Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Spotkanie kierownictwa Tsunami ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w Polsce Metropolitą Sawą


  

Spotkanie kierownictwa Tsunami

ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w Polsce Metropolitą Sawą

 

 Metropolita Sawa

   W środę 11 sierpnia 2010 roku o godz. 11:30 odbyło się spotkanie kierownictwa Karate Tsunami ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego w Polsce, Metropolitą Sawą.

 

   Spotkanie odbyło się we wspaniałej siedzibie Metropolity przy Katedrze Metropolitalnej w Warszawie.

  

 

Na fotografii od lewej:

Głowa Prawosławia w Polsce –

Metropolita Warszawski i całej Polski,

Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa.

 Warszawa

   W spotkaniu ze strony kierownictwa Karate Tsunami uczestniczyli:

 Metropolita Sawa

 

     

 

Członkowie kierownictwa Karate

 Tsunami: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (od lewej) i soke Ryszard Murat 10 dan (od prawej)

 na spotkaniu ze zwierzchnikiem

 Kościoła Prawosławnego

w Polsce - Metropolitą

Warszawskim i całej Polski

Jego Eminencją, Wielce Błogosławionym Sawą. 

W trakcie spotkania soke

Ryszard Murat wręczył

Metropolicie Sawie bestseller

 „Karate dla początkujących

i zaawansowanych” z osobistą dedykacją. Fot. Irena Honczar.

   Shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan pochodzi z Hajnówki i jest przedstawicielem narodu białoruskiego. Zrobił wielką karierę w dziedzinie zawodowej i sztuk walki. Ukończył dwie najbardziej renomowane uczelnie warszawskie: Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlową. Jako logistyk i tłumacz (biegle włada pięcioma językami) pracuje w wielkiej korporacji międzynarodowej, przemieszczając się po różnych krajach. W zakresie zawodowym najwięcej czasu spędza we Włoszech, Szwajcarii i w Polsce.

 

   W trakcie nauki w szkole średniej w Hajnówce uprawiał styl kyokushin, ale ćwiczenia te wspomina z wielką odrazą jako zaprzeczenie nie tylko wszelkich idei sztuk walki, ale nawet kultury fizycznej. Bezmyślność instruktora, niski poziom techniczny stylu kyokushin, osławione „testy twardości” i idąca za nimi ogromna kontuzyjność ćwiczących pozwoliły mu wówczas przekonać się, jak nie powinny wyglądać treningi sztuki walki.

 

   Już wówczas słyszał o Karate Tsunami i o jego zasadach (na podstawie artykułu dr Krzysztofa Kondratowicza w czasopiśmie „Żołnierz Polski”) oraz marzył o nauce właśnie tego stylu. Marzenia te zrealizował po podjęciu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy to natychmiast trafił do Uczelnianego Klubu Karate-do - „Tsunami” Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadził sam założyciel Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan.

   

   W okresie studiów bardzo intensywnie ćwiczył, uczestnicząc codziennie w minimum dwóch, a w soboty i niedziele czasem w czterech treningach, które prowadził soke Ryszard Murat. Ponadto uczestniczył w niemal wszystkich licznych zgrupowaniach, organizowanych przez soke Ryszarda Murata.

 

   Stopniowo, w rezultacie ogromnej pracy i systematyczności poziom jego wyszkolenia wzrastał, wskutek czego z czasem osiągnął bardzo wysoki stopień mistrzowski 7 dan i zaszczytny tytuł shihan (jap. 'wielki mistrz').

 

   W celu uzyskania jak największego poziomu pedagogicznego uczestniczył aż w 10 państwowych kursach instruktorskich Karate Tsunami, które prowadził soke Ryszard Murat. Wskutek tego osiągnął pozycję międzynarodowego instruktora Karate Tsunami.

 

   Rezultatem ogromnej pracy i uzdolnień shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan jest zdobyta przez niego zaszczytna funkcja wiceprezydenta Federacji Karate Tsunami Renmei. Jako zastępca soke Ryszarda Murata koordynuje rozwój Karate Tsunami w  wielu krajach.

 

   Jego osiągnięcia w tej dziedzinie są imponujące. Tylko w ostatnich miesiącach wskutek starań shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan powstały kolejne ośrodki Karate Tsunami w takich krajach, jak Iran, Indie, Pakistan, Bangladesz, Turcja, Egipt, Algieria, Maroko, Anglia i Finlandia.

 

 Teneryfa  Pafos

Na fotografiach wyżej shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan w trakcie ćwiczenia i demonstrowania typowych technik

Karate Tsunami: od lewej – yoko-geri-kekomi w wielkim kurorcie turystycznym na hiszpańskiej wyspie Teneryfa,

w środku – na zgrupowaniu na Cyprze (w miejscu Pafos, w którym według mitologii narodziła się bogini Afrodyta).

 

 Italia  Cupr

Na fotografii od lewej: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan z włoskimi mistrzami Tsunami – swoimi uczniami:

Davide Martinelli 1 dan (od lewej) i Andrea Rossi 4 dan (od prawej) po treningu z użyciem różnych przyrządów,

 charakterystycznych dla Tsunami. Na fotografii od prawej: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan w trakcie

zgrupowania Tsunami z mistrzami z Cypru i Niemiec, które prowadził na Cyprze w 2003 roku.

 

   Shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan słynie też z ogromnej skuteczności w walce realnej, która wynika z jego wrodzonych predyspozycji i którą utwierdził w trakcie wieloletnich treningów Karate Tsunami pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   Skuteczność tę i wysoki poziom techniczny szybko rozpoznają mistrzowie z wielu krajów, posiadacze najwyższych stopni w różnych stylach, podporządkowując się metodycznemu kierownictwu shihan Włodzimierza Parfieniuka, zresztą dla swojego dobra.     

 Białowieska

   

  

  

  

  

Na fotografii:

shihan Włodzimierz Parfieniuk

7 dan w trakcie treningu technik Karate Tsunami – jak przystało

na wyznawcę Prawosławia - na wielostopniowym mrozie

nieopodal rodzinnego domu

 koło Hajnówki w Puszczy Białowieskiej.

   Z uwagi na tę skuteczność, a także zajmowaną pozycję shihan Włodzimierz Parfieniuk widnieje jako sparringpartner soke Ryszarda Murata na fotografiach w najgłośniejszym bestsellerze o sztukach walki – książce „Karate dla początkujących i zaawansowanych” (wydawnictwo 'Książka i Wiedza', wydanie I – Warszawa 2003, wydanie II – Warszawa 2008).  

 Karate  Advanced

  

   

    

Książka ta stała się także bestsellerem światowym, zwłaszcza w krajach angielskojęzycznych,

wydana przez renomowane wydawnictwo 'Atlantic

 Publishers & Distributors'

(New Delhi, 2006).

Jest to jedyna w historii

książka polskiego autora

z zakresu sztuk walki,

wydana w innym języku,

 niż polski.  

   Nadmienić należy, że shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan jest dumnym wyznawcą Prawosławia, co podkreśla przy każdej okazji. W związku z tym wielkie zdumienie wywoływał on taką postawą zwłaszcza w krajach typowo katolickich, jak Włochy, w trakcie spotkań z różnymi dostojnikami i przedstawicielami władzy, zyskując zarazem ich aprobatę.

 

   Można powiedzieć, że shihan Włodzimierz Parfieniuk jest wizytówką Prawosławia w sztukach walki, będąc przykładem, jak należy skutecznie doskonalić się zarówno dla swego dobra, jak i swojej społeczności. Zresztą na temat postawy Włodzimierza Parfieniuka ukazało się już wiele artykułów w prasie prawosławnej w różnych językach.

 

   Soke Ryszard Murat twierdzi, że shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan jest bez wątpienia najwybitniejszym mistrzem karate nie tylko wśród wszystkich Białorusinów w Polsce, ale także na świecie, a prawdopodobnie również w środowisku wyznawców Prawosławia na świecie.

  

   Od szeregu lat postawa shihan Włodzimierza Parfieniuka spotyka się z zainteresowaniem i błogosławieństwem głowy Kościoła Prawosławnego w Polsce, Metropolity Sawy. Ten słynny Metropolita już kilkakrotnie błogosławił go za to, że sławi Prawosławie w świecie. 

 Metropolita Sawa

 

 

   

 

Shihan

Włodzimierz Parfieniuk  7 dan

i Głowa Prawosławia w Polsce

– Metropolita Warszawski

 i całej Polski, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa

w trakcie spotkania

 świąteczno-noworocznego

14 stycznia 2010 roku. 

   Na naszej stronie zamieściliśmy kilka artykułów na temat błogosławieństw Metropolity Sawy dla shihan Włodzimierza Parfieniuka, a ponadto dla soke Ryszarda Murata i życzeń rozwoju dla Karate Tsunami.

 

   Spotkanie w dniu 11 sierpnia 2010 roku nawiązywało do tych kwestii.

 

   Gospodarz spotkania Metropolita Sawa poczęstował gości i zaproszonych duchownych prawosławnych wspaniałą kawą po grecku, samemu pijąc jednak czystą wodę.

 

   Głowa Prawosławia w Polsce – Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa ujmuje zarówno swoim dostojeństwem, jak też rzadko spotykanym wśród duchownych o tak wysokiej randze bezpośrednim stosunkiem do rozmówców. Zaskakuje wysokim poziomem intelektualnym i orientacją w poruszanych zagadnieniach, ale także tryska optymizmem i żywym poczuciem humoru.

 

   Na omawianym spotkaniu zaskoczył przedstawicieli kierownictwa Karate Tsunami doskonałą orientacją w zakresie zasad tego stylu. W związku z tym soke Ryszard Murat i shihan Włodzimierz Parfieniuk stwierdzili, że w zasadzie nie musieliby się wypowiadać, ponieważ Metropolita Sawa dokonał za nich wykładu zasad Karate Tsunami oraz planów rozwoju tego stylu w środowisku Prawosławia.  

 

   Metropolita rozpoczął spotkanie stwierdzeniem, będącym mottem stylu Karate Tsunami: W zdrowym ciele zdrowy duch. Następnie przedstawił obszerny wykład zasad Karate Tsunami, na temat równomiernego rozwoju ciała i ducha, przy czym podkreślić należy, że jest to Jego osobisty punkt widzenia na te kwestie, oparty na własnej wiedzy oraz osobistych praktycznych doświadczeniach życiowych,  a zarazem tak spójny z Karate Tsunami.

 

Metropolita Sawa

Metropolita Sawa z zainteresowaniem przegląda bestseller soke Ryszarda Murata

„Karate dla początkujących i zaawansowanych”.

   

   Potem rozmowa przebiegała na temat organizacji zajęć Karate Tsunami wśród duchownych prawosławnych i w środowiskach licznych wyznawców Kościoła Prawosławnego.

 

   W ustaleniach w tej dziedzinie uczestniczyli także zaproszeni przez Metropolitę Sawę duchowni prawosławni – diakoni w katedrze metropolitalnej w Warszawie:

  • O. Rościsław Gwizdak – prezes Prawosławnej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • O. Paweł Tokajuk – sekretarz Metropolity Sawy, osobiście zainteresowany treningami Karate Tsunami.

   To właśnie ich Metropolita Sawa upoważnił do rozwoju Karate Tsunami w  środowisku duchownych i wyznawców Prawosławia w Polsce.

 

Metropolita Sawa

Spotkanie we wspaniałej rezydencji Głowy Kościoła Prawosławnego w Polsce, Metropolity Sawy w Warszawie.

Od lewej: O. Rościsław Gwizdak, shihan Włodzimierz Parfieniuk, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa,

 soke Ryszard Murat i O. Paweł Tokajuk. Soke Ryszard Murat trzyma bestseller „Karate dla początkujących

 i zaawansowanych”, który wręczył Metropolicie Sawie. Fot. Irena Honczar.

 

   Następnie Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa z zadowoleniem przyjął zaproszenie soke Ryszarda Murata 10 dan do złożenia wizyty w Honbu Dojo -Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247. Obiecał, że do wizyty tej dojdzie jesienią br.

 

   Z kolei ze swej strony zaprosił soke Ryszarda Murata 10 dani i shihan Włodzimierza Parfieniuka 7 dan na unikalne spotkanie z samym Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I w poniedziałek 16 sierpnia 2010 roku.

 

   Przy tej okazji wyjaśnić należy, że kościoły prawosławne w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, są autokefaliczne, czyli niezależne pod względem organizacyjnym. W związku z tym Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa jako Głowa Prawosławia w Polsce jest odpowiednikiem prymasa Polski.

 

Konstantynopol

   Jednak w sensie duchowym wszystkie Kościoły Prawosławne z całego świata, w tym z Polski, Grecji, Bułgarii, Cypru, Serbii, Rumunii, Ukrainy, Rosji, Finlandii, Francji, Włoch, Anglii, Japonii, USA, Kanady, a nawet Nowej Zelandii i Australii uznają zwierzchnictwo Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola, który urzęduje w Stambule (Turcja).

   Obecnym, 270-tym patriarchą Konstantynopola jest Bartolomeusz (Bartłomiej) I  (gr. Dimitrios Archontonis; ur. 1940), który pełni tę godność honorowego zwierzchnika Prawosławia od 1991 roku. Jest on z pochodzenia Grekiem, zaś włada jeszcze większą liczbą języków, niż shihan Włodzimierz Parfieniuk, a mianowicie: greckim, tureckim, włoskim, niemieckim, francuskim, angielskim i łaciną. 

 

   W najbliższych dniach złoży on wizytę w Polsce, spotykając się z duchowieństwem prawosławnym i innych religii oraz przedstawicielami władz państwowych. 

   

   O wspomnianym spotkaniu z Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola Bartolomeuszem I informujemy w artykule: Spotkanie kierownictwa Tsunami z głową Kościoła Prawosławnego Patriarchą Konstantynopola, do którego odsyłamy zainteresowanych.

 

Patriarcha

Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego na świecie Jego Świątobliwość Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa

oraz założyciel i lider stylu Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan. Fot. ks. Mirosław Lewczak.

Foto z oficjalnej strony Kościoła Prawosławnego w Polsce http://www.orthodox.pl/glowna.htm

 Katedra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Główna świątynia

Kościoła Prawosławnego

w Polsce – Katedra

Metropolitalna w Warszawie.

Na fotografii shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan – wiceprezydent Federacji Karate Tsunami Renmei

 i O. Rościsław Gwizdak – prezes Prawosławnej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274306
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com