Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kolejne indywidualne szkolenie w Honbu Dojo 26 lipca 2010 Tomasza Solarskiego z Gdańska


 

Kolejne indywidualne szkolenie

w Honbu Dojo 26 lipca 2010

Tomasza Solarskiego z Gdańska

 

 Warszawa

  

W poniedziałek 26 lipca 2010 roku

w Honbu Dojo w Warszawie odbyło się

kolejne całodzienne indywidualne szkolenie

kandydata na kierownika drugiego

ośrodka  Tsunami w Gdańsku.

 Gdańsk

   W szkoleniu tym Tomasz Solarski, zamieszkały w Gdańsku Oliwie, poznawał arkana Tsunami pod kierunkiem założyciela tego stylu soke Ryszarda Murata 10 dan.

   

   Było to już drugie jego indywidualne szkolenie w Honbu Dojo. O poprzednim napisaliśmy w artykule: Tomasz Solarski po szkoleniu w Honbu Dojo organizuje kolejny ośrodek Tsunami w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomasz Solarski prezentuje swoje umiejętności przed

 soke Ryszardem Muratem.

 Solarski

   W trakcie poprzedniego wielogodzinnego szkolenia 20 czerwca 2010 roku Tomasz Solarski zapoznał się z najważniejszymi zasadami Tsunami, jego podstawowymi technikami, różnicami dzielącymi Tsunami od innych stylów, a także konkurencjami rozgrywanymi w trakcie Mistrzostw Polski Karate Tsunami.

 

   Szkolenie to wywarło na nim ogromne pozytywne wrażenie i utwierdziło go w słuszności wybranej przez niego drogi w postaci doskonalenia się według zasad Karate Tsunami. 

      

 boks

 

 

 

 

 

 

   

Tomasz Solarski

prezentuje techniki typowe

dla boksu. Ukierunkowane są one

na walkę z jednym przeciwnikiem, prowadzoną według określonych

zasad sportowych.

 tsunami

 

     

 Tomasz Solarski poznaje

jedną z typowych dla Tsunami

zasad wykonywania technik.

Są one skonstruowane pod kątem prowadzenia walki z co najmniej

 dwoma przeciwnikami równocześnie. Poza tym ukierunkowane są one

nie na walkę prowadzoną według jakichkolwiek zasad sportowych,

lecz na osiągnięcie jak

największej skuteczności w walce realnej, w przypadku napaści

na ulicy. Nie dla wszystkich jest to jednak zrozumiałe i nie wszystkim odpowiadają takie założenia.

 

   W trakcie obecnego szkolenia 26 lipca 2010 roku Tomasz Solarski zapoznawał się szczegółowo z zasadami składania egzaminów na stopnie w Karate Tsunami oraz materiałem, wymaganym na kolejne stopnie, poczynając od najniższych.

 

   Wielogodzinne szkolenie było bardzo intensywne i przyniosło oczekiwane rezultaty. Po zapoznaniu się z wymaganym materiałem i połtoragodzinnych powtórzeniach Tomasz Solarski złożył pozytywnie oceniony egzamin na pierwszy stopień w Karate Tsunami, czyli 20 kyu. We wszystkich dziedzinach pierwszy krok jest zwykle najtrudniejszy. W tym przypadku o sukcesie zadecydowały uzdolnienia Tomasza Solarskiego w zakresie przyswajania sobie wiedzy i umiejętności, a także fakt, że poznawał je bezpośrednio od soke Ryszarda Murata, posiadającego najwyższy stopień mistrzowski 10 dan.

 

 Solarski  Solarski

Sceny z egzaminu Tomasza Solarskiego na pierwszy stopień w Karate Tsunami 20 kyu. Na fotografiach wybrane elementy

 egzaminu. Od lewej: składanie keiko-gi (stroju treningowego). Od prawej: prezentacja Shizen-tai (pozycji ceremonialnych),

tu iaigoshi-dachi (pozycji półklęczącej).

 

 Solarski  Solarski

Sceny z egzaminu Tomasza Solarskiego na pierwszy stopień w Karate Tsunami 20 kyu. Na fotografiach wybrane elementy ceremonii na zakończenie egzaminu. Od lewej: pasowanie (symboliczne przyznanie stopnia), od prawej: gratulacje.

 

   Następnie szkolenie zogniskowało się na dokładnym poznaniu i przećwiczeniu przez Tomasza Solarskiego materiału technicznego, wymaganego w Karate Tsunami na trzy kolejne stopnie. Materiał ten będzie on w kolejnych dniach doskonalił indywidualnie, także korzystając z podręczników szkoleniowych – książek "Karate dla początkujących i zaawansowanych" i "Dankai – wymagania na stopnie 20-1 kyu w Karate Tsunami". W Karate Tsunami w szkoleniu wykorzystuje się bowiem różne pomoce w postaci licznych publikacji i filmów.

 

   Ustalono, że po przyswojeniu i dobrym opanowaniu przedstawionego materiału Tomasz Solarski uczestniczył będzie w zgrupowaniu w Honbu Dojo w sobotę i niedzielę 7-8 sierpnia 2010 roku. W trakcie tego zgrupowania starał się on będzie złożyć egzaminy na trzy kolejne stopnie, a także poznać materiał na następne stopnie, aby znów – stosując tę samą metodę – doskonalić do indywidualnie, po czym złożyć egzaminy na kolejnym zgrupowaniu w Honbu Dojo.

 

   Ten system szkolenia, opracowany przez założyciela Karate Tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan, stosowany jest od lat i przynosi oczekiwane rezultaty w przypadku osób chcących rzeczywiście doskonalić się. W ten sposób wyszkoliło się wielu znanych instruktorów Tsunami z odległych regionów, np. renshi Dominik Kanderski 4 dan z Białej Podlaskiej (obecnie szkoleniowiec w Służbie Celnej) czy meijin Sławomir Graff 3 dan z Bolesławca na Dolnym Śląsku (zatrudniony w  Prokuraturze).

 

   Tomasz Solarski ma 19 lat i studiuje politologię na Uniwersytecie Gdańskim.

 

   Posiada już niezłe przygotowanie w zakresie sztuki walki. Przez 4 lata uprawiał boks (ostatnio pod kierunkiem Zdzisława Soczewińskiego, b. trenera "Stoczniowca") i przez 1,5 roku kravmagę (pod kierunkiem Mariusza Walińskiego, instruktora Stowarzyszenia Kravmaga Polska Oddział w Gdańsku).

 

   Od jakiegoś czasu interesował się Tsunami i zasadami tego stylu. Ostatnio jego uwagę zwróciły negatywne informacje o Tsunami, rozpowszechniane z zawiści o sukcesy tego stylu przez kilku "klawiaturowych mistrzów", którzy sami nie mając osiągnięć szkalują Tsunami w Internecie ukryci pod pseudonimami i usiłują w ten sposób zatrzymać rozwój Tsunami.

   

   Jak widać choćby po tym przypadku, ich podłe czyny przynoszą jednak dokładnie odwrotne rezultaty. Tomasz Solarski zapoznał się bowiem z zawartością internetowej strony www.karatetsunami.eu i zdecydował się poświęcić rozwojowi właśnie stylu Tsunami.

 

   Tak swoimi słowami krótko przedstawił swoją drogę do Tsunami oraz plany w zakresie organizacji kolejnego ośrodka tego stylu w Gdańsku.

 

   "Dokładnie zapoznałem się z treścią internetowej strony Ryszarda Murata www.karatetsunami.eu.

   Spodobały mi się założenia stworzonego przez niego stylu Tsunami. Szczególnie podoba mi się wszechstronność Tsunami w zakresie przygotowania do walki realnej, niespotykana w innych stylach.

   Realną skuteczność Tsunami w walce wręcz odczułem jednak dopiero na pierwszym szkoleniu pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan w Honbu Dojo w Warszawie 20 czerwca 2010 roku. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że dokonałem słusznego wyboru.

   Moim zamiarem jest stworzenie silnego ośrodka Tsunami w Gdańsku."

 

   Tomasz Solarski zamierza regularnie przyjeżdżać do Honbu Dojo na indywidualne szkolenia pod kierunkiem soke Ryszarda Murata. Taki system szkolenia przeszło i przechodzi wiele innych osób, które z czasem zdobyły wysokie stopnie mistrzowskie i stworzyły ośrodki Tsunami w różnych miejscowościach.

 

   Już w chwili obecnej Tomasz Solarski organizuje Gdańskie Koło Karate Tsunami, wraz z kolegami uprawiającymi z nim dotychczas różne style. W przyszłości koło to zostanie przekształcone w klub.

 

   Tomasz Solarski zapowiedział, że reprezentacja tego ośrodka spróbuje swoich sił w różnych konkurencjach już w trakcie najbliższych Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami, które odbędą się 23-24 października 2010 roku w Warszawie.  

 

   

 

W trakcie szkolenia 20 czerwca

 2010 rokuTomasz Solarski (na fotografii od lewej) spróbował

swoich sił w Full-contact kumite,

 jednej z konkurencji rozgrywanych

w Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

  

Konkurencja ta ogarnia przestrachem "klawiaturowych mistrzów", którzy zniesławiają Tsunami w Internecie. Szczególnie niejaki "MarKos", powołujący się na styl Tang Soo Do, siedząc przy komputerze zamiast ćwiczyć, z wielkim przerażeniem zamieszczał w Internecie swoje wywody o brutalności i skuteczności

 tej konkurencji. Ten zajadły zniesławiacz Tsunami o pseudonimie "MarKos", jak to udowodnili prawdziwi mistrzowie stylu Tang Soo Do,

sam się zdegradował ze stopnia mistrzowskiego, czego komentować nie trzeba.

 

Jest to jedyny taki przypadek SAMODEGRADACJI

w historii sztuk walki nie tylko

w Polsce, ale na świecie.

Tym swoim czynem "MarKos"

 rozsławił w sensie pejoratywnym polskie środowisko

 sztuk walki w świecie.

 full-contact

   Tomasz Solarski ma bardzo sprzyjające warunki do osiągnięcia dużych sukcesów w Tsunami, ponieważ:

  • podjął szkolenie w tym stylu od razu pod bezpośrednim kierunkiem soke Ryszarda Murata,
  • wykazuje się dużą sprawnością, siłą i wytrzymałością,
  • prezentuje prawdziwego ducha walki i dużą odporność na ciosy oraz na stres,
  • posiada już niezłe przygotowanie w zakresie sztuki walki.

   Ponadto, co jest rzadko spotykane, Tomasz Solarski ma wielkie wsparcie ze strony rodziców, pełniących kierownicze funkcje w różnych dziedzinach (matka – w branży jubilerskiej, a ojciec – w branży motoryzacyjnej). Rodzice przywieźli go zresztą autem na pierwsze szkolenie do Warszawy, co także świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój syna, który jest ich jedynym dzieckiem.

 

   Ojciec Tomasza Solarskiego jest również autentycznym fachowcem w zakresie sportu, ponieważ przez szereg lat był pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, ze specjalizacją w dziedzinie piłki ręcznej. Dzięki temu syn będzie miał z jego strony jeszcze silniejsze i co także ważne, fachowe wsparcie.

  

   W związku z tym, o ile wystarczy mu siły woli i wytrwałości, Tomasz Solarski ma ogromne szanse na zdobycie mistrzowskiego poziomu oraz zbudowanie silnego ośrodka Tsunami w Trójmieście.

   

   Ustalono, że będzie systematycznie przyjeżdżał do Honbu Dojo w Warszawie na szkolenia, poznawanie materiału i składanie egzaminów na kolejne stopnie. Zaplanowano, że jeśli będzie wykazywał się zaangażowaniem i pracowitością, to – biorąc pod uwagę posiadane przez niego uzdolnienia i warunki fizyczne -  w ciągu roku może zdobyć w Karate Tsunami mistrzowski stopień 1 dan (oznaczany pasem koloru czarnego) i ukończyć kurs instruktorski, wskutek czego uzyska państwowe uprawnienia do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora.

 

   W imieniu wszystkich tsunamistów życzymy mu odniesienia w tych planach jak największych sukcesów.


  Sylwetka Tomasza Solarskiego została również przedstawiona w naszej Galerii Tsunamistów, do której zapraszamy zainteresowanych.

 

   Przy okazji warto nadmienić, że w Gdańsku od niedawna mieszka również znany mistrz Tsunami sensei Waldemar Lademan 2 dan i organizuje tu ośrodek naszego stylu. W przeszłości przez szereg lat z dużym powodzeniem prowadził on ośrodek Tsunami w Olsztynie (obecnie kierownikiem tego ośrodka jest jego przyjaciel sensei Piotr Górecki 2 dan).

   

   W związku z tym organizowane przez Tomasza Solarskiego Gdańskie Koło Karate Tsunami będzie drugim, niezależnym ośrodkiem Tsunami w Trójmieście.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270887
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com