Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Artykuł: „Karatecy z Radości to krajowa czołówka” w warszawskim dwutygodniku „Kurier Wawerski”


  

Artykuł:

„VI OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KARATE TSUNAMI -

Karatecy z Radości to krajowa czołówka”
w Dwutygodniku Informacyjnym Dzielnicy Warszawa Wawer

„Kurier Wawerski” z 15 grudnia 2010 roku

 

 Warszawa

W Dwutygodniku Informacyjnym Dzielnicy Warszawa Wawer

„Kurier Wawerski” nr 23/78 Rok IV, w dniu 15 grudnia 2010 roku

ukazał się artykuł

 „VI OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KARATE TSUNAMI -

Karatecy z Radości to krajowa czołówka”.

   

Jest on relacją redakcji „Kuriera Wawerskiego”

z VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

   

baner   

 medal medal 

 puchary  medale

Na zwycięzców w omawianych Mistrzostwach Polski czekały puchary i medale.

 

   W artykule tym przedstawiono wymienione Mistrzostwa Polski Karate Tsunami, które odbyły się 23-24 października 2010 roku w dzielnicy Warszawa Wawer. Jest on kontynuacją innych artykułów na temat Karate Tsunami i Mistrzostw Polski, opublikowanych w tym piśmie.


   Przy prezentacji wyników wspomnianych Mistrzostw Polski redakcja „Kuriera Wawerskiego” skupiła uwagę na uwypukleniu sukcesów członków drużyny Centralnej Szkoły Karate Tsunami (Honbu Dojo). Jest to uzasadnione tym, że Szkoła ta funkcjonuje w Warszawie Radości, właśnie w dzielnicy Warszawa Wawer, zaś „Kurier Wawerski” trafia przede wszystkim do rąk mieszkańców tej dzielnicy.


   Działalność Centralnej Szkoły Karate Tsunami (Honbu Dojo) w Warszawie Radości jest szeroko znana nie tylko z powodu sukcesów jej reprezentantów na kolejnych Mistrzostwach Polski. 


   Honbu Dojo jest jedyną w naszym kraju szkołą karate, do której przyjeżdżają szkolić się pod okiem założyciela stylu Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan instruktorzy nie tylko z całej Polski, ale również z różnych krajów na wszystkich kontynentach, Europy, Azji, Afryki, Ameryki, a nawet z Australii. Niektóre z tych szkoleń przedstawione zostały w innych artykułach na naszej stronie.


   W Honbu Dojo znajduje się też siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (największej organizacji sztuk walki, zrzeszającej aż 33 zrzeszenia stylów japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich i innych) i tu odbywają się spotkania szkoleniowe, zebrania i zjazdy liderów tych stylów.

 

Honbu Dojo

Honbu Dojo w Warszawie Radości jest to jedyną w Polsce szkołą karate, która dysponuje własną salą treningową (na załączonej fotografii), a zajęcia w niej odbywają się codziennie i dodatkowo nawet w ferie zimowe i wakacje letnie. Świadczy to o dużym zainteresowaniu zajęciami w tej szkole, ponieważ niemal wszystkie inne sekcje w Polsce w okresie wakacji i ferii zawieszają zajęcia, nierzadko już pod koniec kwietnia (z uwagi na coraz niższą frekwencję).


   Centralna Szkoła Karate Tsunami (Honbu Dojo) w Warszawie Radości jest też jedyną sekcją w Polsce, w której systematycznie ćwiczą nie tylko dzieci i młodzież, ale również cały szereg dorosłych osób.
    
 Krupienicz

  

 

Jedną z nich jest znany kardiolog prof. dr hab. Andrzej Krupienicz,

 specjalista z zakresu stymulacji serca, autor jedynego

polskiego podręcznika z tej dziedziny: „Stymulacja serca”

(Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006).

  

Zdobył on już mistrzowski stopień 1 dan (czarny pas), a w Honbu Dojo systematycznie ćwiczy wraz z kilkunastoletnim synem Filipem.

   W Honbu Dojo ćwiczy także szereg przedsiębiorców – właścicieli różnych firm, między innymi właściciel drukarni Printer (www.printer.net.pl) Janusz Popiołek, także zdobywca mistrzowskiego stopnia 1 dan; właściciel Lecznicy Weterynaryjnej z Anina i weteran sztuk walki Piotr Chodorek; jak też właściciel Studia Fryzjerskiego Modyster Roman Stano, również zdobywca mistrzowskiego stopnia 1 dan. Tu ćwiczy również znany mistrz Karate Tsunami shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan, z zawodu manager.


   Warto podkreślić, że trzech z tych poważnych panów reprezentowało Honbu Dojo w omawianych Mistrzostwach Polski i zdobyło medale w kategorii seniorów starszych (powyżej 50 lat). W ten sposób dają oni najlepszy przykład młodzieży, jak użytecznie spędzać swój czas wolny.

 

   Na omawianych Mistrzostwach Polski Dzielnicę Warszawa Wawer reprezentowali: przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański, zastępca burmistrza Przemysław Zaboklicki i Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer Janusz Olędzki.


   Mistrzostwa Polski odbyły się dzięki pomocy tych osób, a także dzięki wysiłkowi współorganizatorów: właściciela firmy Digimes Roberta Kościeszy (www.digimes.pl), właściciela drukarni Printer Janusza Popiołka (www.printer.net.pl) i dyrektor Zespołu Szkół nr 111 przy ul. Poezji 5 Marii Maciak.

 

  Omawiane Mistrzostwa Polski były wielkim sukcesem organizacyjnym i szkoleniowym. 

 Digimes  Printer

Głównymi sponsorami Mistrzostw Polski Karate Tsunami były firmy:

Digimes - Robert Kościesza i Printer - Janusz Popiołek.

  

   Przedstawiony artykuł o Mistrzostwach Polski jest tekstem redakcyjnym „Kuriera Wawerskiego”. Zredagowany został na podstawie dwóch artykułów, zmieszczonych na naszej stronie:

  • RELACJA: Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami: 23-24 października 2010 roku w Warszawie
  • WYNIKI: Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami: 23-24 października 2010 roku w Warszawie

 

Kurier Wawerski

„Kurier Wawerski” jest Dwutygodnikiem Informacyjnym Dzielnicy Wawer. Wydaje go Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer. Pismo jest bezpłatne i publikowane w nakładzie 7 tysięcy egzemplarzy. Liczy 8 kolorowych stron i przedstawia bieżące informacje z dzielnicy Warszawa Wawer, największej obszarowo dzielnicy w stolicy. Jak przystało na pismo Urzędu, prezentuje wysoki poziom merytoryczny

i techniczny. Redaktorem naczelnym tego pisma jest znany warszawski dziennikarz Andrzej Murat.

 

Artykuł: 
„VI OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI KARATE TSUNAMI -

Karatecy z Radości to krajowa czołówka”

 

   Czasopismo: dwutygodnik informacyjny Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer

                       "Kurier Wawerski" nr 23/78 Rok IV.
   Data wydania: 15 grudnia 2010 roku. 
   Miejsce wydania: Warszawa.
   Liczba fotografii: 1.
   Charakter artykułu: informacje bieżące. 


Oto treść tego artykułu:

 

   Pod koniec października w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 111 w Falenicy odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami.

 

   W imprezie tej uczestniczyli reprezentanci 18 ośrodków z kraju, w tym 30 posiadaczy stopni mistrzowskich Karate Tsunami oraz 10 mistrzów innych stylów (Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Tang Soo Do, Judo, Jiu-jitsu i innych). Mistrzostwa otworzył założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Mistrzostwa Polski swą obecnością uświetnili m.in. mistrz Andrzej Witkowicz, 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej), ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi, 10 dan (Hanoi, szef stylu vinh xuan, posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce). Dzielnicę Wawer reprezentowali zastępca burmistrza Przemysław Zaboklicki oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański.

 

   Bardzo dobrze w Mistrzostwach wypadki reprezentanci szkoły Honbu Dojo w Radości. Pola Bińkowska była II w konkurencji Sumo-grappling, Mateusz Murat zwyciężył, jako starszy junior w Makiwara-kumite, w Kata Karate Tsunami, w Tokui-kata i Kata tsunami, Jacek Borek, senior, był I w Makiwara-kumite i w Tokui-kata seniorów oraz II w Jiyu-kumite, Maciej Rogosz zajął I miejsce w Tokui-kata, II w Tokui-kata mistrzów i II w Jiyu-kumite mistrzów, Artur Chalatjan zwyciężył w Full-contact mistrzów i był II w Makiwara-kumite mistrzów, Piotr Chodorek senior starszy był I w Makiwara-kumite i w Jiyu-kumite seniorów i II w Tokui-kata, a Andrzej Krupienicz III w Makiwara-kumite seniorów i w Tokui-kata seniorów starszych, II w Jiyu-kumite seniorów, Hubert Boda zajął III miejsce w Renraku-waza juniorów młodszych i I w Sumo-grappling juniorów młodszych, Mateusz Murat i Maciej Rogosz zwyciężyli w Yakusoku-kumite mistrzów, Andrzej Borkowski był II w Jiyu-kumite juniorów i I w Tokui-kata juniorów, Roman Stano I w Jiyu-kumite seniorów i w Tokui-kata seniorów starszych.


   Po raz kolejny ekipa Centralnej Szkoły Karate Tsunami (Honbu Dojo) z Warszawy Radości zdobyła I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zdobyła 65 pkt, o 4 wyprzedzając najgroźniejszych przeciwników ze Staroźrebów.

 

Poniżej reprodukcja tego artykułu:

   

Kurier Wawerski 

  
   W omówionym artykule zamieszczono kolorową fotografię z podpisem „FOT.AM”, którą wykonał redaktor naczelny dwutygodnika "Kurier Wawerski" Andrzej Murat.

 

MP Tsunami
   Fotografia ta nosi podpis: „Na najwyższym podium Mateusz Murat, zdobywca pięciu złotych medali na tych mistrzostwach”. Przedstawia scenę z wręczenia medali dla finalistów konkurencji Makiwara-kumite w kategorii juniorów starszych mężczyzn. W konkurencji tej złoty medal zdobył Mateusz Murat – reprezentant Centralnej Szkoły Karate Tsunami (Honbu Dojo) Warszawa, srebrny medal Bartłomiej Dybcio – reprezentant Warszawa Pak hok Kung-fu, a brązowy Piotr Lewandowski – reprezentant Tsunami Staroźreby.
   Medale wręczali: wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno), lekarz Mistrzostw Polski dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno) i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa, lider Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji).

 

   Jako uzupełnienie podać warto, że w niedzielę 24 października 2010 roku o godz. 8:00 w kościele parafialnym w Warszawie Radości przy ul. Wilgi (właściwym dla Honbu Dojo - Centralnej Szkoły Karate Tsunami) z okazji Mistrzostw Polski odbyła się Msza św. Odprawił ją kapelan Mistrzostw Polski Karate Tsunami ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno).

  

   Mistrzostwa Polski Karate Tsunami są jedyną imprezą sportów walki w Polsce, która posiada własnego kapelana, zaś Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie jest jedynym klubem sportów walki w Polsce, poświęconym przez księdza rzymskokatolickiego. Na tej Mszy św. kościół zapełniony został przez mieszkańców parafii oraz przybyłych z różnych regionów uczestników Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

    

Msza św.

Ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno) wygłosił w trakcie tej Mszy św. pouczające kazanie. Nawiązując do słów apostoła św. Pawła o zawodach sportowych przedstawił rozgrywające się w tym dniu Mistrzostwa Polski Karate Tsunami oraz wszechstronne zalety

dla ciała  i umysłu wynikające z uprawiania Karate Tsunami. Wyważone i mądre stwierdzenia

księdza generała Badziąga wywarły na obecnych wielkie wrażenie. Fot. Jacek Borek.


   Szczegółowe informacje o Mistrzostwach Polski znaleźć można na internetowej stronie www.karatetsunami.eu, zwłaszcza w artykułach:
http://www.karatetsunami.eu/pl/index.php?id=371 (relacja)
http://www.karatetsunami.eu/pl/index.php?id=372 (wyniki).

 

W nawiązaniu do treści poruszonych w omówionym artykule
przedstawiamy tu jeszcze kilka związanych z nimi fotografii.

  

MP  

 Na Mistrzostwach Polski w Warszawie zgromadzili się wybrani przedstawiciele różnych ośrodków

 Karate Tsunami, w tym 30 posiadaczy stopni mistrzowskich Karate Tsunami oraz 10 mistrzów

innych stylów (Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Tang Soo Do, Judo, Jiu-jitsu i innych).

Sytuacja ta jest ewenementem i stanowi pozytywne wyróżnienie w sztukach  walki

w Polsce. Na pierwszym planie szeregi mistrzów Karate Tsunami z różnych ośrodków.

    

otwarcie

 Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Imprezę tę otworzył założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke

Ryszard Murat 10 dan (z mikrofonem). Mistrzostwa Polski swą obecnością uświetnili - od lewej: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego

 mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu

Goshin-ryu), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik

Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu

w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, szef stylu vinh xuan,

posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), Truong Anh Tuan (Warszawa,

kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce).

 

otwarcie

Swą obecnością zaszczycili Mistrzostwa Polski Karate Tsunami współorganizatorzy tej imprezy -

najwyżsi rangą przedstawiciele władz Dzielnicy Warszawa Wawer (największej pod względem

terytorium dzielnicy Warszawy, w której mieści się siedziba Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate

 Tsunami i siedziba Federacji, i w której odbyły się Mistrzostwa): Burmistrz Przemysław Zaboklicki

 i Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański. W swych wystąpieniach obaj pogratulowali obecnym tak imponującej imprezy sportowej. Obok nich - w prawo stoją: mistrz Józef Drozdowski 3 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do, członek Zarządu Głównego Federacji), mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji) oraz  wymienieni już: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo) oraz mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu).

   

Full-contact

Pojedynek finałowy w konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów (osób posiadających

stopnie mistrzowskie) stoczyli: sensei Artur Chalatjan 1 dan (Erewań, Armenia, występujący

w barwach drużyny Honbu Dojo Warszawa) i sensei Marek Leszczyński 1 dan (Oslo, Norwegia, występujący w barwach drużyny Tsunami Kutno). Po niezwykle zaciętej walce zwyciężył Artur

Chalatjan (na fotografii od lewej). Funkcję sędziego planszowego pełnił shihan Tadeusz Ryniec

7 dan (Kutno), a w Komisji Sędziowskiej zasiedli: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena), shihan Andrzej Kaczmar 6 dan (Bytom)

i kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin).

 

MP

W konkurencji Full-contact kumite, zwłaszcza w kategorii mistrzów uderzenia zadawano z tak wielką siłą, że zawodnikom aż spadały hełmy z głowy. Z uwagi na wyrównany poziom niejednokrotnie trafiali się wzajemnie w tym samym momencie. W takiej sytuacji, widocznej na tej fotografii, sędzia planszowy shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno) niezawodnie interweniował rozdzielając walczących.

Walczą: sensei Marek Leszczyński 1 dan (Kutno) i sensei Artur Chalatjan 1 dan

(Warszawa Honbu Dojo), który zdobył w tej kategorii I miejsce. 

     

MP 

Konkurencja Sumo-grappling w kategorii najmłodszych - kadetów kobiet. Ukłony ceremonialne

przed walką. Występują Pola Bińkowska  - Warszawa Honbu Dojo i Paulina Mizera - Bytom.

 Jako sędzia planszowy widoczny shihan Tadeusz Ryniec 7 dan (Kutno).

  

 Full-contact kumite

 Zwycięzcy Turnieju specjalnego w formule Full-contact w VI Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami: Artur Chalatjan 1 dan (Honbu Dojo Warszawa), Marek Leszczyński 1 dan (Tsunami Kutno)

 i Józef Drozdowski 4 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do).

 Do sportowych walk z nimi nie stawił się Marcin Kostyra, który podaje się za mistrza stylu Tang Soo Do (a zasłynął między innymi z tego, że sam ZDEGRADOWAŁ się ze stopnia mistrzowskiego),

i który z niezwykłym jadem nienawiści zniesławia Karate Tsunami w Internecie,

 oczywiście ukrywając się pod pseudonimem „MarKos”.

   

Leszczyński
  Na Marcina Kostyrę pseudonim „MarKos” bezskutecznie czekał sensei Marek Leszczyński 1 dan,

który na sportową walkę z nim specjalnie przyjechał z Oslo w Norwegii. W związku z tym

odniósł nad nim zwycięstwo walkowerem, jak to jest przyjęte w sporcie.

   

Chalatjan

Na Marcina Kostyrę pseudonim „MarKos” bezskutecznie czekał też sensei Artur Chalatjan 1 dan

(z Erewania, Armenia), który ostatnio ćwiczy i występuje w składzie drużyny Centralnej Szkoły

Karate Tsunami (Honbu Dojo) w Warszawie. W związku z tym również odniósł nad nim

zwycięstwo walkowerem, jak to jest przyjęte w sporcie.

   

Drozdowski

Na Marcina Kostyrę pseudonim „MarKos” bezskutecznie czekał również szef tego stylu w Polsce,

mistrz Józef Drozdowski 4 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do, lat 56). W sportowej walce na oficjalnym turnieju zamierzał on udowodnić, kim faktycznie jest i jaki poziom reprezentuje wspomniany Marcin Kostyra, który podaje się nie tylko za mistrza stylu Tang Soo Do, ale nawet za "pioniera tego stylu w Polsce" ! (a sam ZDEGRADOWAŁ się ze stopnia mistrzowskiego) i że Marcin Kostyra ps. „MarKos” kompromituje wspomniany styl. Naturalnie

Marcin Kostyra nie stawił się na ten sportowy pojedynek, choć od dawna wiedział o nim.

Dobrze wie on bowiem, jak wysoki poziom techniczny prezentuje prawdziwy mistrz

 stylu Tang Soo Do Józef Drozdowski, pomimo 56 lat. W związku z tym także mistrz

Józef Drozdowski 4 dan odniósł nad nim zwycięstwo walkowerem, jak to jest przyjęte w sporcie.

   

plakat

Wspaniały plakat Mistrzostw Polski Karate Tsunami, wydrukowany w wielkim formacie.

Autorem projektu tego plakatu, bannera, medali oraz dyplomów, a także pamiątkowych

 kszulek był sensei Janusz Popiołek 2 dan (Warszawa), właściciel drukarni Printer. 

 

MP

Na fotografii Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielniy Warszawa Wawer Janusz Olędzki

(z pucharem współorganizatora Mistrzostw Polski Karate Tsunami) podsumowuje tę imprezę.

Od lewej: kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg 5 dan (Krosno),

wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) i lekarz Mistrzostw Polski

dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno). 

   

shiki 

Szeregi mistrzów Karate Tsunami w trakcie uroczystego zakończenia Mistrzostw Polski.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271774
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com