Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kolejni instruktorzy sztuki walki System Czerwonego Feniksa – egzaminy w Honbu Dojo


   

Kolejni instruktorzy sztuki walki

System Czerwonego Feniksa

egzaminy w Honbu Dojo  

Warszawa 

  

W niedzielę 29 stycznia 2012 roku egzaminami

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami)

 zakończył się zorganizowany w Warszawie kurs

 instruktorów sztuki walki System Czerwonego Feniksa. Organizatorem kursu była Polska Federacja

 Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Warszawa
   W Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie przy ul. Patriotów 247 mieści się siedziba  Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

  

   Z tego względu właśnie tu odbywają się zjazdy, zebrania i narady liderów różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych, a także szkolenia, kursy i egzaminy na stopnie.

   

Honbu Dojo

Widok na salę treningową Honbu Dojo w Warszawie.  

Federacja 

   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, która w zakresie swych rozmiarów nie znajduje podobnego odpowiednika w innych krajach.

  

   Zrzesza ponad 30 organizacji o zasięgu ogólnopolskim, a nawet związki z innych krajów. Należy do niej wielu mistrzów różnych stylów o wysokich i najwyższych stopniach. Wśród członków Federacji jest aż ośmiu posiadaczy najwyższego mistrzowskiego stopnia 10 dan.

   Federacja organizowanie kursów instruktorów różnych sztuk walki ma wpisane do swego Statutu i organizuje je na podstawie stosownych przepisów, dostosowujących obowiązujące w Polsce uregulowania prawne do wymogów Unii Europejskiej.

 

SCF

Po ukończeniu omawianego kursu prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

 soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje instruktorom Systemu Czerwonego Feniksa  najważniejszy

 dokument – zaświadczenie, które następnie im wręczył. Od lewej: Konrad Duczmalewski 4 dan,

Tomasz Nakonieczny 1 dan i hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan.

 

   Federacja organizuje kursy instruktorów w różnych sztukach walki, między innymi (w kolejności alfabetycznej): Aikido, Karate Tsunami, Pak hok Kung fu, System Czerwonego Feniksa, Taekwon-do PFT, Vinh Xuan i innych. Tylko w ostatnich tygodniach w każdej z wymienionych sztuk walki wyszkoliła szereg kolejnych instruktorów, którzy będą prowadzić lub już prowadzą zajęcia szkoleniowe w środkowej Polsce, na Mazurach, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Górnym Śląsku.

 

   Organizowane przez Federację KURSY mają za zadanie fachowo przygotowywać kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki, a poprzez to zapewniać ich rozwój i upowszechnianie w społeczeństwie.

 

   Federacja ma już bardzo bogate doświadczenia i osiągnięcia w zakresie szkolenia instruktorów, które są nieosiągalne dla innych organizacji. W ciągu 24 lat działalności Federacji organizowane przez nią i jej przedstawicieli kursy instruktorskie ukończyło blisko TYSIĄC osób, które uzyskały dzięki temu uprawnienia do prowadzenia zajęć w różnych sztukach walki.

 

   Obecne kursy organizowane są przez Federację na podstawie stosownych przepisów, dostosowujących obowiązujące w Polsce uregulowania prawne do wymogów Unii Europejskiej.  

 

   Podkreślić należy, że zdobyte uprawnienia instruktora danej sztuki walki są ważne nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ oraz innych i pozwalają na prowadzenie w nich takich zajęć.

 

   Uwaga: Prowadzenie zajęć sportowych przez osobę nie posiadającą uprawnień instruktora może skutkować zainteresowaniem Prokuratury, zwłaszcza w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

   Celem organizowanego przez Federację KURSU INSTRUKTORA DANEJ SZTUKI WALKI jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie danej sztuki walki zgodnie z programem nauczania przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej z dziećmi i dorosłymi w zakładach pracy (w tym w szkołach) i stowarzyszeniach, a także w ramach własnej działalności gospodarczej, zgodnie z programem danej sztuki walki, przyjętym przez organizatora kształcenia.

 

   Zajęcia edukacyjne w ramach kursu odbywają się w Warszawie (w siedzibie Federacji przy ul. Patriotów 247), a także w różnych miejscowościach na terenie całego kraju.

   

   Zajęcia kursowe w ramach Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki nadzoruje prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), a prowadzą  je - na podstawie jego pisemnego upoważnienia – upoważnieni specjaliści/mistrzowie.

 

   Po ukończeniu KURSU uczestnik otrzymuje od Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki stosowne Zaświadczenie, uprawniające do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora danej sztuki walki.

 

   Szczegółowe informacje na temat tych kursów podajemy na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale „KURSY INSTRUKTORÓW różnych sztuk walki”.

 

   W niedzielę 29 stycznia 2012 roku w siedzibie Federacji przy ul. Patriotów 247 w Warszawie odbyły się egzaminy kursowe, a po ich pomyślnym zaliczeniu uroczyste wręczenie zaświadczeń.

    

Honbu Dojo  Honbu Dojo

W trakcie egzaminów na zewnątrz panowała rzadko spotykana temperatura – 10º C

                                            i takie zimowe widoki, jak na tych fotografiach.  
 Honbu Dojo

Od lewej: widok

z sali treningowej Honbu Dojo

na zewnątrz,

a od prawej -

na trzaskający żywym ogniem kominek

w tej sali.

 Honbu Dojo

   Kurs, w tym egzaminy końcowe przeprowadził prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Omawiany kurs instruktorów sztuki walki System Czerwonego Feniksa pomyślnie ukończyło dwóch jego przedstawicieli z Warszawy:

  • Konrad Duczmalewski 4 dan
  • Tomasz Nakonieczny 1 dan

 

Duczmalewski 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora sztuki walki System Czerwonego Feniksa

z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Konrad Duczmalewski 4 dan.

   

Nakonieczny

Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktora sztuki walki System Czerwonego Feniksa

z rąk soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Tomasz Nakonieczny 1 dan.

 

   Konrad Duczmalewski ma lat 27, jest studentem pedagogiki i posiada mistrzowski stopień 4 dan. Od 10-ciu lat uprawia System Czerwonego Feniksa, a wcześniej Wing Chun Kung fu.

   

 Duczmalewski  Duczmalewski

Na fotografiach mistrz Konrad Duczmalewski 4 dan w trakcie treningu i prezentacji

różnych technik Systemu Czerwonego Feniksa.

 

   Tomasz Nakonieczny ma lat 31, ukończył wykształcenie wyższe (ochrona środowiska) i posiada mistrzowski stopień 1 dan. Od 10-ciu lat uprawia System Czerwonego Feniksa, a wcześniej uprawiał inne sztuki walki: Karate Kyokushin, Jung-Jun-Do i Kalaki.

 

 Nakonieczny  Nakonieczny

Na fotografiach mistrz Tomasz Nakonieczny 1 dan w trakcie treningu i prezentacji

różnych technik Systemu Czerwonego Feniksa.

 

   Nauczycielem obu nowych instruktorów jest hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan. Aby spełnić wymagane formalności, on również ukończył kurs instruktora sztuki walki System Czerwonego Feniksa, choć już wcześniej zdobył uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona.  

 logo

   

  System Czerwonego Feniksa jest jednym ze stylów zrzeszonych w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, z centralą w Warszawie (główna sala przy ul. Kickiego 12, w gmachu słynnego Domu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego).

  

   Na jego czele stoi hanshi Jarosław Duczmalewski 8 dan, który pełni również funkcję skarbnika Zarządu Głównego Federacji. Szczegółowe informacje na temat tego systemu znaleźć można na stronie www.realnawalka.pl

system czerwonego feniksa 

Efektowny pokaz Systemu Czerwonego Feniksa w wykonaniu mistrza Jarosława Duczmalewskiego

 8 dan na uroczystym Zjeździe Gali z okazji 25-lecia Polskiej Federacji Dalekowschodnich

 Sztuk i Sportów Walki, 29 maja 2011 roku we Wrocławiu.

 

   Bliższe informacje na temat tej Gali oraz pokazów znajdują się na internetowej stronie www.federacjasztukwalki.pl w artykułach: Uroczysty ZJAZD GALA Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walki 29 maja 2011 roku we Wrocławiu oraz Pokazy różnych stylów na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 

   Nowi instruktorzy planują otworzyć kolejne sekcje Systemu Czerwonego Feniksa w dzielnicach Warszawa Rembertów i Warszawa Wesoła (Tomasz Nakonieczny 1 dan) oraz Warszawa Wawer i w Józefowie (Konrad Duczmalewski 4 dan).

 

Czerwony Feniks

Mistrz Konrad Duczmalewski 4 dan i mistrz Tomasz Nakonieczny 1 dan w trakcie pokazu Systemu Czerwonego Feniksa na wspomnianym uroczystym Zjeździe Gali z okazji 25-lecia Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, 29 maja 2011 roku we Wrocławiu.

 

   Niebawem w podobnym kursie instruktorów uczestniczyć będą kolejni przedstawiciele Systemu Czerwonego Feniksa.

 

   W imieniu wszystkich osób z różnych stylów zrzeszonych  Federacji nowym instruktorom Systemu Czerwonego Feniksa serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu się, zdobywaniu wyższych stopni mistrzowskich, a także w pracy instruktorskiej.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271019
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com