke Ryszarda Murata systematycznych treningów we Włocławku, a także na licznych zgrupowaniach w różnych miejscach, głównie w Kutnie.

 

   Następnie sami prowadzili zajęcia tsunami we Włocławku (a także w innych miejscowościach) już od pierwszych lat 1980-tych.

 Mielcarek  Mielcarek

 Piotr Mielcarek (od lewej) i soke Ryszard Murat demonstrują zastosowanie kopnięcia o-mawashi-geri i obronę blokiem uchi-ude-uke w treningowej walce, Włocławek 1981.

 Piotr Mielcarek w trakcie indywidualnego treningu doskonali charakterystyczne dla tsunami kopnięcie

mae-geri-kekomi, Włocławek 1981.

 

 Mielcarek  nunchaku

 

  Fotografie z okresu wczesnej historii karate tsunami. Od lewej: sensei Piotr Mielcarek 1 dan ćwiczy o-mawashi-geri, jedno z najbardziej charakterystycznych dla tsunami kopnięć, którego nauczył się od soke Ryszarda Murata. Od prawej: sensei Zbigniew Białkowski 1 dan i sensei Piotr Mielcarek 1 dan w trakcie treningu z użyciem nunchaku.

  

   Informacje na ich temat oraz wiele fotografii, ukazujących ich w trakcie ćwiczeń oraz demonstrowania różnych technik, przedstawione zostały w głośnej książce soke Ryszarda Murata - „Karate Tsunami 10 kyu” (1982; 642 strony).

 

   W związku z tym ich sylwetki oraz droga doskonalenia się stanowią ważny dział w historii karate tsunami, zwłaszcza w pierwszym okresie. Weterani ci są żywym świadectwem, z jak wielkim zaangażowaniem uprawiano styl karate tsunami już w pierwszym okresie jego historii, jak wyglądały treningi, sparringi oraz jak ćwiczono techniki, w tym z różnymi przyrządami, np. nunchaku.

     

sesshin  

Uczestnicy zamkniętego zgrupowania w Honbu Dojo 7 grudnia 2008 roku w trakcie shiki (ceremonii końcowej).

W pierwszym rzędzie od lewej: sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn), sensei Łukasz Dudko 1 dan (Olsztyn),

sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek), sensei Jan Wasiluk 1 dan (Hajnówka) i sensei Zbigniew Białkowski 1 dan

(Włocławek). Na pierwszym planie soke Ryszard Murat 10 dan.

  

   W trakcie zgrupowania w Honbu Dojo 7 grudnia 2008 roku wymienieni weterani tsunami z Włocławka uroczyście otrzymali od soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikaty na mistrzowski stopień 1 dan.

  

   Świadkami tej uroczystości byli dwaj mistrzowie tsunami z Olsztyna:

sesshin

Niektórzy uczestnicy zgrupowania w Honbu Dojo w dniu 7 grudnia 2008 roku. Od lewej: sensei Łukasz Dudko 1 dan 

 (Olsztyn), sensei Jan Wasiluk 1 dan (Hajnówka), ksiądz Piotr Boziński sdb (Olsztyn), soke Ryszard Murat 10 dan

(Warszawa), sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek), sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek),

sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn).

  

   Wcześniej w obecności wymienionych świadków odbyła się uroczystość „pasowania” wymienionych weteranów na mistrzowskie stopnie 1 dan. W trakcie tej uroczystości soke Ryszard Murat zawiązał im czarne pasy, symbolizujące w tsunami zdobyte stopnie 1 dan oraz zaszczytne tytuły sensei (jap. 'mistrz-nauczyciel').

  

 

 Mielcarek  Wasiluk

 

 Białkowski

 

 

 

U góry od lewej:

ceremonia „pasowania”

sensei Piotra Mielcarka 1 dan

w Honbu Dojo 7 grudnia 2008 roku.

  
U góry od prawej:

ceremonia „zawiązania” czarnego pasa sensei Janowi Wasilukowi 1 dan przez soke Ryszarda Murata 10 dan.

  
Obok: gratulacje

dla sensei Zbigniewa Bialkowskiego

1 dan od soke Ryszarda Murata 10 dan

po zawiązaniu czarnego pasa.

   Podnieść należy, że dowiedziawszy się o tym, iż sensei Jan Wasiluk 1 dan jest (podobnie jak shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan) wyznawcą prawosławia, ksiądz Piotr Boziński sdb wykonał z nim odrębną fotografię na dowód dobrych relacji pomiędzy wyznaniami. Wydarzenie to jest kolejnym przykładem, że w tsunami owocnie współpracować mogą osoby z różnych wyznań.

  

 ks. Boziński  ks. Boziński

 

Hajnówka 

    

Serdeczne spotkanie w Honbu Dojo

w Warszawie 7 grudnia 2008 roku dumnego wyznawcy prawosławia sensei Jana Wasiluka 1 dan (Hajnówka) i salezjanina księdza Piotra Bozińskiego sdb (Olsztyn) jest dowodem, że w ramach tsunami możliwa jest współpraca osób z różnych religii.

 Olsztyn

   Po zakończeniu zgrupowania i wyjeździe tsunamistów z Olsztyna, w Honbu Dojo odbył się bankiet z okazji omawianego spotkania, przy przywiezionym przez weteranów doskonałym i wysoko cenionym w prawosławiu czerwonym winie marki „Kagor” (choć spośród obecnych wyznawcą prawosławia – ale za to jakim! - jest tylko sensei Jan Wasiluk 1 dan). Wspominano szczegóły dawnych wydarzeń, dokonano analizy stanu aktualnego, a także ustalono plany na przyszłość.

 

      bankiet

   Spotkanie w Honbu Dojo w Warszawie 7 grudnia 2008 roku. Od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa),

sensei Renata Murat 1 dan (Warszawa), sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek), tyłem odwrócony

siedzi sensei Jan Wasiluk 1 dan (Hajnówka) i sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek).

  

bankiet

  

   W spotkaniu nie mógł uczestniczyć jeszcze jeden weteran tsunami z Włocławka – sensei Piotr Chojnacki 1 dan, z uwagi na wielotygodniowy wyjazd poza granice kraju. Jego koledzy: sensei Piotr Mielcarek 1 dan i sensei Zbigniew Białkowski 1 dan zabrali jednak wystawiony dla niego certyfikat na stopień 1 dan z zadaniem uroczystego wręczenia mu go już we Włocławku.

  

   Przy okazji wspomnieć warto, że wymienieni weterani tsunami zapowiedzieli swój udział w specjalnym XVIII Taikai Zjeździe Mistrzów Karate Tsunami z okazji 30-tej rocznicy założenia tsunami, który odbędzie się w Honbu Dojo w Warszawie w dniach 7-8  marca 2009 roku.

 

   Kilka słów o wymienionych weteranach tsunami:

 

   Sensei Piotr MIELCAREK 1 dan – lat 45; zamieszkały we Włocławku; pracuje w Firmie Chemicznej Farb i Lakierów „Akzo-Nobel” we Włocławku; żonaty; dwoje dzieci:

  • syn Kamil Mielcarek - lat 20, student prawa i administracji Wyższej Szkoły Handlu i Ekonomii we Włocławku,
  • syn Damian Mielcarek – lat 18, maturzysta.

   Warto dodać, że od lat młodzieńczych sensei Piotr Mielcarek 1 dan ceniony jest, także przez soke Ryszarda Murata 10 dan, za wielką pracowitość oraz optymizm, co sprawia, że jest duszą każdego towarzystwa.

 

 

 

Sensei Piotr Mielcarek (od prawej) odbiera z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat na mistrzowski stopień 1 dan. Honbu Dojo w Warszawie, 7 grudnia 2008 roku.

 Mielcarek

   Sensei Zbigniew BIAŁKOWSKI 1 dan – lat 46; zamieszkały we Włocławku; pracuje w Ciepłowni Włocławek Zazamcze; dwoje dzieci:

  • córka Patrycja Białkowska – lat 20,
  • córka Emanuela Białkowska – lat 18.

 

 

 

 

 

Sensei

Zbigniew Białkowski (od prawej) odbiera

z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat na mistrzowski stopień 1 dan. Honbu Dojo

w Warszawie, 7 grudnia 2008 roku.

 Białkowski
  Warto dodać, że sensei Zbigniew Białkowski 1 dan jest z zamiłowania wielkim specjalistą w dziedzinie wytwarzania broni białej. Zabrał też od soke Ryszarda Murata kilka egzemplarzy takiej broni do fachowej konserwacji. Odegrał on też wielką rolę w obronie ośrodka tsunami we Włocławku przed wściekłymi atakami, przypuszczanymi przez popleczników Andrzeja Drewniaka.

  

   Sensei mgr Jan WASILUK 1 dan – lat 46; zamieszkały w Hajnówce; pracuje jako dyplomowany nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Hajnówce; żonaty; dwoje dzieci:

  • córka Daria Wasiluk – lat 23, pracuje na lotnisku Okęcie w Warszawie,
  • syn Adam Wasiluk – lat 20, student marketingu i zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

    Warto dodać, że sensei Jan Wasiluk 1 dan ukończył też studia podyplomowe z zakresu informatyki i języka rosyjskiego, a także jest tłumaczem przysięgłym jęz. rosyjskiego. Jak już wspomniano, jest również dumnym wyznawcą prawosławia. Z tsunami zetknął się w trakcie nauki we Włocławku i na doskonalenie się według zasad tego systemu już wówczas poświęcił swoje życie.        

  

Sensei Jan Wasiluk (od prawej) odbiera

z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat

na mistrzowski stopień 1 dan. Honbu Dojo

w Warszawie, 7 grudnia 2008 roku.

 Wasiluk

   Wymienionym weteranom tsunami składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia zdobycia jeszcze wyższych stopni mistrzowskich w przyszłości.

 spotkanie

    

  

   

   

Spotkanie przyjaciół

i weteranów tsunami w Honbu Dojo jest okazją do wspomnień oraz układania planów na przyszłość.

Od lewej: sensei Jan Wasiluk 1 dan (Hajnówka), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) i sensei

Zbigniew Białkowski 

1 dan (Włocławek).
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270989
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com