Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Zmarł mistrz Tadeusz Ślepecki 5 dan – pierwszy instruktor judo i przyjaciel soke Ryszarda Murata 10 dan


  

Zmarł mistrz Tadeusz Ślepecki 5 dan

pierwszy instruktor judo i przyjaciel

soke Ryszarda Murata 10 dan

 

Ślepecki 

    

W piątek 15 kwietnia 2011 roku

 rano w swoim domu w Witonii

zmarł mistrz Tadeusz Ślepecki 5 dan - pierwszy instruktor judo i przyjaciel

soke Ryszarda Murata.

 

   Zmarł w wieku 62 lat (urodził się 15 sierpnia 1949 roku w Kutnie). Po prostu 'zasnął' przy stole. Syn Tomasz Ślepecki znalazł go siedzącego przy stole.

 

  

 mapa

   Już około godz. 12, w trakcie szkolenia w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie mistrza z Indii shihan Shiv Kumar Panchala 6 dan, do soke Ryszarda Murata zadzwonił kierownik ośrodka Tsunami w Kutnie shihan Tadeusz Ryniec 7 dan informując go o śmierci kyoshi Tadeusza Ślepeckiego. Po chwili informację tę, również telefonicznie, przekazał mu wspomniany syn zmarłego Tomasz Ślepecki.

 

   Pogrzeb mistrza Tadeusza Ślepeckiego odbył się we wtorek 19 kwietnia 2011 roku o godz. 14:30. Po wystawieniu zwłok zmarłego i mszy świętej w kościele w Witonii pochowany został w rodzinnym grobowcu na głównym cmentarzu w Kutnie. W Kutnie, przy ul. Konopnickiej, znajduje się dom rodzinny jego rodziców.

 

   Witonia jest niewielką, ale historyczną i piękną miejscowością położoną między Kutnem i Łęczycą w środkowej Polsce. Siedziba Urzędu Gminy, w Powiecie Łęczyckim.

 

   Na pogrzebie mistrza Tadeusza Ślepeckiego 5 dan – oprócz rodziny i licznych znajomych - zgromadzili się wybrani mistrzowie Tsunami oraz jego główni wychowankowie w dziedzinie judo.

 

   Tadeusz Ślepecki zdobył wykształcenie wyższe w zakresie wf i przez wiele lat był nauczycielem wf w różnych szkołach, ostatnio w Szkole Podstawowej w Witonii. Dyrektor tej szkoły z uznaniem wspominała w kościele jego skromność i zasługi.

 

   Zmarły był bowiem człowiekiem wyjątkowo skromnym i równocześnie pracowitym. Szeroko udzielał się społecznie, także jako radny Rady Gminy Witonia. Jego pasją były jednak sztuki walki: judo i Karate Tsunami.

 

   Był pierwszym instruktorem judo w Kutnie, a spod jego ręki wyszli wszyscy tutejsi ważniejsi przedstawiciele tej dyscypliny.

 

   Jednym z jego pierwszych i równocześnie – co zawsze podkreślał z dumą na wszelkich uroczystościach – najbardziej uzdolnionym uczniem był w latach młodzieńczych Ryszard Murat. Najpierw razem uprawiali judo w Kutnie, a później wspólnie dojeżdżali do innych sekcji doszkalając swe umiejętności.

Ślepecki   

 

   

 

Soke Ryszard Murat 10 dan

 i kyoshi Tadeusz Ślepecki

5 dan w trakcie uroczystego otwarcia Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Łowiczu 14-15 listopada 2009 roku.

   W tamtym okresie jedyną wschodnią sztuką walki w naszym kraju było właśnie judo. To właśnie dlatego od tej dyscypliny rozpoczynali niemal wszyscy późniejsi mistrzowie różnych stylów.

 

   Wyjaśnić należy, że soke Ryszard Murat uprawiał judo najpierw u Tadeusza Ślepeckiego w Kutnie, a później u Macieja Sikorskiego w Łowiczu i w Warszawie u Romana Kwaterskiego (instruktora judo na Uniwersytecie Warszawskim), Tadeusza Kochanowskiego 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo (pierwszego prezesa Polskiego Związku Judo), Jana Ślawskiego 8 dan jiu-jitsu i 6 dan judo (wieloletniego sekretarza generalnego Polskiego Związku Judo) i Antoniego Zajkowskiego (pierwszego polskiego medalisty olimpijskiego w judo). 

 

   Mistrz Tadeusz Ślepecki dobrze znał wymienionego instruktora judo z Łowicza Macieja Sikorskiego (przez szereg lat również ćwiczył w jego sekcji), a wraz z Tadeuszem Kochanowskim i Janem Ślawskim – jako reprezentantami środowiska judo uczestniczył w głośnym IX Festiwalu Instruktorów Dalekowschodnich Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w 1999 roku. Otrzymał wówczas wraz z nimi nominację na wyższy stopień mistrzowski.

 

Ślepecki

Scena z IX Festiwalu Instruktorów Dalekowschodnich Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 30 maja 1999 roku. Festiwal otwiera prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan, odczytując list do uczestników od głowy państwa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W honorowym miejscu, obok stolika organizatorów siedzą przedstawiciele środowiska judo: Tadeusz Kochanowski, Jan Ślawski,

Piotr Halladin i Tadeusz Ślepecki. Fotografia z głośnej książki (strona 68) Ryszarda Murata pt. „Karate

 dla początkujących i zaawansowanych”. Książka ta stała się wielkim bestsellerem na rynku sztuk walki, o czym świadczą jego dwa wydania w języku polskim (przez renomowane wydawnictwo 'Książka

 i Wiedza') i jedno w języku angielskim (przez słynne wydawnictwo 'Atlantic Publishers & Distributors”). Książka ta jest jedyną w historii publikacją polskiego autora z zakresu sportów walki,

wydaną w języku angielskim, która stała się światowym bestsellerem.


   W późniejszych latach, oprócz judo, mistrz Tadeusz Ślepecki uprawiał także Karate Tsunami, styl założony przez jego ucznia Ryszarda Murata. Ostatecznie w Karate Tsunami zdobył wysoki mistrzowski stopień 5 dan i zaszczytny tytuł kyoshi (jap. 'wybitny mistrz'). Był aktywnym uczestnikiem wielu imprez Karate Tsunami, w tym taikai zjazdów i Mistrzostw Polski.

 

Ślepecki
Kyoshi Tadeusz Ślepecki 5 dan (w centrum) wręcza soke Ryszardowi Murat 10 dan znaczek klubu judo UKS „Ippon” w Kutnie w dowód uznania i pamięci wspólnych treningów. Mistrz Tadeusz Ślepecki był założycielem pierwszego w Kutnie klubu judo, a jego pierwszym uczniem w tym klubie był właśnie soke Ryszard Murat. Z lewej strony aktualny prezes UKS „Ippon” i uczeń soke Ryszarda Murata w Karate Tsunami, sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan. Specjalny XVIII TAIKAI Zjazd Mistrzów Tsunami

z okazji 30-rocznicy założenia Tsunami, Honbu Dojo w Warszawie 7-8 marca 2009 roku.

 

   Wspólne treningi i działalność w sztukach walki połączyły obu wymienionych: Tadeusza Ślepeckiego i Ryszarda Murata mocną przyjaźnią.

 

   W trakcie I Mistrzostw Karate Tsunami Księstwa Łowickiego w Łowiczu 4-5 października 2008 roku, występując przed zgromadzonymi mistrzami Karate Tsunami i Burmistrzem Miasta Łowicza Krzysztofem Janem  Kalińskim, kyoshi Tadeusz Ślepecki stwierdził, że spośród ogromnej liczby jego uczniów właśnie Ryszard Murat był najwybitniejszym, a wyróżniał się nie tylko poziomem technicznym i skutecznością w walce, ale również uzdolnieniami organizacyjnymi.
Ślepecki

   

 

Wspomniane przemówienie

kyoshi Tadeusza Ślepeckiego

5 dan (od lewej) podczas

I Mistrzostw Karate Tsunami Księstwa Łowickiego. Obok widoczni: soke Ryszard Murat

10 dan, Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kalinski i kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (kierownik Ośrodka Tsunami w Łowiczu).

   Kyoshi Tadeusz Ślepecki podkreślił, że bez żadnych wątpliwości Ryszard Murat jest wybitnym strategiem wschodnich sztuk walki, a świadczą o tym przede wszystkim jego sukcesy organizacyjne, jak też umiejętność skupienia w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki ponad 30-tu ogólnopolskich organizacji różnych stylów, co jest unikatem w skali światowej.

 Ślepecki  dedykacja

  

   Kyoshi

Tadeusz Ślepecki

5 dan przekazał też

soke Ryszardowi Murat pamiątkową książkę

o regionie kutnowskim:

„Kutno i region kutnowski. Kutno and the Kutno region”, ze swoją dedykacją o treści:


   Dla Ryszarda Murata, olbrzymiego pasjonata

 i wybitnego stratega wschodnich sztuk walki

od 1-go sensei.

Tadeusz Ślepecki

   Do końca życia mistrz Tadeusz Ślepecki wyróżniał się wielką siłą, sprawnością i pogodą ducha. W środowisku Karate Tsunami opowiadane są zabawne historie o jego niezwykłej sile i wytrzymałości, wykazywanych w różnych sytuacjach.

 

   Był on także, co już zaznaczono, człowiekiem bardzo skromnym. Cecha ta, w połączeniu z jego wysokimi umiejętnościami i pracowitością, zaskarbiała mu powszechne uznanie i szacunek. To właśnie z tego powodu na jego pogrzebie zgromadziły się tłumy ludzi.

 

   Mistrz Tadeusz Ślepecki pozostanie w naszej pamięci.

 

Ślepecki

Soke Ryszard Murat 10 dan przyjechał na pogrzeb z Warszawy do Kutna, a stąd do Witonii.

 Na fotografii przed wyjazdem na pogrzeb z domu innego mistrza – weterana Karate Tsunami:

renshi Jana Najberga 4 dan (od prawej). Renshi Jan Najberg był jednym z pierwszych uczniów

soke Ryszarda Murata, uczestnikiem pierwszego treningu Karate Tsunami, który poprowadził on

 w marcu 1979 roku. W środku inny znany weteran Karate Tsunami renshi Jacek Łukawczyk 4 dan.

 

Ślepecki

Przy trumnie ze zwłokami zmarłego mistrza Tadeusza Ślepeckiego w kościele w Witonii.

Stoją - od lewej trzej dorośli synowie zmarłego oraz trzech mistrzów Karate Tsunami:

renshi Jacek Łukawczyk 4 dan, renshi Jan Najberg 4 dan i soke Ryszard Murat 10 dan.

Fotografię wykonał sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan.

 

Ślepecki

Wprowadzenie zwłok mistrza Tadeusza Ślepeckiego do kościoła w Witonii przed mszą świętą.

 

Ślepecki

W trakcie mszy świętej kościół w Witonii wypełnili członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi

zmarłego mistrza Tadeusza Ślepeckiego. Na pierwszym planie (odwrócony tyłem) jeden z weteranów Karate Tsunami sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan, który pełni też funkcję prezesa klubu judo

UKS „Ippon” w Kutnie.

 

Ślepecki

Najbliższa rodzina zmarłego mistrza Tadeusza Ślepeckiego. Na pierwszym planie jego trzech synów.

 

Ślepecki

Msza święta w kościele w Witonii. W centrum grupa mistrzów Karate Tsunami.

 

Ślepecki

Wyprowadzenie zwłok mistrza Tadeusza Ślepeckiego z kościoła w Witonii.

 

Ślepecki

Uroczystości pogrzebowe na głównym cmentarzu w Kutnie.

Tu Tadeusz Ślepecki pochowany został w rodzinnym grobowcu.

 

Ślepecki

Ostatnie pożegnanie mistrza Tadeusza Ślepeckiego przed złożeniem zwłok w grobowcu.

 

Ślepecki

Złożenie zwłok mistrza Tadeusza Ślepeckiego w grobowcu.

 

Ślepecki

Obecni na pogrzebie mistrza Tadeusza Ślepeckiego weterani Karate Tsunami z dwoma synami

zmarłego – przy jego grobie w ostrym słonecznym świetle. Od lewej: sensei Tadeusz Kuźmiński 2 dan, renshi Jan Najberg 4 dan, syn zmarłego Przemysław Ślepecki, sensei Krzysztof Kaźmierczak 1 dan,

syn zmarłego Tomasz Ślepecki, soke Ryszard Murat 10 dan, renshi Jacek Łukawczyk 4 dan,

meijin Andrzej Misztal 3 dan. Fotografię tę wykonał inny weteran Karate Tsunami, medalista

(wraz z dwoma synami Emilianem i Marcelem) szeregu Mistrzostw Polski Tomasz Fajkowski.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274331
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com