Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Egzaminy w Honbu Dojo na stopnie 1-7 dan ośmiu przedstawicieli stylu hosin sul 25 czerwca 2010 roku


   

Egzaminy w Honbu Dojo

na stopnie 1-7 dan

ośmiu przedstawicieli stylu hosin sul

25 czerwca 2010 roku

 

 Warszawa

 W piątek 25 czerwca 2010 roku w Honbu Dojo 

 (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie

prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan

przeprowadził egzaminy na stopnie mistrzowskie

ośmiu przedstawicielom koreańskiego stylu

hosin sul combat.

Pamiątkowa fotografia po egzaminach w Honbu Dojo 25 czerwca 2010 roku. Stoją od lewej: mistrz Adam Gniadzik 3 dan,

soke Ryszard Murat 10 dan (egzaminator), mistrz Grzegorz Wyszomierski 7 dan, mistrz Krzysztof Strzemieczny 3 dan.

Siedzą od lewej: mistrz Michał Jatczak 1 dan, mistrz Sylwester Konieczny 1 dan, mistrz Sławomir Skonecki 1 dan,

mistrz Rafał Bogusławski 1 dan, mistrz Michał Woźniak 1 dan.

Federacja 

  

   W Honbu Dojo znajduje się siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

  

   W związku z tym tu odbywają się spotkania liderów i działaczy różnych stylów, pokazy, zebrania i zjazdy Federacji, a także egzaminy na stopnie.

   Soke Ryszard Murat 10 dan jest natomiast założycielem stylu Karate Tsunami oraz prezesem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki i cieszy się wielkim autorytetem w środowiskach sztuk walki nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

 

   Odbiciem tego jest między innymi fakt, że przeprowadza egzaminy na stopnie mistrzowskie zarówno przedstawicielom stylu Karate Tsunami, jak również wielu innych stylów, z Polski i innych krajów. Na naszej stronie zamieściliśmy już szereg artykułów o takich egzaminach, przeprowadzanych mistrzom z krajów na różnych kontynentach, między innymi z Iranu, Cypru, Kanady, USA, Norwegii, Rosji, Algierii itd.

 

   Na przykład tylko w ostatnich dniach czerwca br. soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadził egzaminy ośmiu przedstawicielom koreańskiego stylu hosin sul (na stopnie 1-7 dan; 25 czerwca 2010 roku) i dwóm przedstawicielom wietnamskiego stylu vinh xuan (na stopnie 4-5 dan; 29 czerwca 2010 roku).

 

   O drugim z tych wydarzeń piszemy w artykule: Egzaminy w Honbu Dojo na stopnie 4 i 5 dan przedstawicieli stylu vinh xuan 29 czerwca 2010 roku, zaś o pierwszym - w niniejszym artykule.

 

   Jak więc widać, jest ewenementem, że soke Ryszard Murat 10 dan jako jedyny lider sztuk walki w Polsce i jeden z nielicznych białych przeprowadza egzaminy na stopnie mistrzowskie osobom z innych krajów świata, w tym nawet z Dalekiego Wschodu.

   

   Opisywany egzamin odbył się na wniosek mistrza Grzegorza Wyszomierskiego 6 dan, prezesa Polskiej Federacji Hosin Sul Combat.  

 logo

 

   Organizacja ta powstała w 2006 roku i występuje także pod inną nazwą Hosin Sul Combat – Instytut Koreańskiej Samoobrony i Walki Wręcz, z siedzibą w Warszawie. Od 2006 roku wchodzi ona w skład Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki jako jedna z 33 zrzeszonych w niej ogólnokrajowych związków różnych stylów.

   Założycielem i głównym instruktorem  Polskiej Federacji Hosin Sul Combat jest wymieniony mistrz  Grzegorz Wyszomierski, obecnie posiadacz stopnia 7 dan. Aktualnie organizacja ta prowadzi trzy sekcje w Warszawie.

 

 Wyszomierski  Wyszomierski

Mistrz Grezgorz Wyszomierski 7 dan (hosin sul combat) w trakcie treningu technik.

 

   W uznaniu wysokiego poziomu wyszkolenia i kierowniczej roli w stylu hosin sul combat soke Ryszard Murat – po egzaminach w Honbu Dojo - przyznał Grzegorzowi Wyszomierskiemu najpierw mistrzowski stopień 5 dan (w 2006 roku), a później 6 dan.

 

   Mistrz Grzegorz Wyszomierski przywozi najbardziej wyróżniające się osoby ze stylu hosin sul combat na egzaminy na kolejne stopnie mistrzowskie, które przeprowadza im w Honbu Dojo soke Ryszard Murat 10 dan.

 

   Do opisywanego egzaminu w dniu 25 czerwca 2010 roku przystąpiło ośmiu przedstawicieli Polskiej Federacji Hosin Sul Combat na następujące stopnie mistrzowskie:

 • 7 dan - Wyszomierski Grzegorz, lat 39, urzędnik samorządowy,
 • 3 dan – Gniadzik Adam, lat 29, urzędnik państwowy,
 • 3 dan – Strzemieczny Krzysztof, lat 34, nauczyciel wf,
 • 1 dan – Bogusławski Rafał, lat 20, student bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie,
 • 1 dan – Jatczak Michał, lat 21, student bezpieczeństwa wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 1 dan – Konieczny Sylwester, lat 35, strażnik miejski i ochroniarz,
 • 1 dan – Skonecki Sławomir, lat 42, drukarz,
 • 1 dan – Woźniak Michał, lat 21, student bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

   Trzech spośród wymienionych mistrzów hosin sul combat: Grzegorz Wyszomierski, Adam Gniadzik i Krzysztof Strzemieczny już w ubiegłych latach składało przed soke Ryszardem Murat 10 dan egzaminy na poprzednie stopnie mistrzowskie.

 

   W trakcie egzaminów kandydaci na wyższe stopnie zaprezentowali różne techniki i aspekty hosin sul combat pojedynczo i w parach - w sparringach, w których przedstawili zastosowanie technik tego stylu. Ponadto przedstawili swoje umiejętności w postaci dwóch zadań, zleconych im przez soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   Prezentacja umiejętności odbyła się w kolejności od najwyższego do najniższego stopnia. Najpierw więc egzamin złożył mistrz Grzegorz Wyszomierski – na 7 dan, następnie mistrzowie Adam Gniadzik i Krzysztof Strzemieczny – na 3 dan, a w następnej kolejności pozostałe osoby: Rafał Bogusławski, Michał Jatczak, Sylwester Konieczny, Sławomir Skonecki i Michał Woźniak – na 1 dan.

 

 egzamin  egzamin

 egzamin  egzamin

 egzamin  egzamin

 egzamin  egzamin

 egzamin  egzamin

 egzamin  egzamin

 egzamin  egzamin

Sceny z egzaminu mistrzów stylu hosin sul combat 25 czerwca 2010 roku.

 

   Zaprezentowane umiejętności zostały wysoko ocenione przez soke Ryszarda Murata 10 dan, który w związku z tym przyznał egzaminowanym wymienione wcześniej stopnie mistrzowskie.

 

   Z tego powodu mistrzom tym składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdobycia jeszcze wyższych stopni mistrzowskich.


   Po egzaminach, na specjalny wniosek egzaminowanych, odbyła się uroczystość promocji na zdobyte stopnie, w trakcie której prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan pasował każdego z nich pasem oznaczającym dany stopień, uroczyście zawiązał mu go na biodrach i złożył osobiste gratulacje.

 

 Wyszomierski  Wyszomierski  Wyszomierski

Uroczystość promocji na stopień 7 dan mistrza Grzegorza Wyszomierskiego.

 

 Gniadzik  Gniadzik  Gniadzik

Uroczystość promocji na stopień 3 dan mistrza Adama Gniadzika.

   

 Strzemieczny  Strzemieczny Strzemieczny 

 Uroczystość promocji na stopień 3 dan mistrza Krzysztofa Strzemiecznego.

 

 Jatczak  Jatczak  Jatczak

 Uroczystość promocji na stopień 1 dan mistrza Michała Jatczaka.

 

 Woźniak  Woźniak Woźniak 

Uroczystość promocji na stopień 1 dan mistrza Michała Woźniaka.

 

 Bogusławski Bogusławski   Bogusławski

Uroczystość promocji na stopień 1 dan mistrza Rafała Bogusławskiego.

 

 Skonecki  Skonecki  Skonecki

 Uroczystość promocji na stopień 1 dan mistrza Sławomira Skoneckiego.

   

 Konieczny  Konieczny  Konieczny

Uroczystość promocji na stopień 1 dan mistrza Sylwestra Koniecznego.

 

   Później każdy z promowanych uroczyście otrzymał od soke Ryszarda Murata 10 dan certyfikat potwierdzający w imieniu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki zdobyty stopień mistrzowski.

    Wyszomierski

Certyfikat na stopień 7 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Grzegorz Wyszomierski.

   Gniadzik

Certyfikat na stopień 3 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Adam Gniadzik.

 

Strzemieczny

Certyfikat na stopień 3 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Krzysztof Strzemieczny.

   Konieczny

Certyfikat na stopień 1 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Sylwester Konieczny.

 

Bogusławski

Certyfikat na stopień 1 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Rafał Bogusławski.

     Skonecki

Certyfikat na stopień 1 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Sławomir Skonecki.

    Jatczak

Certyfikat na stopień 1 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Michał Jatczak.

 

Woźniak

Certyfikat na stopień 1 dan od prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz Michał Woźniak.

 

   Na koniec obecni wykonali pamiątkową fotografię, którą przedstawiliśmy na początku naszego artykułu.

 

 Renmei

   Warto podkreślić, że obecni mistrzowie stylu hosin sul combat zapowiedzieli wystartowanie drużyny Polskiej Federacji Hosin Sul Combat w różnych konkurencjach w najbliższych Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 

   Interesowali się różnymi aspektami organizacyjnymi tego turnieju, w tym badaniami lekarskimi i kompetencjami lekarza. Szczególnie mistrz Adam Gniadzik 3 dan dopytywał się, czy na turnieju tym nie spotkają się z taką niekompetencją, jak na ostatnich "Mistrzostwach Polski Tang Soo Do" w Puławach, organizowanych przez niejakiego "MarKosa", gdzie nawet lekarz biegł do rozbitego nosa z aerozolem.   

 Warszawa

   Mistrzostwa Polski Karate Tsunami odbędą się w dniach 23-24 października 2010 roku w Warszawie.

   

   W Mistrzostwach tych startować mają – oprócz drużyn reprezentujących ośrodki Karate Tsunami – również zorganizowane drużyny szeregu organizacji różnych stylów:

 • Polskiej Federacji Taekwon-do,
 • Dolny Taekwon-do Center,
 • Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu,
 • Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do,
 • Organizacji Close Range Combat Academy CRCA-Lopez Poland,
 • Vietnam Internal Style Family Wing Chun School,
 • Systemu Czerwonego Feniksa,
 • Polskiej Federacji Hosin Sul Combat.

   W związku z tym w Honbu Dojo systematycznie odbywają się specjalne spotkania, w trakcie których soke Ryszard Murat 10 dan zapoznaje liderów i wybranych instruktorów tych organizacji z zasadami rozgrywania poszczególnych konkurencji na wspomnianych Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami.

 

   Przy tej okazji serdecznie do startowania w tych Otwartych Mistrzostwach Polski zapraszamy również drużyny innych organizacji sztuk walki, a także osoby pojedyncze.   
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274340
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com