Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Uroczystość kolejnej rocznicy śmierci mistrza stylu vinh xuan Nguyen Te Cong 29 czerwca 2010 roku


  

Uroczystość kolejnej rocznicy śmierci

mistrza stylu vinh xuan Nguyen Te Cong

29 czerwca 2010 roku

 

   We wtorek 29 czerwca 2010 roku w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji rocznicy śmierci wielkiego mistrza Nguyen Te Cong.

 

mapa

   

   Udział w niej wzięli przybyli ze stolicy Wietnamu Hanoi mistrzowie stylu vinh xuan (wing chun) na czele z liderem tego stylu wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan oraz polscy przedstawiciele Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z jej prezesem soke Ryszardem Murat 10 dan.

 

    

   Styl wing chun powstał około 300 lata temu w południowych Chinach, a za jego założycielkę uważana jest mniszka Ng Mui.

 

   Do chwili obecnej – wskutek wielu okoliczności – wykształciło się szereg odmian tego stylu, które posiadają cechy wspólne, ale także swoją specyfikę.

 

   Jedną z nich jest wietnamska odmiana wing chun – vinh xuan.

 

 

 

 

 

Genealogia wietnamskiej odmiany

wing chun – vinh xuan

 vinh xuan
 Nguyen Te Cong

   Założycielem tej wietnamskiej odmiany wing chun – vinh xuan jest wielki mistrz Nguyen Te Cong (po chińsku: Yuen Chai Wan; 1877-1959), który w 1939 roku przybył z Chin do Wietnamu.


   Wielki mistrz Nguyen Te Cong (znany także pod innymi imionami chińskimi: Yuen Chai Wan i Dao Pei Chai) urodził się w Phat Son w Chinach w 1877 roku. Wing chun uczył się od swoich mistrzów: Fok Bo Chuen, Fung Siu Ching i Chan Wah Shan.


   W latach 1939 – 1954 mieszkał w Hanoi i nauczał stylu wing chun. W 1954 roku pojechał do Sajgonu i tam też przekazał wiedzę o wing chun kilku kolejnym uczniom.

  

 

 

W dniu 25 kwietnia 1959 roku, to jest na dwa miesiące

 przed śmiercią 23 czerwca 1959 roku, wielki mistrz Nguyen Te Cong pozwolił uczniom zrobić kilka fotografii podczas ćwiczenia układu 108 na drewnianym manekinie.

 

vinh xuan

   Styl vinh xuan rozwijany jest przez organizację Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen (ang. Viet Nam Internal Style Family Wingchun School). Działa ona w ramach Hoi Vo Thuat Ha Noi (ang. Hanoi Martial Art Association) i jest jedną z największych w Wietnamie. Na jej czele stoi wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan.

 

   Od 2007 roku organizacja ta należy do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Jest ona potężną, wietnamską gałęzią naszej Federacji.

 

Nguyen

   Posiada ona swoją preżną filię w Polsce: Klub Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia. Klub ten ma siedzibę w Warszawie, a na jego czele stoi Truong Anh Tuan – przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce i prezes Zarządu firmy Dong Nam sp. z o.o.

   

 

 Truong Anh Tuan doskonali techniki

stylu vinh xuan bezpośrednio z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan (od prawej). Warszawa,

22 listopada 2009 roku. Fot. Ryszard Murat.

   Zajęcia tego klubu odbywają się regularnie w Warszawie, zaś wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wraz z asystentami corocznie odwiedza ten klub w celu systematycznego podnoszenia wyszkolenia jego członków.

 

Nguyen

Wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan z członkami Klubu po treningu

w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie.

 

   Polski Oddział Vo Duong Noi Nghia – Vinh Xuan Noi Gia zrzesza głównie wietnamskich przedsiębiorców, mieszkających w Polsce. Zajęcia szkoleniowe odbywają się w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5 w Warszawie. W zajęciach tych uczestniczą głównie osoby pochodzenia wietnamskiego, ale przyłączyć się do nich mogą również polscy sympatycy stylu wing chun.

 

   Osoby zainteresowane uprawianiem oryginalnej wersji stylu vinh xuan (wing chun) w Warszawie oraz w innych regionach Polski zapraszamy do  nawiązywania kontaktu z kierownikiem tego klubu Truong Anh Tuan. Informacje: www.wingchun.com.vn i www.wingchunfs.pl

 

   Od 2007 roku wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a Truong Anh Tuan od 2010 roku (od Walnego Zjazdu w dniu 14 marca 2010 roku) jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji.

   Mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan jest wielkim przyjacielem soke Ryszarda Murata 10 dan, założyciela Karate Tsunami i prezesa Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Od dawna regularnie spotykają się i wymieniają doświadczeniami.

  

   W uznaniu wysokiego poziomu wyszkolenia i kierowniczej roli w stylu vinh xuan to właśnie soke Ryszard Murat – po specjalnym egzaminie w Honbu Dojo - przyznał w 2007 roku najwyższy stopień mistrzowski 10 dan mistrzowi Nguyen Ngoc Noi.      

   

 

Serdeczne spotkanie przyjaciół:

wielkiego mistrza stylu vinh xuan i wiceprezesa

Zarządu Głównego Federacji - Nguyen Ngoc Noi

10 dan (Hanoi) oraz założyciela stylu Karate Tsunami

 i prezesa Zarządu Głównego Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan (Warszawa). Fot. Truong Anh Tuan.

 Noi

   Corocznie też wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan przywozi do Warszawy głównych instruktorów stylu vinh xuan z Wietnamu na egzaminy na kolejne stopnie mistrzowskie, które przeprowadza im w Honbu Dojo soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Również w trakcie tegorocznej wizyty wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan przywiózł dwójkę kolejnych głównych instruktorów tego stylu, którzy złożyli w Honbu Dojo przed soke Ryszardem Muratem 10 dan egzaminy na stopnie mistrzowskie: Kieu Ngoc Diep – 5 dan i Vu Manh Thang – 4 dan. Kwestię tę jako odrębne wydarzenie przedstawiamy w innym artykule: Egzaminy w Honbu Dojo ma stopnie 4 i 5 dan przedstawicieli stylu vinh xuan 29 czerwca 2010 roku.

 

   W dniach 21 czerwca - 14 lipca 2010 roku wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan złożył wizytę w Warszawie w celu:

 • przeprowadzenia intensywnego szkolenia w zakresie stylu vinh xuan dla członków Klubu Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia i innych osób zainteresowanych stylem wing chun,
 • złożenia egzaminów na stopnie mistrzowskie przez Kieu Ngoc Diep – 5 dan i Vu Manh Thang – 4 dan przed soke Ryszardem Muratem 10 dan,
 • przeprowadzenia rozmów i uzgodnień z przedstawicielami stylu vinh xuan w Polsce oraz przyjaciółmi z Federacji: soke Ryszardem Murat 10 dan i mistrzem Jarosławem Duczmalewskim 8 dan.

 

 

 

 

  

W trakcie tegorocznej wizyty

w Polsce wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi 10 dan

jak zwykle prowadzono bardzo intensywne szkolenia, ale nie zabrakło w niej również rekreacji i turystyki. 

 Nguyen

   Niniejszy artykuł przedstawia uroczystość z okazji rocznicy śmierci wielkiego mistrza Nguyen Te Cong.

 

   We wtorek 29 czerwca 2010 roku o godz. 18 w siedzibie klubu Vo Duong Dai Nghia – Vinh Xuan Noi Gia (Oddziału vinh xuan w Polsce) w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 45/49 odbyła się uroczystość złożenia hołdu wielkiemu mistrzowi  Nguyen Te Cong z okazji rocznicy jego śmierci (23.06.1959).

 

   W uroczystości uczestniczyli:

 • przybyli ze stolicy Wietnamu Hanoi przedstawiciele stylu vinh xuan, a wśród nich wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan – lider stylu vinh xuan oraz główni instruktorzy tego stylu: mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan – syn wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi, mistrzyni Kieu Ngoc Diep 5 dan i mistrz Vu Manh Thang 4 dan,
 • liczni przedstawiciele klubu Vo Duong Dai Nghia – Vinh Xuan Noi Gia na czele z jego kierownikiem Truong Anh Tuan,
 • czterech przedstawicieli Systemu Czerwonego Feniksa na czele z jego liderem mistrzem Jarosławem Duczmalewskim 8 dan,
 • oraz specjalnie zaproszeni przedstawiciele Karate Tsunami: prezes Polskiej  Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki – soke Ryszard Murat 10 dan i jego żona sensei Renata Murat 1 dan.

 vinh xuan

Pamiątkowa fotografia po uroczystości ku czci wielkiego mistrza Nguyen Te Cong. Od lewej: mistrz Nguyen Ngoc Tien 7 dan –

syn wielkiego mistrza Nguyen Ngoc Noi, mistrzyni Kieu Ngoc Diep 5 dan, wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan,

sensei Renata Murat 1 dan, soke Ryszard Murat 10 dan i mistrz Vu Manh Thang 4 dan.

   

   Przed wizerunkiem mistrza Nguyen Te Cong osoby narodowości wietnamskiej zapaliły kadzidełka oraz dokonały innych rytuałów, specyficznych dla kultury wietnamskiej.

 

   W swoim wystąpieniu soke Ryszard Murat 10 dan omówił ideę współpracy w ramach Federacji różnych stylów, współpracę z organizacją stylu vinh xuan, zasady promocji przedstawicieli tego stylu za pośrednictwem Federacji, a także przeprowadzone przez niego tego samego dnia rano egzaminy na stopnie mistrzowskie (o których mowa dalej) i wysoki poziom, zaprezentowany na tych egzaminach przez głównych instruktorów vinh xuan.

   

Murat

Na uroczystości zgromadziło się czterech członków władz naczelnych Federacji: prezes Zarządu Głównego soke Ryszard Murat

10 dan (Karate Tsunami; trzeci od prawej), wiceprezes Zarządu Głównego wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan (vinh xuan;

trzeci od lewej), skarbnik Zarządu Głównego mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan (System Czerwonego Feniksa; czwarty od

lewej) i członek Głównej Komisji Rewizyjnej Truong Anh Tuan (vinh xuan; drugi od prawej). Na fotografii wystąpienie

 soke Ryszarda Murata 10 dan.

   

   Z kolei wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan podziękował przedstawicielom Federacji za okazywaną pomoc w rozwoju stylu vinh xuan oraz zapewnił, że organizacja tego stylu Viet Nam Vinh Xuan Noi Gia Quyen (ang. Viet Nam Internal Style Family Wingchun School) będzie zawsze potężną gałęzią Federacji.

 

   Następnie w obecności zebranych soke Ryszard Murat 10 dan uroczyście wręczył certyfikaty na zdobyte stopnie mistrzowski głównym instruktorom vinh xuan z Wietnamu:

 • mistrzyni Kieu Ngoc Diep – na stopień 5 dan,
 • mistrzowi Vu Manh Thang – na stopień 4 dan.

Khieu 

Prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszard Murat 10 dan

wręcza certyfikat na stopień 5 dan mistrzyni Kieu Ngoc Diep.

 

Vu

Certyfikat na stopień 4 dan od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Vu Manh Thang.

   

   Obu tym osobom soke Ryszard Murat przyznał wymienione stopnie mistrzowskie po egzaminach, złożonych przez nich w tym samym dniu o godz. 10 w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie przy ul. Patriotów 247.

 

   Wydarzenie to przedstawiamy w artykule: Egzaminy w Honbu Dojo na stopnie 4 i 5 dan przedstawicieli stylu vinh xuan 29 czerwca 2010 roku, do którego odsyłamy zainteresowanych.

 

  Potem soke Ryszard Murat 10 dan przekazał wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi 10 dan certyfikaty dla pięciu instruktorów stylu vinh xuan z Wietnamu, potwierdzające ich dożywotnią przynależność do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Certyfikaty te wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan wręczy im uroczyście po powrocie do Hanoi.

 

Nguyen

Soke Ryszard Murat 10 dan przekazuje wielkiemu mistrzowi Nguyen Ngoc Noi 10 dan certyfikaty dożywotniej przynależności członkowskiej do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w celu ich wręczenia pięciu instruktorom

 stylu vinh xuan w Hanoi w Wietnamie.

 

   Certyfikaty te otrzymali instruktorzy:

 1. Duong Thuy Dung - studentka bankowości w Wyższej Szkole Bankowości w Hanoi,
 2. Hoang Phuong Dung - księgowa,
 3. Nguyen Ba Phuoc - wicedyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Wietnamu,
 4. Nguyen Manh Hung - przedsiębiorca,
 5. Vu Manh Toan - dr hab. filozofii, pracownik Instytutu Filozofii Wietnamu.

   Później soke Ryszard Murat 10 dan wręczył taki sam certyfikat dożywotniej przynależności do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jednemu z obecnych przedstawicieli Systemu Czerwonego Feniksa Wiktorowi Krzysztofowi Sobolewskiemu. Ma on 55 lat, z zawodu jest artystą i mieszka w Warszawie.

 

Sobolewski  

Prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan w obecności zebranych wręczył certyfikat dożywotniej przynależności do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki Wiktorowi Krzysztofowi Sobolewskiemu. Od lewej jeden ze sparringpartnerów W.K.Sobolewskiego z Systemu Czerwonego Feniksa – Tomasz Nakonieczny 1 dan (mgr inż. ochrony środowiska).

 

   Następnie w restauracji Dong Nam, znajdującej się pod tym samym adresem piętro niżej, a prowadzonej przez Truong Anh Tuan, odbyło się specjalne przyjęcie z degustacją przez obecnych wielu potraw z Dalekiego Wschodu.

 

   W trakcie tego spotkania prezes Federacji Ryszard Murat omówił z wielkim mistrzem Nguyen Ngoc Noi 10 dan i Truong Anh Tuan różne kwestie współpracy oraz rozwoju vinh xuan w ramach Federacji.

 

vinh xuan

Przyjęcie odbyło się we wspaniałej sali bankietowej o wystroju tajskim restauracji Dong Nam w Warszawie

przy ul. Marszałkowskiej 45/49 (pomiędzy pl. Konstytucji i pl. Zbawiciela). Na fotografii soke Ryszard Murat 10 dan

przekazuje zaproszenia dla Ambasadora Wietnamu w Polsce Pana Nguyen Hoang i Konsula Wietnamu

Pana Ngo Huong Nam na specjalną uroczystość, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2010 roku.

  

 Nam

W trakcie przyjęcia wspaniały pokaz z użyciem różnych przyrządów przedstawił przybyły  przyjaciel obecnych,

znany wietnamski mistrz stylu tai chi chuan Nam. Pomimo niewielkiej przestrzeni i licznych cennych przedmiotów

 łatwych do stłuczenia, na które musiał uważać, mistrz Nam zademonstrował wielkie umiejętności

i zadziwiającą sprawność fizyczną, zwłaszcza w jego wieku 52 lat.

 

 vinh xuan

Pamiątkowa fotografia po przyjęciu: wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan, soke Ryszard Murat 10 dan,

sensei Renata Murat 1 dan i mistrz Jarosław Duczmalewski 8 dan oraz dwóch wietnamskich przedsiębiorców,

członków Klubu Vinh Xuan Noi Gia – Vo Duong Noi Nghia w Warszawie. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270911
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com