Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Spotkanie w Warszawie z okazji Dnia Narodowego Wietnamu 2 września 2011 roku


    

Spotkanie w Warszawie

z okazji Dnia Narodowego Wietnamu

2 września 2011 roku

 

Warszawa 

 W piątek 2 września 2011 roku

 o godz. 19:00 Ambasador Wietnamu

 w Warszawie Jego Ekscelencja Nguyen Hoang zorganizował uroczyste przyjęcie z okazji Dnia Narodowego Wietnamu – 66-tej rocznicy proklamowania  niepodległości Wietnamu.

mapa 

   

Wspaniała uroczystość odbyła się w sali bankietowej ekskluzywnego Hotelu Hyatt Regency Warsaw przy

ul. Belwederskiej 23 w Warszawie. Uczestniczyło

w niej kilkuset zaproszonych gości, przede wszystkim przedstawiciele placówek dyplomatycznych różnych krajów w Warszawie, polskiego Rządu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, świata kultury i nauki.

 

Hotel Hyatt Regency Warsaw

 Hyatt
   Na uroczystość zaproszonych zostało kilku przedstawicieli naszego środowiska - Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Wśród nich byli:
  • soke Ryszard Murat 10 dan – prezes Zarządu Głównego Federacji, założyciel Karate Tsunami,
  • mistrz Truong Anh Tuan – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun), przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce,
  • mistrz dr Le Duc Trung 5 dan – przywódca stylu Vo-quyen,
  • mistrz Nguyen Xuan Phuong – zastępca kierownika polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun), wiceprezes i sekretarz generalny Związku Piłki Nożnej Wietnamczyków w Polsce,
  • sensei Renata Murat 1 dan – instruktor w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie.

Wietnam 

Każdego z przybyłych gości bardzo serdecznie witał przed salą bankietową hotelu

Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang z Małżonką.

 

   Uroczystość rozpoczęła się hymnami Wietnamu i Polski oraz wystąpieniem Jego Ekscelencji Ambasadora Nguyen Hoang. Powitał zebranych i przedstawił najważniejsze wietnamskie święto państwowe – dzień proklamacji niepodległości Wietnamu, a także ostatnie wydarzenia: wizytę premiera RP Donalda Tuska w Wietnamie oraz otwarcie połączenia lotniczego Hanoi – Warszawa.

 

Wietnam

Wystąpienie Jego Ekscelencji Ambasadora Nguyen Hoang.

 

   Później zgromadzeni degustowali smakowite narodowe potrawy wietnamskie i prowadzili rozmowy kuluarowe, oglądając występy wietnamskich zespołów artystycznych, pokazy mody, wietnamskie filmy i wystawę obrazów.

   

Wietnam

Soke Ryszard Murat 10 dan, Ambasador Wietnamu  Nguyen Hoang, sensei Renata Murat 1 dan

 i dr Andrzej Michał Wawrzyniak – słynny orientalista i dyplomata oraz dożywotni dyrektor

 Muzeum Azji i Pacyfiku.   

    Wietnam

Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan i Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang

uzgadniają szczegóły uroczystości patriotyczno-żałobnej wydarzeń wojennych:

Bitwy Partyzanckiej i Zagłady Kolonii Zbędowice 1942.

 

   Wyjaśnienie: W Górach Zbędowickich, leżących między Puławami i Kazimierzem Dolnym zorganizowany został pierwszy w czasie okupacji polski oddział partyzancki. Na jego czele stał por. Jan Płatek ps. „Kmicic” (absolwent Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, przekształconego później w Akademię Sztabu Generalnego, a następnie Akademię Obrony Narodowej; pierwowzór postaci Hansa Klossa z serialu „Stawka większa niż życie”).


   Współorganizatorem tego oddziału był dziadek soke Ryszarda Murata – Jan Murat (bohater POW, odzyskania niepodległości w 1918 roku i wojny 1920 roku, który za zasługi otrzymał wszelkie ówczesne odznaczenia wojenne i dodatkowo w nagrodę od J.Piłsudskiego ziemię w miejscowości Kolonia Zbędowice).


   Ten oddział partyzancki przeprowadził wiele spektakularnych akcji zbrojnych i wiązał w Powiecie Puławskim 30 tysięcy żołnierzy niemieckich różnych formacji (według pamiętników generalnego gubernatora Hansa Franka).

Bitwa

    

   21 listopada 1942 roku hitlerowcy rzucili do zniszczenia tego oddziału aż 6 tysięcy żołnierzy i sromotnie przegrali bitwę. Świadczą o tym liczby: poległo w niej 3 partyzantów i ponad 100 hitlerowców.


   Następnego dnia te same niemieckie siły otoczyły Kolonię Zbędowice i – z zemsty za przegraną bitwę - bestialsko wymordowały 84 mieszkańców, w tym całą rodzinę soke Ryszarda Murata. Z zagłady ocalał jego ojciec Józef Murat i jego młodsza siostra Marianna Murat (wówczas 8 lat), ponieważ w chwili rozstrzelania  przykryła ją swoim ciałem jej matka, a babka Ryszarda Murata.

   W rocznicę tych tragicznych wydarzeń na cmentarzu poległych i wymordowanych partyzantów odbywają się uroczystości patriotyczno-żałobne pod patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Woj. Lubelskiego, Prezydenta Miasta Puławy i Burmistrza Kazimierza Dolnego.

 

cmentarz

Uroczystość patriotyczno-żałobna na cmentarzu w Kolonii Zbędowice 21 listopada 2010 roku.

Patronat nad tą uroczystością objęli: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Puławy i Burmistrz Kazimierza Dolnego. Mszę św. polową odprawia generał

brygady CSLI O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan z Kielc. Wokół ołtarza polowego partyzanccy weterani i poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. W tym miejscu w niedzielę 22 listopada 1942 roku hitlerowcy wymordowali 84 mieszkańców Kolonii Zbędowice za udział w ruchu oporu i w odwecie

za przegraną bitwę z partyzantami. Symboliczne znaczenie ma fakt, że dokładnie tego samego dnia nastąpił przełom w II wojnie światowej: Armia Czerwona zamknęła pierścień okrążenia wokół

niemieckich wojsk pod Stalingradem, zaś wojska brytyjskie ostatecznie przełamały

niemiecki front w bitwie pancernej pod El-Alamejn.

 

   W trakcie wspomnianej uroczystości patriotyczno-żałobnej na cmentarzu wymordowanych i poległych partyzantów 21 listopada 2010 roku gwiazdą stał się Anh Tuan Truong.

  

   Wystąpił jako przedstawiciel Ambasadora Wietnamu i wzruszył do łez obecnych kombatantów, gdy zaśpiewał ich ulubioną pieśń partyzancką "Rozszumiały się wierzby płaczące". Z uroczystości tych TVK Puławy przygotowała specjalny program telewizyjny, a wystąpienie Anh Tuan Truonga stało się jednym z głównych wątków tego programu.

      

Truong

Wystąpienie Anh Tuan Truonga na wspomnianej uroczystości partyzanckiej.

Kadr z programu telewizyjnego.


   Wydarzeniami tymi bardzo interesuje się Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang, z uwagi na podobne do polskich tradycje partyzanckie narodu wietnamskiego.


   W bieżącym 2011 roku wspomniana partyzancka uroczystość patriotyczno-żałobna odbędzie się w niedzielę 18 września. Tradycyjnie uczestniczy w niej wielu przedstawicieli naszej Federacji, obok licznych kombatantów, rodzin poległych i wymordowanych oraz przedstawicieli władz.

   

Wawrzyniak

Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan ze swym przyjacielem

dr Andrzejem Michałem Wawrzyniakiem.

 

   Dr Andrzej Michał Wawrzyniak (ur. 1931) to słynny marynarz, dyplomata i muzealnik oraz propagator kultury orientalnej.

 

   Pełnił wiele funkcji dyplomatycznych, także w Wietnamie. Był ambasadorem Polski w kilku krajach.

 

   W latach 1956-1960 był szefem wydziału Delegacji Polskiej do Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie. Od 1961 roku do 1965 – attaché kulturalnym, następnie, w latach 1967-1971, zastępcą szefa misji i chargé d’affaires Polski w Indonezji. Od 1973 do 1974 roku pełnił funkcję szefa Delegacji Polskiej do Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie, w latach 1977-1981 szefem Ambasady Polskiej w Nepalu. W 1989 był obserwatorem międzynarodowym ONZ podczas wyborów w Namibii. W latach 1990–1993 sprawował funkcję szefa Ambasady Polskiej w Afganistanie, w roku 1996 szefa biura terenowego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Bośni i Hercegowinie, a w 1999 był obserwatorem ONZ na Timorze Wschodnim. W latach 1997–2003 był honorowym konsulem generalnym Republiki Sri Lanki w Polsce.

 

   Jest założycielem i dożywotnim dyrektorem/kustoszem Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

   

Wawrzyniak

Soke Ryszard Murat 10 dan, dr Andrzej Michał Wawrzyniak i sensei Renata Murat 1 dan.

   

Truong

Soke Ryszard Murat 10 dan i mistrz Truong Anh Tuan oraz jego małżonka.

   

Wietnam

Soke Ryszard Murat 10 dan ze swoją żoną sensei Renatą Murat 1 dan

i małżonką mistrza Truong Anh Tuan, który wykonał tę fotrografię.

  

Wietnam 

Prezes Zarządu Głównego Federacji soke Ryszard Murat 10 dan z liderami stylu Vinh Xuan w Polsce.

Od lewej: mistrz Truong Anh Tuan – członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, kierownik polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun). Od prawej: mistrz Nguyen Xuan Phuong – zastępca kierownika polskiego oddziału stylu Vinh Xuan (wing chun), wiceprezes i sekretarz generalny Związku Piłki Nożnej Wietnamczyków w Polsce.

 

   W trakcie uroczystości prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan spotkał się także ze swym starym przyjacielem mistrzem dr Le Duc Trung 5 dan – przywódcą stylu Vo-quyen. Podkreślić warto, że mistrz Le Duc Trung 5 dan jest filarem Federacji od ponad 20 lat (od jej założenia w 1988 roku) i pełnił ważne funkcje w jej kierownictwie, między innymi był wiceprezesem Zarządu Głównego.

   

Le Duc Trung

Przywódca stylu Vo-quyen mistrz dr Le Duc Trung 5 dan i wietnamistka dr Teresa Halik

 w trakcie uroczystości.

 

   Dr Teresa Halik to polska sinolog i wietnamistka, doktor nauk filologicznych. Pracuje w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN.

  

   Badaczka mniejszości wietnamskiej w Polsce, autorka licznych prac poświęconych problematyce wietnamskiej kultury, mentalności, a także integracji Wietnamczyków z polskim społeczeństwem. Współautorka pierwszego wydanego w Polsce podręcznika do nauki języka wietnamskiego (wraz z Hoang Thu Oanh). Wykłada język wietnamski na filologii wietnamsko-tajskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

Gawlikowski

Mistrz Truong Anh Tuan i prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski.

   

   Dr hab. Krzysztof Gawlikowski - profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie kieruje Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej; założyciel Centrum Badań Azji Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Założyciel i Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku (w latach 1996-2005). Założyciel i redaktor (1999-2003, 2006-) rocznika Azja-Pacyfik, Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka (Wyd. Marszałek, Toruń, od 1998 r.) - jedynego czasopisma w Polsce poświęconego współczesnej Azji Wschodniej i Południowej.

 

   Główne dziedziny badań: klasyczna chińska myśl społeczno-polityczna, a szczególnie strategiczna i kultura wojskowa; społeczne i polityczne tradycje Azji Wschodniej i ich oddziaływanie na przemiany współczesne; badania porównawcze tradycji zachodnich i wschodnioazjatyckiech (stosunek do walki, jednostka i społeczeństwo, religia, państwo, społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, itp.). Zajmował się również Wietnamem oraz Birmą, a także problemami dialogu między cywilizacjami. Ważniejsze jego studia poświęcone chińskiej myśli klasycznej, a szczególnie znanemu traktatowi Sunzi o sztuce wojennej i klasycznej myśli strategicznej, były publikowane w języku chińskim i są cytowane w literaturze naukowej w ChRL i na Tajwanie (niektóre specjalistyczne studia zostały opublikowane wyłącznie w j. chińskim).

 

   Od grudnia 1981 roku do 1995 roku w Europie Zachodniej. Przez wiele lat wykładał w Istituto Universitario Orientale w Neapolu, największym centrum studiów orientalistycznych we Włoszech, prowadził seminarium doktoranckie o chińskiej myśli wojskowej w École Pratique des Hautes Études (Sorbona) w Paryżu, wykładał także na uniwersytetach w Europie i w Azji. W latach 80. i 90. XX wieku współpracował z paryską „Kulturą”.

 

Wietnam

Piotr Gadzinowski, dr Andrzej Michał Wawrzyniak z małżonką Truong Anh Tuan,

 który wykonał tę fotografię.

  

   Piotr Gadzinowski (ur.1957) to polski polityk, publicysta i dziennikarz, poseł na Sejm III, IV i V kadencji.


   Od 1981 do rozwiązania należał do PZPR, w 1999 przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W okresie 1997–2007 sprawował mandat posła na Sejm III, IV i V kadencji.

   
   W Sejmie zasiadał m.in. w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Był przewodniczącym, a następnie wiceprzewodniczącym Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamentarnej, kierował też innymi grupami parlamentarnymi (w tym chińską i kambodżańską). Reprezentował Sejm w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, m.in. jako wiceprzewodniczący Podkomisji Równego Startu Zawodowego Kobiet i Mężczyzn.


   Znany dziennikarz. W przeszłości między innymi redaktor naczelny tygodnika „itd”, a także zastępca redaktora naczelnego tygodnika „NIE”. W maju 2008 został wiceprzewodniczącym Rady Programowej TVP.

  

   Nadmienić warto, że Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang odwiedził Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami 24 października 2010 roku w Warszawie.

  

   W trakcie tej imprezy – wraz ze specjalnie przybyłym z Hanoi wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan - wręczył wspaniały jedwabny sztandar dla soke Ryszarda Murata 10 dan. Sztandar ten jest dowodem przyjaźni między stylami Karate Tsunami i Vinh Xuan. Zawieszony został w honorowym miejscu Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) w Warszawie, gdzie równocześnie znajduje się siedziba  Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

MP

Uroczystość wręczenia sztandaru. Przodem od lewej stoją: mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan

 jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji), mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej

 w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum

Jiu-jitsu Goshin-ryu), mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), generał brygady CSLI O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Kielce, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz Maria Maciak (dyrektor Zespołu Szkół w Warszawie przy ul. Poezji 5, współorganizator

Mistrzostw Polski Karate Tsunami). Za nimi widoczni współorganizatorzy Mistrzostw Polski Karate Tsunami: Małgorzata Kościesza - właściciel firmy WANGO i Robert Kościesza - właściciel firmy

 DIGIMES. Tyłem widoczni niektórzy mistrzowie i reporterzy.

 

sztandar

   Ten wspaniały jedwabny sztandar jest namacalnym dowodem uznania i przyjaźni pomiędzy stylami sztuki walki: Vinh Xuan i Karate Tsunami z tak odległych krajów, jak Wietnam i Polska, reprezentowanymi przez najwyższych stopniami mistrzów tych stylów: Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Ryszarda Murata 10 dan. Sztandar ten został powieszony w honorowym miejscu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271725
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com