Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kazania podczas VI MP Karate Tsunami kapelana Federacji księdza O. Grzegorza Badziąga OFMCap., CHLJ


  

Kazania podczas VI Mistrzostw Polski Karate Tsunami

 w Warszawie kapelana Federacji

księdza O. Grzegorza Badziąga OFMCap., CHLJ

 Renmei

    

   Federacja Karate Tsunami Renmei jest jedyną organizacją sztuk walki w Polsce, która posiada kapelana.

 

   Także największa impreza sportowa tej Federacji – rozgrywane corocznie Mistrzostwa Polski Karate Tsunami są jedyną imprezą sportową w sztukach walki w Polsce, w trakcie której Kapelan Federacji ksiądz O. Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ wygłasza co najmniej dwa kazania.

   Jedno z nich wygłasza podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw Polski Karate Tsunami, zaś drugie w trakcie Mszy świętej, celebrowanej w świątyni położonej w pobliżu hali sportowej, w której rozgrywany jest ten turniej.

 

   Tak właśnie było w trakcie poprzednich Mistrzostw Polski Karate Tsunami, rozegranych 14-15 listopada 2009 roku w Łowiczu: jedno kazanie w trakcie otwarcia turnieju w hali OSiR-u oraz drugie w trakcie  Mszy św., którą ks. Grzegorz Badziąg odprawił dla mieszkańców Łowicza i uczestników Mistrzostw w kościele OO. Pijarów w centrum Łowicza.

 

msza  msza

Ksiądz O.Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ odprawia mszę św. w kościele OO. Pijarów w Łowiczu.

Na fotografii od lewej w głębi – proboszcz wymienionego kościoła.

 

msza

Kazanie księdza O.Grzegorza Badziąga OFMCap., CHLJ  nawiązujące do V Mistrzostw Polski Karate

Tsunami, w kościele OO. Pijarów w Łowiczu. W widocznym obok ołtarza zespole muzycznym

wystąpili również członkowie drużyny Karate Tsunami z Krosna, którzy przyjechali na V MP.  

 Warszawa

  

W podobny sposób odbyło się to w trakcie

VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami,

rozegranych w Warszawie 23-24 października 2010 roku.

baner   

 medal medal 

 puchary  medale

   

   W niedzielę 24 października 2010 roku o godz. 8:00 w kościele parafialnym w Warszawie Radości przy ul. Wilgi (właściwym dla Honbu Dojo - Centralnej Szkoły Karate Tsunami) odbyła się Msza św. dla mieszkańców Warszawy oraz uczestników Mistrzostw.

 

Badziąg

Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ celebruje Mszę świętą w kościele parafialnym

w Warszawie Radości przy ul. Wilgi w niedzielę 24 października 2010 roku o godz. 8:00.

Pomagali mu ministranci z Warszawy Radości (od lewej) oraz członkowie zespołu

muzycznego, przybyli z nim z Krosna (od prawej).

      

   Na tej Mszy św. kościół zapełniony został przez mieszkańców parafii oraz przybyłych z różnych regionów uczestników Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

 

Badziąg

W trakcie tej Mszy św. świątynia w Warszawie Radości była wypełniona,

a do komunii św. przystąpiło ponad sto osób.

   

   Wygłoszone w trakcie tej Mszy św. kazanie wywarło na obecnych duże wrażenie. Ksiądz O. Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ w trafny sposób nawiązał w nim do słów apostoła narodów św. Pawła o zawodach sportowych.

   

Msza św.

Ksiądz O. Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ 5 dan (Krosno) wygłosił w trakcie tej Mszy św.

pouczające kazanie. Nawiązując do słów apostoła św. Pawła o zawodach sportowych przedstawił rozgrywające się w tym dniu Mistrzostwa Polski Karate Tsunami oraz wszechstronne zalety

dla ciała  i umysłu wynikające z uprawiania Karate Tsunami. Wyważone i mądre stwierdzenia

księdza generała Badziąga wywarły na obecnych wielkie wrażenie.

 

   W słowie skierowanym podczas Mszy św., celebrowanej specjalnie dla uczestników Mistrzostw Polski, Kapelan Federacji Tsunami powiedział między innymi: 

 

   Drodzy zawodnicy Mistrzostw.

 

   Nie chodzi o wywyższanie się nad innych ani o pokazywanie swojej lepszej pozycji. Mamy ukształtować w sobie świadomość, że źródłem wszelkiego dobra w życiu jest sam Bóg oraz wiedza i umiejętność chronienia siebie i bliskich swoich od zła, którą On nam dał przez dziedzinę rekreacji, jaką codziennie w sobie pielęgnujemy....

 

   Mistrzowie i kandydaci na mistrzów

 

   Dzisiaj Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy porzucili piedestały swojej pychy i stanęli razem z celnikiem z daleka, nie śmiejąc nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bijąc się w piersi. Kiedy stajemy w postawie pokory - oczywiście autentycznej i szczerej, bez udawania i hipokryzji - wtedy otwieramy się na wielkie dary miłości Pana Boga, a szczególnie na łaskę usprawiedliwienia.

 

   Bóg bowiem „[...] jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu" (Ps 34,19). Pan sprawiedliwy wywyższa tych, którzy się uniżają. To jest dobra nowina dla nas, ludzi młodych początku trzeciego tysiąclecia.

 

   Za chwilę wrócimy do hali gimnastycznej, by podziwiać finały Mistrzostw Polski w Karate Tsunami, potem wrócimy jako zwycięzcy do domów, szkół i na uczelnie, w miejsca pracy i odpoczynku i pamiętajmy, w jakich zawodach uczestniczymy i jaki wieniec na nas czeka.

 

   Miejmy ambicję odniesienia zwycięstwa, gdyż tego oczekuje od nas nasz Mistrz Jezus Chrystus. Co więcej, On swoją łaską uzdalnia nas do tego, abyśmy bieg ukończyli i dołączyli do grona sprawiedliwych.

  

   Jeśli tylko uznamy swoją słabość i ubóstwo, wtedy Bóg wywyższy nas swoją łaską i uzdolni do odniesienia największego i najważniejszego zwycięstwa w życiu. „Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu" (Syr 35,17).

 

msza św.

 

   W kazaniu tym Kapelan Federacji kilkakrotnie wymieniał zlokalizowaną niedaleko Honbu Dojo - Centralną Szkołę Karate Tsunami jako miejsce doskonalenia się zawodników Karate Tsunami z terenu Warszawy.

  

   Na tej Mszy św. obecnych było wielu uczestników Mistrzostw Polski: zawodników, sędziów i instruktorów z różnych regionów kraju, Podkarpacia, Śląska, Pomorza, Mazowsza i Warszawy, a wśród nich soke Ryszard Murat 10 dan, założyciel Karate Tsunami i prezes Federacji Karate Tsunami, który prowadzi Honbu Dojo w Warszawie.

 

   Warto nadmienić, że Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami w Warszawie przy ul. Patriotów 247 jest jedynym klubem sportów walki w Polsce, poświęconym przez księdza rzymskokatolickiego, właśnie O. Grzegorza Badziąga OFMCap., CHLJ.

 

   Odbyło się to w trakcie specjalnej ceremonii 23 marca 2003 roku, na której obecni byli liczni instruktorzy Tsunami – przedstawiciele różnych wyznań i światopoglądów. Uroczystość ta dowodzi, że w Karate Tsunami mogą wspólnie doskonalić się oraz harmonijnie współpracować osoby z różnych kręgów religijnych i kulturowych.

 

   Kolejne kazanie, tym razem do uczestników Mistrzostw Polski Karate Tsunami oraz widzów obecnych w hali sportowej w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5, ksiądz O. Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ wygłosił w trakcie oficjalnego otwarcia Mistrzostw 24 października 2010 roku o godz. 11:30.

 

MP  

 Na Mistrzostwach Polski w Warszawie zgromadzili się wybrani przedstawiciele różnych ośrodków

 Karate Tsunami, w tym 30 posiadaczy stopni mistrzowskich Karate Tsunami oraz 10 mistrzów

innych stylów (Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Tang Soo Do, Judo, Jiu-jitsu i innych).

Sytuacja ta jest ewenementem i stanowi pozytywne wyróżnienie w sztukach  walki

w Polsce. Na pierwszym planie szeregi mistrzów Karate Tsunami z różnych ośrodków.

    

otwarcie

 Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Imprezę tę otworzył założyciel stylu Karate Tsunami i równocześnie prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke

Ryszard Murat 10 dan (z mikrofonem). Mistrzostwa Polski swą obecnością uświetnili - od lewej: mistrz Andrzej Witkowicz 5 dan judo i 8 dan jiu-jitsu (Polski Związek Judo, b. trener kadry narodowej w judo), mistrz Krzysztof Wasiak 8 dan jiu-jitsu goshin-ryu (mianowany na piśmie przez zmarłego wielkiego

 mistrza Krzysztofa Kondratowicza 12 dan swym zastępcą w organizacji Polskie Centrum Jiu-jitsu

Goshin-ryu), mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (szef Systemu Czerwonego Feniksa, skarbnik

Zarządu Głównego Federacji), ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap. 5 dan (Krosno, kapelan Mistrzostw i Federacji Karate Tsunami Renmei), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu

w RP Nguyen Hoang, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, szef stylu vinh xuan,

posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie), Truong Anh Tuan (Warszawa,

kierownik polskiego oddziału stylu vinh xuan, członek Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce).

     

Badziąg

Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ wygłasza kazanie  do uczestników Mistrzostw Polski Karate Tsunami oraz widzów obecnych w hali sportowej w Warszawie Falenicy przy ul. Poezji 5.

Obok niego widoczni: od lewej mistrz stylu pak hok kung-fu i sekretarz generalny Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki Artur Dybcio 4 dan, od prawej wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam), Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu Nguyen Hoang

 i założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan.

   

   W słowie skierowanym szczególnie do uczestników Mistrzostw, Kapelan Federacji powiedział:

 

   Dziś, kiedy mamy za chwilę rozpocząć szóste już Mistrzostwa Polski w Karate Tsunami, ważną sprawą jest osobowość startującego, która łączy się z przekonaniem wprowadzonym w życie, iż tylko świadomy i planowy wysiłek prowadzi do pożądanych osiągnięć.

   

   Ważnym elementem tych zmagań jest również stosunek do przeciwnika. Nie ma zatem dążenia w walce do zwycięstwa za wszelką cenę. To nie jest walka na śmierć i życie, tylko przyjemność w pokonywaniu własnych słabości, gdzie przez osobiste trudności wchodzę świadomie na drogę wyższej doskonałości.

 

   Doskonalić skutecznie może się tylko ten, kto stawia sobie zadania wymagające wysiłku. Pamiętajmy, że łatwe zwycięstwa nie prowadzą do wyższego stopnia doskonałości, przeciwnie utrwalają rutynę, która jest istotną przeszkodą w czynieniu postępu na drodze doskonałości.

 

   Proszę was, abyście podczas tych Mistrzostw, tak jak było to ubiegłymi laty, starali się zachować piękno, szlachetność i uczciwość, ponieważ to decyduje o ostatecznym klimacie turnieju tego stopnia, który zapisze się mam nadzieję w naszej wdzięcznej pamięci.  

 

Badziąg

W trakcie VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ 5 dan pełnił odpowiedzialną funkcję sędziego sekretarza, zapowiadając występy zawodników i ogłaszając wyniki. Na fotografii z mikrofonem za stolikiem sędziowskim. Na pierwszym planie Komisja Sędziowska w składzie – od lewej: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan,

soke Ryszard Murat 10 dan i shihan Tadeusz Ryniec 7 dan.

 

MP

Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ 5 dan był również w składzie Komisji, wręczającej

w trakcie VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie medale zwycięzcom

w poszczególnych konkurencjach. Na fotografii dekoracja medalami drużyny, która zwyciężyła

w konkurencji Kata Tsunami drużynowo - Płock/Staroźreby w składzie: sensei Robert Wółkiewicz

2 dan (Płock), sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan (Staroźreby) i Krzysztof Szymborski (Staroźreby). Medale wręczają: wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi), kapelan Mistrzostw Polski ksiądz generał brygady O. Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ 5 dan (Krosno), lekarz

Mistrzostw Polski dr n. med. Maciej Misztal 4 dan (Kutno) i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (Warszawa,  lider Systemu Czerwonego Feniksa,  skarbnik Zarządu Głównego Polskiej Federacji

Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki).

 

Full-contact kumite

Wymieniona Komisja wręczyła również medale i puchary zwycięzcom Turnieju specjalnego w konkurencji Full-contact kumite. Walkowerem – poprzez niestawienie się na sportowe walki ich przeciwnika

ps. „MarKos” - zwyciężyli widoczni na podium: sensei Artur Chalatjan 1 dan (Erewań, Armenia),

sensei Marek Leszczyński 1 dan (Oslo, Norwegia) i mistrz Józef Drozdowski 3 dan (lider stylu

Tang Soo Do i prezes Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do). Wymieniony

 „MarKos” to Marcin Kostyra z wioski pod Końskowolą, który podaje się za mistrza stylu Tang Soo Do

 i kompromituje sztuki walki w Polsce swymi wypowiedziami w Internecie, w których – ukrywając się

pod pseudonimem „MarKos” - zieje nienawiścią i opluwa między innymi styl Karate Tsunami.

 

  Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ jest znanym instruktorem Karate Tsunami, który prowadzi ośrodek tego stylu w Krośnie (Podkarpacie). Kierowana przez niego drużyna tego ośrodka w VI Mistrzostwach Polski Karate Tsunami zajęła wysokie 5 miejsce w klasyfikacji drużynowej.

 

   Jest absolwentem papieskich uczelni z przygotowaniem pedagogicznym – nauczyciel dyplomowany szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest członkiem (prezbiter) Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i rezyduje w klasztorze tego zakonu w Krośnie, a także Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy, w którym pełni funkcję kapelana krajowego. W tym drugim zakonie otrzymał w ostatnim okresie stopień generała brygady.

 

   Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ pełni również funkcję kapelana Federacji Karate Tsunami oraz kolejnych Mistrzostw Polski Karate Tsunami. Jest również członkiem Honbu – Zarządu Federacji Karate Tsunami.

 

   W 2010 roku założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan przyznał mu w tym stylu kolejny wysoki stopień mistrzowski 5 dan i tytuł kyoshi ('wybitny mistrz').

 

   Certyfikat potwierdzający ten wysoki stopień mistrzowski wręczyli mu w trakcie oficjalnego otwarcia VI Mistrzostw Polski Karate Tsunami: wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam), Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Wawer Norbert Szczepański, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wawer Przemysław Zaboklicki i soke Ryszard Murat 10 dan.

   

Badziąg

Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ odbiera z rąk Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wawer Przemysława Zaboklickiego certyfikat potwierdzający wysoki stopień mistrzowski 5 dan w Karate Tsunami. Od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan, który przyznał mu ten stopień, Przewodniczący

Rady Dzielnicy Warszawa Wawer Norbert Szczepański i wielki mistrz stylu vinh xuan

Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam).

   

   Dodać warto, że O. Grzegorz Badziąg OFMCap., CHLJ jest bratem bliźniakiem innego mistrza Karate Tsunami, shihana Waldemara Badziąga 7 dan, który prowadzi ośrodek tego stylu w Pile.

 

Badziąg

Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ przyjmuje gratulacje po wręczeniu mu certyfikatu na wysoki stopień mistrzowski 5 dan. Od lewej: wielki mistrz stylu vinh xuan Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam), soke Ryszard Murat 10 dan, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wawer Przemysław Zaboklicki

 i Przewodniczący Rady Dzielnicy Warszawa Wawer Norbert Szczepański.

 

Badziąg

Ksiądz O. Grzegorz Badziag OFMCap., CHLJ oraz Jego Ekscelencja Ambasador Wietnamu

Nguyen Hoang w trakcie VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Warszawie.

  
   Zmieszczone tu fotografie wykonali: Krzysztof Paluchowski, Andrzej Podbielski, Artur Marcinkowski i Jacek Borek. 

 

plakat

Wspaniały plakat Mistrzostw Polski Karate Tsunami, wydrukowany w wielkim formacie.

Autorem projektu tego plakatu, bannera, medali oraz dyplomów, a także pamiątkowych

koszulek  był sensei Janusz Popiołek 2 dan (Warszawa), właściciel drukarni Printer.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270872
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com