Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Walny Zjazd Federacji 14 marca 2010 roku w Warszawie - Relacja


UWAGA: Artykuł ten przeniesiony został z internetowej strony

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

 www.federacjasztukwalki.pl

 

Walny Zjazd Federacji

14 marca 2010 roku w siedzibie Federacji w Warszawie

 

 Federacja

  

W niedzielę 14 marca 2010 roku

w siedzibie Federacji w Warszawie

przy ul. Patriotów 247 odbył się

kolejny Walny Zjazd

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

 Warszawa

   Decyzja dotycząca terminu Walnego Zjazdu podjęta została – po konsultacjach z szeregiem członkow władz Federacji - na zebraniu Prezydium Federacji w Warszawie 7 stycznia 2010 roku.   

    

Zjazd 

 

W Zjeździe Federacji uczestniczyli liderzy różnych stylów o najwyższych stopniach mistrzowskich oraz wybrani przedstawiciele poszczególnych organizacji stylowych. Na Zjazd specjalnie przybył członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Marszałek Waldemar Roszkiewicz. Jest to jedyny przypadek, aby zebranie sztuk walki w Polsce zaszczycił obecnością tak wysoki dostojnik. Pamiątkowa fotografia po wręczeniu dyplomów uznania przez Marszałka W.Roszkiewicza (w centrum).

     

   Zgodnie z postanowieniami Statutu Federacji (§ 26 pkt 4) obrady Walnego Zjazdu rozpoczęły się w II terminie - o godz. 12:00 w dniu 14 marca 2010 roku.

  

   W Zjeździe uczestniczyły aż trzy osoby posiadające najwyższy stopień mistrzowski 10 dan (w kolejności alfabetycznej):

 • Tadeusz Kochanowski 10 dan - Warszawa (judo, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo, obecnie prezes honorowy tego Związku),
 • Ryszard Murat 10 dan - Warszawa (karate tsunami, założyciel i lider stylu Karate Tsunami),
 • Zbigniew Syc 10 dan - Pszczyna (jeden z mistrzów i liderów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki).

Zjazd

 Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan (karate tsunami) przedstawia Marszałkowi Waldemarowi Roszkiewiczowi nestora sztuk

walki w Polsce mistrza Tadeusza Kochanowskiego 10 dan (judo). Ryszard Murat podkreślił, że był on prawdziwym twórcą potęgi polskiego judo, będąc założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Związku Judo, a jako wykładowca AWF w Warszawie

wyszkolił ogromną liczbę trenerów judo. Mistrz Tadeusz Kochanowski był też jego nauczycielem, ponieważ on również

 przez kilka lat uprawiał judo pod jego kierownictwem (i stąd wynika ich znajomość i przyjaźń). Niemal wszyscy liderzy

różnych stylów swoje korzenie wywodzą właśnie z judo, ponieważ przed kilkudziesięciu laty w Polsce był to w zasadzie

jedyny wschodni sport walki, który można było ćwiczyć.
Na fotografii po lewej stronie mistrza Tadeusza Kochanowskiego skarbnik Federacji

Jarosław Duczmalewski 7 dan (Warszawa, system czerwonego feniksa).

 

   Z przyczyn zdrowotnych na Zjazd nie przybyło dwóch innych mistrzów o najwyższych stopniach, którzy oddelegowali na Zjazd swoich zastępców z pozdrowieniami dla uczestników obrad:

 • Józef Brudny 10 dan - Pszczyna (założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki), który oddelegował na Zjazd mistrza Zbigniewa Syca 10 dan,
 • Krzysztof Kondratowicz 12 dan - Warszawa (nestor jiu-jitsu w Polsce, założyciel i lider Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu), który oddelegował na Zjazd mistrza Jacka Chęcińskiego 7 dan (Szczebrzeszyn).

   Na Zjazd nie przybył też, ale z powodu ogromnej odległości, inny mistrz o najwyższym stopniu - Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam), który oddelegował swojego zastępcę w Polsce Truong Anh Tuan, przewodniczącego Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce.

 

   Środowisko Karate Tsunami reprezentowali na Zjeździe Federacji następujący wybrani mistrzowie:

 1. shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Modena/Zurich),

   Dwóch z nich wybranych zostało do władz naczelnych Federacji. Soke Ryszard Murat 10 dan został wybrany prezesem Zarządu Głównego Federacji, a shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji.

 

   Zjazd otworzył prezes Ryszard Murat, który na wstępie kolejno przedstawił wszystkich obecnych podając zwięzłe informacje: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, stopień, reprezentowany styl oraz pełnioną funkcję.

 

Zjazd

    

Prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan (karate tsunami) otworzył Zjazd i przedstawił wszystkich obecnych. Na fotografii widoczni

są - przodem od lewej: Marek Marciniak 6 dan (Warszawa, judo), Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa, judo), Piotr Halladin

7 dan (Warszawa, judo), Ryszard Murat 10 dan (Warszawa, karate tsunami), Jarosław Duczmalewski 7 dan (Warszawa, system czerwonego feniksa); tyłem od lewej: Marek Pantkowski 6 dan (Bydgoszcz, jujitsu), Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz, karate tsunami), Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna, Pszczyńska Akademia Sztuk Walki), Adam Laskowski 4 dan (Kędzierzyn-Koźle, wing chun kung-fu), Krzysztof Wasiak 6 dan (Warszawa, karate tsunami).

 

 Zjazd

  

 

 

 

 

W przedstawieniu obecnych delagatów wietnamskiego stylu vinh xuan prezesowi Federacji pomógł Truong Anh Tuan (od prawej), szef tego stylu w Polsce.

   Dużo wesołości wywołał fakt, że mistrzowie polscy mieli kłopoty z prawidłową wymową nazwisk i imion delegatów wietnamskich, zaś Wietnamczycy zaskoczyli obecnych swoimi zdolnościami, ponieważ przy przedstawianiu mistrza Jacka Chęcińskiego 7 dan (Szczebrzeszyn, jiu-jitsu goshin-ryu) nie tylko prawidłowo wymówili nazwę Szczebrzeszyn, ale nawet pochwalili się słynną formułką zwykle nie do wymówienia dla cudzoziemców: W Szczebrzeszynie brzmi trzmiel w trzcinie

  

 

 

Na Zjeździe było niemało wesołych chwil, dzięki czemu obrady nie były nadmiernie sztywne. Na fotografii

od lewej: Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna), Marek Pantkowski 6 dan (Bydgoszcz, jujitsu), Marek Wyka

4 dan (Grodków, taekwon-do), Witold Gromowski 6 dan (Działdowo,

taekwon-do), Adam Laskowski 4 dan (Kędzierzyn-Koźle, wing chun kung-fu), Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz, karate tsunami), Maciej Misztal 3 dan (Kutno, karate tsunami), Wojciech Dolny 8 dan (wrocław, taekwon-do).

 Zjazd

     Zjazd

 

 Od lewej: Krzysztof Staniszewski 8 dan (Poznań, jujitsu/jujutsu), Paul Martin (Birmingham, kick-boxing, WKA), Marek Marciniak

6 dan (Warszawa, judo), Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa, judo), Piotr Halladin 7 dan (Warszawa, judo), Ryszard Murat

10 dan (Warszawa, karate tsunami), Jarosław Duczmalewski 7 dan (Warszawa, system czerwonego feniksa).

     

Zjazd

 

Od lewej: Krzysztof Wasiak 7 dan (Warszawa, jiu-jitsu goshin-ryu i karate tsunami), Zbigniew Syc 10 dan (Pszczyna), Marek Pantkowski 6 dan (Bydgoszcz, jujitsu), Witold Gromowski 6 dan (Działdowo, taekwon-do), Piotr Gąsior 6 dan (Oborniki Śląskie, taekwon-do), Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Hajnówka/Modena/Zurich, karate tsunami), Marek Wyka 4 dan (Grodków, taekwon-do), Adam Laskowski 4 dan (Kędzierzyn-Koźle, wing chun kung-fu), Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz, karate tsunami), Maciej Misztal 3 dan (Kutno, karate tsunami), Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno, karate tsunami), Wojciech Dolny 8 dan (Wrocław, taekwon-do), Józef Drozdowski 3 dan (Brodnica, tang soo do), Van Hoa Do (Warszawa, vinh xuan), Luc Pham Quang (Nadarzyn, vinh xuan),

Xuan Hung Ngo (Warszawa, vinh xuan), Thoai Le (Warszawa, vinh xuan), Truong Anh Tuan (Warszawa, vinh xuan).

      Zjazd

 

Od lewej: Marek Wyka 4 dan (Grodków, taekwon-do), Adam Laskowski 4 dan (Kędzierzyn-Koźle, wing chun kung-fu), Daniel Bogusz

 5 dan (Łowicz, karate tsunami), Maciej Misztal 3 dan (Kutno, karate tsunami), Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno, karate tsunami), Józef Szargut 3 dan (Kędzierzyn-Koźle, viet chun do), Jacek Chęciński 7 dan (Szczebrzeszyn, jiu-jitsu goshin-ryu), Wojciech Dolny 8 dan (Wrocław, taekwon-do), Józef Drozdowski 3 dan (Brodnica, tang soo do), Van Hoa Do (Warszawa, vinh xuan), Luc Pham Quang (Nadarzyn, vinh xuan), Xuan Hung Ngo (Warszawa, vinh xuan), Thoai Le (Warszawa, vinh xuan), Truong Anh Tuan (Warszawa, vinh xuan), Piotr Tworuszka 3 dan (Wrocław, wing chun kung-fu), Roman Nizio 1 dan (Grobniki, Głubczyce,

wing chun kung-fu), Krzysztof Węgrowski (Warszawa, mma).

 

   Po przedstawieniu obecnych delegatów:

 • wybrano przewodniczącego obrad, którym został prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan,
 • wybrano protokolanta obrad, którym został sekretarz generalny Federacji Krzysztof Wasiak 6 dan,
 • przyjęto zaproponowany przez prezesa Federacji porządek obrad, rozszerzając punkt 1 o rozpatrzenie wniosków kolejnych organizacji:
                  Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do,
                  Stowarzyszenia Mistrzów i Weteranów Judo,
                  Polskiej Federacji Kick-boxingu.

   Następnie rozpoczęto procedowanie nad poszczególnymi punktami porządku obrad, głosując nad sprawami, które tego wymagały.


   Podnieść należy, że w głosowaniach wszystkie kwestie przyjęto jednogłośnie, bez żadnego głosu przeciwnego lub wstrzymującego się. Jest to wyjątkowy precedens i wzór do naśladowania, ponieważ zwykle zjazdy różnych organizacji sportów walki, np. PZK (Polskiego Związku Karate) cechują niesamowite kłótnie i różne kompromitujace incydenty z protestancyjnym wychodzeniem delegatów z sali włącznie.


   W związku z tym zgodne, sprawne i owocne obrady Walnego Zjazdu Federacji tym bardziej stanowią wzorzec, ponieważ Federacja nie jest przecież jednolita pod względem stylowym i organizacyjnym, zrzeszając ogromną liczbę najróżniejszych stylów.

 

Zjazd
 

Głosowania na Zjeździe Federacji - pomimo obecności mistrzów najróżniejszych stylów - były wyjątkowo jednomyślne.

 

Zjazd


   W pierwszym punkcie obrad tradycyjnie rozpatrzono wnioski o przyjęcie i powołanie nowych organizacji stylowych, aby umożliwić ich przedstawicielom pełnoprawny udział w dalszej części Zjazdu.

 

   Na początku przyjęto do Federacji kolejną ogólnopolską organizację stylową pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do. Wniosek o powyższe złożył mistrz Józef Drozdowdki 3 dan, prezes tego Stowarzyszenia, który w swoim wystąpieniu przedstawił ją jako pełnoprawną reprezentację w Polsce światowych organizacji stylu Tang Soo Do.

 

   Następnie na pisemny wniosek weteranów judo: Piotra Halladina 7 dan, Marka Marciniaka 6 dan i Tadeusza Kochanowskiego 10 dan powołano w ramach Federacji regulaminową organizację o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą: Stowarzyszenie Mistrzów i Weteranów Judo. Wnioskodawcy podkreślili, że organizacja ta nie będzie stanowić konkurencji do Polskiego Związku Judo, który zajmuje się działalnością sportową i organizacją zawodów, lecz będzie uzupełniać go wykorzystując aktywność szeregu weteranów judo. Zarząd tej organizacji zostanie wybrany na wewnętrznym zebraniu w późniejszym czasie.

 

   Później na pisemny wniosek, który złożyli mistrzowie kick-boxingu: Paul Martin (Birmingham) i Arkadiusz Kaczmarek 4 dan (Świdnica) powołano w ramach Federacji kolejną regulaminową organizację o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą: Polska Federacja Kick Boxingu z siedzibą w Świdnicy. Jej prezesem został Paul Martin, przedstawiciel słynnej światowej organizacji kick-boxingu WKA (World Kickboxing and Karate Association).

 

   W swoim wystąpieniu Paul Martin podkreślił, że gwarantuje to najlepsze kontakty międzynarodowe dla nowej organizacji oraz pełne możliwości startu jej reprezentantów w najwyższych rangą zawodach kick-boxingun a świecie. Zarząd tej organizacji zostanie wybrany na wewnętrznym zebraniu w późniejszym terminie.

     

Martin

    

 Wystąpienie Paula Martina - przedstawiciela słynnej organizacji kick-boxingu WKA.

Widoczni wymienieni wyżej mistrzowie i weterani judo.

 

Martin

 

Paul Martin - prezes Polskiej Federacji Kick Boxingu odbiera od prezesa Federacji Ryszarda Murata

gratulacje z powodu powołania nowej organizacji.

   

   Następnie przybyły na Zjazd członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Marszałek Waldemar Roszkiewicz w imieniu Zarządu i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył wspaniałe dyplomy uznania kilkunastu przedstawicielom Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) w Warszawie, w której odbył się Zjazd.

 

   Dyplomy te wyrażają uznanie dla ćwiczących w Honbu Dojo medalistów V Mistrzostw Polski Karate Tsunami "za osiągnięcia sportowe w zakresie Karate Tsunami oraz promowanie Województwa Mazowieckiego".

 

   W tych Mistrzostwach Polski, rozegranych 14-15 listopada 2009 roku w Łowiczu, reprezentacja Honbu Dojo zdobyła I miejsce w klasyfikacji drużynowej, a jej członkowie zdobyli szereg medali w różnych konkurencjach i kategoriach wiekowych.

 

   Marszałek Waldemar Roszkiewicz podobne dyplomy uznania "za osiągnięcia szkoleniowe w zakresie Karate Tsunami oraz promowanie Województwa Mazowieckiego" wręczył także dwóm szkoleniowcom, przygotowującym drużynę Honbu Dojo do wspomnianych Mistrzostw Polski: Renacie Murat 1 dan i Ryszardowi Murat 10 dan.

 

Zjazd

  

Przybyły na Zjazd członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Marszałek Waldemar Roszkiewicz (w centrum fotografii)

w imieniu Zarządu i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył - w obecności mistrzów różnych stylów

o najwyższych stopniach - wspaniałe dyplomy uznania kilkunastu przedstawicielom Honbu Dojo (Centralnej Szkoły

Karate Tsunami) w Warszawie.

 

   Z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza te dyplomy uznania otrzymali:

 • Janusz Popiołek 1 dan (właściciel drukarni), medalista MP w kategorii mistrzów,
 • Kamil Sieraszewski (przedsiębiorca), medalista MP w kategorii seniorów,
 • Krystian Herncisz (reżyser, właściciel studia filmowego), medalista MP w kategorii seniorów,
 • Andrzej Krupienicz 1 dan (prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kardiolog), medalista MP w kategorii seniorów starszych,
 • Filip Krupienicz (uczeń Szkoły Podstawowej, syn Andrzeja Krupienicza), medalista MP w kategorii juniorów młodszych,
 • Andrzej Borkowski (uczeń Gimnazjum), medalista MP w kategorii juniorów,
 • Mateusz Murat (uczeń Gimnazjum, syn Renaty i Ryszarda Murat), medalista MP w kategorii juniorów,
 • Maciej Rogosz 1 dan (uczeń LO), medalista MP w kategorii juniorów starszych,
 • Michał Szewielow (manadżer, b. szef PWN), medalista MP w kategorii seniorów starszych,
 • Renata Murat 1 dan (ekonomista), szkoleniowiec i kierownik drużyny,
 • Ryszard Murat 10 dan (prawnik), szkoleniowiec,
  a ponadto nieobecni na opisywanej uroczystości:
 • Jacek Borek (specjalista ds. ponagleń), medalista MP w kategorii seniorów,
 • Pola Bińkowska (uczennica Szkoły Podstawowej), medalista MP w kategorii kadetów,
 • Szymon Kilian (uczeń Szkoły Podstawowej), medalista MP w kategorii kadetów.
 Popiołek

 

 

 

   

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje sensei Janusz Popiołek 1 dan (Warszawa, karate tsunami). Janusz Popiołek jest właścicielem drukarni i wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami - Warszawa 2010.

  

 

 

 

 

 

 

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje Kamil Sieraszewski

(Dyzin, Celestynów, karate tsunami), przedsiębiorca.

 Sieraszewski
 Herncisz

 

 

 

 

 

 Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje Krystian Herncisz (Otowck, karate tsunami). Jest on reżyserem i właścicielem studia filmowego oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego

VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami - Warszawa 2010.

 

 

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje prof. nadzw. dr n. med. Andrzej Krupienicz 1 dan (Warszawa, karate tsunami). Jest on kardiologiem

i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate

Tsunami - Warszawa 2010.

W trakcie uroczystości Marszałek Waldemar Roszkiewicz oświadczył, że są kolegami ze studiów, ponieważ sam też jest lekarzem

 i specjalistą od chirurgi szczękowej. 

 Krupienicz
 Krupienicz

 

 

 

  

   

   

 Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje

 Filip Krupienicz, uczeń Szkoły Podstawowej, syn prof. Andrzeja Krupienicza.

 

   

 

 

 

 

 Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje Andrzej Borkowski,

uczeń Gimnazjum.

 Borkowski
 Murat

 

 

 

 

 

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje Mateusz Murat, uczeń Gimnazjum, syn Renaty

 i Ryszarda Murat.

 

 

 

   

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje sensei Maciej Rogosz

1 dan, uczeń LO (maturzysta), najmłodszy wiekiem mistrz

w Polsce.

 Rogosz
 Szewielow

 

 

 

 

     

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje Michał Szewielow (Warszawa, karate tsunami), manadżer i b. szef PWN. Prezes Ryszard Murat podkreślił,

że za jego kierownictwa PWN wydały dziesiątki tysięcy książek naukowych,

co spotkało się również z uznaniem

ze strony Marszałka Waldemara Roszkiewicza.

 

Murat

 

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje sensei Renata Murat 1 dan

(Warszawa, karate tsunami), ekonomista i szkoleniowiec w Honbu Dojo.

 

Murat

 

Dyplom uznania z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje soke Ryszarda Murat 10 dan

 (Warszawa, karate tsunami), prawnik i szkoleniowiec w Honbu Dojo oraz prezes Federacji.


   Reprezentantów Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) spotkał więc ogromny zaszczyt docenienia ich społecznie użytecznych wysiłków przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jego wymowa jest jeszcze większa, ponieważ Marszałek Waldemar Roszkiewicz na uroczyste wręczenie tych dyplomów uznania wybrał właśnie Walny Zjazd Federacji z udziałem liderów najróżniejszych stylów o najwyższych stopniach mistrzowskich.

 

   Po uroczystości wręczenia tych dyplomów Marszałek Waldemar Roszkiewicz zapewnił o poparciu dla sportowych inicjatyw Karate Tsunami, zwłaszcza dla VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami, które odbędą się jesienią 2010 roku właśnie w Warszawie.

 

   Wówczas obecny na Zjeździe bezpośredni organizator V Mistrzostw Polski Karate Tsunami Łowicz 2009 kyoshi Daniel Bogusz 5 dan w obecności Marszałka Waldemara Roszkiewicza wręczył specjalne pisemne podziękowania dla prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan od:

 • Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego,
 • Rektora Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu prof. dr hab. Wiesława Balceraka.

 

Burmistrz Łowicza

       

Kyoshi Daniel Bogusz 5 dan w obecności Marszałka Waldemara Roszkiewicza wręcza specjalne pisemne podziękowania

 dla prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan od Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego (fotografia wyżej)

i od Rektora Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu prof. dr hab. Wiesława Balceraka (poniżej).

 

Rektor MWSHP

 

   Następnie prezes Federacji Ryszard Murat 10 dan i Marszałek Waldemar Roszkiewicz uroczyście wręczyli certyfikaty potwierdzające zdobycie stopni mistrzowskich. Otrzymali je:

 • 1 dan - Roman Nizo (Grobniki, Głubczyce, Śląsk Opolski) wing chun kung-fu,
 • 3 dan - Piotr Tworuszka (Wrocław) wing chun kung-fu,
 • 4 dan - Adam Laskowski (Kędzierzyn-Koźle) wing chun kung-fu,
 • 6 dan - Krzysztof Wasiak (Warszawa) karate tsunami.
Nizo

  

Certyfikat na stopień 1 dan z rąk prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan i Marszałka Waldemara Roszkiewicza

otrzymuje 36-letni Roman Nizo (Grobniki, Głubczyce, Śląsk Opolski) wing chun kung-fu.

 

 Tworuszka

 

 

 

   

Certyfikat na stopień 3 dan z rąk prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan i Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje 40-letni

Piotr Tworuszka (Wrocław)

 wing chun kung-fu.

 

Laskowski

 

Certyfikat na stopień 4 dan z rąk prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan i Marszałka Waldemara Roszkiewicza

otrzymuje 50-letni Adam Laskowski (Kędzierzyn-Koźle) wing chun kung-fu.

  

 

 

 

 

   

Certyfikat na stopień 6 dan z rąk prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan i Marszałka Waldemara Roszkiewicza otrzymuje 50-letni Krzysztof Wasiak (Warszawa)

jiu-jitsu goshin-ryu i

karate tsunami.

 Wasiak

Marciniak

 

Następnie weteran judo Marek Marciniak 6 dan otrzymał z rąk Marszałka Waldemara Roszkiewicza głośną książkę - bestseller

soke Ryszarda Murata 10 dan "Karate dla początkujących i zaawansowanych", z osobistą dedykacją autora. Marek Marciniak

ma 57 lat, jest oficerem w stopniu podpułkownika i pełnił wysokie funkcje szkoleniowe i dowódcze w Wojsku Polskim.

 

Szargut

 

Potem z rąk prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan certyfikat dożywotniej przynależności do Federacji otrzymał

znany mistrz kung-fu, jeden z prekursorów stylu wing chun w Polsce, 60-letni Józef Szargut 3 dan

(Kędzierzyn-Koźle, viet chun do), zawodowo nauczyciel wf.

 

Wyka
  

Później z rąk prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan certyfikat dożywotniej przynależności do Federacji, a także certyfikat przynależności do Rady Mistrzów otrzymał instruktor taekwon-do ze Śląska Opolskiego 31-letni Marek Wyka 4 dan (Grodków),

zawodowo funkcjonariusz Policji.

   

prof. Krupienicz

  

Po wręczeniu dyplomów prezes Federacji Ryszard Murat udzielił głosu wspomninanemu prof. Andrzejowi Krupieniczowi,

który przedstawił swój program i odpowiadał na pytania. Ma on 57 lat, jest kardiologiem i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podpułkownikiem Wojska Polskiego, a także mistrzem Karate Tsunami.

Intensywnie uprawia ten styl wraz z synem Filipem (uczniem Szkoły Podstawowej) w Honbu Dojo w Warszawie.

   

   Następnie prezes Ryszard Murat 10 dan w imieniu ustępującego Zarządu Głównego złożył sprawozdanie z działalności Federacji w ostatniej kadencji, to jest za lata 2006-2009.

 

   Po sprawozdaniu prezesa oraz dyskusji w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej jej sekretarz Piotr Halladin 7 dan (Warszawa, judo) złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Absolutorium udzielono jednogłośnie.
   

Halladin

     

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji 64-letni Piotr Halladin 7 dan (Warszawa, judo, b. funkcjonariusz Policji w stopniu 

     podinspektora) przedstawia wyniki kontroli i składa wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 

   Następnie wybrano Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną Federacji na kolejną kadencję. Skład tych władz Federacji został podany na stronie www.federacjasztukwalki.pl w dziale "Władze naczelne".

 

wybory

  

 W trakcie wyborów wykorzystywano internetową stronę Federacji www.federacjasztukwalki.pl,
której obsługę zapewniał mistrz Marek Wyka 4 dan (Grodków, taekwon-do).

 

   W skrócie można powiedzieć, że niemal w 70 % do władz naczelnych wybrano tych samych działaczy z różnych stylów, sprawdzonych w poprzednich okresach. Wszelkie głosowania przy wyborze władz przebiegały jednogłośnie. 

  

   Do Zarządu Głównego jako nowi członkowie wybrani zostali:

 • Roman Barwiński 2 dan - Szczecin (wing chun gung fu, CRCA-Lopez),
 • Józef Drozdowski 3 dan - Brodnica (tang soo do, Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do),
 • Adam Laskowski 4 dan - Kędzierzyn-Koźle (wing chun kung-fu),
 • Paul Martin - Birmingham (kick-boxing, Polska Federacja Kick Boxingu, WKA),
 • Marek Pantkowski 6 dan - Bydgoszcz (jujitsu),
 • Krzysztof Węgrowski - Warszawa (mma, Hunter).

   Do Głównej Komisji Rewizyjnej jako nowi członkowie wybrani zostali:

 • Marek Marciniak 6 dan - Warszawa (judo),
 • Truong Anh Tuan - Warszawa (vinh xuan).

   Zmieniła się osoba pełniąca funkcję sekretarza generalnego. Dotychczasowy sekretarz Krzysztof Wasiak 7 dan zrezygnował z kandydowania (motywując to złym stanem swojego zdrowia - na Zjazd przybył o kulach z powodu złamanej nogi), choć był pewnym kandydatem na tę funkcję.

   

 

 

 

 

 

Dotychczasowy sekretarz generalny Federacji Krzysztof Wasiak 7 dan zrezygnował z kandydowania, motywując to złym stanem swojego zdrowia.  

 Wasiak

   Przy tej okazji warto odnotować, że 50-letni Krzysztof Wasiak jest jednym z weteranów sztuk walki w Polsce, ćwicząc od końca lat 1970-tych, między innymi karate kyokushin, hung gar kung-fu, ving tsun kung-fu, karate seitedo, a ostatnio jiu-jitsu goshin-ryu i karate tsunami. Z wykształcenia jest prawnikiem, zaś w przeszłości pełnił funkcję m.in. Zastępcy Naczelnika Miasta Brwinowa.


   W związku z powyższym zebrani jednomyślnie na funkcję sekretarza generalnego Federacji wybrali znanego mistrza kung-fu 40-letniego Artura Dybcio 3 dan (Warszawa, pak hok kung-fu), z zawodu urzędnika.


   Następnie przyjęto ramowy plan działalności Federacji na kolejną kadencję.


   W ramach tego planu zaakceptowano zasady promocji liderów, instruktorów, uczniów, organizacji stylowych oraz poszczególnych sekcji różnych stylów - z wykorzystaniem strony Federacji www.federacjasztukwalki.pl

 

   Zaakceptowano także zasady Konkursu Promocyjnego oraz organizację specjalnego festiwalu pod nazwą XII Gala Mistrzów - Wrocław 2010. Gala ta odbędzie się w Miłocinie pod Wrocławiem w niedzielę 3 października 2010 roku, a jej bezpośrednim organizatorem jest wiceprezes Federacji Piotr Gąsior 6 dan (taekwon-do).

 

Zjazd

  

Omówienie XII Gali Mistrzów, która odbędzie się 3 października 2010 roku w specjalnym ośrodku w Miłocinie pod Wrocławiem.

Na fotografii prezentacja tego ośrodka oraz sali, w której zaplanowano Galę Mistrzów.

   

   Przyjeto też informację o pierwszej imprezie sportowej Federacji jednoczącej organizacje różnych stylów - VI Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Odbędą się one jesienią 2010 roku w Warszawie, a w poszczególnych konkurencjach prawdopodobnie startować będą drużyny reprezentujące sekcje różnych organizacji stylowych, między innymi:

 • taekwon-do - Polskiej Federacji Taekwon-do,
 • tang soo do - Polskiego Stowarzyszenia Moo Duk Kwan Tang Soo Do,
 • pak hok kung-fu - Polskiego Stowarzyszenia Pak hok Kung-fu,
  a być może również:
 • kick-boxingu - Polskiej Federacji Kick Boxingu,
 • Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki.

   Upoważniono również Zarząd Główny, szczególnie prezesa Federacji Ryszarda Murata do występowania do organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w przypadku pojawiających się w Internecie treści zniesławiających Federację, zrzeszone w niej style, a także jej przedstawicieli, zwłaszcza na stronie sfd.pl. Strona ta zasłynęła już w środowisku sztuk walki ze zniesławiania różnych stylów oraz jej reprezentantów, żenującego poziomu zamieszczanych tam wypowiedzi przez różnych pseudoznawców oraz niespotykanej liczby wulgaryzmów.

 

   W trakcie Zjazdu przedstawiono także kwestię przygotowywanej do uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o sporcie, w tym jej kluczowe zasady oraz nasze propozycje, przekazane w imieniu Federacji przez prezesa Ryszarda Murata.


   Zatwierdzono następujące stopnie mistrzowskie:

 • 8 dan dla mistrza Dariusza Otockiego (Łódź, jujitsu) - na wniosek mistrza Marka Pantkowskiego 6 dan, który przedstawił informację o uzyskaniu tego stopnia przez D.Otockiego na jednym ze staży jiujitsu BFAK w Bawarii,
 • 2 dan dla Pawła Machonia (Warszawa, pak hok kung-fu) - na wniosek mistrza Artura Dybcio 3 dan,
 • 1 dan dla instruktorki Elżbiety Kuleszy-Dybcio (Warszawa, pak hok kung-fu) - również na wniosek mistrza Artura Dybcio 3 dan,
 • 1 dan dla instruktora Tomasza Firleya (Piaseczno, pak hok kung-fu) - także na wniosek mistrza Artura Dybcio 3 dan,
 • 1 dan dla Krzysztofa Węgrowskiego (Warszawa, mma, Hunter) - na wniosek mistrza Jarosława Duczmalewskiego 7 dan.

   Na koniec Zjazdu omówiono w szczegółach zasady promocji z wykorzystaniem strony Federacji www.federacjasztukwalki.pl, Konkurs Promocyjny, XII Galę Mistrzów - Wrocław 3 październiak 2010 roku, a także zasady VI Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami - Warszawa 2010.

 

Zjazd 

 

Pamiątkowa fotografia uczestników Zjazdu Federacji z Marszałkiem Waldemarem Roszkiewiczem

i nagrodzonymi przez niego medalistami Mistrzostw Polski Karate Tsunami - Łowicz '2009.

  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270913
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com