Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Spotkanie z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan 25 marca 2011 roku w Honbu Dojo w Warszawie


   
Spotkanie z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan 25 marca 2011 roku w Honbu Dojo w Warszawie

 

 mapa

   

W piątek 25 marca 2011 roku o godz. 14 w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami i równocześnie siedzibie Federacji) w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa

 Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan z wielkim mistrzem

 Nguyen Ngoc Noi 10 dan, który przybył z Hanoi.

   W spotkaniu uczestniczyli również:

  • mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan (Hanoi) - syn mistrza Noi, informatyk i główny instruktor stylu vinh xuan w Wietnamie,
  • Anh Tuan Truong (Warszawa) – główny instruktor vinh xuan i kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan w Warszawie, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan jest przywódcą wietnamskiej gałęzi stylu vinh xuan (wing chun) i posiada najwyższy w Wietnamie mistrzowski stopień 10 dan.

 

  Prowadzi centralną szkołę tego stylu w Hanoi (stolicy Wietnamu). W naszej Federacji pełni zaszczytną funkcję jednego z wiceprezesów Zarządu Głównego. 
vinh xuan

    

   Organizacja kierowana przez mistrza Nguyen Ngoc Noi  - Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen (ang. Viet Nam Internal Style Family Wingchun School) działa w ramach Hoi Vo Thuat Ha Noi (ang. Hanoi Martial Art Association) i jest jedną z największych w Wietnamie.

 

   Od 2007 roku organizacja ta należy do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jest ona potężną, wietnamską gałęzią naszej Federacji.

Nguyen 

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (w centrum) z instruktorami i głównymi uczniami

w centralnej szkole stylu vinh xuan w stolicy Wietnamu Hanoi.

 

   Mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan jest wielkim przyjacielem Karate Tsunami i założyciela tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan.

  

   Na dowód tej przyjaźni w trakcie spotkania wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wręczył dla soke Ryszarda Murata 10 dan i wszystkich tsunamistów wspaniały prezent.

  

Nguyen

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wręcza dla soke Ryszarda Murata 10 dan wspaniałe dzieło sztuki azjatyckiej, symbolizujące pomyślność, rozwój i potęgę. Tradycyjny "szyld" trzymają: mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan (Hanoi) - syn mistrza Noi, informatyk i główny instruktor stylu vinh xuan w Wietnamie (od lewej) oraz Anh Tuan Truong (Warszawa) – główny instruktor vinh xuan i kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan w Warszawie, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (od prawej).

W tle kakemono – tradycyjny zwój bawełniany z wykaligrafowanymi ideogramami Tsunami ('wielka fala').

 Zwój taki jest charakterystycznym wystrojem każdego miejsca treningów stylu Karate Tsunami,

a wielu tsunamistów wiesza go w honorowych miejscach w swoich domach.

 

   Jest to dzieło sztuki, wykonane z miedzi na specjalne zamówienie ręcznie przez artystów w Wietnamie. Nie tylko jego wykonanie, ale transport bez uszkodzenia z Wietnamu do Polski był dużym osiągnięciem.

 

   Prezent ten jest rodzajem "szyldu" (jak określa się taki przedmiot na Zachodzie), wykonanym zgodnie z wszystkimi tradycyjnymi zasadami obowiązującymi w Azji.

 

   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan powiedział, że na Dalekim Wschodzie takie szyldy posiadają tylko najbardziej szanujące się instytucje, ponieważ świadczy on o ich prestiżu i znaczeniu.

 

   "Szyld" ten wykonany jest zgodnie z wszelkimi zasadami feng shui i zapewniać ma  rozkwit i potęgę instytucji, w której wisi.

 

   W jego centralnej części umieszczono nazwę stylu KARATE TSUNAMI, a nad nią znak słońca jako symbol blasku i świetności oraz wizerunek nietoperza symbolizujący stały wzrost, a na górze po bokach dwa wspaniałe smoki, które symbolizują potęgę i ochronę.

 

   W "szyldzie" umieszczono również wiele innych tradycyjnych azjatyckich motywów, mających w symboliczny sposób zapewniać rozwój, pomyślność i siłę, między innymi po bokach - jednej strony miecz w pochwie, symbolizujący umiejętność walki i sztukę walki, a z drugiej strony pędzel do pisania, który symbolizuje inteligencję i wiedzę.


   Główny instruktor stylu vinh xuan Anh Tuan Truong zwrócił uwagę, że dawniej w Azji uważało się, iż prawdziwy mistrz powinien być wszechstronny i posiadać zarówno umiejętności z zakresu sztuki walki, jak też wiedzę z zakresu literatury, filozofii i innych dziedzin.

   Wręczając ten wspaniały prezent wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan złożył na ręce soke Ryszarda Murata 10 dan serdeczne życzenia pomyślności i jeszcze większego rozwoju założonego przez niego stylu Karate Tsunami, a także dla wszystkich osób, które uprawiają ten styl.

 

   Na prośbę soke Ryszarda Murata 10 dan wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan sam wybrał i wskazał najlepsze i najbardziej honorowe jego zdaniem miejsce na sali treningowej w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami), w którym ten symboliczny "szyld" zostanie powieszony.

 

Nguyen


   Ten wspaniały miedziany "szyld" nie jest pierwszym dowodem przyjaźni i współpracy wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan i jego stylu Vinh Xuan (wing chun) z soke Ryszardem Murat 10 dan i jego stylem Karate Tsunami.

 

   Na dowód tej przyjaźni wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan w trakcie ostatnich Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami - Warszawa '2010 wręczył (wraz z Jego Ekscelencją Ambasadorem Wietnamu Nguyen Hoang) wspaniały jedwabny sztandar dla soke Ryszarda Murata 10 dan. Sztandar ten wisi w honorowym miejscu Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) w Warszawie, gdzie równocześnie znajduje się siedziba  Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 

MP

Uroczystość wręczenia sztandaru. Przodem od lewej stoją: mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan

 jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji), mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej

 w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum

Jiu-jitsu Goshin-ryu), mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz Maria Maciak (dyrektor Zespołu Szkół w Warszawie przy ul. Poezji 5, współorganizator

Mistrzostw Polski Karate Tsunami). Za nimi widoczni współorganizatorzy Mistrzostw Polski Karate Tsunami: Małgorzata Kościesza - właściciel firmy WANGO i Robert Kościesza - właściciel firmy

 DIGIMES. Tyłem widoczni niektórzy mistrzowie i reporterzy.

 

sztandar

   Ten wspaniały jedwabny sztandar jest namacalnym dowodem uznania i przyjaźni pomiędzy stylami sztuki walki: Vinh Xuan i Karate Tsunami z tak odległych krajów, jak Wietnam i Polska, reprezentowanymi przez najwyższych stopniami mistrzów tych stylów: Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Ryszarda Murata 10 dan. Sztandar ten został powieszony w honorowym miejscu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.  

  

   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan jest tradycyjnym gościem kolejnych Mistrzostw Polski Karate Tsunami, w trakcie których (wraz z kapelanem Tsunami Renmei – kyoshi O. Grzegorzem Badziągiem 5 dan - Krosno i lekarzem MP renshi Maciejem Misztalem 4 dan - Kutno) wręcza nagrody zwycięzcom.

 

Full-contact kumite 

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan po wręczeniu pucharów zwycięzcom Turnieju specjalnego

 w formule Full-contact w VI Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami - Warszawa '2010:

Artur Chalatjan 1 dan (Honbu Dojo Warszawa), Marek Leszczyński 1 dan (Tsunami Kutno) 

 i Józef Drozdowski 4 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang

Soo Do). Do sportowych walk z nimi nie stawił się Marcin Kostyra, który podaje się za mistrza

stylu Tang Soo Do (a zasłynął między innymi z tego, że sam ZDEGRADOWAŁ się ze stopnia mistrzowskiego), i który z niezwykłym jadem nienawiści zniesławia Karate Tsunami

w Internecie, oczywiście ukrywając się pod pseudonimem „MarKos”.

 

   W trakcie obecnej 2-tygodniowej wizyty w Polsce wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan prowadzi intensywne szkolenia z członkami polskiego oddziału swojego stylu vinh xuan.

 

   Intensywne treningi, które prowadzi wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, odbywają się codziennie, włącznie z niedzielami, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

 

vinh xuan

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (w centrum) z członkami 

Klubu Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia na treningu w Warszawie.

 

Nguyen

   Organizacja stylu vinh xuan wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan posiada preżną filię w Polsce: Klub Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia. Klub ten ma siedzibę w Warszawie, a na jego czele stoi Truong Anh Tuan – główny instruktor vinh xuan i przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce i prezes Zarządu firmy Dong Nam sp. z o.o.    

 

 Truong Anh Tuan doskonali techniki

stylu vinh xuan bezpośrednio z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan (od prawej). Warszawa,

22 listopada 2009 roku. Fot. Ryszard Murat.

   Zajęcia tego klubu odbywają się regularnie w Warszawie, zaś wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wraz z asystentami corocznie odwiedza ten klub w celu systematycznego podnoszenia wyszkolenia jego członków.

 

   Osoby zainteresowane uprawianiem oryginalnej wersji stylu vinh xuan (wing chun) w Warszawie oraz w innych regionach Polski zapraszamy do  nawiązywania kontaktu z kierownikiem tego klubu Truong Anh Tuan. Informacje: www.wingchun.com.vn i www.wingchunfs.pl


   Omawiane spotkanie wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan i soke Ryszarda Murata 10 dan było kontynuacją uroczystego przyjęcia 20 marca 2011 roku w wietnamskiej restauracji "Viet Tu", przedstawionego w artykule: Wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan z Hanoi znów w Polsce: 20 marca 2011 roku.

 

   W trakcie spotkania uzgodniono szereg kwestii interesujących obie strony, w tym udział wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan w różnych imprezach organizowanych przez soke Ryszarda Murata 10 dan w 2011 roku.

 
Wrocław

W trakcie przyjęcia uzgodniono także udział wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan

oraz pokaz stylu vinh xuan w jego wykonaniu na uroczystym Zjeździe Gali Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,

który odbędzie się 29 maja 2011 roku

w hotelu "SCANDIC" w centrum Wrocławia.

 Federacja
   Będzie to najbardziej prestiżowa impreza sztuk walki w Polsce w roku 2011, a zgromadzą się na niej najwyżsi rangą mistrzowie różnych stylów (w tym aż ośmiu posiadaczy najwyższego stopnia mistrzowskiego 10 dan).

 

   O imprezie tej piszemy w artykule: Uroczysty Zjazd Gala Federacji 29 maja 2011 roku we Wrocławiu.

 

Sala  

W tej wspaniałej sali w hotelu SCANDIC WROCŁAW odbędzie się najbardziej prestiżowa

 impreza sztuk walki w bieżącym 2011 roku - Uroczysty Zjazd Gala Federacji 29 maja 2011 roku.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271041
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com