Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Wiceprezes naszej Federacji - wielki mistrz Krzysztof Kondratowicz nie żyje


  

Wiceprezes naszej Federacji -

wielki mistrz Krzysztof Kondratowicz nie żyje

 

 Warszawa

   Z wielkim bólem informujemy, że wieczorem w niedzielę 3 października 2010 roku w wieku 82 lat zmarł w Warszawie nasz przyjaciel, wielki mistrz Krzysztof Kondratowicz.

 

   Wielki mistrz Krzysztof Kondratowicz był aktywny dosłownie do ostatniego dnia. W dniu śmierci, w niedzielę 3 października powrócił samochodem z międzynarodowego seminarium jiu-jitsu, które prowadził we Wrocławiu. Zmarł tuż po powrocie w swoim mieszkaniu w Warszawie.

Kondratowicz

 

 

 

 

 

 

 Soke Krzysztof Kondratowicz 12 dan

w reprezentacyjnym stroju Prezydenta

Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu

w swoim gabinecie w Warszawie.

 

W tym reprezentacyjnym stroju występował na uroczystościach

oraz podczas nominacji,

zwłaszcza instruktorów na

wyższe stopnie mistrzowskie.

 

   Wielki mistrz Krzysztof Kondratowicz urodził się 16 października 1928 roku w Łucku (Wołyń). Przez całe zawodowe życie związany był z kulturą fizyczną, sztuką walki jiu-jitsu oraz z Wojskiem Polskim, w którym służył przez kilkadziesiąt lat (już po przejściu na emeryturę, na wniosek prezesa naszej Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan został mianowany na stopień pułkownika).

 

   Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, studiując w tym samym pierwszym roczniku powojennym razem z innym naszym przyjacielem, wielkim mistrzem Tadeuszem Kochanowskim 10 dan (który pozostał na tej uczelni jako wykładowca). Później zdobył tytuł doktora nauk wychowania fizycznego w tej samej uczelni. Przed kilku laty Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie przyznała mu tytuł profesora.

 

   Napisał kilka książek o sztukach walki, zwłaszcza o jiu-jitsu, a także tysiące artykułów prasowych (głównie w popularnym czasopiśmie „Żołnierz Polski”).

 

   Jego pasją było jiu-jitsu. Na początku lat 1980-tych, pomimo problemów stwarzanych przez kierownictwo Polskiego Związku Karate, zwłaszcza Andrzeja Drewniaka, założył organizację pod nazwą Polskie Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu, którą kierował aż do śmierci.

 

   W 1988 roku był jednym ze współzałożycieli Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i przez pierwszy rok pełnił funkcję prezesa Zarządu Tymczasowego tej organizacji. Później, z ramienia Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu od 1989 roku aż do śmierci pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji, ściśle współpracując ze swym przyjacielem soke Ryszardem Muratem 10 dan, który został wówczas wybrany prezesem Federacji.  
Spotkanie

 

 

 

 

Soke Krzysztof Kondratowicz 12 dan

i soke Ryszard Murat

10 dan spotykali się regularnie w celu

omawiania szeregu kwestii z zakresu

działania Federacji

i sztuk walki.

   Z uwagi na wysoki poziom techniczny oraz ogromne zasługi wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza dla środowiska sztuk walki w Polsce, sztuki jiu-jitsu oraz dla Federacji, decyzją liderów kilkudziesięciu ogólnopolskich organizacji różnych stylów, zrzeszonych w Federacji:

  • najpierw na Nadzwyczajnym Festiwalu Sztuk Walki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 30 maja 1999 roku otrzymał najwyższy mistrzowski stopień 10 dan (wraz z trzema mistrzami innych stylów: Józefem Brudnym, Tadeuszem Kochanowskim i Ryszardem Muratem),
  • potem na Zjeździe Federacji w Warszawie 15 stycznia 2006 roku otrzymał honorowy tytuł Prezydenta – Patriarchy Federacji (również z wymienionymi trzema mistrzami).

   Później, decyzją liderów jiu-jitsu, otrzymał jeszcze honorowy stopień 11 dan, a potem 12 dan (według gradacji Międzynarodowej Federacji Judo) - na międzynarodowym seminarium i Festiwalu Sztuk Walki w Gliwicach 18-19 października 2008 roku.

 

   Otrzymał również szereg odznaczeń państwowych, w tym w 1999 roku (na wniosek prezesa Federacji Ryszarda Murata) Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

   Wielki mistrz Krzysztof Kondratowicz odnotował w swym życiu wiele osiągnięć i sukcesów, ale doznał też – co trzeba otwarcie i uczciwie stwierdzić – niemało przykrości, na które nie zasłużył. Te przykrości i ból powodowali niektórzy jego byli uczniowie, których wypromował na wysokie stopnie mistrzowskie, a którzy odpowiadali niewdzięcznością na Jego Ojcowską postawę.

 

   Wielki mistrz Krzysztof Kondratowicz 12 dan był współzałożycielem, podporą i jednym z głównych filarów naszej Federacji.

 

   Był on nie tylko przyjacielem prezesa Federacji soke Ryszarda Murata, ale również wielkim przyjacielem założonego przez niego naszego stylu Karate Tsunami, o którym już przed 30 laty napisał pochlebne artykuły w czasopiśmie "Żołnierz Polski".

   

   Będzie Go brakować naszej Federacji, Polskiemu Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu oraz całemu środowisku sztuk walki w Polsce.

 

   W związku ze śmiercią wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza Zarząd Główny Federacji składa kondolencje dla członków Jego Rodziny, Jego przyjaciół (w tym zwłaszcza soke Józefa Brudnego 10 dan, soke Tadeusza Kochanowskiego 10 dan i soke Ryszarda Murata 10 dan), Jego uczniów i współpracowników oraz wszystkich, którzy pozostają z nami w bólu po tej wielkiej stracie.

 

   Cześć Jego pamięci!

 

 

   P.S. W poniedziałek 4 października 2010 roku o godz. 12:00 do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan zadzwonił nawet Jan Roman Braun i złożył mu kondolencje z powodu śmierci wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza.
   Wyjaśnić należy, że Jan Roman Braun był początkowo przez szereg lat współpracownikiem wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza (a nawet sekretarzem generalnym Federacji), ale później ich drogi się rozeszły.

 

Pogrzeb

 

   Pogrzeb wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza odbędzie się w poniedziałek 11 października 2010 roku na cmentarzu Wólka Węglowa w Warszawie.
   Spotkanie pożegnalne zaplanowano na godz. 12 w sali A, skąd nastąpi odprowadzenie zwłok na miejsce pochówku.
   Na pogrzebie wielkiego mistrza zgromadzi się jego Rodzina i przyjaciele, a także przedstawiciele Federacji, Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu, Wojska Polskiego i innych służb mundurowych.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271040
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com