Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Egzamin na 1 kyu sempai Adama Tumowskiego z miasta Korsze na Mazurach


  

Egzamin na 1 kyu sempai Adama Tumowskiego

z miasta Korsze na Mazurach    

                            Nowa sekcja Karate Tsunami w mieście Korsze

 na Mazurach od września 2011 roku

 Korsze

    

W trakcie zgrupowania - kursu sędziów Karate Tsunami

w niedzielę 25 września 2011 roku w Honbu Dojo

(Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie

egzaminy na stopień 1 kyu złożył 

               instruktor Adam Tumowski z miasta Korsze na Mazurach.

    

   Miasto Korsze leży na północ od Olsztyna, niedaleko granicy z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim).

Warszawa  Honbu Dojo Warszawa 

Na fotografii w środku Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) w Warszawie,

siedziba Federacji oraz miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.

    

   Do egzaminów tych został on przygotowany w trakcie bardzo intensywnego szkolenia przez soke Ryszarda Murata 10 dan.

  

   Szkolenie to było kontynuacją poprzedniego indywidualnego szkolenia, które sempai Adam Tumowski odbył w Honbu Dojo w Warszawie w dniach 13-14 sierpnia 2011 roku.

      

Honbu Dojo 
Uczestnicy szkolenia w Honbu Dojo 13-14 sierpnia 2011 roku. Od prawej: sempai Adam Tumowski,

soke Ryszard Murat 10 dan, sensei prof. dr hab. Andrzej Krupienicz 2 dan, sempai Mateusz Murat 3 kyu.

 

   Szkolenie w dniach 13-14 sierpnia 2011 roku prowadzili:

  • soke Ryszard Murat 10 dan – założyciel Karate Tsunami i prezes Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
  • sensei prof. dr hab. Andrzej Krupienicz 2 dan – znany kardiolog, specjalista z zakresu stymulacji serca, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, systematycznie ćwiczący Karate Tsunami w Honbu Dojo,
  • sempai Mateusz Murat 3 kyu – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kategorii juniorów i juniorów starszych, syn soke Ryszarda Murata 10 dan.

   Do szkoleń tych doszło wskutek inicjatywy mistrza stylu Wing Chun sifu Romualda Bejnara 3 duan. W dniu  25 czerwca 2011 roku mistrz ten złożył wizytę w Honbu Dojo w Warszawie, wraz z innymi przedstawicielami stylu Wing Chun z miasta Korsze, a wśród nich ze swym asystentem Adamem Tumowskim. Wówczas uzgodniono charakter, zasady, cele i termin niniejszego szkolenia.

 

logo 

   W mieście Korsze funkcjonuje prężny ośrodek stylu Wing Chun, który prowadzi mistrz Romuald Bejnar 4 duan.

  

   Ośrodek ten jest ogniwem Mazurskiego Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun Quen Tao, które jest zarejestrowanym stowarzyszeniem sztuk walki o zasięgu ogólnopolskim i wchodzi w skład Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jako jedna z ponad 30 organizacji różnych stylów.

   

   Mistrz Romuald Bejnar jest prezesem i głównym instruktorem tego Centrum.

   W organizacji tej uprawiany jest styl Wing Chun Kung-fu w wersji mistrza Yip Mana z Hong Kongu, według przekazu mistrza Lo Man Kama, który naucza na Tajwanie.

Bejnar 

   Mistrz Romuald Bejnar 4 duan ma 43 lata (ur. 1968), z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego, ale pracuje jako urzędnik. Sztuki walki uprawia od 30 lat, w tym od 1983 roku styl Wing Chun Kung-fu. Jest jednym w weteranów tego stylu w Polsce.

  

   Warto przypomnieć, że styl ten uprawiał i rozsławił na świecie słynny aktor Bruce Lee.

 

   Mistrz Romuald Bejnar jest członkiem Rady Mistrzów Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

  

   W związku z tym jego sylwetka i osiągnięcia przedstawione są w dziale: Rada Mistrzów na stronie Federacji www.federacjasztukwalki.pl, do której odsyłamy zainteresowanych.

wing chun 

 Wyżej i niżej archiwalne fotografie, przedstawiające jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego wing chun, z udziałem głównych przedstawicieli tego stylu. Milan Prosenica,

Marek Stefaniak, Janusz Szymankiewicz, Artur Rychta, Romuald Bejnar i inni. 

     wing chun

 

Bejnar

Sifu Romuald Bejnar 4 duan z grupą swych najzdolniejszych uczniów.

    

   Celem mistrza Romualda Bejnara 4 duan jest powołanie w Korszach (w ramach Mazurskiego Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun Quen Tao) kolejnej sekcji – Karate Tsunami, dzięki czemu oferta tej organizacji będzie rozszerzona.

 

   Wybór mistrza Romualda Bejnara 4 duan padł na Karate Tsunami z uwagi na znaną mu wszechstronność i skuteczność rozwiązań tego stylu. Po opisywanej wizycie i wstępnym szkoleniu w Honbu Dojo utwierdził się w przekonaniu, że dokonał słusznego wyboru.

 

   W trakcie wizyty 25 czerwca 2011 roku przeprowadzone zostało wspomniane wstępne szkolenie przedstawicieli Wing Chun z miasta Korsze. Zostali oni zapoznani z podstawami Karate Tsunami: założeniami tego systemu, podstawowymi technikami, zasadami strategii i taktyki walki, metodami treningowymi oraz konkurencjami sportowymi.

   

Korsze 

Uczestnicy spotkania w Honbu Dojo 25 czerwca 2011 roku.

 

   Relacja z wizyty i szkolenia w dniu 25 czerwca 2011 roku znajduje się w artykule: Wizyta przedstawicieli Wing Chun z miasta Korsze w Honbu Dojo w Warszawie 25-06-2011.

 

   Właśnie wtedy ustalono, że kandydat na instruktora Sekcji Tsunami w Korszach Adam Tumowski oraz mistrz Romuald Bejnar 4 duan będą przyjeżdżać do Honbu Dojo w Warszawie na indywidualne szkolenia pod kierunkiem soke Ryszarda Murata.

 

   Uzgodniono też, że we wrześniu 2011 roku otworzą oni w Korszach Sekcję Karate Tsunami, działającą w ramach Mazurskiego Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun Quen Tao.

 

   W związku z tym opisywane szkolenie w dniu 25 września 2011 roku miało na celu przygotowanie Adama Tumowskiego do egzaminu na instruktorski stopień 1 kyu oraz do prowadzenia zajęć Karate Tsunami.  

 

   Wskutek szkolenia Adam Tumowski przygotowany został do złożenia egzaminu na instruktorski stopień 1 kyu w Karate Tsunami (oznaczany pasem koloru brązowego) i egzamin ten złożył z  dobrym wynikiem.

 

   Na egzaminie technicznym Adam Tumowski zaprezentował najpierw makiwara-kumite.

 

   Jest to jedna z metod treningowych Karate Tsunami, a polega na walce z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy. Metoda ta znakomicie uzupełnia inne metody treningowe (kihon, renraku-waza, kata), zapewnia wraz z wymienionymi metodami dużą skuteczność w walce i jest jedną z konkurencji sportowych w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.  

 Tumowski

 

 

 

 

 

 

 

   

Adam Tumowski

w trakcie makiwara-kumite.

   Następnie Adam Tumowski przedstawił trzy tokui-kata z użyciem trzech wybranych przyrządów: hanbo (krótkiego kija, pałki), tonfa (wielofunkcyjnej pałki z bocznym uchwytem) i ken (miecza).

 

   Tokui-kata to własna, spontaniczna, nieplanowana walka z kilkoma napastnikami. Zapewnia naukę reakcji, szybkości i zachowania się w walce z kilkoma napastnikami. Stosowana jest w kilku wariantach, bez broni i z zastosowaniem rozmaitych przedmiotów, które mogą być użyte w walce zarówno przez napastników, jak broniącego się. Jest również jedną z podstawowych metod treningowych Karate Tsunami i jedną z konkurencji sportowych w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Autorem tej motedy i jej zasad jest założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan.

 

Tumowski

Adam Tumowski prezentuje tokui-kata z użyciem atrapy japońskiego miecza (ken).

 

   Później Adam Tumowski zaprezentował na egzaminie technicznym umiejętność walki z jednym przeciwnikiem bez broni i z użyciem szeregu różnych przyrządów. W Karate Tsunami kładzie się duży nacisk na naukę walki zarówno z przeciwnikiem nieuzbrojonym, jak wyposażonym we wszelkie możliwe przyrządy, które mogą być użyte do napaści i odparcia napaści.

 

   Do nauki walki w Karate Tsunami służy szereg metod treningowych (kihon-kumite, yakusoku-kumite, jiyu-kumite), W tym przypadku na egzaminie przedstawiona została jiyu-kumite (wolna walka treningowa). Polega ona na tym, że wszystko w tej metodzie jest dowolne, to znaczy przeciwnicy mogą stosować wszelkie techniki w ataku, obronie i kontrataku, a jedynym kryterium jest skuteczność w starciach.

 

   Przeciwnikiem Adama Tumowskiego w jiyu-kumite (swobodnej walce treningowej) na egzaminie technicznym stopień był mistrz Tsunami ze stolicy Mazur - Olsztyna sensei Łukasz Dudko 1 dan.

 

   Z kolei zamieszczone tu fotografie z egzaminu wykonał inny mistrz tego stylu i zarazem kierownik Ośrodka Tsunami w Olsztynie - sensei Piotr Górecki 2 dan.

 

Tumowski

Scena z jiyu-kumite (swobodnej walki) na opisywanym egzaminie technicznym. Sempai Adam

Tumowski obronił się przed atakiem mawashi-zuki (ciosu sierpowego) sensei Łukasza Dudko 2 dan

za pomocą soto-nagashi-uke (zejścia z linii ataku na zewnątrz) i rozpoczyna kontratak.

 

 Tumowski  Tumowski
Sceny z jiyu-kumite (swobodnej walki) na opisywanym egzaminie technicznym, z użyciem różnych przyrządów przez obu przeciwników. Od lewej: sempai Adam Tumowski wykonuje kontratak po obronie przed atakiem z użyciem krótkiego kija - pałki (hanbo) sensei Łukasza Dudko 1 dan. Od prawej: sensei Łukasz Dudko 1 dan broni się z użyciem tonfa przed atakiem sempai Adama Tumowskiego za pomocą krótkiego kija - pałki (hanbo). 

 Tumowski

 

 

 

 

 

    

 

W Karate Tsunami

przed i po każdym ćwiczeniu

z partnerem, zwłaszcza kumite

 (walce treningowej) wykonywany jest

 ukłon w pozycji stojącej (tachi-rei).
Poprzez ten ukłon w symboliczny sposób wyrażany jest szacunek

dla pracy partnera, grającego rolę przeciwnika. Ukłon ten tonuje także napiecie i stres, towarzyszące każdej, także treningowej, walce z przeciwnikiem i jest zewnętrznym wyrazem kulturalnego zachowania obu partnerów, którzy w ten sposób dają do zroumienia, że ich celem jest nauka, a nie ewentualne wyrządzenie kontuzji partnerowi.

 Tumowski Tumowski 

Tumowski

Tumowski 

Na zakończenie egzaminu odbyły się charakterystyczne dla Karate Tsunami ceremonie:

symboliczne pasowanie, wiązanie pasa, uroczyste ogłoszenie wyniku egzaminu,

ceremonialny ukłon i gratulacje.

 

   Sempai Adam Tumowski 1 kyu został również przygotowany do prowadzenia zajęć Karate Tsunami. Wykorzystany został przy tym fakt, że już posiada on w tym zakresie duże doświadczenie, ponieważ uprawiał cały szereg różnych stylów (między innymi kung-fu wing chun, aikido, kick-boxing, muay-thai, mma, kyokushin), a także prowadził już treningi Wing Chun jako asystent mistrza Romualda Bejnara 3 duan.

 

   Adam Tumowski ma też bardzo dobre warunki fizyczne, ponieważ jest silny, wytrzymały i dobrze rozciągnięty.

 

   Ma 35 lat (urodził się w 1976 roku) i ukończył wyższe wykształcenie (politologia, Olsztyn 2003). Przez trzy lata przebywał na Islandii i w stolicy tego kraju Reykyaviku także uprawiał różne style. Jest żonaty i posiada syna, który ma 8 lat i ćwiczy wraz z nim.

 

   W związku z tym od września 2011 roku, zgodnie z planami mistrza Romualda Bejnara 4 duan, sempai Adam Tumowski będzie prowadził zajęcia Karate Tsunami. Odbywać się one będą w Korszach i okolicach tego miasta, w Sekcji Karate Tsunami działającej w ramach Mazurskiego Centrum Sportów i Sztuk Walki Wing Chun Quen Tao, którym kieruje mistrz Romuald Bejnar.

 

   Jesienią 2011 roku sempai Adam Tumowski 1 kyu planuje przyjechać na kolejne szkolenie do Honbu Dojo w Warszawie.

 

   Dodać należy, że zarówno Adam Tumowski 1 kyu, jak sifu Romuald Bejnar 4 duan ze swymi uczniami zainteresowani są wystartowaniem w VII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 

 medal  medal

   Odbędą się one w sobotę 3 grudnia 2011 roku w Warszawie (w nowoczesnej hali sportowej przy ul. Poezji 5). 

    

   Bliższe informacje na ten temat podane są w odrębnym artykule.

 

Na fotografiach medal

VI Otwartych Mistrzostw Polski

Karate Tsunami Warszawa '2010.

 

   W Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami – zgodnie z nazwą „otwarte” - oprócz drużyn poszczególnych ośrodków Karate Tsunami startować mogą drużyny różnych stylów. Przykładowo w poprzednich Mistrzostwach Polski w Warszawie w 2010 roku spośród stylów chińskich z wielkim powodzeniem wystartowała drużyna stylu Pak hok Kung-fu (chiń. biały żuraw) na czele z mistrzem Arturem Dybcio 4 doan.

 

   Ustalono, że przedstawiciele ośrodka w Korszach będą mogli wystartować w tych Mistrzostwach Polski (w swoich strojach stylowych) w następujących sześciu konkurencjach:

  • Full-contact Kumite
  • Makiwara-kumite
  • Tokui-kata
  • Sumo-grappling
  • Yakusoku-kumite
  • Jiyu-kumite.

Bejnar 

Wręczenie mistrzowi Romualdowi Bejnarowi 4 duan medalu z poprzednich Otwartych Mistrzostw

 Polski Karate Tsunami Warszawa '2010 jako symbolicznej zapowiedzi przyszłych sukcesów

drużyny ośrodka w Korszach.

 

   W imieniu wszystkich tsunamistów składamy serdeczne gratulacje na ręce sempai Adama Tumowskiego z okazji zdobycia stopnia 1 kyu i życzenia sukcesów w rozwoju Karate Tsunami oraz na VII Mistrzostwach Polski Warszawa '2011.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271708
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com