Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Pokazy różnych stylów na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011


   

Pokazy różnych stylów

na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011

   

 

Wrocław

W niedzielę 29 maja 2011 roku

w stolicy Dolnego Śląska Wrocławiu

 odbył się uroczysty

Zjazd Gala

Polskiej Federacji

Dalekowschodnich

Sztuk i Sportów Walki.

Federacja 

   Była to najbardziej prestiżowa impreza sztuk walki w Polsce w bieżącym 2011 roku.

 

   W trakcie Zjazdu Gali we Wrocławiu przedstawionych zostało również 9 wspaniałych pokazów różnych stylów, o których mowa w dalszej części tego artykułu.

   

Wrocław

Uroczysty Zjazd Gala Federacji odbył się w reprezentacyjnej sali

ekskluzywnego hotelu SCANDIC  w centrum Wrocławia.

 

   Na imprezie tej zgromadziła się elita polskiego środowiska sztuk walki, co zostało oficjalnie potwierdzone w imieniu Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zob. dalej  specjalny list gratulacyjny od Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). 

 

   Na Zjazd przybyło blisko stu mistrzów różnych stylów sztuk walki z całej Polski, a nawet z zagranicy.

 

   W Zjeździe – wspólnie z innymi mistrzami - uczestniczyło aż 8 posiadaczy najwyższego stopnia mistrzowskiego 10 dan, reprezentujących różne style i środowiska, będących największymi sławami w polskim środowisku sztuk walki. Nie było jeszcze w Polsce imprezy, na której zgromadziłoby się aż tak wielu mistrzów o najwyższych stopniach.

 

   W prezydium Zjazdu Gali zasiedli: mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa), wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna), wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan (Jastrzębie Zdrój), wielki mistrz Józef Brudny 10 dan (Pszczyna), wielki mistrz Ewald Przewoźnik 10 dan (Gilowice), mistrz Truong Anh Tuan (Warszawa), wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi), wielki mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa), mistrz Paweł Nerć 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki), wielki mistrz Mirosław Kuświk 10 dan (Kalisz), ppłk Krzysztof Jędrzejak (z-ca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu), mistrz Jacek Chęciński 8 dan (Szczebrzeszyn), mistrz Artur Dybcio 4 doan (Warszawa) i mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan (Warszawa).

 

   Zjazd Galę we Wrocławiu prowadzili: prezes Federacji wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) i bezpośredni organizator wiceprezes Federacji mistrz Piotr Gąsior 6 dan (Oborniki Śląskie).

   

Wrocław

Na uroczystym Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu zgromadzili się legendarni już mistrzowie różnych stylów o najwyższych stopniach. W centrum wielki mistrz Tadeusz Kochanowski 10 dan - emerytowany wykładowca AWF w Warszawie, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo, obecnie prezes honorowy tego Związku. Prezes Federacji Ryszard Murat, który jest jego uczniem i zarazem

 przyjacielem stwierdził, że wszystkie wschodnie sztuki walki w Polsce wywodzą swój rodowód

z judo, ponieważ niemal wszyscy instruktorzy różnych stylów rozpoczynali naukę właśnie

od judo, zaś protoplastą i pionierem judo był wielki mistrz Tadeusz Kochanowski.

 

   W trakcie uroczystego Zjazdu Gali we Wrocławiu:

 • podsumowano działalność Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
 • odczytano specjalny list gratulacyjny od Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wręczono certyfikaty na stopnie mistrzowskie oraz specjalne kamienne Tablice Uznania dla szeregu mistrzów,
 • przedstawiono pokazy wybranych stylów.

   Relacja z tego Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu przedstawiona jest w artykule: Uroczysty Zjazd Gala Federacji 29 maja 2011 roku we Wrocławiu, a także w siedmiu innych artykułach uzupełniających, o których mowa na końcu niniejszego tekstu.

 

hymn

Hymn narodowy w trakcie uroczystego otwarcia Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu.

   

   Po hymnie narodowym i otwarciu Zjazdu prezes Ryszard Murat 10 dan krótko przedstawił działalność i osiągnięcia Federacji.

 

   Federacja ma ogromne osiągnięcia w popularyzowaniu sztuk walki w naszym kraju. Osiągnięcia te zostały trafnie podsumowane w specjalnym liście gratulacyjnym, jaki do uczestników Zjazdu wystosował Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   Do tych osiągnięć należy między innymi przeprowadzenie w różnych miastach w całym kraju szeregu głośnych imprez – Festiwali Dalekowschodnich Sztuk Walki.

 

   I Festiwal odbył się już w 1989 roku w Warszawie (w Hali „Gwardii”), a dziesięć lat później, w 1999 roku inny IX Festiwal w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na Festiwalu tym czterech przedstawicieli Federacji (w kolejności alfabetycznej: Józef Brudny, Tadeusz Kochanowski, Krzysztof Kondratowicz i Ryszard Murat) otrzymało – potwierdzone przez samą Głowę Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy stopień mistrzowski 10 dan.

 

   Dwa z tych Festiwali, w 1993 roku i w 2006 roku odbyły się we Wrocławiu, w najbardziej prestiżowym tutejszym miejscu – w Hali Ludowej. Świadczy to, że Wrocław jako stolica Dolnego Śląska jest jednym z silniejszych ośrodków sztuk walki i Federacji. 

   

   Szereg osiągnięć Federacji to ewenementy na skalę europejską i światową.

 

   Jednym z takich ewenementów jest fakt, że w Federacji zrzeszonych jest aż ponad 30 organizacji różnych stylów, niejednokrotnie konkurencyjnych wobec siebie, które w ramach Federacji współpracują ze sobą dla dobra sztuk walki. Trudno szukać na świecie innego kraju, w którym działałaby Federacja skupiająca aż tak wiele konkurencyjnych stylów. Nawet w Chinach i Japonii ruch sztuk walki jest rozbity na wiele organizacji, a największe z nich zrzeszają najwyżej kilkanaście różnych organizacji stylowych.

 

   Kolejnym ewenementem w skali świata jest fakt, że Federacja zrzesza nawet środowiska z Dalekiego Wschodu. Przykładem jest tu prężne wietnamskie środowisko stylu vinh xuan, którego lider wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan specjalnie przybył na naszą imprezę z Hanoi.

 

Noi

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, lider stylu vinh xuan i posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, przybył na Zjazd Galę specjalnie z Hanoi. Obok niego, w tradycyjnym wietnamskim stroju narodowym, mistrz Truong Anh Tuan, kierownik polskiego oddziału vinh xuan, właściciel znanej restauracji Dong Nam w Warszawie i przewodniczący

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce.

 

   Innym ewenementem w skali świata jest zrzeszanie w Federacji aż 8 mistrzów posiadających najwyższy stopień mistrzowski 10 dan. Mistrzami tymi są (tu prezes Ryszard Murat przedstawił te osoby): Józef Brudny (Pszczyna), Tadeusz Kochanowski (Warszawa), Ryszard Murat (Warszawa), Nguyen Ngoc Noi (Hanoi), Ewald Przewoźnik (Gilowice), Zbigniew Syc (Pszczyna) i Jacek Warchał (Jastrzębie Zdrój), do których w ostatnim okresie dołączył Mirosław Kuświk (Kalisz). Mistrzów tych byłoby dziewięciu, ale niedawno, w październiku 2010 roku pochowaliśmy z honorami naszego zmarłego przyjaciela, wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan (Warszawa).

 

   Następnie głos zabrał mistrz taekwon-do Piotr Gąsior 6 dan. Jest on prezesem Polskiej Federacji Taekwon-do i równocześnie wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Mistrz Piotr Gąsior 6 dan poinformował, że Szef Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał specjalny list gratulacyjny do organizatorów i uczestników niniejszego Zjazdu Gali Federacji.

 

Gąsior

Wystąpienie mistrza Piotra Gąsiora 6 dan z informacją o liście gratulacyjnym

Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do organizatorów i uczestników niniejszego Zjazdu Gali Federacji.

 

   W tym liście gratulacyjnym Szef Kancelarii Głowy Państwa Polskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymienione są osiągnięcia i zasługi Federacji i jej działaczy

    

   O tych zasługach Szef Kancelarii Głowy Państwa napisał:


   Działacze Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki położyli znaczne zasługi dla rozwoju tych dziedzin w naszym kraju.

  

   Nawiązanie i podtrzymanie owocnej współpracy między odmiennymi członkami Federacji pozytywnie wpłynęło na wizerunek oraz rozwój poszczególnych szkół i ośrodków nauczania.

  

   W ciągu minionych 25. lat wypracowali Państwo model wzajemnych relacji, który umożliwił wiele wspólnych przedsięwzięć.

  

   Kolegialne zatwierdzanie stopni mistrzowskich, cenione kursy instruktorskie oraz cykl popularnych imprez widowiskowo-sportowych pod nazwą „Festiwale Dalekowschodnich Sztuk Walki” to efekty znakomitej samoorganizacji w duchu społeczeństwa obywatelskiego.

 

   Zawarte w tych słowach bardzo wyważone i trafne oceny osiągnięć naszej Federacji mają tym większą wartość, że pochodzą od Szefa Kancelarii Głowy Państwa Polskiego.

 

   List gratulacyjny Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zakończył miłymi i dodającymi otuchy słowami:
   Życzę Federacji wielu nowych sukcesów, a także kolejnych, równie pięknych jubileuszy. Raz jeszcze serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.
  

    

 Szef Kancelarii Prezydenta RP

  

 

 

 

Serdecznie dziękujemy

za te słowa uznania i życzenia

Szefowi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panu Jackowi Michałowskiemu.

  

Niech Jego słowa,

kierowane do naszej Federacji,

podniosą na duchu wszystkie osoby uprawiające sztuki walki w Polsce

i będą je motywować

do jeszcze większego

zaangażowania

na drodze doskonalenia się.

   Podkreślić należy, że w tym liście gratulacyjnym Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uznaniem ocenił „zatwierdzanie uzyskanych stopni mistrzowskich” w naszej Federacji. Stanowi to wyraz jednoznacznego uznania dla uzyskanych w Federacji stopni mistrzowskich oraz kwalifikacji osób, które te stopnie zdobyły.

 

   Wartość tego uznania dla naszych stopni mistrzowskich jest jeszcze większa, jeśli zważy się, że pochodzi ono od Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A to przecież Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym organem władzy w naszym kraju i to właśnie on przyznaje odznaczenia państwowe i nadaje tytuły, między innymi profesorów.

 

   W tym miejscu warto przypomnieć, że 12 lat wcześniej, na uroczystym IX Festiwalu Dalekowschodnich Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 1999 roku czterech przedstawicieli Federacji (w kolejności alfabetycznej): Józef Brudny – pionier kung-fu w Polsce, Tadeusz Kochanowski – pionier judo w Polsce, Krzysztof Kondratowicz – pionier jiu-jitsu w Polsce i Ryszard Murat – pionier karate w Polsce otrzymało najwyższy stopień mistrzowski 10 dan, przy czym stopnie te potwierdzone zostały wówczas przez samą Głowę Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   Trzech z tych legendarnych mistrzów uczestniczyło w opisywanym Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu, z wyjątkiem czwartego, wielkiego mistrza prof. dr Krzysztofa Kondratowicza 12 dan, który zmarł kilka miesięcy temu.

 

   Następnie ten list gratulacyjny, oprawiony w specjalne ramy, mistrz Piotr Gąsior 6 dan uroczyście wręczył prezesowi Ryszardowi Murat 10 dan stwierdzając, że to on jest głównym twórcą potęgi Federacji i tym samym głównym adresatem tego pisma.

 

Wrocław

Mistrz Piotr Gąsior 6 dan uroczyście wręcza prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan

list gratulacyjny Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  

   Mistrz Piotr Gąsior 6 dan w imieniu wszystkich zgromadzonych wyraził życzenie, aby ten list Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawieszony został w honorowym miejscu w siedzibie Federacji. Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan zapewnił, że tak też się stanie.

 

   W tym miejscu przypomnieć należy, że siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki znajduje się w Honbu Dojo – Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie, prowadzonej przez wielkiego mistrza Ryszarda Murata 10 dan (przy ul. Patriotów 247 na osiedlu Warszawa Radość).

 

Warszawa  Honbu Dojo Warszawa 

Na fotografii w środku Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami) w Warszawie,

siedziba Federacji oraz miejsce szkoleń i egzaminów Karate Tsunami.

 

   Ponadto, jako uzupełnienie listu gratulacyjnego Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mistrz Piotr Gąsior 6 dan wręczył prezesowi Ryszardowi Murat 10 dan specjalne pismo gratulacyjne podpisane przez zgromadzonych mistrzów różnych stylów.

 

Gąsior

Mistrz Piotr Gąsior 6 dan informuje o piśmie gratulacyjnym zgromadzonych mistrzów

do prezesa  Federacji Ryszarda Murata 10 dan w związku z listem gratulacyjnym

od Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  

   W piśmie tym podkreślają oni, że według nich to właśnie wielki mistrz Ryszard Murat Murat 10 dan jest głównym adresatem listu gratulacyjnego Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Gratulacje Murat

  

 

Oto pełna treść tego

listu gratulacyjnego mistrzów

różnych stylów do prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan:


W imieniu organizatorów

 i uczestników uroczystego

Zjazdu Gali z okazji 25-lecia
Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
niniejsze pismo gratulacyjne
Jacka Michałowskiego

Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam głównemu twórcy

 potęgi naszej Federacji
prezesowi Zarządu Głównego
soke Ryszardowi Murat 10 dan
założycielowi stylu Karate Tsunami
 jako dowód uznania z gratulacjami
i życzeniami dalszych sukcesów

   Następnie prezes Ryszard Murat 10 dan odczytał wręczony mu list gratulacyjny Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Murat

Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan odczytuje list gratulacyjny Szefa Kancelarii

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do organizatorów i uczestników uroczystego

Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu.

  

Badziąg

Potem wystąpił ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno) i przekazał zgromadzonym mistrzom słowa błogosławieństwa oraz poparcia dla ich użytecznych społecznie inicjatyw ćwiczenia sztuk walki. Wystąpienie to przedstawione jest bliżej w odrębnym artykule: Wystąpienie księdza O. Grzegorza Badziąga 5 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 

Krupienicz

Później wystąpił znany kardiolog prof. dr hab. Andrzej Krupienicz 2 dan (Warszawa)

i przedstawił zdrowotne zalety uprawiania sztuk walki – z punktu widzenia medycyny.

Wystąpienie to przedstawione jest bliżej w odrębnym artykule: Wystąpienie kardiologa

prof. dr hab. Andrzeja Krupienicza 2 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 

   Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wybranym mistrzom certyfikatów, potwierdzających uzyskane stopnie mistrzowskie.

 

   Wręczenie tych certyfikatów przedstawione jest w odrębnym artykule: Certyfikaty na stopnie mistrzowskie wręczone na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011.

 

   Tu – z oszczędności miejsca – przedstawiamy fotografie z wręczenia certyfikatów na zdobyte stopnie dwóm osobom: Grzegorzowi Gradowskiemu i Mirosławowi Kuświkowi.  
 

Gradowski

Certyfikat potwierdzający mistrzowski stopień 2 dan otrzymuje Grzegorz Gradowski (Karate Tsunami, Konin). Grzegorz Gradowski jest podinspektorem Policji (odpowiednik majora) i Naczelnikiem

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

 

Kuświk 

Certyfikat potwierdzający mistrzowski stopień 9 dan otrzymuje Mirosław Kuświk (modern combat, Kalisz). Mirosław Kuświk jest podpułkownikiem Służby Więziennej, kierownikiem Zakładu Technik Interwencyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej i wiceprezesem Zarządu Głównego Federacji.

  

   W dalszej kolejności prezes Ryszard Murat 10 dan ogłosił, że w świetle prawa następcami zmarłego wielkiego mistrza prof. dr Krzysztofa Kondratowicza 12 dan - wiceprezesa Federacji i głowy Goshin-ryu Jiu-jitsu są: mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan (Warszawa) – jako prezydent Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu i wielki mistrz Paweł Nerć 8 dan (Nowy Dwór Mazowiecki) – jako kontynuator w sensie techniczno-szkoleniowym

 

Kondratowicz

Później wielki mistrz Paweł Nerć 8 dan uroczyście wręczył prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan jedną z pamiątek po zmarłym Mistrzu Krzysztofie Kondratowiczu – jego czerwono-czarny pas

 mistrzowski. Stwierdził, że prezes Ryszard Murat 10 dan, przyjaciel i wieloletni współpracownik

Mistrza Krzysztofa Kondratowicza, jest najbardziej godną osobą, która może ten pas otrzymać.

 

Kondratowicz

Zgromadzeni na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu mistrzowie różnych stylów uczcili

minutą ciszy pamięć legendy polskiego jiu-jitsu, Mistrza Krzysztofa Kondratowicza,

założyciela i prezydenta  Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu oraz jednego

z głównych filarów i wieloletniego (przez ponad 20 lat) wiceprezesa Federacji.

 

   Potem uroczyście wręczono Tablice Zasługi Federacji kilkudziesięciu mistrzom różnych stylów. Wydarzenie to przedstawione jest w odrębnym artykule: Tablice Zasługi Federacji wręczone na uroczystym Zjeździe Gali we Wrocławiu '2011.

 

   Tu – z oszczędności miejsca – przedstawiamy fotografie z wręczenia Złotych Tablic Zasługi Federacji dwóm osobom: wielkiemu mistrzowi Józefowi Brudny 10 dan i wielkiemu mistrzowi Tadeuszowi Kochanowskiemu 10 dan.

 

Brudny

Złotą Tablicę Zasługi Federacji otrzymuje legendarny wielki mistrz Józef Brudny 10 dan (Pszczyna), założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, pionier kung-fu w Polsce, wychowawca wielu instruktorów, filar Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki od początku jej działalności.

 

Kochanowski

Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan wręcza Złotą Tablicę Zasługi Federacji swemu przyjacielowi

i nauczycielowi legendarnemu wielkiemu mistrzowi Tadeuszowi Kochanowskiemu 10 dan (Warszawa). Mistrz T. Kochanowski jest emerytowanym wykładowcą AWF w Warszawie, założycielem

 i pierwszym prezesem Polskiego Związku Judo, obecnie prezesem honorowym tego Związku,

 pionierem judo i zarazem wszelkich innych sztuk walki w Polsce.

 

Służba Więzienna

Na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu zgromadził się kwiat Służby Więziennej, której reprezentacja

 z Zakładu Karnego w Nysie pod kierunkiem mistrza Cezarego Prygi 4 dan w drugiej części imprezy przedstawiła wspaniały pokaz technik interwencyjnych. W związku z tym prezes Federacji Ryszard Murat stwierdził, że taka reprezentacja służb siłowych, zwłaszcza Służby Więziennej jest na Zjeździe mile widziana, a służby te użytecznie służą społeczeństwu. Od lewej przedstawiciele Służby Więziennej

 z Tablicami Zasługi Federacji: mistrz Leszek Kołtun 5 dan – mistrz świata w kick-boxingu, ppłk Krzysztof Jędrzejak – zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, wielki mistrz

ppłk Mirosław Kuświk 10 dan - kierownik Zakładu Technik Interwencyjnych Centralnego Ośrodka

 Szkolenia Służby Więziennej i wiceprezes Zarządu Głównego Federacji, mistrz Dariusz Otocki 8 dan –

 prezes Łódzkiego Ośrodka Jujitsu/Jujutsu oraz przewodniczący Polskiego Związku Instruktorów

Służb Mundurowych i wiceprezes Zarządu Głównego Federacji.

 

   W trakcie Zjazdu Gali we Wrocławiu przybyły z Hanoi lider stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan uroczyście wręczył prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały jedwabny sztandar z wyhaftowanymi logo Federacji oraz organizacji Vinh Xuan. Sztandar ten został powieszony w honorowym miejscu w siedzibie Federacji w Warszawie.

 

Noi

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, lider stylu vinh xuan i posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie, przybył na Zjazd Galę specjalnie z Hanoi i uroczyście wręczył prezesowi Federacji Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały jedwabny sztandar z wyhaftowanymi logo Federacji

i organizacji Vinh Xuan oraz wymownym napisem: „Serdeczne gratulacje z okazji uroczystego Zjazdu Gali Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 29.05.2011 we Wrocławiu. Od Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen”. Wystąpienie w języku wietnamskim wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan tłumaczył na język polski stojący obok mistrz Truong Anh Tuan, kierownik polskiego oddziału vinh xuan, właściciel znanej restauracji Dong Nam w Warszawie i przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce, który specjalnie na tę okazję przywdział

wspaniały tradycyjny wietnamski strój narodowy.

   

   W trakcie Zjazdu Gali we Wrocławiu przedstawionych zostało również 9 wspaniałych pokazów różnych stylów.

 

   Pokazami poszczególnych stylów kierowali mistrzowie:

 • Taekwon-do – mistrz Łukasz Grzesiński 5 dan (Wrocław),
 • Karate Tsunami – komentował wielki mistrz Ryszard Murat 10 dan (Warszawa),
 • Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki – wielki mistrz Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna), komentował wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan (Jastrzębie Zdrój),
 • Polskiego Towarzystwa Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej – w nim technik interwencji Służby Więziennej, krav maga, modern combat, karate i kick-boxingu – komentował wielki mistrz Mirosław Kuświk 10 dan (Kalisz),
 • Pak hok Kung-fu – mistrz Artur Dybcio 4 doan (Warszawa),
 • Vinh Xuan – wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam), komentował mistrz Truong Anh Tuan (Warszawa),
 • Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu – mistrz Przemysław Burzyński 5 dan (Szczecin) i mistrz Dariusz Otocki 8 dan (Zgierz),
 • Balintawak - mistrz Paweł Zaremba 6 dan (Kraków),
 • Systemu Czerwonego Feniksa – mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa).

   Tu przedstawiamy po kilka wybranych scen z zaprezentowanych pokazów.

 

Pokaz Taekwon-do

   
   Przedstawiła go reprezentacja Polskiej Federacji Taekwon-do, a kierował nim mistrz Łukasz Grzesiński 5 dan (Wrocław).

  

   W pokazie zaprezentowano najważniejsze techniki i metody treningowe taekwon-do oraz konkurencje sportowe tej Federacji. Pokaz ten obserwowało wielu mistrzów tej Federacji.

  

   Oto kilka scen z tego pokazu.

 

taekwon-do

Charakterystyczny dla taekwon-do ceremonialny ukłon.

 

taekwon-do

W taekwon-do wielki nacisk kładzie się na ćwiczenia technik nożnych.

      

taekwon-do

   Polska Federacja Taekwon-do jako jedną z konkurencji sportowych dla juniorów

stosuje walkę na gumowe miecze.

 

Pokaz Karate Tsunami


   Przedstawiła go reprezentacja Federacji Tsunami Renmei, a występy komentował soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa). Pokaz ten obserwowało wielu mistrzów Karate Tsunami.  


   W reprezentacji Karate Tsunami wystąpili trzej najstarsi stażem weterani z Kutna oraz dwóch najmłodszych przedstawicieli tego stylu z Warszawy.

   

Tsunami
   

Tsunami

Dwaj najstarsi stażem weterani Karate Tsunami z Kutna: renshi Jan Najberg 4 dan

 i renshi Andrzej Misztal 4 dan – uczestnicy pierwszego treningu Karate Tsunami, który

poprowadził w Kutnie w marcu 1979 roku założyciel tego stylu soke Ryszard Murat 10 dan,

 zaprezentowali na pokazie walkę sparringową, stosowaną na treningach.


   Inny weteran z Kutna – sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan przedstawił kata Tsunami (formy nauki walki z kilkoma napastnikami).


   Z kolei tokui-kata (formy nauki walki z kilkoma napastnikami z użyciem różnych przyrządów) zaprezentowali dwaj przedstawiciele najmłodszego pokolenia tsunamistów – ćwiczący w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w kategorii juniorów:

 • sensei Maciej Rogosz 1 dan (student Politechniki Warszawskiej, syn innego weterana Tsunami sensei Wojciecha Rogosza 1 dan i najmłodszy zdobywca mistrzowskiego stopnia dan),
 • Mateusz Murat 5 kyu (uczeń LO, syn soke Ryszarda Murata 10 dan).

Tsunami

Mateusz Murat 5 kyu przedstawia tokui-tonfa-kata (spontaniczną formę nauki walki z kilkoma napastnikami z użyciem tonfa – wielofunkcyjnej pałki z bocznym uchwytem). Ćwiczenia

tokui-kata z różnymi przyrządami są charakterystyczną cechą treningów Tsunami.

 

Pokaz Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki

 

   Przedstawiła go reprezentacja tej Akademii na czele z wielkim mistrzem Zbigniewem Sycem 10 dan (Pszczyna), a komentował wielki mistrz Jacek Warchał 10 dan (Jastrzębie Zdrój).

 

   Wspaniały pokaz obserwował założyciel Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki wielki mistrz Józef Brudny 10 dan, a także szereg wybitnych instruktorów tej Akademii: wielki mistrz Ewald Przewoźnik 10 dan, mistrz Tadeusz Borys 8 dan, mistrz Marek Koczy 6 dan, mistrz Krystian Przybyła 6 dan, mistrz Mariusz Bardowa 5 dan, mistrz Rafał Bem 4 dan, mistrz Bartłomiej Berejza 3 dan i mistrz Jarosław Rakoczy 1 dan.

 

   Oto kilka scen z tego pokazu.

 

PASW

Pokaz mistrzów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki był jak zwykle bardzo widowiskowy.  

      PASW

     

PASW

  

Pokaz Polskiego Towarzystwa

Instruktorów Walki Wręcz Służby Więziennej

 

   W tym pokazie przedstawiono techniki interwencji Służby Więziennej, krav maga, modern combat, karate i kick-boxingu, a komentował go  wielki mistrz Mirosław Kuświk 10 dan (Kalisz).

 

   Mirosław Kuświk jest podpułkownikiem Służby Więziennej, kierownikiem Zakładu Technik Interwencyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej i wiceprezesem Zarządu Głównego Federacji.

 

   Pokaz obserwowali też inni przedstawiciele Służby Więziennej: ppłk Krzysztof Jędrzejak – zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz mistrz Leszek Kołtun 5 dan – mistrz świata w kick-boxingu.

 

   W pokazie wystąpiła 4-osobowa reprezentacja Zakładu Karnego w Nysie w składzie: Ryszard Białochwałek, Krzysztof Luboch, Paweł Marmoń i kierownik tej drużyny mistrz Cezary Pryga 4 dan.

 

   Cezary Pryga 4 dan jest mistrzem Europy w kata w karate shotokan i działaczem PTIWWSW oraz Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Oto kilka scen z tego pokazu.

 

Służba Więzienna

   

Służba Więzienna 

   

Służba Więzienna 

     

   Po pokazie występujący funkcjonariusze Służby Więziennej: Ryszard Białochwałek, Krzysztof Luboch, Paweł Marmoń otrzymali od prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan specjalne certyfikaty potwierdzające wysoki poziom w zakresie technik interwencji.


   Inni wymienieni przedstawiciele Służby Więziennej: ppłk Krzysztof Jędrzejak, wielki mistrz Mirosław Kuświk 10 dan, mistrz Leszek Kołtun 5 dan i mistrz Cezary Pryga 4 dan otrzymali specjalne kamienne Tablice Zasługi Federacji.


   Poniżej sceny z wręczenia certyfikatów.

 

Służba Więzienna

   

Służba Więzienna

   

Służba Więzienna

  

Pokaz Pak hok Kung-fu

 

   Pokaz Pak hok Kung-fu (stylu biały żuraw) przedstawiła reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu z Warszawy na czele z mistrzem Arturem Dybcio 4 doan.

 

   Mistrz Artur Dybcio 4 doan jest weteranem kung-fu w Polsce i pełni funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Oto kilka scen z tego pokazu.   

 

Pak hok

    

Pak hok

   

Pak hok

 

 Pokaz Vinh Xuan

   
   Pokaz Vinh Xuan przedstawiła reprezentacja organizacji tego stylu Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen (ang. Viet Nam Internal Style Family Wingchun School), którą kieruje wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan. Działa ona w ramach Hoi Vo Thuat Ha Noi (ang. Hanoi Martial Art Association) i jest jedną z największych w Wietnamie.


   Od 2007 roku organizacja ta należy do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jest ona potężną, wietnamską gałęzią naszej Federacji.

 

   Pokaz Vinh Xuan przedstawiał sam wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam) ze swymi najwybitniejszymi uczniami – mistrzami tego stylu z Wietnamu i Polski.


   Występy komentował mistrz Truong Anh Tuan (Warszawa, właściciel znanej restauracji Dong Nam, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji oraz przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce).

 

   Oto kilka scen z tego pokazu.

 

Vinh Xuan

  

Vinh Xuan

Ciekawym rozwiązaniem był pokaz w tym samym czasie przez pięciu mistrzów Vinh Xuan

 pięciu różnych form odzwierzęcych, ćwiczonych w tym stylu.

   

vinh xuan 

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan przedstawia pokaz niuansów stylu vinh xuan (wing chun kung-fu) wraz ze swą uczennicą mistrzynią Kieu Ngoc Diep 5 dan (Hanoi). Mistrz Nguyen Ngoc Noi podkreśla,

że styl wing chun szczególnie przystosowany jest dla kobiet (założyła go mniszka Ng Mui),

a uprawiał go słynny aktor Bruce Lee.

 

Pokaz Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu

 

Pokaz tradycyjnego japońskiego stylu hakko den shin ryu ju jutsu zaprezentowało dwóch mistrzów: mistrz Przemysław Burzyński 5 dan (Szczecin) i mistrz Dariusz Otocki 8 dan (Zgierz).

 

   Mistrz Przemysław Burzyński 5 dan (Szczecin, Hakko Den Shin Ryu Jujutsu – Polska) jest członkiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a mistrz Dariusz Otocki 8 dan (Zgierz, Łódzki Ośrodek Jujitsu/Jujutsu) wiceprezesem Zarządu Głównego Federacji.

 

   Komentarz do pokazu  Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu:


   Już od pierwszego treningu student Hakko Den Shin Ryu jest nauczany, jak pokonać przeciwnika bez użycia siły fizycznej. Nie trzeba być silnym, aby wykonywać techniki Hakko Den Shin Ryu, dlatego styl ten różni się od wielu innych. W naszym stylu wykorzystujemy naturalne ruchy ciała, które nie wymagają dodatkowego treningu, co sprawia, że techniki mogą być opanowane w bardzo krótkim czasie.


   Jest wiele sposobów na unieszkodliwienie, a nawet zabicie napastnika poprzez użycie różnego typu technik. Uderzenia łokciem, kolanem, uderzenia w splot słoneczny, gardło, pachwinę i wiele innych wrażliwych punktów na ciele są bardzo dobrze znane ludiom zajmującym się sztukami walki. Z drugiej zaś strony niewiele osób potrafi obronić się przed napastnikiem, nie wyrządzając mu przy tym krzywdy. Techniki Hakko Den Shin Ryu umożliwiają samoobronę bez zranienia przeciwnika.


   Defensywny charakter technik Hakko Den Shin Ryu sprawia, że sztuka nie jest wykorzystywana w rywalizacjach sportowych. Pamiętajmy, jest to sztuka samoobrony przed napastnikiem.


   Ponieważ styl Hakko Den Shin Ryu naucza, jak kontrolować przeciwnika bez wyrządzania mu krzywdy, każdy kto rozpocznie naukę może być pewien, że nie ulegnie jakiejkolwiek kontuzji podczas treningu.


   Przedstawiane techniki pokazują cały przekrój technik – od poziomu shodan do godan – które są charakterystyczne dla naszego stylu. Opierają się one zarówno na dźwigniach, rzutach, a także na giakunach – uciskach na miejsca wrażliwe.


   Hakko Den Shin Ryu posiada ośrodki na całym świecie. W Europie i części Azji głównym przedstawicielem jest Soke Antonio Garcia, natomiast w Amerykach pieczę nad stylem sprawuje Soke Michael LaMonica.


   W Polsce ćwicząc pod kierunkiem Soke Antonio Garcia Hakko Den Shin Ryu reprezentowane jest przez Stowarzyszenie Hakko Den Shin Ryu Ju Jutsu Polska, której głównymi liderami są: przewodniczący stowarzyszenia oraz dyrektor techniczny na Polskę shihan Przemysław Burzyński oraz w-ce przewodniczący stowarzyszenia shihan Dariusz Otocki.


   Nasz styl propagujemy w całej Polsce dzięki ośrodkom w takich miastach jak Łódź, Szczecin, Racibórz, Gdańsk czy Bydgoszcz.

 

   Oto kilka scen z tego pokazu.

 

hakko den shin ryu

   

hakko den shin ryu

      

hakko den shin ryu

     

hakko den shin ryu

       

hakko 

Pokaz tradycyjnego japońskiego stylu hakko den shin ryu ju jutsu w wykonaniu mistrzów

Przemysława Burzyńskiego 5 dan (Szczecin) i Dariusza Otockiego 8 dan (Zgierz).

 

Pokaz Balintawak

 

   Pokaz filipińskiego stylu Balintawak przedstawił mistrz Paweł Zaremba 6 dan (Kraków) ze swymi uczniami.

 

   Mistrz Paweł Zaremba 6 dan jest liderem organizacji Polska Unia Balintawak i członkiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Oto kilka scen z tego pokazu.

 

Balintawak

    

Balintawak

     

Balintawak 

   

Balintawak 

  

Uroczyste zakończenie kariery zawodniczej

mistrza Pawła Zaremby 6 dan (Kraków)

 

   Uroczysta Zjazd Gala Federacji we Wrocławiu wykorzystana została jako najlepsza okazja do ogłoszenia zakończenia kilkudziesięcioletniej kariery zawodniczej mistrza Pawła Zaremby 6 dan (Kraków), w której odniósł on wielkie sukcesy zdobywając wielokrotnie tytuły mistrza Europy i świata.

 

   Oczywiście chodzi tu o zakończenie kariery zawodniczej (w sensie startów w zawodach sportowych), a nie trenerskiej, ponieważ mistrz Paweł Zaremba 6 dan nie tylko nie kończy jej, ale nawet intensyfikuje.

 

   Wspaniałą mowę pożegnalną z tej okazji wygłosił przyjaciel mistrza Pawła Zaremby – mistrz Józef Szargut 3 dan (Kędzierzyn-Koźle).  Mistrz Józef Szargut jest również weteranem sztuk walki w Polsce, liderem Szkoły Viet Chun Do Kwiatu Śliwy i członkiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

   Oto jego mowa pożegnalna:


   Szanowne Panie, Szanowni Panowie!


   W tak uroczystym dniu dla naszej Federacji przypadł mi zaszczyt pożegnania wielkiego sportowca, mistrza sztuk walki, członka tejże Federacji, który zakończył swoją karierę sportowo-zawodniczą. To nasz kolega Paweł ZAREMBA.


   Paweł urodził się w 1961 roku w Krakowie. Przez wiele lat mieszkał w Zakopanem. Od 6 roku życia jeździł na treningi Judo. Ukończył studia na Wydziale Elektroenergetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

   Paweł zaczął ćwiczyć sztuki walki od 6 roku życia w klubie YMCA w Krakowie. Ćwiczył tam do 18 roku życia. Czterokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski, był też członkiem drużyny narodowej podczas Mistrzostw Europy w 1979 i 1981. W międzyczasie, w klubie Prądniczanka, Paweł ćwiczył zapasy w stylu wolnym jako uzupełnienie swoich umiejętności walki.


   Jako student ćwiczył Chow Gar Kung Fu. Został mistrzem w tej dziedzinie i uzyskał stopień 3 mistrzowski. W 1988 roku jako pierwszy Polak zdobył Mistrzostwo Świata w formach i walkach na Mistrzostwach Świata w Chinach.


   Od 1987 roku ćwiczy Wing Chun Kung Fu (wersja William Cheung). Od 1989 roku prowadzi samodzielnie treningi jako trener w swoim klubie. Jest członkiem elitarnego stowarzyszenia mistrzów walki „Millenium School of Martual Arts” z siedzibą w Adelaide. W 2003 roku uzyskał stopień Full Instruktor w tej dziedzinie.


   W 1992 roku zaczyna ćwiczyć Filipińskie Sztuki Walki. Jego nauczycielami są Christopher Nasilowski oraz Vinc Palumbo (Kalaki Arcanis i Doce Pares). Regularnie od 20 lat ćwiczy Boks zachodni.


   W 2000 roku na Cebu zdobył tytuł Vice-mistrza Świata w walkach w wadze średniej. Ponownie, w 2001 roku w Los Angeles zdobył tytuł Vice-mistrza Świata. W końcu, w 2003 roku na wyspie Negritos zdobył wreszcie tytuł Mistrza Świata.


   W Australii jest uznawany jako autorytet w walce nożem. W poprzednich latach prowadził seminaria w Adelaide oraz Darwin. Jest wielkim przyjacielem i uczniem GM Cacoy Canete. W roku 2006 założył Stowarzyszenie i Szkołę Close Combat Knife Fighting. Jest to federacja skupiająca ludzi interesujących się walką nożem, kulturą noża w historii Europy i Świata, a także rękodzielnictwem noży.


   Od 2003 roku regularnie bierze udział w turniejach Dog Brothers. Razem z Ambasadą Filipin w Polsce jest propagatorem kultury Filipin oraz filipińskich sztuk walki. W 2010 roku zaczyna swoja przygodę z Balintawak Arnis. Jego nauczycielem jest Richard Cotterill.

   
   A oto najświetniejsze jego osiągnięcia:

 • 1975 - mistrz Krakowa w wadze +48 kg w Judo
 • 1978 - trzecie miejsce na Mistrzostwach Krakowa +75 kg w Judo
 • 1980 - kandydat do kadry Polski Judo na Olimpiadę w Moskwie w wadze +65 kg
 • 1988 - Mistrz Świata w Wu-shu/Kung-fu w Pekinie w formach i Sanda +75
 • 1992 - Mistrz Europy w Wing Chun w Belgii
 • 2000 - Vice-mistrz Świata +75 kg w Filipińskich Sztukach Walki w Cebu
 • 2001 - Vice-mistrz Świata +75 kg w Filipińskich Sztukach Walki w Los Angeles
 • 2003 - Mistrz Świata w Kulata (odpowiednik MMA/walki bez reguł) - Negritos Filipiny
 • 2008 - Vice-mistrz Świata +80 kg w Filipińskich Sztukach Walki

   Mieszka w Krakowie ze swoją zoną Haliną oraz jest dumnym ojcem czwórki dzieci: Justyny, Martyny, Aleksandry i Filipa.


   Jest milośnikiem turystyki górskiej, literatury popularnonaukowej, a przede wszystkim miłośnikiem Filipin oraz Indonezji. Propagator zdrowego stylu życia.


   Nauczycielami Pawła byli i są: Cacoy Canete, William Cheung, Ben Brren, Chris Nasilowski, Vince Palumbo, a teraz również Richard Cotterill.


   W naszej pamięci pozostaniesz jako wspaniały sportowiec, zawodnik i wzór do naśladowania.


   Dziękuję Ci za wspólne chwile treningowe. Życzymy Ci dalszych sukcesów jako nauczyciel i trener sztuk walki.
                                                                                                    Józef Szargut

 

Zaremba

Mistrz Józef Szargut 3 dan (Kędzierzyn-Koźle) w imieniu zgromadzonych działaczy Federacji

składa gratulacje mistrzowi Pawłowi Zarembie 6 dan (Kraków) z okazji oficjalnego

zakończenia przez niego wspaniałej wieloletniej kariery sportowo-zawodniczej.

 

   Dodać należy, że w trakcie Zjazdu Gali we Wrocławiu mistrz Paweł Zaremba 6 dan (Kraków) otrzymał specjalną kamienną Tablicę Zasługi Federacji od jej prezesa Ryszarda Murata 10 dan.

   

Pokaz Systemu Czerwonego Feniksa

 

   Pokaz ten przedstawiła reprezentacja Systemu Czerwonego Feniksa z Warszawy w składzie: lider tej organizacji mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan, mistrz Konrad Duczmalewski 4 dan (syn Jarosława) i mistrz Tomasz Nakonieczny.

 

   Mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa) jest założycielem i przywódcą organizacji System Czerwonego Feniksa oraz skarbnikiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.


   Oto kilka scen z tego pokazu.

 

Czerwony Feniks

Czerwony Feniks 

     

system czerwonego feniksa

Efektowny pokaz systemu czerwonego feniksa w wykonaniu mistrza Jarosława Duczmalewskiego 8 dan (Warszawa), który pełni funkcję skarbnika Zarządu Głównego Federacji.

 

   Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wymienionymi tu artykułami, w których szczegółowo przedstawione są poszczególne wydarzenia ze Zjazdu Gali Federacji we Wrocławiu:

 • Zjazd Gala Federacji 29 maja 2011 roku we Wrocławiu
 • Specjalny list gratulacyjny Szefa Kancelarii Głowy Państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do działaczy Federacji 
 • Wystąpienie księdza O. Grzegorza Badziąga 5 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011
 • Wystąpienie kardiologa prof. dr hab. Andrzeja Krupienicza 2 dan na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011
 • Certyfikaty na stopnie mistrzowskie wręczone na Zjeździe Gali Federacji we Wrocławiu '2011
 • Następcy wielkiego mistrza jiu-jitsu goshin-ryu Krzysztofa Kondratowicza 12 dan
 • Tablice Zasługi Federacji wręczone na uroczystym Zjeździe Gali we Wrocławiu '2011.Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270881
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com