Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Egzaminy weteranów z Kutna na wyższe mistrzowskie stopnie 4 i 5 dan (J.Najberg, A.Misztal, J.Łukawczyk)


  

Egzaminy weteranów z Kutna

na wyższe mistrzowskie stopnie 4 i 5 dan

(J.Najberg, A.Misztal, J.Łukawczyk)

 Kutno

   

 W sobotę 7 maja 2011 roku

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole

Karate Tsunami) w Warszawie

odbyły się egzaminy na wyższe

stopnie mistrzowskie trzech kolejnych

weteranów Karate Tsunami z Kutna.

 Warszawa

Warszawa  Honbu Dojo Honbu Dojo 
 Warszawa

Weterani z Kutna w Honbu Dojo w Warszawie przed egzaminami. Od lewej: kyoshi Jacek Łukawczyk

5 dan, renshi Jan Najberg 4 dan, soke Ryszard Murat 10 dan, renshi Andrzej Misztal 4 dan.

 

   Wyższe stopnie mistrzowskie zdobyli:

 • Łukawczyk Jacek - 5 dan i związany z nim honorowy tytuł kyoshi (jap. 'wybitny mistrz'),
 • Najberg Jan i Misztal Andrzej – 4 dan i związany z nim honorowy tytuł renshi (jap. 'wielokrotny mistrz'). 

   Stopnie te i tytuły przyznał im, po złożeniu przez nich wymaganych egzaminów, założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Na egzamin mistrzów tych skierował shihan Tadeusz Ryniec 7 dan – kierownik Kutnowskiego Ośrodka Karate Tsunami.

   

   Przy okazji warto dodać, że Kutno jest potężnym ośrodkiem Tsunami i sztuk walki, jak przystało na matecznik tego stylu. Najlepszym i niopodważalnym tego dowodem jest fakt, że w niektórych treningach uczestniczy tu równocześnie aż 7 osób posiadających stopnie mistrzowskie:

 • shihan Ryniec Tadeusz – 7 dan
 • kyoshi Łukawczyk Jacek – 5 dan
 • renshi Misztal Maciej – 4 dan
 • renshi Misztal Andrzej – 4 dan
 • renshi Najberg Jan – 4 dan
 • sensei Kuźmiński Tadeusz – 2 dan
 • sensei Kaźmierczak Krzysztof – 1 dan.

   Podobna sytuacja występuje jedynie na niektórych treningach w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami), gdzie zajęcia prowadzi soke Ryszard Murat 10 dan. 

 

Ślepecki

Niektórzy kutnowscy weterani Karate Tsunami zgromadzili się niedawno (19 kwietnia 2011 roku)

na pogrzebie pierwszego nauczyciela judo Ryszarda Murata – mistrza Tadeusza Ślepeckiego.

Na fotografii na cmentarzu przy grobie mistrza Tadeusza Ślepeckiego z dwoma synami zmarłego –

w ostrym słonecznym świetle. Od lewej: sensei Tadeusz Kuźmiński 2 dan, renshi Jan Najberg 4 dan,

syn zmarłego Przemysław Ślepecki, sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan, syn zmarłego Tomasz

 Ślepecki, soke Ryszard Murat 10 dan, kyoshi Jacek Łukawczyk 5 dan, renshi Andrzej Misztal 4 dan.

 Fotografię tę wykonał inny weteran Karate Tsunami, medalista (wraz z dwoma synami

Emilianem i Marcelem) szeregu Mistrzostw Polski Tomasz Fajkowski.

  

   Weterani byli dobrze przygotowani i wymagane egzaminy zaliczyli bez trudności. Od dawna znani są z wysokiego poziomu technicznego i ze skuteczności w walce realnej. 

 

   Podkreślić należy, że weterani ci są nie tylko wieloletnimi sprawdzonymi uczniami, ale również przyjaciółmi soke Ryszarda Murata 10 dan. Szereg informacji na ich temat podanych zostało na końcu tego artykułu.
 

Kutno
W pierwszej kolejności egzamin techniczny składali na stopień 4 dan Jan Najberg i Andrzej Misztal.

W naturalny sposób oni też byli dla siebie przeciwnikami w kumite (walce treningowej). Trzeci weteran Jacek Łukawczyk obserwował wówczas egzamin wraz z soke Ryszardem Muratem 10 dan.

 

Łukawczyk

Potem ezgamin techniczny na stopień 5 dan złożył Jacek Łukawczyk. Jako partnera – przeciwnika

w kumite (walce treningowej) wylosował on renshi Andrzeja Misztala 4 dan. Renshi Jan Najberg 4 dan obserwował wówczas egzamin wraz z soke Ryszardem Muratem 10 dan.

      

   W Honbu Dojo trzej mistrzowie: Jan Najberg, Andrzej Misztal i Jacek Łukawczyk zaprezentowali przed soke Ryszardem Muratem 10 dan najpierw makiwara-kumite (metodę walki z przeciwnikiem, którego rolę odgrywa worek treningowy).

  

   W Tsunami metoda ta uzupełnia inne cenne metody treningowe (kihon, renraku-waza, kata), polegające na uderzaniu w „powietrze”. Ta metoda treningowa wykorzystywana jest na turniejach Tsunami jako konkurencja sportowa, służąc do porównywania umiejętności.

 

makiwara-kumite

Na fotografii Andrzej Misztal i Jan Najberg w trakcie prezentacji makiwara-kumite.


   Następnie przybyli mistrzowie zaprezentowali przed soke Ryszardem Muratem 10 dan po trzy tokui-kata (spontaniczne własne formy nauki walki z kilkoma napastnikami – bez broni i z różnymi przedmiotami). Także ta metoda treningowa wykorzystywana jest na turniejach Tsunami jako konkurencja sportowa, służąca do porównywania umiejętności.

 

   Później wymienieni mistrzowie przedstawili umiejętności bezpośredniego zastosowania ćwiczonych technik Tsunami w walce treningowej (jiyu-kumite) z żywym przeciwnikiem, prezentując starcia zarówno bez broni, jak z różnymi przedmiotami, które mogą być użyte w walce realnej na ulicy do odparcia napaści.

   

   Poniżej na kilku fotografiach sceny ze starć w jiyu-kumite (walce treningowej) bez broni i z użyciem różnych przyrządów, którymi powinien umieć władać mistrz Karate Tsunami.

 

Kutno

Kutno 

Kutno 

Kutno 

Kutno 

Kutno 

    

  Po egzaminach odbyły się charakterystyczne dla Tsunami ceremonie, na które składają się: ceremonialne 'pasowanie', wiązanie pasa, uroczyste ogłoszenie zdobycia wyższego stopnia oraz gratulacje. Na fotografiach poniżej przedstawione są wybrane sceny z tych ceremonii.

 

 Najberg  Najberg

 

 Misztal  Misztal

 

 Łukawczyk  Łukawczyk

 

   Po zdobyciu wymienionych stopni 5 i 4 dan przedstawieni mistrzowie mają prawo nosić pasy, oznaczające w Tsunami te stopnie.   
   

   Certyfikaty potwierdzające zdobyte stopnie mistrzowskie otrzymają oni uroczyście – wraz z innymi osobami promowanymi na wyższe stopnie - w trakcie ZJAZDU GALI Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w niedzielę 29 maja 2011 roku we Wrocławiu.

 
Wrocław

  

W niedzielę 29 maja 2011 roku

w stolicy Dolnego Śląska Wrocławiu odbędzie się uroczysty

Zjazd Gala

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

Federacja 

   Będzie to najbardziej prestiżowa impreza sztuk walki w bieżącym 2011 roku, na której zgromadzą się mistrzowie ponad 30 różnych stylów o najwyższych stopniach, w tym aż dziewięciu posiadaczy najwyższego stopnia 10 dan.

 

Sala  

W tej wspaniałej sali w hotelu SCANDIC WROCŁAW odbędzie się najbardziej prestiżowa

 impreza sztuk walki w bieżącym 2011 roku - Uroczysty Zjazd Gala Federacji 29 maja 2011 roku.

   

   W trakcie tej uroczystej imprezy:

 • przekazane zostaną gratulacje od samej głowy naszego państwa – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wręczone specjalne kamienne Tablice Uznania dla 80 mistrzów,
 • przedstawione pokazy kilkunastu wybranych stylów.

   W związku z tym warto nadmienić, że na tej uroczystej imprezie pokaz Karate Tsunami przedstawi pięć osób:

 • renshi Jan Najberg 4 dan i renshi Andrzej Misztal 4 dan (Kutno) jako najstarsi weterani Tsunami przedstawią jiyu-kumite (wolną walkę treningową),
 • sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan (Kutno) również jako weteran Tsunami przedstawi kata tego stylu (jest on medalistą Mistrzostw Polski w kata tsunami),
 • sensei Maciej Rogosz 1 dan i Mateusz Murat 5 kyu (Warszawa) jako juniorzy – młodsi weterani Tsunami przedstawią tokui-kata (spontaniczne formy nauki walki z kilkoma napastnikami z użyciem wybranych przyrządów).

   W imieniu wszystkich tsunamistów składamy na ręce wymienionych weteranów serdeczne gratulacje i życzenia zdobycia kolejnych stopni.

  

   W Tsunami każdy może bowiem zdobyć dowolny stopień, włącznie z najwyższym 10 dan, a uzależnione jest to tylko od jego uzdolnień i pracy.

 

   Dwóch z nich: Jan Najberg i Andrzej Misztal jest najstarszymi weteranami Tsunami. Byli oni bowiem pierwszymi uczniami soke Ryszarda Murata - uczestnikami już pierwszego treningu Karate Tsunami, kóry poprowadził on w Kutnie w marcu 1979 roku (wzięło w nim udział ponad 80 osób).

 

   Oni też najbardziej wyróżniali się uzdolnieniami i pracowitością wśród 80-ciu pierwszych uczniów soke Ryszarda Murata. Znani byli z tego, że brali udział we wszystkich treningach, które prowadził soke Ryszard Murat.
  
   Z tego powodu dość szybko uzyskali wysoki poziom wyszkolenia i stali się jego najbliższymi współpracownikami. Uczestniczyli we wszystkich imprezach Karate Tsunami w pierwszych latach rozwoju tsunami: szkoleniach, pokazach i turniejach (w latach 1979-81 Ryszard Murat zorganizował cały szereg turniejów tsunami).  

 

   Z uwagi na swoje zaangażowanie i szeroko znany (w wielu ośrodkach Tsunami, które już wtedy istniały w Polsce) poziom techniczny wymienieni mistrzowie byli również pierwszymi asystentami soke Ryszarda Murata i pomagali mu prowadzić zajęcia w różnych sekcjach w latach 1979-83:

 • Andrzej Misztal – w Żychlinie, Mieczysławowie, Koninie i Kutnie,
 • Jan Najberg – we Włocławku, Koninie i Kutnie.

   Soke Ryszard Murat od pierwszego spotkania z nimi cenił ich nie tylko za wyjątkową pracowitość i zaangażowanie, ale także optymizm i wyjątkową odporność na stresy, co wielokrotnie udowadniali w pierwszym okresie rozwoju tsunami, obfitującym w najrozmaitsze zdarzenia i trudności.

 

   Informacje na temat tych osób oraz wiele fotografii, ukazujących ich w trakcie ćwiczeń oraz demonstrowania różnych technik, przedstawione zostały w trzech pierwszych głośnych książkach soke Ryszarda Murata (pierwszych książkach o karate w jęz. polskim):

 • „Technika Karate Tsunami 10 kyu” (Kutno 1980; 143 strony),
 • „Karate Tsunami 10 kyu” (Warszawa 1981 – wydanie I, Kutno 1982 – wydanie II; 642 strony),
 • „Karate Tsunami 9 kyu” (Warszawa 1981; 307 stron).

   W związku z tym sylwetki oraz droga doskonalenia się tych mistrzów stanowią ważny dział w historii Karate Tsunami, zwłaszcza w pierwszym okresie. Weterani ci są żywym świadectwem, z jak wielkim zaangażowaniem uprawiano styl Karate Tsunami już w pierwszym okresie jego historii, jak wyglądały treningi, sparringi oraz jak ćwiczono techniki.
  
   To właśnie między innymi oni pomagali soke Ryszardowi Murat stworzyć z Tsunami potęgę organizacyjną i szkoleniową, którą system ten osiągnął już w pierwszym okresie swego rozwoju.

 

   W początkach rozwoju Tsunami z inicjatywy soke Ryszarda Murata wykonanych zostało tysiące fotografii, które zostały wykorzystane w kilku pierwszych polskich książkach o tematyce karate, jakie ukazały się już w latach 1979-1981. Fotografie te, obecnie mające znaczenie historyczne i archiwalne, będziemy prezentować także na naszej stronie.

 

   Korzystając z okazji warto podkreślić, że – w przeciwieństwie do takich prawdziwych weteranów – kilka osób, zwłaszcza jedna pochodząca z Płońska, fałszuje w Internecie historię Tsunami i początki tego stylu, podobno wiedząc, jak ona wyglądała. Rzekomo lepiej od założyciela Tsunami soke Ryszarda Murata oraz wymienionych tu weteranów wiedzą, co oni czynili w początkach Tsunami i jakie cele im przyświecały.
   Jest to żałosne, biorąc pod uwagę choćby fakt, że osoby te zapisały się na zajęcia Tsunami  w mało znaczących sekcjach (np. Płońsku) i to wiele lat po powstaniu tego systemu, będąc uczniami, którzy byli uczniami uczniów, ci zaś byli uczniami uczniów, którzy znów byli uczniami uczniów itd. wymienionych tu weteranów.
   Osoby te nie potrafią prawidłowo wykonać nawet podstawowych technik i kata Tsunami, próbując odtwarzać je głównie na podstawie ilustracji z publikacji Ryszarda Murata, i to jeszcze bez zrozumienia tych tekstów.
   Wywołują więc oczywistą wesołość w środowisku prawdziwych weteranów Tsunami, takich jak wymienieni tutaj, kiedy – nie mając pojęcia o zasadach i historii Tsunami, podają się za autorytety w tej dziedzinie i wypisując najróżniejsze bzdury. Próbują też publikować ustalone przez soke Ryszarda Murata kata Tsunami, które w ich "wykonaniu" aż roją się od błędów, co jest oczywiste jeśli ktoś uczy się ich z książek, a nie z bezpośredniego przekazu.
   A bezpośredniego przekazu, tak ważnego w sztukach walki, osoby te w Tsunami nie posiadają, ponieważ zaprzecza temu nawet soke Ryszard Murat, który zapoczątkował Tsunami. Nie posiadają też w Tsunami żadnych stopni, na które się powołują.
   Zjawisko to, oprócz wzbudzania wesołości w środowisku Tsunami, świadczy także o tym, jak silny i atrakcyjny jest to system, skoro przyciąga nawet takich, którzy próbują – nieudolnie, ale jednak zawsze - podszywać się pod niego.

 

Kutno

Jedno ze spotkań w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie, 22 lutego 2009 roku.

 Od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan, sensei Renata Murat 1 dan (żona Ryszarda Murata),

renshi Jan Najberg 4 dan, sensei Włodzimierz Stępniak 1 dan (również jeden z najstarszych

 weteranów Tsunami), renshi Andrzej Misztal 4 dan i shihan Tadeusz Ryniec 7 dan.


   Kilka słów o wspomnianych weteranach Tsunami z Kutna:
 

   Jan Najberg – lat 50, wykonywany zawód: dyrektor w jednej z ogólnopolskich firm ochrony osób i mienia. Jest jednym z najstarszych weteranów Tsunami, który uprawia już 32 lat (od 1979 roku) pod kierunkiem założyciela tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan. W pierwszym okresie rozwoju Tsunami prowadził zajęcia w szeregu sekcjach, zwłaszcza we Włocławku.

   

   Andrzej Misztal – lat 46, pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi, Inspektorat w Kutnie. Jest jednym z najstarszych weteranów Tsunami, który uprawia już 32 lat (od 1979 roku) pod kierunkiem założyciela tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan. W pierwszym okresie rozwoju Tsunami prowadził zajęcia w szeregu sekcjach, zwłaszcza w Żychlinie. Jednym z jego uczniów był kyoshi Marek Furman 5 dan.

 

   Jacek Łukawczyk – lat 45, właściciel firmy hydraulicznej. Jest jednym z najstarszych weteranów Tsunami, który uprawia już 30 lat (od 1981 roku) pod kierunkiem założyciela tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan. Przez szereg lat (1988-1992) był kierownikiem Kutnowskiego Ośrodka Karate Tsunami, a ponadto prowadził zajęcia we Włocławku. W latach 1991-1996 był członkiem Głownej Komisji Rewizyjej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

  

   Biografia tego mistrza zamieszczona została w głośnym bestsellerze Ryszarda Murata – "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 – wyd. I oraz 2008 – wyd. II).     
 Karate

   

Z powodu wielkich walorów książkę tę,

pod tytułem „KARATE FOR BEGINNERS

 AND ADVANCED”, opublikowało też

w języku angielskim renomowane wydawnictwo 'Atlantic® Publishers

and Distributors'. Jest to pierwsza

 i jedyna w historii sztuk walki

książka polskiego autora,

wydana w języku angielskim.

Fakt ten nie wymaga komentarza.

 Karate for Beginners and Advanced
  

Kutno

Najstarsi weterani Tsunami z Kutna po przyjeździe do Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate

 Tsunami) w Warszawie, 20 września 2010 roku. Od lewej: sensei Tadeusz Kuźmiński 2 dan,

 renshi Jan Najberg 4 dan, kyoshi Jacek Łukawczyk 5 dan i renshi Andrzej Misztal 4 dan.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271017
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com