Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Stopnie 1 dan dla Grzegorza Gradowskiego (Konin) i Bogdana Marcinkowskiego (Staroźreby/Drogheda)


  

Stopnie 1 dan dla Grzegorza Gradowskiego (Konin)

i Bogdana Marcinkowskiego (Staroźreby/Drogheda)

 

 Renmei

  

W niedzielę 17 października 2010 roku

 w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie

odbyło się kolejne

zgrupowanie (sesshin).

 Warszawa

Warszawa 

Uczestnicy sesshin 17 października 2010 roku i egzaminów na stopnie 1 dan. Od lewej: Sławomir Gańczak (Konin), sensei Grzegorz Gradowski 1 dan (Konin), sensei Artur Marcinkowski 1 dan (Staroźreby), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), sensei Mariusz Kowalski 2 dan (Łęczyca),

 sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan (Staroźreby/Drogheda), Adam Bogdański (Daszyna). 

  

Warszawa

W Karate Tsunami przed ćwiczeniami walk treningowych (kumite) wykonuje się tradycyjne ceremonie – ukłon stojąc (tachi-rei), który symbolizuje szacunek dla partnera i jego wysiłku.  

     Warszawa

Scena z ćwiczeń walk treningowych (kumite) bez używania przyrządów. Na treningach Tsunami

na naukę walki kładzie się ogromny nacisk, stosujac różne formy sparringu.

 

Warszawa

Sceny (u góry i u dołu) z ćwiczeń walk treningowych z użyciem różnych przedmiotów.

W Karate Tsunami jednakowy nacisk kładzie się na naukę walki bez broni, jak przy pomocy różnych przyrządów. Na ulicy możemy zostać zaatakowani przez napastników tak bez, jak z użyciem różnych przyrządów. Na fotografiach widać ćwiczenia z przedmiotami, najczęściej używanymi

w walce na ulicy: nożem, długim kijem, krótkimi kijami, pałką i tonfa.

Warszawa

Łęczyca 

  

   W zgrupowaniu uczestniczył między innymi sensei Mariusz Kowalski 2 dan, który z wykształcenia jest nauczycielem wf-u i prowadzi ośrodek Tsunami w Łęczycy. Ostatnio otworzył kolejny ośrodek w miejscowości Daszyna, leżącej pomiędzy Łęczycą, Krośniewicami i Kutnem, gdzie już funkcjonują kluby Tsunami.

  

 

   Wraz z nim w zgrupowaniu wziął udział przedstawiciel ośrodka w Daszynie, Adam Bogdański (student inżynierii materiałowej Politechniki Łódzkiej). W trakcie zgrupowania złożył on egzaminy kolejno na trzy pierwsze stopnie w Karate Tsunami: 20 kyu, 19 kyu i 18 kyu.

 Daszyna
 Konin

  

 

   W zgrupowaniu wzięli też udział weterani ośrodka w Koninie: Grzegorz Gradowski, który złożył egzaminy na instruktorski stopień mistrzowski 1 dan oraz Sławomir Gańczak 9 kyu.

   W trakcie zgrupowania Grzegorz Gradowski złożył wymagane egzaminy: teoretyczny i techniczny, które soke Ryszard Murat 10 dan ocenił pozytywnie i przyznał mu instruktorski stopień 1 dan i tytuł sensei ('mistrz – nauczyciel'). Na egzaminie technicznym – na życzenie soke Ryszarda Murata 10 dan - Grzegorz Gradowski przedstawił wybrane kata Tsunami, tokui-kata (formy własne z użyciem różnych przyrządów), makiwara-kumite oraz jiyu-kumite (wolną walkę ze wskazanym partnerem – przeciwnikiem).

 

 Gradowski  Gradowski

U góry i u dołu: tradycyjne dla Karate Tsunami ceremonie po zakończeniu egzaminu na stopień 1 dan: pasowanie, zawiązanie pasa, ogłoszenie zdobycia stopnia i gratulacje. Założyciel Karate Tsunami

                         soke Ryszard Murat 10 dan i sensei Grzegorz Gradowski 1 dan (Konin).  

 Gradowski  Gradowski

 

   Dodać należy, że sensei Grzegorz Gradowski 1 dan jest jednym z weteranów Tsunami, uprawiając ten styl już 25 lat. Uczestniczył dotychczas w wielu zgrupowaniach (sesshin) Karate Tsunami w różnych miejscowościach, między innymi w Kutnie, Pile, Poznaniu i Warszawie, gdzie składał egzaminy na kolejne stopnie.

 

   Grzegorz Gradowski ukończył kilka fakultetów i służy jako oficer w Policji na odpowiedzialnym stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Koninie w stopniu podinspektora (odpowiednik majora w Wojsku Polskim).

 

Gradowski

Podinspektor Grzegorz Gradowski (w niebieskim mundurze policyjnym) wśród uczestników uroczystości patriotyczno-żałobnej ku pamięci Bitwy partyzanckiej i zagłady Kolonii Zbędowice 1942. Obok niego Janusz Grobel - Prezydent Miasta Puławy, jeden z patronów tej uroczystości (obok Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierz Dolny). Uroczystość tę zorganizował soke Ryszard Murat 10 dan, którego przodkowie zginęli w tych wydarzeniach. Widoczne poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, związanych z wydarzeniami: Związku Piłsudczyków w Lublinie, Stowarzyszenia byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich Oddział Puławy, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Federacja Światowa koła w Kazimierzu Dolnym,

 IV Komendy WiN Województwa Lubelskiego, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów

 Politycznych koła w Zwoleniu. Cmentarz w Kolonii Zbędowice, 21 listopada 2010 roku.

 

   Sensei Grzegorz Gradowski 1 dan jest kierownikiem Sekcji Karate Tsunami, działającej w ramach Policyjnego Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Koninie, kórym również kieruje.

 

   Na jego temat opublikowaliśmy kilka artykułów, w tym ostatni: Policyjna Sekcja Karate Tsunami w Koninie – wizyta Grzegorza Gradowskiego w Honbu Dojo

 

   Ponadto w omawianym zgrupowaniu w Warszawie uczestniczyli dwaj bracia: Bogdan Marcinkowski i Artur Marcinkowski.

   Pierwszy z nich jest założycielem ośrodka Tsunami w Staroźrebach koło Płocka. Od kilku lat przebywa w mieście Drogheda w Irlandii, leżacym nad Morzem Irlandzkim, pomiędzy Dublinem i Belfastem. Systematycznie odwiedza jednak swój ośrodek w Staroźrebach, a także reprezentuje go na kolejnych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 Drogheda

   Po długich przygotowaniach Bogdan Marcinkowski 17 października 2010 roku złożył w Honbu Dojo ostatnie egzaminy teoretyczne oraz techniczny na stopień 1 dan. Egzaminy te przyjął założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan i pozytywnie je oceniając przyznał mu stopień 1 dan i tytuł sensei ('mistrz – nauczyciel').

  

   Podnieść warto, że sensei Bogadn Marcinkowski 1 dan już kilka lat temu zdobył państwowe uprawnienia instruktorskie, uczestnicząć w kursie instruktorskim w Honbu Dojo, który prowadzili soke Ryszard Murat 10 dan i shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan.

   

   W trakcie zgrupowania w Warszawie, przed egzaminem technicznym, Bogdan Marcinkowski obronił przygotowaną rozprawę mistrzowską pt. "Kata San sao – opracowanie podręcznika do nauki tej formy", której promotorem był również soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Nadmienić warto, że rozprawa ta opublikowana została w postaci książki, którą już można zakupić.  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sensei Bogdana Marcinkowskiego 1 dan, sensei Artura Marcinkowskiego 1 dan lub do Honbu Renmei (Zarządu Federacji Karate Tsunami).  

Staroźreby 

  

 

   Wspomniany brat Bogdana Marcinkowskiego, sensei Artur Marcinkowski 1 dan jest również jednym z weteranów Karate Tsunami i obecnie zastępuje brata w prowadzeniu ośrodka Tsunami w Staroźrebach.

   Biografie obu mistrzów zamieszczone zostały w głośnym bestsellerze Ryszarda Murata – "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (Wydawnictwo 'Książka i Wiedza', Warszawa 2003 – wyd. I oraz 2008 – wyd. II).

   

Marcinkowski

Scena z egzaminu na stopień 1 dan. Bogdan Marcinkowski wykonuje kopnięcie boczne wbijające

 yoko-geri-kekomi – w jednym z kata. Jako partnerzy (do interpretacji - bunkai kata) siedzą

– na fotografii tyłem: Artur Marcinkowski (Staroźreby) i Sławomir Gańczak (Konin).

 

Marcinkowski

Scena z egzaminu na stopień 1 dan. Bogdan Marcinkowski wykonuje kata Kumo z użyciem noża (tanto).

 

Marcinkowski

Interpretacja (bunkai) kata Kumo. Wykonuje Bogdan Marcinkowski z dwoma partnerami,

 którymi byli: Artur Marcinkowski (Staroźreby) i Sławomir Gańczak (Konin).

 

 Marcinkowski  Marcinkowski

Egzaminy na stopnie w Karate Tsunami kończą się uroczystymi ceremoniami. U góry: pasowanie – symboliczne przyznanie stopnia (uderzenie pasem na wzór uderzenia mieczem przy pasowaniu

 rycerskim) oraz zawiązanie pasa przez egzaminatora. U dołu: uroczyste ogłoszenie zdobycia

danego stopnia oraz gratulacje. Na fotografiach założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat

10 dan i sensei Bogdan Marcinkowski 1 dan (Staroźreby/Drogheda).

 Marcinkowski Marcinkowski 

   

   Po zdobyciu wymienionych stopni 1 dan przedstawieni mistrzowie mają prawo nosić czarne pasy, oznaczające w Tsunami te stopnie.   

   

   Certyfikaty potwierdzające zdobyte stopnie mistrzowskie otrzymali oni uroczyście – wraz z innymi osobami promowanymi na wyższe stopnie - w trakcie Mistrzostw Polski Karate Tsunami w niedzielę 24 października 2010 roku w Warszawie.  

 

   W imieniu wszystkich tsunamistów składamy na ręce wymienionych weteranów serdeczne gratulacje i życzenia zdobycia kolejnych stopni. W Tsunami każdy może bowiem zdobyć dowolny stopień, włącznie z najwyższym 10 dan, a uzależnione jest to tylko od jego uzdolnień i pracy.

 

   Przy tej okazji informujemy, że na początk przyszłego roku przewidziane są egzaminy na kolejny stopień 8 dan w Karate Tsunami, które złoży shihan Włodzimierz Parfieniuk (obecnie 7 dan). Zdobędzie w ten sposób honorowy tytuł hanshi (jap. 'mistrz mistrzów'), co w pełni odpowiada pozycji, którą osiągnął (koordynuje działalność wielu mistrzów, posiadających wysokie stopnie, w różnych krajach, nawet tak egzotycznych, jak Iran, Pakistan, Indie, Turcja, Egipt, Algieria, Maroko itd.).


 

 

 

   

Shihan

Włodzimierz Parfieniuk

7 dan dużo czasu spędza

w podróżach i dlatego

potrafi doskonalić

swoje umiejętności

we wszystkich miejscach

na świecie, gdzie przebywa.

 

Na fotografii ćwiczy

charakterystyczne

dla tsunami kopnięcie

 yoko-geri-kekomi;

wyspa Teneryfa,

Hiszpania.

 Shihan
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271679
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com