Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

ALGIERIA: kolejne szkolenie w Honbu Dojo – 2 dan dla mistrza Belmokhtar Arezki


   

ALGIERIA:

kolejne szkolenie w Honbu Dojo

2 dan dla mistrza Belmokhtar Arezki

 Warszawa

   W Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie przy ul. Patriotów 247 odbyło się kolejne szkolenie dwóch mistrzów Tsunami z Algierii.

  

   Uczestniczyli w nim: przywódca stylu Karate Tsunami w Algierii renshi Nait Ali Mouloud 4 dan (lat 30) oraz mistrz Belmokhtar Arezki 2 dan (lat 26).

Warszawa  Honbu Dojo Honbu Dojo 

Na fotografii w środku Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) w Warszawie, ul. Patriotów 247,

miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.

 

Karate Tsunami w Algierii

 

   Styl Karate Tsunami uprawiany jest przez osoby z różnych wyznań: katolików, prawosławnych, Żydów, muzułmanów, buddystów i innych - w wielu krajach na wszystkich kontynentach, także w Afryce.

 

   Jednym z krajów, w którym rozwija się Tsunami, jest Algieria, centralne i najważniejsze państwo muzułmańskiego Maghrebu (regionu w północno-zachodniej Afryce, rozciągającego się od Libii po Mauretanię).

Renmei

   Znaczący ośrodek Karate Tsunami w Algieri prowadzi mistrz Nait Ali Mouloud. 

   Po zdobyciu przez niego stopnia 4 dan założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan mianował go oficjalnym przywódcą tego stylu w Algierii.

 Algeria

Algieria 

Mistrz Nait Ali Mouloud z Algierii prezentuje certyfikat na stopień mistrzowski 4 dan i certyfikat

 oficjalnego reprezentanta Karate Tsunami w Algierii. Honbu Dojo w Warszawie, 7 marca 2011 roku.

Na fotografii widoczni też są (od lewej): Mateusz Murat (syn soke Ryszarda Murata, wielokrotny

 medalista Mistrzostw Polski w kategorii juniorów), sensei Maciej Rogosz 1 dan (najmłodszy wiekiem

 zdobywca czarnego pasa w historii sztuk walki w Polsce, również wielokrotny medalista Mistrzostw

 Polski), soke Ryszard Murat 10 dan (założyciel Karate Tsunami), hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

 (wiceprezydent Tsunami Renmei, koordynujący rozwój Tsunami w różnych regionach świata), O. Paweł

 Tokajuk (ksiądz prawosławny i asystent głowy Kościoła Prawosławnego w Polsce – Jego Eminencji

 Metropolity Warszawy i całej Polski Wielce Błogosławionego Sawy), Jacek Borek (psycholog,

 wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kategorii seniorów).

   

   Mistrz Nait Ali Mouloud urodził się w 1981 roku, mieszka w Tizi Ouzou i jest weteranem sztuk walki w Algierii. W latach 1996-1999 uprawiał karate, a później taekowndo ITF. W taekwondo ITF uzyskał stopień 3 dan. Zdobył także wiele medali i tytułów mistrzowskich w różnych zawodach sportowych.

   

   Od 2005 roku prowadzi własny klub, a jego wychowankowie zdobyli ponad 100 medali (za 1, 2 i 3 miejsca) w różnych zawodach sportowych oraz 11 razy tytuły mistrzów Algierii.

 

   Mistrz Nait Ali Mouloud zdobył wykształcenie z zakresu hotelarstwa i turystyki w Hassi Masoud i zawodowo prowadzi interesy w branży hotelarskiej i turystycznej. Włada czterema językami: kabylskim (regionalnym językiem ojczystym używanym w Algierii), arabskim, francuskim i angielskim.

 Mouloud
 
Tizi Ouzou  Tizi

Panorama i centrum Tizi Ouzou. Miasto to leży 110 km na wschód od Algieru  i jest stolicą

Wielkiej Kabylii i centrum kulturowym Berberów (Kabylów). Liczy około 3 mln mieszkańców.

 

Mouloud   

Nait Ali Mouloud z grupą uczniów w swoim klubie.

   

   Na szkoleniu w Warszawie w dniu 7 marca 2011 roku mistrz Nait Ali Mouloud zdobył w Karate Tsunami kolejny stopień mistrzowski 4 dan i zaszczytny tytuł renshi ('wielokrotny mistrz'). Ponadto mistrz Nait Ali Mouloud otrzymał wówczas od soke Ryszarda Murata 10 dan oficjalne przedstawicielstwo do reprezentowania stylu Karate Tsunami w Algierii i został mianowany przywódcą tego stylu w Algierii.


   Opisywane obecnie szkolenie jest kontynuacją wspomnianego szkolenia, które odbyło się w Honbu Dojo w marcu 2011 roku i zostało przedstawione w artykule: ALGIERIA: egzamin w Honbu Dojo – mistrz Nait Ali Mouloud zdobył stopień 4 dan.

 

   Szkolenie w sierpniu 2011 roku (wiele treningów i zajęć teoretycznych) prowadzili:

  • hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, który przyjechał do Warszawy z Zurichu,
  • soke Ryszard Murat 10 dan, założyciel Karate Tsunami.

   Szkolenie było bardzo intensywne i przyniosło oczekiwane rezultaty, ponieważ w jego trakcie we wtorek 23 sierpnia 2011 roku mistrz Belmokhtar Arezki złożył przewidziany egzamin i zdobył w Karate Tsunami mistrzowski stopień 2 dan.

 

   Z kolei mistrz Nait Ali Mouloud 4 dan przygotowywał się do egzaminów na kolejny mistrzowski stopień 5 dan, który być może zdobędzie pod koniec bieżącego roku.

 

   Omówione wydarzenia (szkolenie i egzaminy) przedstawiamy za pomocą reportażu fotograficznego.

   

Algieria

W trakcie wizyty gości z Algierii prowadzono szkolenia teoretyczne, dokonując tłumaczeń

wypowiedzi na kilka języków: angielski, francuski, kabylski, arabski i polski. Na fotografii

jedno z nich na tarasie przed salą treningową w Honbu Dojo.  

 

 

 

 

 

   

 

 

W trakcie pobytu

 w Warszawie renshi Nait Ali Mouloud

4 dan zachwycał się soczystą zielenią

 i zwierzętami mieszkającymi

 w Honbu Dojo.

Fot. Belmokhtar Arezki.

 Algieria

Algieria

Jedno ze szkoleń teoretycznych w Honbu Dojo.

 

   Szkoleniem mistrzów z Algierii zajmował się głównie hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan. W trakcie szkolenia przećwiczono wiele wybranych technik Karate Tsunami, rozwiązań taktycznych i metod treningowych.

 

 Algieria Algieria 

Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan uczył gości z Algierii typowej dla Tsunami walki, także z użyciem różnych przyrządów, zwłaszcza hanbo (krótkiego kija – pałki), tonfa (wielofunkcyjnej pałki z bocznym uchwytem), kama (sierpa), ken (miecza) i innych.

   

Algieria

Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan uczył gości z Algierii między innymi walki długim kijem (bo).

Na fotografii wbicie w przód (mae-choku-zuki).

   

Algieria

Szkoląc mistrzów z Algierii w zakresie użycia różnych przyrządów hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan szczególny nacisk położył na naukę walki z wykorzystaniem nunchaku (krótkiego cepa).

   

Algieria

Wskutek intensywnego ćwiczenia goście z Algierii coraz sprawniej posługiwali się nunchaku.  

 

 

 

 

 

   

Renshi Nait Ali Mouloud 4 dan prezentuje w Honbu Dojo tobi-yoko-geri-kekomi (kopnięcie wbijające bokiem

 w skoku).

 Algieria
 Algieria

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sensei Belmokhtar Arezki 2 dan prezentuje w Honbu Dojo tobi-ura-mawashi-geri (odwrotne kopnięcie po okręgu w skoku).

 Arezki

    

 

Belmokhtar Arezki ma 26 lat (ur. 1985),

 a zawodowo jest tłumaczem z jęz. francuskiego na arabski.

 

 Nadmienić należy, że jest również mistrzem stylu taekwondo ITF,

w którym uprzednio także zdobył stopień 2 dan. Jest jednym

 z 30 posiadaczy czarnych pasów w taekwondo ITF, których

wyszkolił mistrz Nait Ali Mouloud 4 dan. Wraz z nim

i pozostałymi wspomnianymi mistrzami zdecydował się

przystąpić do Karate Tsunami.

   Intensywne szkolenie przyniosło pozytywny skutek na egzaminie. W dniu 23 sierpnia 2011 roku mistrz Belmokhtar Arezki zdobył w Karate Tsunami stopień mistrzowski 2 dan i zaszczytny tytuł sensei ('mistrz - nauczyciel').

  

   Egzamin przeprowadził mu soke Ryszard Murat 10 dan, a jego partnerem (grającym rolę przeciwnika) w kumite (walce treningowej) był renshi Nait Ali Mouloud 4 dan. Obserwatorem i świadkiem egzaminu był przygotowujący obu algierskich mistrzów hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.

 

   W trakcie egzaminu technicznego mistrz Belmokhtar Arezki na życzenie soke Ryszarda Murata 10 dan zademonstrował makiwara-kumite (metodę nauki walki z wykorzystaniem worka treningowego, imitującego przeciwnika), tokui-kata (spontaniczne formy nauki walki z kilkoma napastnikami z użyciem trzech różnych przyrządów) oraz jiyu-kumite (swobodną walkę bez broni i z użyciem różnych przyrządów, w której rolę jego przeciwnika odgrywał  renshi Nait Ali Mouloud 4 dan). 

 

   W pierwszej części egzaminu technicznego mistrz Belmokhtar Arezki zademonstrował makiwara-kumite, udowadniając skuteczność bez użycia przyrządów. Jest to metoda nauki walki z wykorzystaniem worka treningowego, który imituje przeciwnika. W Karate Tsunami metoda ta doskonale uzupełnia inne metody treningowe: kihon, renraku-waza i kata.  

 

   Następnie sensei Belmokhtar Arezki zademonstrował tokui-kata – trzy spontaniczne formy nauki walki z kilkoma napastnikami z użyciem trzech różnych przyrządów: hanbo (pałki), tonfa (wielofunkcyjnej pałki z bocznym uchwytem) i ken (miecza).  

 

   W kolejnej części egzaminu odbyła się jiyu-kumite – treningowa 'swobodna' walka bez broni i z użyciem różnych przyrządów, w trakcie której sensei Belmokhtar Arezki zademonstrował umiejętność skutecznego wykonywania ataków, obrony i kontrataków bez i z wykorzystaniem rozmaitych przyrządów.

 

   Na fotografiach niżej wybrane sceny z egzaminu.

 Algieria  

 

 

 

 

   

Egzamin techniczny

 w Karate Tsunami rozpoczyna się tradycyjną ceremonią: przejściem

do pozycji za-zen

 i wykonaniem ukłonu

za-rei.

Algieria 

Mistrz Belmokhtar Arezki 2 dan w trakcie makiwara-kumite na egzaminie w Honbu Dojo.

   

 Algieria  Algieria

Mistrz Belmokhtar Arezki 2 dan prezentuje na egzaminie tokui-kata (formy walki

z kilkoma napastnikami z użyciem trzech różnych przyrządów).

   

Algieria

Algieria 

Algieria 

Sceny z kumite (walki treningowej) na egzaminie z użyciem przez obu przeciwników

 różnych przyrządów.

   

 Algieria  Algieria

 Algieria Algieria 

Tradycyjne w Karate Tsunami ceremonie kończące egzamin: symboliczne pasowanie,

uroczyste wiązanie pasa, ceremonialny ukłon tachi-rei i gratulacje.  

 

 Algieria  Algieria

Po zdobyciu przez mistrza  Belmokhtar Arezki stopnia 2 dan soke Ryszard Murat 10 dan złożył gratulacje także jego nauczycielowi renshi Nait Ali Mouloud 4 dan. Następnie soke Ryszard Murat 10 dan pogratulował takich uczniów również mistrzowi Włodzimierzowi Parfieniukowi 8 dan.

 

Algieria

Po egzaminie sensei Belmokhtar Arezki 2 dan otrzymał od soke Ryszarda Murata 10 dan

certyfikat potwierdzający zdobycie tego stopnia.

 

Algieria

Mistrzowie z Algierii z niektórymi osobami, ćwiczącymi na co dzień w Honbu Dojo. Od prawej: Jacek Borek (psycholog), sensei Belmokhtar Arezki 2 dan (Algieria), hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (manager, logistyk), soke Ryszard Murat 10 dan, renshi Nait Ali Mouloud 4 dan (Algieria),

sensei Maciej Rogosz 2 dan (student Politechniki Warszawskiej), Marek Grabowski

(student Uniwersytetu Warszawskiego), Filip Krupienicz (uczeń).

   

   Jak wiadomo, hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan pełni funkcję wiceprezydenta Federacji Karate Tsunami Renmei i z upoważnienia założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan zajmuje się koordynacją rozwoju tego stylu w różnych regionach świata.

 

 Teneryfa

 

 

 

 

  

Hanshi

Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

dużo czasu spędza w podróżach

i dlatego potrafi doskonalić

swoje umiejętności

we wszystkich miejscach

na świecie, gdzie przebywa.

 

Na fotografii ćwiczy

charakterystyczne dla tsunami

kopnięcie yoko-geri-kekomi;

wyspa Teneryfa, Hiszpania.

   Dzięki szerokim kontaktom międzynarodowym oraz unikalnym metodom hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan znacząco przyczynia się do rozwoju Tsunami. Namacalnymi rezultatami tego rozwoju są kolejne ośrodki Karate Tsunami w różnych krajach, w tym omawiany nowy ośrodek w Algierii.   

    

   Ośrodki Karate Tsunami funkcjonują w wielu krajach na wszystkich kontynentach, w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Australii.

  

   Kolejne organizowane są w takich krajach, jak Iran, Pakistan, Indie, Bangladesz, Turcja, Egipt, Maroko i Finlandia.

 mapa

   Świadczy to o tym, że system Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan jest skuteczny, zrozumiały i przystępny oraz zdobywa chętnych na świecie bez względu na różnice narodowe, kulturowe i religijne, co systematycznie podkreśla hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274369
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com