Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Tajemna wiedza techniczna Tsunami dla głęboko wtajemniczonych - specjalne zgrupowania w Warszawie


  

Tajemna wiedza techniczna Tsunami

dla głęboko wtajemniczonych

 

Specjalne zgrupowanie w Warszawie 22 czerwca 2008 roku

 

     W niedzielę 22 czerwca 2008 roku w Honbu Dōjō w Warszawie odbyło się specjalne zgrupowanie (sesshin) Tsunami.

 

     Zajęcia prowadził sōke Ryszard Murat 10 dan.

 

    W zgrupowaniu uczestniczyło między innymi szereg znanych mistrzów Tsunami:

  • shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka),
  • kyōshi Marek Furman 5 dan (Żychlin),
  • kyōshi Krzysztof Paluchowski 5 dan (Warszawa),
  • renshi Daniel Bogusz 4 dan (Łowicz),
  • sensei Artur Marcinkowski 1 dan (Staroźreby).
   Pomimo bardzo napiętego programu, na koniec zgrupowania sōke Ryszard Murat 10 dan ocenił egzamin techniczny na stopień 7 kyū (oznaczany pasem koloru zielonego z dwoma czarnymi pagonami), który złożył :
  • Krzysztof SZYMBORSKI, zam. w Płocku, funkcjonariusz Straży Miejskiej, ćwiczący w ośrodku Tsunami w Staroźrebach pod kierunkiem sensei Artura Marcinkowskiego 1 dan.

   Ocena była pozytywna i w wyniku egzaminu Krzysztof Szymborski zdobył stopień 7 kyū. Gratulujemy.

 

   Dodatkową korzyścią dla niego było to, że po egzaminie kyōshi Marek Furman 5 dan (obserwujący, a nawet filmujący ten egzamin) bardzo wnikliwie wskazał mu błędy, nad którymi powinien skupić swoją uwagę w najbliższym czasie.

 

    Niebawem ze zgrupowania tego przedstawimy w niniejszym artykule szereg fotografii.

 

     Zgrupowanie miało charakter specjalny, ponieważ składało się z trzech części zajęć (treningów i wykładów):

 

1. PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI INTERNETOWYCH

 

   Pierwsza część zgrupowania przeznaczona została na prezentację nowych unikalnych możliwości w Internecie – zarówno dla instruktorów Tsunami, jak i pozostałych tsunamistów.  W tym zakresie zaprezentowane i omówione zostały :

    Z uwagi na wielką liczbę informacji w tej kwestii – będą one stopniowo przedstawiane w odrębnych artykułach.

 

2. NAJBLIŻSZE WIELKIE IMPREZY TSUNAMI

 

   Druga część zgrupowania przeznaczona została na omówienie przebiegu XV Taikai – zjazdu Tsunami oraz zasad rozgrywania poszczególnych konkurencji podczas I Mistrzostw Europy Karate Tsunami, które odbędą się 15-16 listopada 2008 roku w Radzionkowie (Górny Śląsk). 


   Sōke Ryszard Murat 10 dan ogłosił, że półtora miesiąca wcześniej, 4-5 października 2008 roku odbędzie się w Łowiczu turniej na mniejszą skalę pod nazwą I Otwarte Mistrzostwa Księstwa Łowickiego Karate Tsunami. Impreza ta odbędzie się dokładnie według takiego samego planu, jak I ME, a jej celem będzie między innymi sprawdzenie, jak przebiegać będą poszczególne części programu w czasie.


     Po omówieniu szczegółowych zasad rozgrywania poszczególnych konkurencji (z ich ostatnimi modyfikacjami, wprowadzonymi na podstawie przeprowadzanych dotychczas sprawdzianów na różnych turniejach) omówiono także zasady konkurencji pod nazwą: full-contact kumite. Ponadto kilku uczestników zgrupowania miało możliwość stoczenia walk według zasad tej konkurencji w pełnych zbrojach Tsunami.


     Informacje na temat tych konkurencji oraz wymienionych imprez przedstawiać będziemy w odrębnych artykułach.


TAJEMNA WIEDZA TECHNICZNA TSUNAMI

DLA GŁĘBOKO WTAJEMNICZONYCH

 

   Trzecia część zgrupowania przeznaczona została na prezentację i przećwiczenie tak zwanej „tajemnej wiedzy technicznej Tsunami” - przeznaczonej wyłącznie dla najbardziej wtajemniczonych.


     O tej „tajemnej wiedzy technicznej Tsunami”  wie niewielu tsunamistów, ponieważ zagadnienia te nie są przedstawiane na treningach w sposób otwarty, ponieważ – zgodnie z decyzją założyciela tsunami sōke Ryszarda Murata 10 dan - przeznaczone są tylko dla wybranych, najbardziej wtajemniczonych instruktorów, a ponadto do ich zrozumienia wymagany jest już bardzo wysoki poziom zaawansowania technicznego.


     Charakterystyczną cechą tsunami - ustaloną przez sōke Ryszarda Murata 10 dan w czasie zakładania przez niego Tsunami w 1979 roku – jest podział technik, sposobów ich wykonania oraz sposobów ich zastosowania na dwa poziomy zaawansowania: 

  • pierwszy poziom techniczny jest ogólnie znany instruktorom i pozostałym tsunamistom, ponieważ przedstawiany jest na treningach i zgrupowaniach, a nawet w publikacjach szkoleniowych: książkach i filmach, 
  • drugi poziom techniczny jest nie jest zwykle przedstawiany i objęty jest tajemnicą, ponieważ zawiera wiedzę na temat zupełnie innego sposobu wykonywania i zastosowania technik, który zapewnia niesamowitą skuteczność w brutalnej walce i to od razu z kilkoma przeciwnikami.

     Jest sprawą oczywistą, że właśnie z powodu zapewnienia tej nadzwyczajnej skuteczności wiedza o tych zagadnieniach nie jest rozpowszechniana.


    Te niuanse techniczne, zapewniające dodatkową niesamowitą skuteczność w walce, są charakterystycznymi cechami Tsunami, dzięki którym tsunami różni się od innych stylów, np. shotokan czy judo.


     „Tajemna wiedza” na ten temat została przez sōke Ryszarda Murata 10 dan (który opracował te zagadnienia na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji) posegregowana w prawie 100 punków. Każdy z tych punktów zawiera zalecenie, jak należy wykonywać daną technikę lub grupę technik, aby zapewnić sobie dodatkową skuteczność i tym samym przewagę nad innymi oraz racjonalne, oparte zawsze na naukowych podstawach wytłumaczenie tej kwestii.


      W trakcie zgrupowania sōke Ryszard Murat 10 dan szczegółowo omówił i przećwiczył kilka pierwszych punktów tej „tajemnej wiedzy technicznej Tsunami”, wspominając przy tej okazji o kilkunastu następnych. Zawsze prezentował też zastosowanie danego niuansu z przeciwnikami, których z wielkim poświęceniem i wytrwałością odgrywali uczestnicy szkolenia, zwłaszcza ci, którzy są już do takich ról przyzwyczajeni: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, kyōshi Marek Furman 5 dan, renshi Daniel Bogusz 4 dan i sensei Artur Marcinkowski 1 dan.


     Jeden z weteranów Tsunami kyōshi Marek Furman 5 dan (Żychlin) otrzymał upoważnienie do nagrania tego niezwykłego szkolenia i wykonania filmu.


     Od razu jednak uspokajamy podnieconych (którzy już się zaczęli zgłaszać), że film ten nie będzie rozpowszechniany i aby z tego powodu nawet nie próbowali wejść w jego posiadanie, bo i tak im się to nie uda. A z kyōshi Markiem Furmanem 5 dan niewiele załatwią, ponieważ jako funkcjonariusz Policji jest on nieprzekupny.


     Film wykonany został wyłącznie dla celów archiwalnych, aby wiedza na ten temat nie zaginęła i aby zagadnienia te przedstawione zostały przez samego sōke Ryszarda Murata 10 dan, który jako ich autor najlepiej zna ich sens i przeznaczenie. Sōke Ryszard Murat 10 dan ogłosił też, że film ten posłuży również jako materiał wyjściowy do przedstawienia przez niego wiedzy na ten temat w sposób usystematyzowany w specjalnej książce, która będzie dostępna tylko dla niektórych.


     Uczestnicy tego szkolenia byli pod jego wielkim wrażeniem i – pomimo bólu i innych cielesnych śladów będących naturalnymi następstwami prezentowania wspomnianych niuansów – dzielnie zapowiedzieli, że chcą uczestniczyć w kolejnych szkoleniach z tego zakresu.


    Weterani Tsunami zgodnie stwierdzali, że z wiedzą na ten temat przekazywaną im przez sōke Ryszarda Murata 10 dan spotykali się od początku istnienia Tsunami, choć zwykle nie była ona przedstawiana w sposób kompleksowy (jak obecnie), a raczej jako dodatkowe objaśnienia do niektórych kwestii technicznych. Wyrażali przekonanie, że faktycznie wiedza ta zapewnia niesamowitą skuteczność w walce (której nawet nie domyślają się ci, którzy o niej nie mają pojęcia) i że jest charakterystyczną cechą, dzięki której Tsunami jest tym, czym jest. 

  

KOLEJNE SZKOLENIE 18-20 LIPCA

 

    Kolejne szkolenie z tej dziedziny (przeznaczone na omawianie następnych zagadnień „tajnej wiedzy Tsunami”) zaplanowane zostało na 3-dniowe zgrupowanie w Honbu Dōjō w Warszawie w dniach 18-20 lipca (piątek-niedziela) br.


   W zgrupowaniu tym mogą wziąć udział instruktorzy Tsunami z wybranymi przez siebie uczniami.


   Koszt udziału w tym zgrupowaniu: 150 zł. Uczestnik musi mieć swój materac i śpiwór oraz wyżywienie.


   Zapraszamy do Honbu Dōjō.
 

  

 NASTĘPNE SZKOLENIE 15-17 SIERPNIA

 

    Przy tej okazji informujemy, że następne szkolenie z tej dziedziny (przeznaczone na omawianie dalszych zagadnień „tajnej wiedzy Tsunami”) zaplanowane zostało na kolejne 3-dniowe zgrupowanie w Honbu Dōjō w Warszawie w dniach 15-17 sierpnia (piątek-niedziela) br.


   Ponadto w trakcie tego zgrupowania – dokładnie w sobotę i niedzielę 16-17 sierpnia – przeprowadzony zostanie kurs sędziowski, zakończony wydaniem licencji sędziowskich Karate Tsunami na okres jednego roku.


   Pozostałe zasady tego zgrupowania są identyczne, jak tego, które odbędzie się w lipcu.
   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271038
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com