Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang na VI Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami w Warszawie


  

Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang

na VI Otwartych Mistrzostwach Polski

Karate Tsunami w Warszawie

 Renmei    

VI Otwarte Mistrzostwa Polski

Karate Tsunami w Warszawie

zaszczycił swą obecnością

Jego Ekscelencja

Ambasador Wietnamu w RP

Nguyen Hoang.

 Warszawa

baner   

 medal medal 
MP  

 Na Mistrzostwach Polski w Warszawie zgromadzili się wybrani przedstawiciele różnych ośrodków

 Karate Tsunami, w tym 30 posiadaczy stopni mistrzowskich Karate Tsunami oraz 10 mistrzów

innych stylów (Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Tang Soo Do, Judo, Jiu-jitsu i innych).

Sytuacja ta jest ewenementem i stanowi pozytywne wyróżnienie w sztukach  walki

w Polsce. Na pierwszym planie szeregi mistrzów Karate Tsunami z różnych ośrodków.

    

otwarcie

 Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Imprezę tę otworzył założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke

Ryszard Murat 10 dan (z mikrofonem). Mistrzostwa Polski swą obecnością uświetnili - od lewej: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego

 mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu

Goshin-ryu), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik

Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu

w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, szef stylu vinh xuan,

posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), Truong Anh Tuan (Warszawa,

kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce).

 

otwarcie

Swą obecnością zaszczycili Mistrzostwa Polski Karate Tsunami współorganizatorzy tej imprezy -

najwyżsi rangą przedstawiciele władz Dzielnicy Warszawa Wawer (największej pod względem

terytorium dzielnicy Warszawy, w której mieści się siedziba Honbu Dojo Centralnej Szkoły Karate

 Tsunami i siedziba Federacji, i w której odbyły się Mistrzostwa): Burmistrz Przemysław Zaboklicki

 i Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szczepański. W swych wystąpieniach obaj pogratulowali obecnym tak imponującej imprezy sportowej. Obok nich - w prawo stoją: mistrz Józef Drozdowski 3 dan (Brodnica, prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do, członek Zarządu Głównego Federacji), mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji) oraz  wymienieni już: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo) oraz mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu).

   

   Po otwarciu Mistrzostw Polski Karate Tsunami odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu przyznającego zaszczytny tytuł Prezydenta – Patriarchy Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki wielkiemu mistrzowi wietnamskiemu Nguyen Ngoc Noi, posiadaczowi najwyższego w Wietnamie stopnia mistrzowskiego 10 dan. 


   Tytuł Prezydenta – Patriarchy przyznawany jest wyłącznie osobom posiadającym najwyższy stopień mistrzowski 10 dan i mającym niepodważalny dorobek szkoleniowo-sportowy w postaci Szkoły, sekcji, uczniów, publikacji szkoleniowych i innych osiągnięć. 


   Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi jest czwartą osobą, która będzie nosić ten zaszczytny tytuł (przed kilkoma dniami pochowaliśmy z honorami innego patriarchę – prof. płk Krzysztofa Kondratowicza, reprezentującego styl jiu-jitsu goshin-ryu).

 

   Aktualnie tytuł Prezydenta - Patriarchy nosi czterech mistrzów (w kolejności alfabetycznej):

  • Józef Brudny 10 dan (Pszczyna) - założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, wychowawca wielu mistrzów, prowadzących zajęcia w różnych sekcjach,
  • Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) - założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo (obecnie prezes honorowy), emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wychowawca wielu trenerów judo, prowadzących zajęcia w różnych sekcjach,
  • Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) - założyciel i lider stylu Karate Tsunami, wychowawca wielu mistrzów, prowadzących zajęcia w różnych ośrodkach w Polsce i na wszystkich kontynentach, autor kilkunastu książek,
  • Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi) - lider stylu vinh xuan, wychowawca wielu mistrzów, autor kilku książek.

Wietnam

Uroczystość wręczenia certyfikatu potwierdzającego zaszczytny tytuł Prezydenta - Patriarchy wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi 10 dan (w środku - z certyfikatem). Od lewej: mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw

i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang,

soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego

Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich/Modena, wiceprezydent Federacji Karate Tsunami Renmei

i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji).

 

   Uroczystość tę zaszczycił obecnością Jego Ekscelencja  Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang jako oficjalny przedstawiciel Wietnamu. Świadczy to o powadze uroczystości oraz zażyłych kontaktach polsko-wietnamskich.

 

Wietnam

W trakcie wręczenia tego certyfikatu zabrzmiał hymn Wietnamu,

co jeszcze bardziej podniosło rangę tej uroczystości. 

 

Wietnam


   Po wręczeniu certyfikatu Jego Ekscelencja  Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang wygłosił do obecnych bardzo rzeczowe przemówienie.  

 

Ambasador

  

   Niżej przytaczamy przemówienie Jego Ekscelencji Ambasadora Wietnamu Nguyen Hoang, które wygłosił do zgomadzonych zawodników, sędziów, instruktorów, organizatorów, działaczy i widzów. Ciekwostką jest, że Jego Ekscelencja wygłosił to przemówienie w języku polskim, nienaganną polszczyzną, co jest rzadkością w środowisku dyplomatycznym i wywarło na obecnych wielkie i pozytywne wrażenie.

    

 

   Szanowny Panie  Prezesie Ryszardzie Murat,
   Szanowni goście,
   Drodzy zawodnicy  i przyjaciele,

 mapa

   Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi  i  Zarządowi Głównemu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz Komitetowi Organizacyjnemu za zaproszenie na VI Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami. Życzę organizatorom i zawodnikom sukcesów i bardzo udanego Turnieju.


   Szanowni Panstwo,
tekst jednej polskiej piosenki brzmi: „Tak daleko nam do siebie i tak blisko, jak na wyciągnięcie dwojga dłoni”.


   Słowa tej piosenki doskonale oddają charakter stosunków między naszymi krajami i narodami, ktore mimo dużej odleglości geograficznej są sobie bliskie z uwagi na podobieństwa historyczne oraz utrzymywane od wielu lat intensywne kontakty międzyludzkie.


   Rok 2010 jest szczególnie ważny zarówno dla Wietnamu, jak i dla Polski.


   Razem obchodzimy w tym roku 60-tą rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych  między Wietnamem i Polską. Polska – uważana obecnie za „zieloną wyspę” w Europie - jest naszym największym partnerem handlowym i gospodarczym w Europie Środkowo-wschodniej. Podczas swojej bardzo udanej wizyty oficjalnej, złożonej w Wietnamie ponad miesiąc temu Premier Polski Donald Tusk podkreślił, że  stosunki polsko-wietnamskie są ponadstandardowe.


   Otwarcie w następnym miesiącu, w listopadzie 2010 roku bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa-Hanoi nie tylko zbliży nasze kraje i nasze kontynenty, ale także stworzy dobre warunki dla dalszego rozwoju stosunków  wietnamsko-polskich w wielu dziedzinach, w tym w naszym sporcie.


   Szanowni Panstwo,
sport  to nie tylko zdrowie, lecz ma także dużo innych znaczeń.


   Aktywna działalność Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, udział naszych obywateli w waszej działalności  i między innymi dzisiejszy fakt wręczenia certyfikatu przyznającego zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy waszej Federacji wielkiemu mistrzowi wietnamskiemu Nguyen Ngoc Noi nie tylko świadczy o naszej, wspólnej woli i dążeniu do międzynarodowej  integracji, do zbliżenia naszych obywateli, ale z pewnością  przyczynia się do umocnienia i intensywnego rozwoju tradycyjnych stosunków przyjaźni i współpracy między Wietnamem i Polską.


   Gratulując z powodu dotychczasowych sukcesów  i osiągnięć waszej Federacji, gratulując dzisiejszemu bohaterowi,  mistrzowi wietnamskiemu Panu Nguyen Ngoc Noi w związku z otrzymaniem zaszczytnego tytułu, jeszcze raz serdecznie życzę organizatorom i zawodnikom  sukcesów, udanego turnieju, a wszystkim obecnym zdrowia, powodzenia i pięknych wrażeń na tych VI Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.


   Dziękuję za uwagę.

 

Ambasador

 

   Potem wielki mistrz stylu vinh xuan z Wietnamu Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang uroczyście wręczyli założycielowi stylu Karate Tsunami soke Ryszardowi Murat 10 dan wspaniały okolicznościowy sztandar jedwabny od szkoły Viet Nam Vinh Xuan Gia Quyen - w dowód uznania wysokiego poziomu technicznego i organizacyjnego, który przejawiał się w omawianych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 

Wietnam

    

   Jest to typowy dla Dalekiego Wschodu sztandar, z pięknego czerwonego jedwabiu, na którym wietnamscy artyści ręcznie wyhaftowali złotymi nićmi napisy w dwóch językach: polskim i wietnamskim oraz logo obu szkół: Viet Nam Vinh Xuan Gia Quyen oraz Federacji Karate Tsunami Renmei.

 

MP

Uroczystość wręczenia sztandaru. Przodem od lewej stoją: mistrz mjr Piotr Halladin 4 dan judo i 8 dan

 jiu-jitsu (wieloletni najbliższy współpracownik zmarłego wielkiego mistrza Krysztofa Kondratowicza, Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji), mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej

 w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum

Jiu-jitsu Goshin-ryu), mistrz Artur Dybcio 4 dan (Warszawa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu, sekretarz generalny Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang, soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Zarządu Głównego Federacji), Truong Anh Tuan (Warszawa, kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik Zarządu Głównego Federacji) oraz Maria Maciak (dyrektor Zespołu Szkół w Warszawie przy ul. Poezji 5, współorganizator

Mistrzostw Polski Karate Tsunami). Za nimi widoczni współorganizatorzy Mistrzostw Polski Karate Tsunami: Małgorzata Kościesza - właściciel firmy WANGO i Robert Kościesza - właściciel firmy

 DIGIMES. Tyłem widoczni niektórzy mistrzowie i reporterzy.

 

sztandar

   Ten wspaniały jedwabny sztandar jest namacalnym dowodem uznania i przyjaźni pomiędzy stylami sztuki walki: Vinh Xuan i Karate Tsunami z tak odległych krajów, jak Wietnam i Polska,

 reprezentowanymi przez najwyższych stopniami mistrzów tych stylów: Nguyen Ngoc Noi 10 dan

 i Ryszarda Murata 10 dan. Sztandar ten został powieszony w honorowym miejscu w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247.  

     

Nguyen

 vinh xuan

 Następnie wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wraz ze swymi uczniami przedstawił wspaniały  pokaz stylu vinh xuan. Obecni byli pod głębokim wrażeniem pokazu w wykonaniu najwybitniejszego przedstawiciela tego stylu na świecie.   

 

 Styl vinh xuan rozwijany jest przez organizację Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen (ang. Viet Nam Internal Style Family Wingchun School), która jest jedną z największych w Wietnamie. Na jej czele stoi

wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan.

  

   Od 2007 roku organizacja ta należy do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jest ona potężną, wietnamską gałęzią naszej Federacji.

 

 Nguyen  Nguyen

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan prezentuje styl vinh xuan (chiń. wing chun).

Ten właśnie styl uprawiał słynny aktor Bruce Lee.

 

MP

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan  był również w składzie Komisji, wręczającej

w trakcie VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie medale zwycięzcom

w poszczególnych konkurencjach. Na fotografii dekoracja medalami drużyny, która zwyciężyła

w konkurencji Kata Tsunami drużynowo - Płock/Staroźreby w składzie: sensei Robert Wółkiewicz

2 dan (Płock), sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan (Staroźreby) i Krzysztof Szymborski (Staroźreby). Medale wręczają: wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi), kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ 5 dan (Krosno), lekarz

Mistrzostw Polski dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno) i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa,  lider Systemu Czerwonego Feniksa,  skarbnik Zarządu Głównego Polskiej Federacji

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki).

 

Full-contact kumite

Wymieniona Komisja wręczyła również medale i puchary zwycięzcom Turnieju specjalnego w konkurencji Full-contact kumite. Walkowerem – poprzez niestawienie się na sportowe walki ich przeciwnika

ps. „MarKos” - zwyciężyli widoczni na podium: sensei Artur Chalatjan 1 dan (Erewań, Armenia),

sensei Marek Leszczyński 1 dan (Oslo, Norwegia) i mistrz Józef Drozdowski 3 dan (lider stylu

Tang Soo Do i prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do). Wymieniony

 „MarKos” to Marcin Kostyra z wioski pod Końskowolą, który podaje się za mistrza stylu Tang Soo Do

 i kompromituje sztuki walki w Polsce swymi wypowiedziami w Internecie, w których – ukrywając się

pod pseudonimem „MarKos” - zieje nienawiścią i opluwa między innymi styl Karate Tsunami.

   

   Prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan przekazał także na ręce wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan dwa certyfikaty, potwierdzające dożywotnią przynależność członkowską w Federacji kolejnym dwóm przedstawicielom stylu Vinh Xuan z Wietnamu, którzy niedawno zostali przyjęci do Federacji:

  • Le Duc, lat 30, naukowiec meteorolog,
  • Le Quang Diem, lat 45, informatyk.

   Certyfikaty te wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan uroczyście wręczy im po swoim powrocie do Hanoi.

 

Wietnam

Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu w RP Nguyen Hoang (w środku) z najbliższą rodziną

oraz wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan z czołowymi przedstawicielami licznej społeczności wietnamskiej w Polsce na Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

   

Badziąg

Kapelan Federacji Karate Tsunami i Mistrzostw Polski Karate Tsunami ksiądz generał brygady

O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ oraz Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu

Nguyen Hoang w trakcie VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie.

  
   Zmieszczone tu fotografie wykonali: Krzysztof Paluchowski, Andrzej Podbielski, Artur Marcinkowski i Jacek Borek. 

 

plakat

Wspaniały plakat Mistrzostw Polski Karate Tsunami, wydrukowany w wielkim formacie.

Autorem projektu tego plakatu, bannera, medali oraz dyplomów, a także pamiątkowych

koszulek  był sensei Janusz Popiołek 2 dan (Warszawa), właściciel drukarni Printer.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274339
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com