Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Merry Christmas and Happy New Year: Życzenia z Iranu – od mistrza Hamida Mohtashami 7 dan


  

Merry Christmas and Happy New Year:

Życzenia z Iranu

od mistrza Hamida Mohtashami 7 dan

 

   Główny przedstawiciel Karate Tsunami w Iranie – shihan Hamid Mohtashami 7 dan z Teheranu przesłał najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia (Merry Christmas) i Nowego Roku 2012 dla głównych liderów Federacji Karate Tsunami:

  • soke Ryszarda Murata 10 dan,
  • hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan.  
 Renmei

   Soke Ryszard Murat 10 dan jest założycielem stylu Karate Tsunami i pełni funkcję prezesa Federacji Karate Tsunami Renmei (zrzeszającej ośrodki Karate Tsunami ze wszystkich kontynentów) oraz równocześnie funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (największej w Polsce organizacji sztuk walki, zrzeszającej ponad 30 ogólnokrajowych zrzeszeń różnych stylów).

 

 yoko-geri-kekomi  Zjazd

Od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan prezentuje jedną z charakterystycznych technik Karate Tsunami

 yoko-geri-kekomi (kopnięcie wbijające bokiem) z partnerem, którym jest hanshi Włodzimierz Parfieniuk

 8 dan. Od prawej: soke Ryszard Murat 10 dan (na pierwszym planie tyłem) prowadzi jeden ze

zjazdów (XII Taikai) instruktorów Karate Tsunami, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 1994.

 

   Soke Ryszard Murat 10 dan prowadzi w stolicy naszego kraju Warszawie - Honbu Dojo (Centralną Szkołę Karate Tsunami), mieszczącą się na osiedlu Warszawa Radość, ul. Patriotów 247. Właśnie tu odbywają się zjazdy, spotkania i szkolenia mistrzów zarówno Karate Tsunami (z Polski i innych krajów), jak również liderów wielu stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych.

 
Warszawa Federacja 

Honbu Dojo

w Warszawie

mieści się siedziba

Federacji Karate Tsunami

i równocześnie siedziba Polskiej

 Federacji Dalekowschodnich

 Sztuk i Sportów Walki. 

 Warszawa
Honbu Dojo 

 Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami), Warszawa Radość,

ul. Patriotów 247.

  

Ukazane jest

na załączonych fotografiach. 

Honbu Dojo 
 Honbu Dojo

   

Tu odbywają się

 zjazdy, spotkania,

 szkolenia,

 egzaminy i kursy instruktorskie Karate Tsunami

 i innych stylów.

  

 Honbu Dojo

   Z kolei hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan pełni funkcję wiceprezydenta Federacji Karate Tsunami Renmei oraz równocześnie odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Z upoważnienia soke Ryszarda Murata 10 dan zajmuje się koordynowaniem rozwoju Karate Tsunami w różnych regionach świata, w tym także w Iranie.

  

 Pafos  Italia  Wojewoda

Od lewej: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan prezentuje charakterystyczną dla Karate Tsunami

 technikę mae-geri-kekomi (kopnięcie wbijające przodem) przed uczestnikami międzynarodowego

 zgrupowania (z Cypru, Niemiec i Grecji) w Pafos na Cyprze. Według greckiej mitologii dokładnie

w tym miejscu na tej plaży miała narodzić się z piany morskiej bogini piękności i miłości Afrodyta

 (łac. Wenus). W środku: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan ze swymi głównymi uczniami we

 Włoszech: renshi Andrea Rossi 4 dan (Carpi, Reggio Emilia – od prawej) i sensei Davide Martinelli

1 dan (Modena – od lewej) z typowymi przyrządami używanymi w Karate Tsunami w walce: tonfa,

 nunchaku i bo. Od prawej: Wojewoda Podlaski Jerzy Półjanowicz w Urzędzie Wojewódzkim

w Białymstoku wręcza Włodzimierzowi Parfieniukowi Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez

Głowę Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwoju Karate Tsunami. 

 

   Tak się składa, że aktualnie hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan przebywa w mieście Zurich w Szwajcarii. Jest bowiem z wykształcenia logistykiem (niezależnie od ukończenia innych fakultetów – językowych) i pracuje w jednej z międzynarodowych korporacji.

 

   To właśnie ze względu na miejsce przebywania wymienionych tu osób przedstawiliśmy mapę z ich zaznaczeniem:

  • Tehran w Iranie – shihan Hamid Mohtashami 7 dan,
  • Zurich w Szwajcarii – hanshi Włodzimierz Parfieniuk     8 dan,
  • Warsaw (Warszawa) w Polsce – soke Ryszard Murat  10 dan.
 mapa

 Iran

     

 

W związku z tym, z racji pełnionych

przez obu adresatów funkcji w środowisku

Karate Tsunami, przekazane dla nich przez

mistrza Hamida Mohtashami życzenia

traktujemy jako symboliczne życzenia

dla wszystkich tsunamistów,

zarówno w Polsce, jak w innych krajach.

 

Życzenia te mistrz Hamid Mohtashami 7 dan przesłał na ekskluzywnych kartach.

 Murat  Parfieniuk
 Mohtashami

   

 

   Podkreślić należy, że shihan Hamid Mohtashami 7 dan jest nie tylko głównym przedstawicielem Karate Tsunami w Iranie, ale równolegle pełni również odpowiedzialne funkcje wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do w Azji (Vice President od Asia International Taekwon-do Federation - ITF) i prezydenta Irańskiej Unii Taekwon-Do (President of Iran Taekwon-Do Union – ITF Iran). Funkcje te wymienił na przesłanych życzeniach, aby słusznie podkreślić ich znaczenie.

 

   Z racji pełnionych funkcji mistrz Hamid Mohtashami 7 dan jest bardzo znaczącą osobą w  środowisku sztuk walki w Iranie i ma bezpośredni wpływ na kilkaset irańskich ośrodków - klubów i wielką liczbę instruktorów.

Iran

Meeting of Master Hamid Mohtashami & Leaders of Iranian Martial Arts

 with chief of Experts Assembly, Ayatollah Rafsanjani.
Spotkanie liderów irańskiego środowiska sztuk walki pod kierownictwem Hamida Mohtashami

 (na wprost) z jednym z najbardziej wpływowych polityków irańskich Ayatollahem Rafsandżani

(w centrum). Ali Akbar Haszemi Rafsandżani był przewodniczącym Irańskiego Parlamentu

(w latach 1979-89), prezydentem Iranu (w latach 1989-1997), a obecnie jest

przewodniczącym Zgromadzenia Ekspertów.

   

   Jak wiadomo z zamieszczanych na naszej stronie artykułów, z inicjatywy mistrza Hamida Mohtashami do Polski - na szkolenia w Honbu Dojo - przyjeżdżają z Iranu liczne grupy instruktorów i kandydatów na instruktorów.

 

   Przechodzą tu intensywne szkolenia w zakresie Karate Tsunami pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan. Składają też egzaminy na kolejne stopnie mistrzowskie. Zainteresowanych odsyłamy do artykułów na niniejszej stronie, które są relacjami z tych szkoleń.

 

Iran 

  Delegacja irańskich instruktorów w Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie 2009 oraz koordynujący

 ich szkolenie: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan i soke Ryszard Murat 10 dan.
The delegation of Iranian instructors in Honbu Dojo Karate Tsunami in Warsaw 2009 and coordinating

 their training: hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan and soke Richard Murat 10 dan.

 

Iran

Delegacja irańskich instruktorów w Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie 2009

oraz soke Ryszard Murat 10 dan.
The delegation of Iranian instructors in Honbu Dojo Karate Tsunami in Warsaw 2009

and soke Richard Murat 10 dan.

 

Iran

Delegacja sportowców z Iranu w Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie 2010 oraz

soke Ryszard Murat 10 dan (w środku) i hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (pierwszy od prawej). 

 The delegation of Iranian sportsmen in Honbu Dojo Karate Tsunami in Warsaw 2010 and soke

Richard Murat 10 dan (in the middle) and hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan (the first from the right).

 

Ansari

Certyfikat na mistrzowski stopień 1 dan Karate Tsunami otrzymuje od soke Ryszarda Murata 10 dan instruktor z Teheranu Mehdi Ansari Shad, Honbu Dojo w Warszawie 2011. W tle: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan oraz instruktorzy z Iranu: sensei Hamid Reza Mollazadeh Sorkhabi 1 dan

i Pyman Karimi Ashtiani. 

 

   Ze strony polskiej w szkoleniach tych – jako prowadzący – brali udział (oprócz soke Ryszarda Murata 10 dan i hanshi Włodzimierza Parfieniuka 8 dan):

  • shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan (Warszawa),
  • kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz),
  • sensei Maciej Rogosz 2 dan (Warszawa),
  • sempai Mateusz Murat 2 kyu (Warszawa).
 Mohtashami

Z uwagi na swój wysoki poziom

 oraz wielkie zasługi, mistrz

Hamid Mohtashami na szkoleniu

23 września 2009 roku otrzymał

od soke Ryszarda Murata 10 dan nominację na bardzo wysoki mistrzowski stopień 7 dan

Karate Tsunami i zaszczytny

tytuł shihan („wielki mistrz”).

   

Mistrzowskie stopnie 1 dan

Karate Tsunami, przyznane przez

soke Ryszarda Murata 10 dan, posiadają także dwie córki mistrza Hamida Mohtashami: Leila i Sanaz.

   Wspomniane szkolenia odbyły się z inicjatywy strony irańskiej, która nawiązała kontakt z Honbu Zarządem Renmei Federacji Karate Tsunami w celu rozpowszechniania Karate Tsunami w Iranie.

   

   That training took place on the initiative of the Iranian side, which contacted with the Board Honbu Renmei Karate Tsunami Federation to develop Karate Tsunami in Iran.

   

  Według oświadczeń przedstawicieli strony irańskiej, uprzednio dokonali oni starannego rozeznania w zakresie różnych stylów uprawianych na świecie i zdecydowali się na wybór właśnie Karate Tsunami.

 

  Przy tej okazji warto podkreślić, że przedstawiciele strony irańskiej mają w tym zakresie dobre rozeznanie, ponieważ od dawna goszczą na różnego rodzaju turniejach sportowych w wielu krajach na różnych kontynentach, między innymi w USA, Niemczech, Szwecji, Belgii, Holandii, Korei Południowej czy Austrii.

   

   According to declaration of representatives of the Iranian side, they previously did careful insight into the scope of various styles practiced all over the world and decided themselves to choice exactly Karate Tsunami.
 
   At this opportunity it’s worth underline, that representatives of the Iranian side in that range have deep insight into, because they stay at all kinds of sports events in many countries on different continents, among others: in the USA, Germany, Sweden, Belgium, Netherlands, South Korea or Austria.

   
 Iran

 W tym miejscu dobrze jest zaznaczyć,

że Iran zamieszkuje 70 milionów mieszkańców,

a jego stolica Teheran jest wielką metropolią

z 10 milionami mieszkańców.

Z kolei języka i pisma perskiego używa

jeszcze kilkadziesiąt milionów osób

zamieszkałych w sąsiednich krajach,

zwłaszcza w Pakistanie i Afganistanie.

Iran      

In this place it is well to mark that in Iran live 70 million inhabitants, and its capital city-Tehran is a large metropolis with 10 million inhabitants. Next the Persian language and writing still use several dozen million persons living in neighboring countries, specially in Pakistan and Afghanistan.

 

   Przesłane przez mistrza Hamida Mohtashami 7 dan życzenia mają szerszy wymiar, ponieważ pochodzą od przedstawiciela Islamu, a ponadto z takiego kraju, jak Iran. Jak wiadomo, w zachodnich mediach Iran przedstawiany jest jako kraj o skrajnym religijnym fanatyzmie.

 

   Tymczasem przedmiotowe życzenia wysłane zostały przez przedstawiciela Islamu i to z Iranu - z okazji tak ważnego święta chrześcijańskiego, jakim jest Chrismas (Boże Narodzenie), jednoznacznie przywoływanego w tekście życzeń.

 

   W związku z tym warto zadać pytanie, który z europejskich czy amerykańskich chrześcijan lub żydów wysyła do znajomych muzułmanów życzenia z okazji ich najważniejszego święta albo Nowego Roku? Który z nich w ogóle wie, w jakie dni roku one przypadają?

 

   A przecież jeśli analizuje się znaczenie słowa fanatyzm, to u podstaw tej postawy leży niewiedza i odrzucenie wartości innych osób.

 

   W tym zaś przypadku mistrz Hamid Mohtashami jako przedstawiciel społeczności muzułmańskiej i dodatkowo z Iranu z własnej woli udowodnił, że posiada wiedzę o zwyczajach społeczeństw Zachodu i nie ma uprzedzeń do uznawanych przez nich wartości.

 

   Fakt ten należy jeszcze bardziej podkreślić, ponieważ – jak wiadomo – muzułmanie stoją na gruncie uznawania istnienia tylko jednego odwiecznego Boga (Allaha) i dlatego nie przyjmują do wiadomości Bożego Narodzenia. Jak najbardziej akceptują jednak fakt narodzin Jezusa (Christmas – w dosłownym znaczeniu tego wyrażenia), którego uznają za proroka.

 

   Jak wiadomo, środowisko Karate Tsunami jest wieloetniczne i ma charakter prawdziwie ekumeniczny. Skupia bowiem przedstawicieli różnych narodów i światopoglądów: katolików, prawosławnych, protestantów, muzułmanów, żydów, hinduistów, buddystów, animistów, agnostyków i ateistów.

 

   Przykładowo koordynujący rozwój Karate Tsunami w różnych regionach świata hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan jest wyznawcą Kościoła Prawosławnego, co zawsze z wielką dumą podkreśla. Fakt ten zupełnie jednak nie przeszkadza mu w kontaktach z przedstawicielami innych religii i światopoglądów, a do jego uczniów należą zarówno żydzi, jak muzułmanie, hinduiści i katolicy.

 

 Patriarcha  Panchal

Od lewej: w 2010 roku hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan na zaproszenie zwierzchnika Kościoła

 Prawosławnego w Polsce Metropolity Sawy uczestniczył w spotkaniu ze zwierzchniekiem całego

 Prawosławia na świecie, Patriarchą Konstantynopola Bartolomeuszem I. Na fotografii pierwszy od

 lewej, w trakcie wspaniałego nabożeństwa, które odprawili - w otoczeniu najwyższych hierarchów

 Kościoła Prawosławnego - Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I i Metropolita Warszawski

 i całej Polski Sawa (widoczni w centrum). Od prawej: hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, choć

 jest wyznawcą Prawosławia, pokazuje jeden z kościołów rzymskokatolickich w Warszawie

 głównemu przedstawicielowi Karate Tsunami w Indii, wyznawcy hinduizmu shihan Shiv Kumar

Panchal 6 dan z New Delhi, który przebywał na szkoleniu i egzaminach w Warszawie w 2011 roku.

   

   Jeśli ktoś wczyta się w treść przesłanych życzeń, to powinien też zwrócić uwagę na fakt, że mistrz Hamid Mohtashami słusznie życzy adresatom wszelkiej pomyślności, szczęścia i spełnienia się ich marzeń, ale również pokoju na świecie, tak ważnego dla ludzkiego życia i pracy.

 

   To właśnie jest w gruncie rzeczy najważniejsze dla wszystkich ludzi: pokój na świecie. Brak pokoju, wynikający zwykle z zachłanności pewnych grup mających wpływ na władzę, jest przyczyną niewypowiedzianych cierpień wielu ludzi: śmierci, ran, chorób, tułaczki, nędzy itd.

 

   Fakt ten doskonale rozumie lider Karate Tsunami, soke Ryszard Murat 10 dan. Jak bowiem wiadomo z szeregu artykułów przedstawianych na naszej stronie, jego najbliższa rodzina (dziadek, babka i dwoje ich dzieci) została rozstrzelana przez Niemców w czasie II wojny światowej – w trakcie zagłady Kolonii Zbędowice 22 listopada 1942 roku. Z tej zagłady uratował się jego ojciec Józef Murat (wówczas lat 14) i jego młodsza siostra Marianna Murat (wówczas lat 8), którą w chwili rozstrzelania przykryła ciałem umierająca matka.

   

Kolonia Zbędowice

 Msza polowa na cmentarzu w Kolonii Zbędowice w trakcie uroczystości partyzanckich 18 września

 2011 roku, którą odprawił rzymskokatolicki kapelan Karate Tsunami generał brygady CSLI

O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Kielce). W tym miejscu w niedzielę 22 listopada 1942

roku hitlerowcy wymordowali 84 mieszkańców Kolonii Zbędowice za współpracę z ruchem oporu

 i w odwecie za  przegraną bitwę z partyzantami. Symboliczne znaczenie ma fakt, że dokładnie

tego samego dnia Armia Czerwona zamknęła pierścień okrążenia wokół niemieckich wojsk pod Stalingradem, co uznawane jest za punkt zwrotny w II wojnie światowej, zaś wojska alianckie

tego dnia przełamały pozycje niemieckie w wielkiej bitwie pancernej pod El-Alamein w Afryce,

co z kolei uznawane jest za odwrócenie sytuacji w zmaganiach aliancko-niemieckich. 

 
Murat

 

 

 

 

 

Marianna Murat (Próchniak)

ma obecnie 77 lat, a w wieku 8 lat
w nieprawdopodobny sposób ocalała

z zagłady w Kolonii Zbędowice.

 

Uroczystość w Kolonii Zbędowice

18 września 2011 roku. Od lewej:

Grzegorz Dunia Burmistrz Kazimierza Dolnego

 i Ryszard Murat – organizator uroczystości.

   Bezpośrednią przyczyną rozstrzelania było zaangażowanie się rodziny Ryszarda Murata w organizację i działalność pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego (dowódca por. Jan Płatek ps. „Kmicic”) i wielka klęska poniesiona przez Niemców w bitwie z tym oddziałem pod Kolonią Zbędowice.

 

   Miało to jednak wtórny charakter, bo gdyby tacy bohaterowie nie stawiali oporu hitlerowcom, płacąc za to najwyższą cenę - swym życiem, to hitlerowcy i tak wymordowaliby Polaków i inne narody, bo po prostu takie mieli plany w swej obłędnej ideologii.

 

Kolonia Zbędowice  Kolonia Zbędowice

Partyzanckie uroczystości patriotyczno-żałobne na cmentarzu poległych bohaterów w Kolonii Zbędowice są ewenementem w kraju, ponieważ zgodnie spotykają się na nich kombatanci z najbardziej konkurencyjnych ugrupowań partyzanckich, od skrajnie prawej do lewej strony. Pomimo swego wieku kombatanci jeszcze mocno trzymają sztandary, a dobrze wiedzą, jakie nieszczęścia niesie z sobą wojna, ponieważ wiele doświadczyli. Od lewej: kpt. Antoni Matuszewski (NSZ i AK), por. Zdzisław Krakowiak (AL), ppor. Mieczysław Stępień (AL), por. Jan Drążyk (BCh) i 91-letni mjr Bolesław Skowroński (AK).

Od prawej kombatanci BCh z Puław: kpt. Zygmunt Dzięgiel, por. Stanisław Sykut (ocalały z zagłady

w Kolonii Zbędowice, w której zginęła jego rodzina) i por. Edward Stachyra.

 

   Tak więc pokój na świecie jest wartością podstawową, o którą zabiegać powinni wszyscy ludzie, przeciwstawiając się zachłanności, bo to przecież ona jest przyczyną większości wojen, także ostatniej II wojny światowej.

 

   W związku z tym w imieniu wszystkich osób uprawiających Karate Tsunami, o wszelkich poglądach, przekazujemy na ręce mistrza Hamida Mohtashami i innych tsunamistów z Iranu życzenia wszystkiego najlepszego w roku 2012, w tym zwłaszcza pokoju oraz pracy i doskonalenia się w spokoju.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271677
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com