Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Zebranie Honbu Renmei (Federacji Tsunami) w Honbu Dojo w Warszawie 30 października 2010 roku


  

Zebranie Honbu Renmei (Federacji Tsunami)

w Honbu Dojo w Warszawie

30 października 2010 roku

 

 Renmei

   

W sobotę 30 października 2010 roku

 w Honbu Dojo (Centralnej Szkole

Karate Tsunami) w Warszawie

przy ul. Patriotów 247 odbyło się

 kolejne zebranie Honbu - Zarządu

 Renmei (Federacji Tsunami).

 Warszawa

   Zebramie miało charakter roboczy, a jego tematem było między innymi omówienie ostatnich VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami, które odbyły się 23-24 października 2010 roku w Warszawie, a także szeregu innych kwestii organizacyjnych.

 

Honbu

 

   W zebraniu uczestniczyli:

  • soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) - założyciel Karate Tsunami i prezes Renmei (Federacji Tsunami),
  • shihan Włodzimimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Zurich) - wiceprezydent Renmei (Federacji Tsunami), zajmujący się szczególnie koordynowaniem rozwoju Karate Tsunami w różnych krajach świata,
  • renshi dr Andrzej Kamiński 4 dan (Warszawa) - członek Honbu Zarządu Renmei, jeden z weteranów Karate Tsunami.

   Renshi dr Andrzej Kamiński 4 dan (lat 38) uprawia Karate Tsunami już 23 lata, od 14 lat jest instruktorem i od 2001 roku członkiem Honbu.


   Z zawodu jest informatykiem (ukończył Politechnikę Warszawską). W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w SGH (Szkole Głównej Handlowej) w Warszawie.


   Jest pracownikiem naukowym dwóch renomowanych uczelni warszawskich: Politechniki Warszawskiej (Wydział Zarządzania) i SGH (Katedra Informatyki Gospodarczej). Ponadto pełni funkcję kierownika Studium Podyplomowego SGH - Informatyczne Systemy Zarządzania.

 

   Shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (lat 43) uprawia Karate Tsunami od 22 lat, od 20 lat jest instruktorem i pełni funkcję wiceprezydenta Renmei (Federacji Karate Tsunami). Zajmuje się koordynowaniem rozwoju Karate Tsunami w różnych krajach.


   Ukończył dwa fakultety: lingwistykę (na Uniwersytecie Warszawskim, 1995) i logistykę (na SGH w Warszawie, 2002). Pełni odpowiedzialne funkcje w międzynarodowych korporacjach i z tego względu ciągle przemieszcza się, przebywając najczęściej w Zurichu (Szwajcaria), Modenie (Italia), Warszawie i Hajnówce (Polska).


   Biegle włada pięcioma językami, w tym angielskim, rosyjskim i włoskim.

 

   Soke Ryszard Murat 10 dan (lat 52) założył Karate Tsunami w 1979 roku i kieruje tym stylem jako prezes Renmei (Federacji Karate Tsunami).


   Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię Spraw Wewnętrznych w Warszawie (elitarną uczelnię MSW).

 

   Od szeregu lat decyzje Honbu podejmowane są z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniczych, które pozwalają na natychmiastowe kontaktowanie się bez względu na miejsce i kraj przebywania jego członków.

   
   Jeśli jednak jest taka możliwość, to w Honbu Dojo organizowane są miłe spotkania robocze tych członków Honbu, którzy mogą w nich wziąć udział.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274342
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com