Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

System nauki indywidualnej – na przykładzie przedsiębiorcy z Torunia Krzysztofa Grochali


 

System nauki indywidualnej w Tsunami

na przykładzie przedsiębiorcy z Torunia Krzysztofa Grochali

   

Kolejne szkolenie indywidualne w Honbu Dojo w Warszawie 12 lipca 2008 roku


   W systemie Tsunami od dawna stosowany jest system nauki indywidualnej.

  

   Polega on na tym, że dana osoba uczestniczy w wybranych zgrupowaniach w Honbu Dojo w Warszawie, na których poznaje materiał na kolejne stopnie, doskonali go na odbywających się wówczas treningach, a następnie szlifuje indywidualnie na samodzielnych zajęciach. System ten przynosi bardzo dobre efekty, jeżeli dana osoba potrafi wykazać się właściwą wytrwałością i systematycznością.

 

   W ten sposób cały szereg tsunamistów z różnych regionów Polski (a także innych krajów) zdobyło wysokie umiejętności, a nawet kolejne stopnie mistrzowskie.

  

   Jednym z nich jest prokurator Sławomir Graff 1 dan, który dojeżdżając na zgrupowania do Warszawy aż z Bolesławca (Dolny Śląsk), systematycznie zdobywał kolejne stopnie do 1 dan włącznie, ukończył kurs instruktorski i obecnie kieruje ośrodkiem Tsunami w Bolesławcu. Jego ostatnie szkolenie przedstawione zostało w artykule pt. System nauki indywidualnej w tsunami – na przykładzie prokuratora Sławomira Graffa w dziale 'Nowości i ogłoszenia'.

 

   Dobrą ilustracją tego procesu jest też wymieniony w tytule mgr inż. Krzysztof GROCHALA z Torunia. Ma on 46 lat i jest szefem prężnej firmy handlowej (zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi).

 

    Latem 2007 roku nawiązał on telefoniczny i e-mailowy kontakt z soke Ryszardem Muratem 10 dan, nabył jego książkę „Karate dla początkujących i zaawansowanych” oraz inne materiały szkoleniowe, we wrześniu 2007 roku został indywidualnym członkiem Tsunami, po czym zaczął przyjeżdżać na wybrane zgrupowania do Honbu Dojo w Warszawie.

 

   W ten sposób, poznając materiał na zgrupowaniach i doskonaląc go na treningach indywidualnych, uzyskał podstawy teoretyczne i techniczne, które już zaowocowały w postaci kolejnych stopni, zdobywanych na zgrupowaniach i indywidualnych szkoleniach w Warszawie.


   W sobotę 12 lipca 2008 roku po raz kolejny uczestniczył on w indywidualnym szkoleniu w Honbu Dojo w Warszawie pod okiem  soke Ryszarda Murata 10 dan. Intensywnie ćwicząc przez wiele godzin (od 10 do 17) znacznie udoskonalił materiał z zakresu już zdobytych stopni  - eliminując występujące w swoim wykonaniu błędy, a także złożył pozytywnie ocenione egzaminy (techniczny i teoretyczny) na następny stopień.

 

   Ponadto poznał i przećwiczył materiał wymagany na kolejny stopień, co pozwoli przygotowywać mu się indywidualnie do egzaminów w Toruniu. W tym celu sfilmował najtrudniejsze elementy z zakresu tego stopnia, zademonstrowane w wersji egzaminacyjnej przez soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   W trakcie tego indywidualnego szkolenia poznał też od soke Ryszarda Murata 10 dan dwa niuanse techniczne, z zakresu „tajemnej wiedzy tsunami”. Są one rozszerzeniem zwykłego zastosowania technik i poprzez inny sposób ich wykonania umożliwiają uzyskanie niezwykłej skuteczności w walce z napastnikiem, zwłaszcza gdy tych napastników jest więcej.

 

   Tematyka ta przedstawiona została w artykule pt. Tajemna wiedza techniczna tsunami dla głęboko wtajemniczonych - w dziale 'Nowości i ogłoszenia'.

 

   Soke Ryszarda Murata 10 dan zwrócił uwagę na uzdolnienia Krzysztofa Grochali, zwłaszcza na umiejętność bardzo silnego wykonywania technik, co zapewni mu w przyszłości jeszcze większe postępy i wielką skuteczność w walce. Krzysztof Grochala zapowiada kontynuowanie tego procesu na następnych zgrupowaniach w Warszawie, czego mu serdecznie życzymy.


   Zapowiedział udział już w najbliższym 3-dniowym zgrupowaniu w Honbu Dojo w dniach 18-20 lipca br., w następnych, a także w Taikai – zjeździe Tsunami w Radzionkowie 15-16 listopada 2008 roku.

 

   Krzysztof Grochala planuje również zorganizowanie własnego ośrodka Tsunami w Toruniu, na razie w postaci Dantai (koła), a w przyszłości Dojo (klubu). Już wkrótce będzie można obejrzeć stronę internetową tego ośrodka.

  

   Opisany przykład procesu szkoleniowego Krzysztofa Grochali z Torunia znakomicie potwierdza właściwe rezultaty stosowanego w Tsunami systemu nauki indywidualnej.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271666
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com