Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kolejna organizacja w Federacji: SYSTEMA POLAND Rosyjska Sztuka Walki Przedstawicielstwo w Polsce


  

Kolejna organizacja w Federacji:

SYSTEMA POLAND Rosyjska Sztuka Walki Przedstawicielstwo w Polsce

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.

  

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Należy do niej wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach.

  

   Wśród członków Federacji jest aż ośmiu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

W dniu 14 kwietnia 2012 roku oficjalnie rozpoczęła działalność kolejna organizacja, funkcjonująca

w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki.

 

Nosi nazwę:

SYSTEMA POLAND Rosyjska Sztuka Walki Przedstawicielstwo w Polsce.

 

 

Logo organizacji SYSTEMA POLAND

 logo
 mapa

Jest to organizacja regulaminowa o zasięgu ogólnopolskim, działająca w ramach Federacji.

Jej siedziba mieści się w Pszczynie.

 

Ośrodki tej organizacji funkcjonują

w Pszczynie i Warszawie, a także

organizowane są w innych

miejscowościach w kraju.

 Warszawa

   Uprawiany jest w niej styl: Rosyjska Sztuka walki Systema (Sistema), z upoważnienia mistrza Siergieja Borściewa

 

   Szczegółowe informacje o tej organizacji i stylu Systema podane są na internetowej stronie www.systemapoland.pl

 

Systema

Pokaz Systemy. Demonstruje wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan.

 

   Na czele SYSTEMA POLAND stoją: wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna) - pierwszy oficjalny instruktor Systemy w Polsce oraz asystenci programowi instruktora: mistrz Marek Talarek 6 dan (Warszawa) i mistrz Mariusz Fabijański 5 dan (Warszawa). 

 

   Wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan ma 43 lata, mieszka w Pszczynie i jest zawodowym instruktorem sztuk walki. Jest również jednym z liderów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, w której posiada najwyższy mistrzowski stopień 10 dan. Kontakt: zbigniewsyc@interia.pl

 

   Mistrz Marek Talarek 6 dan ma 34 lata, mieszka w Warszawie, a z zawodu jest księgowym. Od 22 lat uprawia pszczyńską sztukę walki, w której zdobył mistrzowski stopień 6 dan.

 

   Mistrz Mariusz Fabijański ma 37 lat, mieszka w Łomiankach, a z zawodu jest nauczycielem akademickim Politechniki Warszawskiej (dr inż. nauk technicznych). Od 24 lat uprawia pszczyńską sztukę walki, w której zdobył mistrzowski stopień 6 dan.

 

Systema

Wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan przedstawia pokaz Systemy w trakcie Seminarium Szkoleniowego Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki w Goczałkowicach w dniu 17 marca 2012 roku. Za stołem prezydialnym pokaz obserwują między innymi: wielki mistrz Józef Brudny 10 dan – założyciel Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, soke Ryszard Murat 10 dan – założyciel Karate Tsunami

i prezes Federacji, wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan – jeden z liderów PASW, wielki mistrz

Ewald Przewoźnik 10 dan – jeden z liderów PASW oraz burmistrz Miasta Pszczyny.

 

   W sobotę 14 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 258 w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 1 odbyła się kolejna edycja szkoleń Systemy pod nazwą: Warsztaty Szkoleniowe Systemy. Zajęcia odbyły się w godzinach od 10:00 do 17:00. Warsztaty prowadził wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan przy współudziale asystentów: mistrza Marka Talarka 6 dan i mistrza Mariusza Fabijańskiego 5 dan.

 

Systema

Zajęcia w trakcie warsztatów Systema Poland 14 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

 

   Uczestniczyło w nich 18 osób, wywodzących się z ośrodków Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki oraz sekcji różnych stylów z całego kraju. Oto imienna lista uczestników:

   1.Zbigniew Syc – Pszczyna
   2.Marek Talarek – Warszawa
   3.Mariusz Fabijański - Łomianki
   4.Paweł Marczykowski - Zielonka
   5.Michał Piętosa – Zielona Góra
   6.Grzegorz Omański - Chełm
   7.Emil Krawczak - Runów
   8.Marek Śmigasiewicz - Warszawa
   9.Robert Włodarski - Warszawa
   10.Anna Nowik - Kobyłka
   11.Andrzej Kozłowski - Białystok
   12.Mariusz Olszewski - Wołomin
   13.Bogusław Wolf - Wołomin
   14.Paweł Krawczyk - Warszawa
   15.Xavier Lefebvre - Paryż
   16.Tomasz Radomski - Wołomin
   17.Przemysław Skrzydło - Małomierzyce
   18.Maciej Jabkiewicz - Warszawa

 

Systema

Zajęcia w trakcie warsztatów Systema Poland 14 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

   

Systema

Prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan –

w obecności uczestników warsztatów – uroczyście przekazuje w ręce wielkiego mistrza Zbigniewa Syca

 10 dan certyfikat potwierdzający rejestrację w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów

 Walki organizacji SYSTEMA POLAND, Rosyjska Sztuka Walki Przedstawicielstwo w Polsce.

 

   W trakcie tych warsztatów, po zakończeniu pierwszego treningu, o godz. 13:30 prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan – w obecności uczestników warsztatów – uroczyście wręczył cztery certyfikaty:

 • certyfikat potwierdzający rejestrację w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki organizacji SYSTEMA POLAND, Rosyjska Sztuka Walki Przedstawicielstwo w Polsce jako organizacji regulaminowej o zasięgu ogólnopolskim,
 • certyfikat zatwierdzający wielkiego mistrza Zbigniewa Syca 10 dan na kierowniczej funkcji – jako pierwszego oficjalnego instruktora organizacji SYSTEMA POLAND,
 • certyfikat zatwierdzający mistrza Marka Talarka 6 dan jako asystenta programowego instruktora SYSTEMA POLAND,
 • certyfikat zatwierdzający mistrza Mariusza Fabijańskiego 5 dan jako asystenta programowego instruktora SYSTEMA POLAND.   

SycPrezes Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan – w obecności uczestników warsztatów – uroczyście przekazuje w ręce wielkiego mistrza Zbigniewa Syca 10 dan certyfikat zatwierdzający go na

 kierowniczej funkcji – jako pierwszego oficjalnego instruktora organizacji SYSTEMA POLAND.

  

Talarek

Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan – w obecności uczestników warsztatów –

uroczyście przekazuje w ręce mistrza Marka Talarka 6 dan certyfikat zatwierdzający go

 jako asystenta programowego instruktora SYSTEMA POLAND.

 

Fabijański

Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan – w obecności uczestników warsztatów – uroczyście przekazuje w ręce mistrza Mariusza Fabijańskiego 5 dan certyfikat zatwierdzający go

jako asystenta programowego instruktora SYSTEMA POLAND.

 

   Wręczając wspomniane certyfikaty prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan pogratulował zebranym mistrzom i kandydatom na instruktorów Systemy Poland. Ponadto wyraził nadzieję, że korzystając z możliwości przyznanych organizacji Systema Poland oraz jej przedstawicielom, będą oni aktywnie  działać na rzecz rozwoju tej organizacji, Federacji oraz sztuk walki w Polsce.

 

   Omawiane oficjalne rozpoczęcie działalności organizacji SYSTEMA POLAND poprzez jej rejestrację i wręczenie certyfikatów jest ukoronowaniem kilkuletnich kontaktów szkoleniowych między liderami Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki i liderami rosyjskiej sztuki walki Sistema.

 

   Rejestracja organizacji SYSTEMA POLAND w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz wystawienie wspomnianych certyfikatów odbyło się na pisemny wniosek wielkiego mistrza Zbigniewa Syca 10 dan, złożony na ręce prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   Ten pisemny wniosek poparł i podpisał również wielki mistrz Józef Brudny 10 dan, założyciel i przywódca Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, w którego rękach znajduje się pełnomocnictwo do reprezentowania Systemy w Polsce, udzielone przez mistrza Siergieja Borściewa.

 

   Powołanie organizacji SYSTEMA POLAND omówili i uzgodnili:

 • prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan,
 • założyciel PASW kancho Józef Brudny 10 dan
 • oraz liderzy Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki,

     w trakcie Seminarium Szkoleniowego w Goczałkowicach i Pszczynie w dniu 17 marca 2012 roku.

 

   Po opisanej uroczystości wręczenia certyfikatów, w jednej z warszawskich restauracji odbyła się robocza narada na temat możliwości i zasad działania organizacji Systema Poland. W naradzie tej udział wzięli:

 • prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (równocześnie założyciel i przywódca Karate Tsunami),
 • wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (główny lider Systema Poland),
 • mistrz Marek Talarek 6 dan (jeden z liderów Systema Poland),
 • sensei Arkadiusz Wiewiórowski 1 dan (jeden z weteranów i instruktor Karate Tsunami).

   W imieniu wszystkich osób z różnych stylów zrzeszonych w Federacji serdecznie gratulujemy przedstawicielom organizacji SYSTEMA POLAND i życzymy dalszych sukcesów w działalności i rozwoju ich organizacji.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274370
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com