Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Egzaminy w Krośniewicach w okresie: kwiecień - maj 2008 roku


  

Egzaminy w Krośniewicach

w okresie: kwiecień - maj 2008 roku

 

   Przedstawiamy tu egzaminy na stopnie, które odbyły się w ostatnim okresie w ośrodku Tsunami w Krośniewicach (Polska środkowa). Przyjął je kierownik tego ośrodka, sensei Waldemar NOWAK 1 dan.

 

   W rezultacie tych egzaminów pierwszy stopień w Karate Tsunami – 20  kyu (pas czerwony z jednym czarnym pagonem) zdobyli:

  1. ANTCZAK Cyprian, zam. Krośniewice – 21 kwietnia 2008 roku,
  2. ŁUCZAK Jakub, zam. Krośniewice – 21 kwietnia 2008 roku,
  3. MAŁKIEWICZ Krystian, zam. Krośniewice – 21 kwietnia 2008 roku,
  4. GÓRSKI Wojciech, zam. Kajew – 28 kwietnia 2008 roku,
  5. ŁUCZAK Marcin, zam. Krośniewice – 26 maja 2008 roku.
   Wymienionym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy zdobycia jeszcze wyższych stopni. 

 

  Właściwym zakończeniem tej kwestii będzie podsumowanie, że Krośniewice to niewielkie miasto w środkowej Polsce (Województwo łódzkie), w którym krzyżują się dwie najważniejsze w kraju szosy: wschód-zachód i północ-południe.

 

   Już od 1981 roku działa tu ośrodek Karate Tsunami, prowadzony przez instruktorów – uczniów soke Ryszarda Murata 10 dan.
 

 Krośniewice

Dalej podajemy kilka informacji na temat zasad

EGZAMINÓW NA STOPNIE W TSUNAMI: 

 

   W poszczególnych ośrodkach Tsunami w miarę potrzeb przeprowadzane są egzaminy na stopnie.

 

   W niektórych stylach egzaminy na stopnie odbywają się tylko w niektórych terminach, np. dwa razy w roku. W jeszcze innych stylach pomiędzy egzaminami na poszczególne stopnie musi upłynąć ściśle określony czas, np. kilka miesięcy.

 

   W przeciwieństwie do tych stylów, w systemie Tsunami w ogóle nie ma takich ograniczeń. Do egzaminów przystępować można wtedy, gdy jest się właściwie przygotowanym. Nie trzeba czekać na określony dzień ani też na upływ jakiegoś czasu. O szybkości zdobywania kolejnych stopni decyduje tu więc wyłącznie praca i uzdolnienia. Z tego względu w Tsunami wielokrotnie zdarza się, że ktoś uzdolniony i pracowity może jednego dnia zdobyć nawet kilka stopni. Jest to trudne, ale możliwe i szereg osób tego dowiodło.

 

   W Tsunami występuje właściwie tylko jedno ograniczenie w odniesieniu do egzaminów na stopnie. Mogą je przyjmować wyłącznie instruktorzy, którzy posiadają do tego specjalne upoważnienie założyciela systemu Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan. Jest to swoistą gwarancją właściwego przekazu tsunami.

 

   Upoważnienie do przyjmowania egzaminów instruktor uzyskuje po złożeniu egzaminu teoretyczno-praktycznego, na okres roku i z określeniem stopni, na które może w tym czasie egzaminować. Co roku upoważnienie to jest odnawiane poprzez poddanie się kolejnemu egzaminowi. Upoważnienie to wraz z terminem egzaminu oraz określeniem zakresu stopni wpisywane jest w bunsho – 'paszporcie' instruktora Tsunami. Ciekawostką jest, że instruktor posiadający takie upoważnienie nosi tytuł kancho (jap. 'dyrektor, kierownik, szef').

 

   W Tsunami egzaminy na stopnie odbywają się w miarę potrzeb na treningach oraz na zgrupowaniach. Na naszej stronie – jeśli czas pozwoli - będziemy starać się podawać wykazy tych egzaminów.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271734
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com