Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Zamknięte zgrupowanie dla tsunamistów z Olsztyna w Honbu Dojo w Warszawie 6-7 grudnia 2008


 

Zamknięte zgrupowanie dla tsunamistów z Olsztyna
w Honbu Dojo w Warszawie 6-7 grudnia 2008

 Warszawa

   

   W sobotę i niedzielę 6-7 grudnia 2008 roku w Honbu Dojo w Warszawie odbyło się specjalne zgrupowanie dla tsunamistów z Olsztyna.

 Olsztyn
   W zgrupowaniu tym uczestniczyło dwóch instruktorów tsunami z Olsztyna:

   Uczestników zgrupowania do Honbu Dojo przywiózł specjalnym mikrobusem osobiście ks. Piotr Boziński sdb – opiekun jednej z dwóch olsztyńskich sekcji tsunami.

  

sesshin

Niektórzy uczestnicy zgrupowania w Honbu Dojo w dniu 7 grudnia 2008 roku. Od lewej: sensei Łukasz Dudko 1 dan 

 (Olsztyn), sensei Jan Wasiluk 1 dan (Hajnówka), ksiądz Piotr Boziński sdb (Olsztyn), soke Ryszard Murat 10 dan

(Warszawa), sensei Piotr Mielcarek 1 dan (Włocławek), sensei Zbigniew Białkowski 1 dan (Włocławek),

sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn).

  
   Zajęcia (praktyczne – treningi oraz teoretyczne – wykłady) w trakcie zgrupowania prowadził soke Ryszard Murat 10 dan.


   Na początku zgrupowania przećwiczono wiele wybranych technik tsunami, pojedynczo i w kombinacjach. Kosztowało to obecnych wiele wysiłku.

  

   Później uwaga skupiona została na dokładnym i wielokrotnym przećwiczeniu materiału, wymaganego w karate tsunami na szereg stopni: 20 kyu, 19 kyu, 17 kyu, 16 kyu, 12 kyu i 11 kyu.

  

   Powyższy nacisk oraz wcześniejsze przygotowania w macierzystych sekcjach przyniosły uczestnikom oczekiwane wyniki w postaci zdobytych stopni.

  

   W związku z tym wieczorem w sobotę 6 grudnia 2008 roku szereg spośród obecnych złożyło przewidziane egzaminy techniczne i tym samym uzyskało następujące stopnie :

 • SZWED Patryk, zam. w Olsztynie - 20 kyu (pas czerwony z jedną czarną belką),
 • DUDKO Piotr, zam. w Olsztynie - 17 kyu (pas biały z jedną czarną belką),
 • SZCZĘSNY Przemysław, zam. w Olsztynie - 17 kyu (pas biały z jedną czarną belką),
 • GÓRECKI Łukasz, zam. w Dywiatach – 12 kyu (pas pomarańczowy),
 • GROCHALA Krzysztof, zam. w Toruniu – 12 kyu (pas pomarańczowy).
   Osobom tym gratulujemy i życzymy szybkiego zdobycia wyższych stopni.

     

   Wymieniony Krzysztof Grochala nie jest związany z ośrodkiem tsunami w Olsztynie, a w opisywanym zgrupowaniu uczestniczył jako gość specjalnie zaproszony. Mieszka w Toruniu, z wykształcenia jest inżynierem (specjalność: maszyny przemysłu spożywczego), a zawodowo jest właścicielem prężnej firmy handlującej stalą i wyrobami stalowymi.

 Toruń
 Grochala

   Krzysztof Grochala od wielu miesięcy dojeżdża do Honbu Dojo w Warszawie na zgrupowania, w trakcie których poznaje materiał na kolejne stopnie i składa egzaminy. Jego sylwetka przedstawiona jest między innymi w artykule System nauki indywidualnej – na przykładzie przedsiębiorcy z Torunia Krzysztofa Grochali

  

  

Soke Ryszard Murat 10 dan uczy Krzysztofa Grochalę w trakcie jednego ze zgrupowań w Honbu Dojo w Warszawie umiejętności walki w pozycjach leżących ze stojącym napastnikiem.

   Po egzaminach uczestnicy zgrupowania szczegółowo zapoznali się z materiałem, wymaganym na kolejne stopnie, dzięki czemu będą mogli go doskonalić w trakcie ćwiczeń indywidualnych i w macierzystych sekcjach.

  

   Ponadto w trakcie zgrupowania, zwłaszcza w niedzielę 7 grudnia 2008 roku uczestnicy intensywnie ćwiczyli cztery turniejowe konkurencje tsunami:

 • MAKIWARA-KUMITE – walka z przeciwnikiem, którego imituje ogromny worek (metoda ta pozwala ćwiczyć urozmaicenie, prawidłowość i siłę stosowanych technik, a ponadto kondycję),
 • SUMO-GRAPPLING - 'mocowanie się' z przeciwnikiem (jest to konkurencja tsunami tylko dla najmłodszych wiekiem, umożliwiająca im wykazanie się siłą, zręcznością i sprytem),
 • TOKUI-KATA – umowna walka z kilkoma przeciwnikami (z zastosowaniem różnych, wybranych przedmiotów używanych w charakterze 'broni',
 • FULL-CONTACT KUMITE – pełnokontaktowa walka z przeciwnikiem w 'zbrojach tsunami' (w której wszelkie ciosy można zadawać z pełną siłą i używać do tego celu wszystkich kończyn).  

   W trakcie tych ćwiczeń uczestnicy wykazali ogromne poświęcenie i prawdziwego ducha walki.

 Rogosz  Górecki

 Jako pierwszy metodę MAKIWARA-KUMITE zademonstrował trzykrotny Mistrz Europy juniorów starszych karate tsunami - Maciej Rogosz, ćwiczący tsunami na co dzień

w Honbu Dojo w Warszawie.

Pokazał przybyłym, z jak wielką siłą

 i precyzją można trafiać w cel.

 Następnie wielkie umiejętności w dziedzinie trafiania przeciwnika, wyobrażanego przez ciężki worek, zademonstrował olsztyński instruktor sensei Piotr Górecki 2 dan. Dopiero w trakcie trafiania w cel widać bowiem właściwe opanowanie technik walki. Dzięki temu metoda MAKIWARA-KUMITE doskonale uzupełnia inne metody treningowe, stosowane w karate tsunami, zwłaszcza KIHON (jap. 'ćwiczenie podstaw') i RENRAKU-WAZA (jap. 'kombinacje'), w trakcie których techniki doskonali się „trafiając” w powietrze.

 Dudko  Szwed

 Jednak gdy do worka dopadł inny olsztyński instruktor - sensei Łukasz Dudko 1 dan (student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), to o mało go nie urwał silnymi trafieniami. Jeżeli mistrz ten będzie ćwiczył tak samo intensywnie i z takim samym zaangażowaniem, jak obecnie, to w przyszłości będzie niezwykle groźnym przeciwnikiem.

 Soke Ryszard Murat 10 dan uczy młodego tsunamistę z Olsztyna Patryka Szweda, że ukłon (tachi-rei) przed MAKIWARA-KUMITE jest nie mniej ważny od silnych ciosów, ponieważ przedstawia właściwy szacunek dla pracy siebie samego oraz innych osób.

 

   Najbardziej emocjonujące były jednak dwie walki w konkurencji FULL-CONTACT KUMITE, stoczone w pełnych 'zbrojach tsunami'.

  

   W pierwszej walce zmierzyli się dwaj posiadacze tego samego stopnia 17 kyu:

 • Przemysław SZCZĘSNY z Olsztyna
 • Marek Adam GRABOWSKI z Warszawy.
   Pierwszy z nich, Przemysław Szczęsny jest bardzo zaangażowanym członkiem ośrodka tsunami w Olsztynie, wyróżniającym się pracowitością i wrodzonymi umiejętnościami w zakresie walki. Z kolei drugi z nich, Marek Adam Grabowski (zwany 'Filozofem' z uwagi na to, że studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim) to bardzo zaangażowany członek Honbu Dojo, o którym już kilkakrotnie pisaliśmy na naszej stronie.

  

   W drugiej walce FULL-CONTACT KUMITE swoich sił spróbowali:

 • sensei Łukasz DUDKO 1 dan z Olsztyna, który jest jednym z olsztyńskich instruktorów tsunami,
 • Wojciech BALCERZAK-BOZIŃSKI z Warszawy, rodzony brat księdza Piotra Bozińskiego sdb.
   Pierwszy z nich, sensei Łukasz Dudko 1 dan jest instruktorem i mistrzem tsunami. Studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jego sylwetka przedstawiona jest zarówno na tej stronie, jak też w głośnej książce soke Ryszarda Murata 10 dan  „Karate dla początkujących i zaawansowanych” (na stronie 349).

 

   Z kolei Wojciech BALCERZAK-BOZIŃSKI jest rodzonym młodszym bratem ks. Piotra Bozińskiego sdb i mieszka w Warszawie Miedzeszynie (przy ul. Patriotów 116, niedaleko od Honbu Dojo), studiuje zarządzanie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, a pracuje w TuiR „Warta”.

 

   W związku z tym walkę tę bardzo uważnie obserwował ks. Piotr Boziński sdb. Z jednej strony wystąpił w niej jego rodzony brat, a z drugiej instruktor, który prowadzi zajęcia w podległej mu pod względem organizacyjnym sekcji.

  

   W trakcie zgrupowania dwóch wymienionych instruktorów tsunami z Olsztyna:

 • sensei Piotr Górecki 2 dan,
 • sensei Łukasz Dudko 1 dan,
  złożyło przed soke Ryszardem Muratem 10 dan specjalny egzamin (organizowany corocznie), w wyniku czego uzyskali tytuł kancho i prawo do przeprowadzania w karate tsunami egzaminów na stopnie 20-9 kyu w okresie najbliższego roku, to jest do 7 grudnia 2009 roku.

   Pod koniec zgrupowania, w niedzielę 7 grudnia 2008 roku do Honbu Dojo przybyli trzej sławni weterani tsunami z ośrodka we Włocławku, którzy byli jednymi z pierwszych uczniów soke Ryszarda Murata 10 dan i prowadzili zajęcia tsunami we Włocławku już w pierwszych latach 1980-tych:

 • sensei Piotr Mielcarek 1 dan,
 • sensei Zbigniew Białkowski 1 dan,
 • sensei Jan Wasiluk 1 dan (obecnie zamieszkujący w Hajnówce).
 •  Włócławek

  sesshin  

  Uczestnicy zamkniętego zgrupowania w Honbu Dojo 7 grudnia 2008 roku w trakcie shiki (ceremonii końcowej).

  Na pierwszym planie soke Ryszard Murat 10 dan.

    

     Wymienieni weterani tsunami z Włocławka otrzymali od soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikaty na mistrzowski stopień 1 dan, a świadkami tej uroczystości byli dwaj mistrzowie tsunami z Olsztyna: sensei Piotr Górecki 2 dan i sensei Łukasz Dudko 1 dan oraz opiekun jednej z olsztyńskich sekcji tsunami ks. Piotr Boziński sdb.

    

  certyfikat

  Uroczystość wręczenia certyfikatu na mistrzowski stopień 1 dan jednemu z weteranów tsunami w trakcie zgrupowania

  w Honbu Dojo 7 grudnia 2008 roku. Soke Ryszard Murat 10 dan i sensei Jan Wasiluk 1 dan (Hajnówka).

      

  Podnieść należy,

  że dowiedziawszy się o tym, iż sensei Jan Wasiluk 1 dan jest wyznawcą prawosławia ksiądz Piotr Boziński sdb wykonał z nim odrębną fotografię na dowód dobrych relacji pomiędzy wyznaniami. Wydarzenie to jest kolejnym przykładem, że w tsunami owocnie współpracować mogą

  osoby z różnych wyznań.

   ks.Boziński

     Olsztyńscy instruktorzy tsunami zapowiedzieli udział wraz ze swoimi uczniami w kolejnym zamkniętym zgrupowaniu w Honbu Dojo w Warszawie pod koniec marca 2009 roku, już po XVIII Taikai Zjeździe Mistrzów karate tsunami.

    
     Korzystając z okazji przypominamy, że specjalny XVIII Taikai Zjazd Mistrzów tsunami z okazji 30-rocznicy założenia tsunami odbędzie się w Honbu Dojo w Warszawie w dniach 7-8 marca 2009 roku.

    

  SPECJALNE ZAMKNIĘTE ZGRUPOWANIA
  w Honbu Dojo

    
     W Honbu Dojo w Warszawie odbywają się będą specjalne zamknięte zgrupowania – dla zorganizowanych grup z poszczególnych ośrodków tsunami.

    

     Polegają one na tym, że instruktor wybiera najbardziej pasujący termin i organizuje dla grupy uczniów ze swojego ośrodka zgrupowanie w Honbu Dojo.

    

     W programie takiego zgrupowania są przewidziane: nauka technik, kombinacji, kata, strategii i taktyki walki, wymagań na stopnie kyu i dan, nauka walki nunchaku, tonfa, kama i bo, egzaminy na stopnie.

        

     Przyjazd: pierwszego dnia zgrupowania do godz. 11,30, wyjazd: ostatniego dnia po godz. 16,30.

    

     Minimalna liczba osób biorących udział w takim zgrupowaniu: 8 (w tym może być instruktor).

    

     W ramach wymienionej kwoty zapewnione jest: szkolenie (szereg treningów i zajęć teoretycznych) oraz noclegi (należy zabrać materac i śpiwór). Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.

    

     W zgrupowaniach tych mogą też brać udział osoby towarzyszące. Nie uczestniczą one w zajęciach, ale mogą je obserwować. 

      

     W związku z powyższym prosimy instruktorów z różnych ośrodków o rezerwowanie pasujących im i ich uczniom terminów.

    

     UWAGA: Przedstawione tu zgrupowania tsunami mają charakter „zamknięty”, to jest ograniczony tylko do ściśle określonej i zorganizowanej grupy uczestników z danego ośrodka i ewentualnie zaproszonych  tsunamistów z innych ośrodków.

    

     Są one niezależne od odbywających się raz w miesiącu – w wybraną niedzielę w Honbu Dojo w Warszawie zgrupowań, których terminy na cały rok 2009 podane zostały na naszej stronie w dziale Zjazdy i zgrupowania oraz w artykule Terminy zgrupowań w 2009 roku. Te zgrupowania mają charakter  „otwartych”, ponieważ uczestniczyć w nich mogą dowolne osoby z różnych ośrodków oraz indywidualni członkowie tsunami.

    

     W związku z tym zachęcamy wszystkich chętnych instruktorów tsunami do wykorzystywania tej dogodnej i efektywnej możliwości szkolenia.

    
  Ośrodek tsunami w Olsztynie

    
     Ośrodek tsunami w Olsztynie składa się z dwóch sekcji:

  1. pierwszej, która funkcjonuje na osiedlu Nad Jeziorem Długim,
  2. drugiej, która funkcjonuje na osiedlu Gutkowo w ramach Stowarzyszenia Oratorium im. św. Jana Bosko.

     Pierwsza olsztyńska sekcja tsunami funkcjonuje na osiedlu Nad Jeziorem Długim, a zajęcia odbywają się w sali Szkoły Podstawowej nr 7 przy al. Przyjaciół 42 w następujące dni:

  • poniedziałki – od godz. 19,00,
  • środy – od godz. 19,00.

     Druga olsztyńska sekcja tsunami funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Oratorium im. św. Jana Bosko, a jej patronem i opiekunem jest kierownik tego Oratorium - salezjanin ksiądz Piotr Boziński sdb.

    

     Ksiądz Piotr Boziński sdb jest znany z wielkiej energii i zaangażowania w działalność wychowawczą dla młodzieży w ramach Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko. Podnieść należy, że jego dom rodzinny znajduje się w Warszawie, niedaleko Honbu Dojo.

   ks.Boziński

    

  Na zgrupowaniu

  w Honbu Dojo w Warszawie 7 grudnia 2008 roku ksiądz Piotr Boziński sdb otrzymał od soke Ryszarda Murata 10 dan jego głośną książkę „Karate dla początkujących i zaawansowanych”. Świadkami tego wydarzenia byli mistrzowie tsunami

  z Olsztyna, Włocławka i Hajnówki.

     Zajęcia tej sekcji prowadzone są w sali wymienionego Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko przy ul. Bałtyckiej 135 na osiedlu Gutkowo w Olsztynie w następujące dni:

  • wtorki - od godz. 17,00,
  • soboty - od godz. 12.00.

     Szkolenie w obu olsztyńskich sekcjach prowadzą dwaj doświadczeni instruktorzy tsunami: sensei Piotr Górecki 2 dan (równocześnie kierownik ośrodka w Olsztynie) i sensei Łukasz Dudko 1 dan.

    

     Przy okazji dodajemy, że instruktorzy ci planują otworzenie w Olsztynie jeszcze jednej sekcji swojego ośrodka tsunami.

    

     Podnieść należy, że drużyna olsztyńskiego ośrodka tsunami startowała w III Mistrzostwach Polski Karate Tsunami - Stanisławów '2007 i w tym bardzo silnie obsadzonym turnieju zajęła 10 miejsce w punktacji drużynowej (za zdobyte miejsca medalowe).

    

     Trzech jej członków zdobyło bowiem srebrne oraz brązowe medale i tym samym tytuły Wicemistrzów Polski w swoich kategoriach, a mianowicie (zachowujemy porządek alfabetyczny):

  • Chrzanowska Dorota,
  • Galanek Jakub,
  • Modzelewska Ewelina.

    Ośrodek tsunami w Olsztynie powstał z przekształcenia się miejscowego klubu karate shotokan, a zorganizował go wybitny mistrz kyoshi dr Andrzej Juśkiewicz 5 dan.

    

     Andrzej Juśkiewicz (z zawodu lekarz anestezjolog) jest prawdziwym weteranem karate w Polsce, współzałożycielem stylu karate shotokan w naszym kraju, a od wielu lat częstym bywalcem wielu zgrupowań oraz codziennych treningów w Honbu Dojo w Warszawie. To on był autorem licznych fotografii w książce soke Ryszarda Murata 10 dan - „Karate dla początkujących i zaawansowanych”.

    

     Z ośrodka tsunami w Olsztynie wywodzi się też inny mistrz tsunami – sensei Waldemar Lademan (Modzelewski) 2 dan. Przez szereg lat kierował on olsztyńskim ośrodkiem tsunami, a obecnie organizowanym przez siebie ośrodkiem tsunami w Gdańsku, gdzie się przeprowadził.

    

     Wymienieni instruktorzy:  kyoshi dr Andrzej Juśkiewicz 5 dan, sensei Waldemar Lademan 2 dan, sensei Piotr Górecki 2 dan i sensei Łukasz Dudko są częstymi gośćmi w Honbu Dojo w Warszawie, uczestnicząc tu w zgrupowaniach oraz indywidualnych szkoleniach.

    
     Ich biografie zostały przedstawione w głośnej książce soke Ryszarda Murata 10 dan - „Karate dla początkujących i zaawansowanych”.
  Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
  Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
  lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
  Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
  Odwiedzin:
  3274355
   realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com