Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Spotkanie kierownictwa Tsunami z głową Kościoła Prawosławnego Patriarchą Konstantynopola


  

Spotkanie kierownictwa Tsunami

z głową Kościoła Prawosławnego

Patriarchą Konstantynopola

 Metropolita Sawa

   W trakcie spotkania w środę 11 sierpnia 2010 roku zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce, Metropolita Sawą zaprosił przedstawicieli kierownictwa Tsunami: soke Ryszarda Murata 10 dan i shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan na spotkanie z samym Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola Bartolomeuszem I w poniedziałek 16 sierpnia 2010 roku.

 Warszawa

   Informowaliśmy o tym w artykule: Spotkanie kierownictwa Tsunami ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w Polsce Metropolitą Sawą, do którego odsyłamy zainteresowanych.

 

Patriarcha

Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego na świecie Jego Świątobliwość Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa

oraz założyciel i lider stylu Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan. Fot. ks. Mirosław Lewczak.

Foto z oficjalnej strony Kościoła Prawosławnego w Polsce http://www.orthodox.pl/glowna.htm

 

   Przy tej okazji wyjaśnić należy, że kościoły prawosławne w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, są autokefaliczne, czyli niezależne w sensie organizacyjnym. W związku z tym Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa jako Głowa Prawosławia w Polsce jest odpowiednikiem prymasa Polski.  
 Konstantynopol

   Jednak w sensie duchowym wszystkie Kościoły Prawosławne z całego świata, w tym z Polski, Grecji, Bułgarii, Cypru, Serbii, Rumunii, Ukrainy, Rosji, Finlandii, Francji, Włoch, Anglii, Japonii, USA, Kanady, a nawet Nowej Zelandii i Australii uznają zwierzchnictwo Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola, który urzęduje w Stambule (Turcja).

   Obecnym, 270-tym patriarchą Konstantynopola jest Bartolomeusz (Bartłomiej) I (gr. Dimitrios Archontonis),  który pełni tę godność honorowego zwierzchnika Prawosławia od 1991 roku.

 

   Jest on z pochodzenia Grekiem, a urodził się 29 lutego 1940 roku na wyspie Imbros na Morzu Egejskim. W 1961 roku ukończył Akademię Teologiczną na wyspie Halki i otrzymał święcenia diakońskie. W latach 1961-63 odbył obowiązkową służbę wojskową.

 

   W latach 1963-68 studiował w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora prawa, a później jeszcze w Szwajcarii i Niemczech. Włada siedmioma językami: greckim, tureckim, włoskim, niemieckim, francuskim, angielskim i łaciną.

 

   W 1973 roku otrzymał z rąk patriarchy Konstantynopola Dimitriosa tytuł Metropolity Filadelfii (w Azji Mniejszej), a potem wybrany został Metropolitą Chalcedonu.

 

   Po śmierci patriarchy Dimitriosa został jednogłośnie wybrany 22 października 1991 roku Patriarchą Konstantynopola.

 

   Jako zwierzchnik całego Kościoła Prawosławnego nosi tytuł Arcybiskupa Konstantynopola, Nowego Rzymu i Patriarchy Ekumenicznego.

 

   Jego Świątobliwość Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola jest, obok Biskupa Rzymu i Ojca Świętego jako zwierzchnika Kościoła Katolickiego, głównym dostojnikiem chrześcijańskim w świecie.

 

   Do omawianego spotkania przedstawicieli kierownictwa Karate Tsunami z Patriarchą Konstantynopola Bartolomeuszem I, które zorganizował sam zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce, Metropolita Warszawski i całej Polski, Wielce Błogosławiony Sawa, doszło w poniedziałek 16 sierpnia 2010 roku o godz. 17:00.

 

   Odbyło się ono w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie, gdzie Patriarcha przybył w towarzystwie Metropolity Sawy, wielu biskupów i licznego duchowieństwa.

 

Patriarcha

Przed wejściem do Katedry Metropolitalnej w Warszawie 16 sierpnia 2010 roku o godz. 17:00. Pierwszy od lewej: Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I, obok – na pierwszym planie – Metropolita Sawa. Pierwszy od prawej: soke Ryszard Murat,

obok niego J.E.N. Jerzy -  Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. Za Metropolitą widoczny jest

J.E.N. Abel – Arcybiskup Lubelski i Chełmski.

 

   Po powitaniu Patriarchy we wrotach katedry polskim zwyczajem chlebem i solą, w  katedrze została odsłużona uroczysta doksologia. Następnie hierarchowie wygłosili homilie, tekst których zamieszczamy dalej.

 

Patriarcha

Na spotkaniu z Jego Świątobliwością Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola Bartolomeuszem I zgromadziła się

śmietanka Kościoła Prawosławnego w Polsce: duchowieństwo i wyznawcy  świeccy, w tym dumny wyznawca Prawosławia

shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (w prawym rogu). Za J.E.N. Jerzym -  Biskupem Siemiatyckim, Prawosławnym

Ordynariuszem Wojska Polskiego stoi soke Ryszard Murat 10 dan. Fot. ks. Mirosław Lewczak. Oficjalna strona

Kościoła Prawosławnego w Polsce http://www.orthodox.pl/glowna.htm

   

Patriarcha

Jego Świątobliwość Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I w otoczeniu wyznawców

Kościoła Prawosławnego w Polsce. Za nim widoczny wiceprezydent Federacji Karate Tsunami

shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, również dumny wyznawca Prawosławia.

 

   Jako ciekawostkę podajemy, że po homiliach w Katedrze Metropolitalnej Metropolita Sawa specjalnie przedstawił Patriarsze Bartolomeuszowi I soke Ryszarda Murata krótkim i zrozumiałym określeniem: „Dyrektor Karate”. Wówczas Patriarcha uśmiechnął się szeroko, na oczach zgromadzonych wykonał ruch naśladujący typową technikę karate i powitał prezesa Federacji.

 

Patriarcha

W Katedrze Metropolitalnej w Warszawie 16 sierpnia 2010 roku. W centrum Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I

 i Metropolita Sawa. Pierwszy od prawej: soke Ryszard Murat.

 

   Dodać warto, że jako założyciel i głowa Karate Tsunami soke Ryszard Murat w stylu tym nosi również tradycyjny tytuł taishi, który znaczy dosłownie 'patriarcha'. W jego przypadku tytuł ten nie odnosi się jednak do organizacji religijnych, lecz sztuk walki. Tytuł „Prezydenta – Patriarchy” nosi on także w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, nadany mu decyzją liderów tej Federacji, reprezentujących różne style, 15 stycznia 2006 roku.

 

 Certfikat  Zjazd

Na fotografii od lewej certyfikat specjalnej uchwały, którą liderzy różnych stylów japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich

 i innych - mistrzowie o najwyższych stopniach przyznali soke Ryszardowi Murat zaszczytny tytuł „Prezydenta-Patriarchy”.

Na fotografii od prawej najwybitniejszy polski mistrz judo Tadeusz Kochanowski 10 dan (założyciel i pierwszy

 prezes Polskiego Związku Judo; obecnie prezes honorowy PZJ) wręcza soke Ryszardowi Murat

ten certyfikat z uchwałą przyznającą zaszczytny tytuł Prezydenta-Patriarchy.

 

   Przedstawiciele Prawosławia są nie tylko dumni i dostojni, ale również cenieni z bezpośredniości w kontaktach i wielkiego humoru. Z optymizmu i poczucia humoru znany jest Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I, Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa oraz wiceprezydent Federacji Karate Tsunami Renmei i dumny wyznawca Prawosławia shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan.

   

   W związku z tym bezpośrednio po opisanym spotkaniu ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego Patriarchą Bartolomeuszem I w Katedrze Metropolitalnej, czyli głównej cerkwi w Polsce, shihan Włodzimierz Parfieniuk zwrócił się do prezesa Federacji Karate Tsunami Renmei soke Ryszarda Murata:
   - To co, czcigodny patriarcho, czy byliście już wcześniej w cerkwi ?
   - Nie, to pierwszy raz. 
   - 0 j.t.m.! - w charakterystyczny sposób wyraził swoje zdumienie shihan W.Parfieniuk – A ja już tyle razy byłem w kościołach katolickich! Jednak dzisiaj nadrobiliście swoje braki, bo od razu byliście nie tylko w głównej cerkwi, ale i w obecności samej głowy Kościoła Prawosławnego.

 

 Katedra  Katedra

Na fotografiach: od lewej soke Ryszard Murat przed wejściem do Katedry Metropolitalnej w Warszawie;

od prawej – przed słynnymi 'carskimi wrotami' w tej katedrze.

 

Patriarcha
Pamiątkowa fotografia przed Katedrą Metropolitalną w Warszawie. Fot. ks. Mirosław Lewczak.

 Oficjalna strona Kościoła Prawosławnego w Polsce http://www.orthodox.pl/glowna.htm

  

   Reportaż z tego wydarzenia pt. „Jego Świątobliwość Patriarcha Konstantynopolitański Bartolomeusz I z wizytą w Polsce” zamieszczony został również na oficjalnej stronie Kościoła Prawosławnego w Polsce http://www.orthodox.pl/glowna.htm

 

Patriarcha

Homilie przed wspaniałym ołtarzem w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie 16 sierpnia 2010 roku. Widoczni czołowi przedstawiciele duchowieństwa Kościoła Prawosławnego w Polsce i na świecie. Pierwszy od lewej – odwrócony bokiem: wiceprezydent Federacji Karate Tsunami shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, który jest bez wątpienia najwybitniejszym

mistrzem karate w środowisku wyznawców Prawosławia na świecie, wielokrotnie błogosławionym przez Metropolitę Sawę.

 

Tekst homilii

Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy,

wygłoszonej w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie 16 sierpnia 2010 roku o godz. 17:00

 

   Wasza Świątobliwość, Świątobliwy Arcybiskupie Konstantynopola, Patriarcho Ekumeniczny, Wasze Ekscelencje, Bracia Kapłani, Bracia i Siostry!

 

   „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. Tymi słowami Pisma Świętego witam Waszą Świątobliwość i towarzyszące Wam Osoby. Witam i pozdrawiam, po raz kolejny, w Katedrze św. Marii Magdaleny Waszą Świątobliwość jako luminarza i duchowego przywódcy Św. Prawosławia kultywującego i ochraniającego bogatą kulturę i duchowość Bizancjum.


   Witając Waszą Świątobliwość pragnę zapewnić Was o naszych szczerych uczuciach braterskiej miłości i szacunku jakimi darzymy Wielki Kościół Konstantynopolitański i Waszą Świątobliwość.


   Witamy Waszą Świątobliwość jako następcę i kontynuatora słynnych patriarchów konstantynopolitańskich: św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Jana Złotoustego, Tarasjasza, Socjusza, Łukarisa, męcz. Grzegorza V, Melecjusza, Grzegorza VII, Athenagorasa, Dymitra i wielu innych mężów wielce zasłużonych dla dobra Św. Wiary Prawosławnej.


   Tak jak oni bronili niegdyś czystości wiary prawosławnej, tak dzisiaj Wasza Świątobliwość, z pełnym poświęceniem troszczycie się o dobro Św. Prawosławia, o które uderzają fale współczesnego świata. Pełni wiary, poświęcenia i ufności w pomoc Bożą odbijacie je ku uciesze wiernych Kościoła Prawosławnego miłujących swoją wiarę, tradycję i kulturę. Dlatego cieszymy się bardzo, że Wasza Świątobliwość jest dzisiaj, ponownie, wśród nas. W Warszawie, Siemiatyczach, Grabarce i Lublinie by utwierdzić braci i siostry i dać świadectwo Prawosławia społeczeństwu naszej Ojczyzny – Polski.


   Tym razem przybywacie do Polski by dokończyć dzieło, które rozpoczęliście 12 lat temu w Siemiatyczach i dokonać poświęcenia nowowybudowanej świątyni ku czci Zmartwychwstania Pańskiego; uczestniczyć w centralnych uroczystościach monasteru Św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce z okazji 300-lecia pierwszego cudu na tym św. miejscu; u
czestniczyć w uroczystości nadania Waszej Świątobliwości doktora honoris causa przez Katolicki Uniwersytet Lubelski będącego uznaniem Waszej wieloletniej wszechstronnej pracy: teologicznej, duszpasterskiej, społecznej, ekumenicznej i ekologicznej.

 

   Wasza Świątobliwość! Wasza wizyta w Polsce jest jednocześnie dalszym krokiem wzmacniającym braterskie relacje pomiędzy Wielkim Kościołem Konstantynopolitańskim i Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym.


   Posiada ważne znaczenie w naszych czasach bowiem świadczy, że jesteśmy w stanie głosić i rozszerzać pełne radości i nadziei dzisiejszemu społeczeństwu – prawdę Ewangelii, naukę Św. Ojców. Współczesny człowiek szuka bowiem konkretnych odpowiedzi na zasadnicze zagadnienia dotyczące całokształtu życia i niepokojących zjawisk zachodzących w wielu dziedzinach. Naszym bowiem zadaniem jest przywrócenie godności ofiary Chrystusa i pokazanie, że Syn Boży stał się człowiekiem po to, „by świat nie zginął, a miał życie wieczne” (J.3,13).

  

   Wasza Świątobliwość! Dziękuję Wam za to, że podjęliście trud odwiedzenia Polski, by raz jeszcze utwierdzić wiarę tych, którzy przyjęli ją od uczniów Św. Braci Cyryla i Metodego, którzy w IX wieku dotarli do ziemi Wiślan i Polan przynosząc światło wiary prawosławnej.


   Życzę by Wasz pobyt wśród nas był nowym doświadczeniem duchowym dla Waszej Świątobliwości.
Chronia polla Wasza Świątobliwość!


Patriarcha

   Homilie w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie 16 sierpnia 2010 roku. W centrum: Metropolita Sawa, Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I i J.E.N. Jerzy -  Biskup Siemiatycki, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Na pierwszym planie odwróceni tyłem: pierwszy od lewej soke Ryszard Murat, pierwszy od prawej - O. Rościsław Gwizdak

– diakon w Katedrze Metropolitalnej i prezes Prawosławnej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tekst homilii

Jego Świątobliwości Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartolomeusza I,

wygłoszonej w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie 16 sierpnia 2010 roku o godz. 17:00

 

   Wasza Eminencjo, Wielce Błogosławiony i umiłowany bracie w Chrystusie Metropolito Warszawski i całej Polski Sawo, Ekscelencje, Najprzewielebniejsi święci bracia, Umiłowane w Panu potomstwo.

 

   Przed wyjazdem naszej Mierności z Fanaru do gościnnego kraju Polski, zajmowaliśmy się gorliwie historią jej Autokefalicznego Kościoła.


   Wyczytaliśmy i dowiedzieliśmy się, że Kościół wasz jako córka wraz z Matczynym Świętym Kościołem Konstantynopolitańskim, zmaga się na przestrzeni wieków z bojami, lekceważeniem i niekończącymi się prześladowaniami.


   Od czasów równych apostołom uczniów naszej nieskażonej wiary prawosławnej, czyli świętych Cyryla i Metodego, od czasów wizyty umęczonego Nicefora Paraschisa Katakouzinosa i Cyryla Lukarisa, wielokrotnie znajdującego się w niebezpieczeństwie, aż do Metropolity Jerzego, niespodziewanie zamordowanego oraz Metropolity Dionizego, który wiele przecierpiał, Kościół ten doświadczył najgorszych rzeczy, nie będąc w niczym winnym.

 

   Potwierdziły się zatem słowa Mitrofana Kritopoulosa wypowiedziane w jego Prawosławnym Wyznaniu napisanym w 1625 roku, że Kościół Chrystusowy zawsze jest prześladowany, ale nigdy sam nie prześladuje. Jednak, tak jak sam dalej mówi „Kościół, doświadczając tego wszystkiego i o wiele więcej, nie sfałszował w żaden sposób wiary, ale pozostaje ugruntowany na trwałej i niezachwianej skale, jaką jest Pan nasz Jezus Chrystus, trzymając się dokładnie Jego nauki, kpiąc i drwiąc z tyranów i prześladowców'".


   Słusznie zatem zapytuje siebie każdy roztropny. Co cudownego się wydarzyło, że po tylu perypetiach, po takiej zimie, Prawosławie kwitnie na tym terenie? Rzeczywiście i naprawdę rzeczywiście. „Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona" (Ps. 118, 25). A tak, jak mówi wielki orator Kościoła, Biskup Kalawryty i Kernicy Eliasz Miniatis „wiara nasza pozostaje nienaruszona pomimo rzek, nawałnic i wiatrów, ponieważ cała jest Boska na swoim początku, cała Boska w swoim rozwoju i cała Boska w swoim umocnieniu".


   Wysławiamy zatem Boga w Trójcy Świętej, bowiem skierował tutaj nasze kroki, abyśmy, widząc na własne oczy, mogli konstatować oddanie kleru i wiernych jedyny raz przekazanej przez świętych wierze. Jeszcze wczoraj tylko o tym słyszeliśmy, ale dzisiaj widzimy to na własne nasze oczy i dotykamy naszymi rękoma (1 J. 1,1).


   Dziękujemy wszystkim z głębi „w przaśnikach szczerości i prawdy" (1 Kor. 5,8), począwszy od umiłowanego brata i koncelebranta Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, aż do pobożnych wiernych, tłocznie tutaj przybyłych (wyrażenie św. Grzegorza Teologa), za ciepłe przyjęcie, za widoczną miłość do naszej Mierności, jak również towarzyszących nam zacnych osób, za szacunek do umęczonego Matczynego Świętego Wielkiego Kościoła Chrystusowego, który przed 86 laty przyznał wam autokefalię, stwierdziwszy waszą dojrzałość i wiarę, a także, że Kościół ten stał się godny emancypacji. Patriarchat Ekumeniczny nigdy tego nie zakwestionował, lecz wręcz przeciwnie szczyci się wami i chlubi w Panu.


   My zaś przybywamy do was dzisiaj na nowo, przywożąc błogosławieństwo Waszej Matki Kościoła, pocałunek jego hierarchii z całego świata i miłość naszych wiernych zewsząd.


   Towarzyszą nam dwaj wybitni bracia hierarchowie, Najprzewielebniejsi Metropolita Lagady Jan i Biskup Joensuu Arseniusz, nasz Protosigiel Stefan, przedstawiciel naszych diakonów o. Andrzej i dwaj młodzi ludzie należący do najbliższych naszych wiernych w Konstantynopolu.


   Jesteśmy więcej niż przekonani, że nasza obecność i przebywanie wśród was w tych dniach będą przyjemne i owocne, bowiem znamy waszą miłość i mamy doświadczenie waszej abrahamowej gościnności.


  Wasza Eminencjo, dziękujemy Wam za tę radość, którą zawdzięczamy Waszemu braterskiemu zaproszeniu. Chrystus jest pomiędzy nami!
 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274296
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com