Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Program TVP I - szkolenie 10 kwietnia 2011 roku w Honbu Dojo w Warszawie


  

Program TVP I

szkolenie 10 kwietnia 2011 roku

w Honbu Dojo w Warszawie

 

Honbu Dojo 

W niedzielę

10 kwietnia 2011 roku w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami)

w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie Karate Tsunami, złożone

z dwóch treningów.

 Warszawa

   Uczestniczyło w nim 12 wybranych warszawskich tsunamistów, ćwiczących na co dzień w Honbu Dojo, w tym 6 posiadaczy stopni mistrzowskich: soke Ryszard Murat 10 dan, sensei Janusz Popiołek 2 dan, sensei Andrzej Krupienicz 1 dan, sensei Roman Stano 1 dan, sensei Maciej Rogosz 1 dan i sensei Renata Murat 1 dan.

 

   W szkoleniu uczestniczyło też kilku mistrzów Polski Karate Tsunami w różnych kategoriach, między innymi weteran sztuk walki Piotr Chodorek (lekarz weterynarii i właściciel Lecznicy Weterynaryjnej). Już 35 lat temu, w latach 1970-tych uprawiał on judo oraz karate shotokan (wraz z Ryszardem Murat) pod kierunkiem znanego instruktora Leszka Drewniaka. Później uprawiał jeszcze inne style, między innymi sanda, kyokushin i aikido, a od szeregu lat Tsunami w Honbu Dojo.

 

   Także sensei Roman Stano 1 dan (mistrz fryzjerski i właściciel Studia Fryzjerskiego MODYSTER) jest weteranem sztuk walki. On również ponad 30 lat temu rozpoczął ćwiczenia karate według stylu shotokan, a później wiele lat uprawiał ving tsun pod kierunkiem znanego mistrza sifu Janusza Szymankiewicza.

 

Tsunami

Tradycyjne dla Karate Tsunami ceremonie (shiki), które odbywają się przed i po każdym treningu.

Na fotografii shomen-ni rei (ukłon wyrażający szacunek dla idei Karate Tsunami), wykonywany

zawsze w kierunku kakemono (tradycyjnego zwoju z ideogramami tego stylu).  

  

   W trakcie pierwszego treningu przećwiczono szereg wybranych technik Karate Tsunami, kombinacji technik i odpowiedzi na nie.

 

Tsunami

Scena z treningu technik i kombinacji.

 

   Szczególną uwagę, jak zwykle na treningach w Honbu Dojo, zwrócono na kumite (naukę walki), przeznaczając na nią najwięcej czasu. Przećwiczono trzy wybrane rozwiązania taktyczne, a także jiu-kumite (wolną walkę) bez przyrządów i z użyciem atrap noża.

 

Tsunami

Ukłon tachi-rei, wykonywany na treningach Tsunami przed i po ćwiczeniu kumite (walki treningowej). Wyraża on szacunek dla pracy partnera, odgrywającego na treningach rolę przeciwnika.

Na pierwszym planie – w pierszej parze: sensei Maciej Rogosz 1 dan i sensei

Andrzej Krupienicz 1 dan, w drugiej parze: sensei Janusz Popiołek 2 dan

i Piotr Chodorek, w trzeciej parze: Mateusz Murat i sensei Roman Stano.

   

Tsunami

Sensei Andrzej Krupienicz 1 dan i sensei Maciej Rogosz 1 dan demonstrują

obecnym jedno z rozwiązań Karate Tsunami, stosowane w kumite.

 

   Ponadto przećwiczono tokui-kata, charakterystyczne dla Karate Tsunami spontaniczne formy nauki walki z kilkoma napastnikami, z użyciem różnych wybranych przyrządów, zwłaszcza noża, pałki, krótkich kijów i tonfa.

 

Tsunami

Przedstawienie tokui-kata (spontanicznej formy nauki walki z kilkoma napastnikami)

z użyciem różnych przyrządów. Demonstrują: sensei Andrzej Krupienicz 1 dan,

sensei Maciej Rogosz 1 dan i Mateusz Murat.

    

   Drugi trening przeznaczono na przygotowania do egzaminów na różne stopnie, powtarzając materiał wymagany na te stopnie: techniki, kombinacje i kumite.

 

   Pod koniec tego treningu jeden z obecnych, Filip Krupienicz złożył pozytywnie zaliczony egzamin na stopień 14 kyu.

 

   Przedstawiane szkolenie było filmowane dla potrzeb TVP Program I.

 

   Głównym bohaterem tego nagrania jest jeden z uczestników szkolenia, prof. dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz. Jest on znanym kardiologiem (specjalistą z zakresu stymulacji serca), a równocześnie weteranem sztuk walki. Już w okresie studiów ponad 35 lat temu zaczął uprawiać karate według stylu shotokan (pod kierunkiem mistrza Włodzimierza Kwiecińskiego), który później zmienił na Tsunami.

 

   W Karate Tsunami zdobył mistrzowski stopień 1 dan i zaszczytny tytuł sensei (jap. 'mistrz – nauczyciel'). Systematycznie, kilka razy w tygodniu uczestniczy on (wraz ze wspomnianym synem Filipem) w zespołowych i indywidualnych treningach w Honbu Dojo pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan.

   

   Przygotowywany program telewizyjny przedstawia różne zajęcia prof. Andrzeja Krupienicza w wybrany dzień 10 kwietnia 2011 roku. Nagrany materiał wyemitowany zostanie za około miesiąc w TVP I.

 

   Ten telewizyjny program przedstawiać ma codzienne zajęcia w wymieniony dzień kilku osób, reprezentujacych różne środowiska. Ze środowiska sztuk walki autorzy programu wybrali szkolenie w Honbu Dojo i prof. Andrzeja Krupienicza jako głównego bohatera.

 

 Warszawa  Honbu Dojo  Honbu Dojo
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270928
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com