Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Walny Zjazd Federacji 14 marca 2010 roku w siedzibie Federacji w Warszawie - Zaproszenie


UWAGA: Artykuł ten przeniesiony został z internetowej strony

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

 www.federacjasztukwalki.pl

 

                            Walny Zjazd Federacji

14 marca 2010 roku w siedzibie Federacji w Warszawie

 

 Federacja

  

Kolejny Walny Zjazd

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki odbędzie się

w niedzielę 14 marca 2010 roku

w siedzibie Federacji w Warszawie

przy ul. Patriotów 247.

 Warszawa

   Decyzja dotycząca terminu Walnego Zjazdu podjęta została – po konsultacjach z szeregiem członkow władz Federacji - na zebraniu Prezydium Federacji, które odbyło się w Warszawie 7 stycznia 2010 roku.

 

   W zebraniu tym uczestniczyli członkowie tego Prezydium w składzie:

 • Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji,
 • Krzysztof Wasiak 6 dan – sekretarz generalny Federacji,
 • Jarosław Duczmalewski 7 dan – skarbnik Federacji.

   Zgodnie z postanowieniami Statutu Federacji (§ 26 pkt 4) obrady Walnego Zjazdu rozpoczną się:

 • w  I terminie - o godz. 11:30 w dniu 14 marca 2010 roku,
 • w II terminie - o godz. 12:00 w dniu 14 marca 2010 roku.

   Przewidywany porządek obrad Walnego Zjazdu:

 1. przyjęcie do Federacji kolejnego zrzeszenia stylowego pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do (www.mdktangsoodo.pl),
 2. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Federacji,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybory do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. przyjęcie ramowego planu działania Federacji na kolejną kadencję, w tym rozpatrzenie wniosku dot. organizacji uroczystej Gali (festiwalu) Federacji w prestiżowym miejscu w Warszawie lub Wrocławiu z okazji 25-lecia działalności, a na niej wręczenia działaczom dyplomów uznania oraz prestiżowej nagrody „Czarny Pas”,
 6. zatwierdzenie stopni mistrzowskich, uzyskanych w ostatnim okresie (na wniosek poszczególnych organizacji),
 7. wolne wnioski.

   W trakcie Zjazdu przedstawiona zostanie także kwestia przygotowywanej do uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o sporcie, w tym jej kluczowe zasady oraz nasze propozycje, przekazane w imieniu Federacji przez prezesa Ryszarda Murata.
 
   Zjazd będzie miał za zadanie nie tylko załatwienie spraw statutowych (wymienionych w porządku obrad), ale również wstępne podsumowanie 25-letniej działalności Federacji (co jest związane z wymienioną Galą).

 

   Wspomniana Gala będzie zamkniętą imprezą Federacji. Podobny charakter miał uroczysty IX Nadzwyczajny Festiwal Dalekowschodnich Sztuk Walki, który odbył się 30 maja 1999 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z udziałem ponad 200 mistrzów różnych stylów posiadających najwyższe stopnie mistrzowskie w Polsce, a także ich wybranych uczniów.

 

Festiwal

  Scena z IX Nadzwyczajnego Festiwalu Dalekowschodnich Sztuk Walki 30 maja 1999 roku w Pałacu Kultury i Nauki

w Warszawie. Uczestniczyli w nim mistrzowie różnych stylów, posiadacze najwyższych stopni mistrzowskich w Polsce, wybrani instruktorzy, a także przedstawiciele najwyższych władz samorządowych i państwowych.

Otwarcie Festiwalu - przemawia prezes Federacji Ryszard Murat.

   

   W Gali przewidziany jest udział wyłącznie zaproszonych osób: mistrzów różnych stylów oraz wytypowanych przez nich instruktorów, reprezentujących 33 różne organizacje - związki zrzeszone w Federacji.

 

   Z kolei w Walnym Zjeździe w Warszawie 14 marca 2010 roku przewidziana jest obecność około 40 osób, reprezentujących poszczególne środowiska zgodnie z kluczem zawartym w Statucie Federacji.

 

   O terminie i miejscu delegaci zostali poinformowani zgodnie z postanowieniami Statutu. Stosowne zaproszenie wysłane im zostało pocztą zwykłą lub elektroniczną, jako że wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną (e-mail) uznaje się już za pełnoprawną (co honorują nawet sądy).

 

   Serdecznie zapraszamy zaproszone osoby na wspomniany Walny Zjazd 14 marca 2010 roku w Warszawie.

 

Zjazd

    Scena ze Zjazdu Federacji w Warszawie 15 stycznia 2006 roku.

 

 Zjzad Zjzad

Sceny ze Zjazdu Federacji w Warszawie 15 stycznia 2006 roku. Na fotografii od lewej: Tadeusz Kochanowski 10 dan

i Krzysztof Kondratowicz 12 dan. Na fotografii od prawej: na pierwszym planie Józef Brudny 10 dan w otoczeniu

innych mistrzów Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki - Ewalda Przewoźnika 9 dan i Jacka Warchała 8 dan,

a także innych mistrzów różnych stylów.

   

Zjazd

Scena ze Zjazdu Federacji w Warszawie 15 stycznia 2006 roku. Założyciel Polskiego Związku Judo

Tadeusz Kochanowski 10 dan wręcza certyfikat potwierdzający honorowy tytuł Patriarchy Federacji

prezesowi Federacji i równocześnie swojemu dawnemu uczniowi soke Ryszardowi Muratowi 10 dan.

   

 Film

 

 

 

 

 

 

     

Ze Zjazdu Federacji w Warszawie 15 stycznia 2006 roku

wykonany został specjalistyczny film.


Jego wykonawcą jest reżyser Krystian Herncisz z Otwocka, właściciel studia filmowego Hernciszfilm (
www.hernciszfilm.pl),

który uprawia Karate Tsunami pod kierunkiem

prezesa Federacji Ryszarda Murata 10 dan

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami)

w Warszawie.


Film ten otrzymają w prezencie działacze Federacji

w trakcie najbliższego Zjazdu 14 marca 2010 roku.

   Dla wyjaśnienia warto nadmienić, że nasza Federacja jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, ponieważ zrzesza 33 ogólnopolskie związki różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych.  
   
   Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki powstała formalnie w 1988 roku, wskutek decyzji szeregu organizacji różnych stylów skupionych uprzednio w tzw. V Komisji Stylowej PZK, która istniała od 1985 roku. Pierwszym prezesem Federacji był wielki mistrz jiu-jitsu goshin-ryu prof. dr płk Krzysztof Kondratowicz, obecnie posiadacz stopnia 12 dan (według gradacji International Judo Federation).

 

   Od czasu rejestracji Federacji w 1989 roku funkcję prezesa Federacji pełni Ryszard Murat 10 dan, zaś prof. dr płk Krzysztof Kondratowicz 12 dan pełni funkcję wiceprezesa. Role tych przyjaciół na stanowiskach w Federacji – wskutek ich decyzji - odwróciły się (poprzednio Ryszard Murat był jednym z wiceprezesów), ale nadal przez ponad 20 lat ściśle współpracują ze sobą. 

 

   Od prawie 10 lat siedziba Federacji znajduje się w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie Radości przy ul. Patriotów 247, którą prowadzi Ryszard Murat 10 dan. Tu odbywają się najważniejsze imprezy Federacji: zjazdy, zebrania władz, spotkania liderów, egzaminy na stopnie, wręczanie certyfikatów i innych dokumentów, szkolenia itp.
 
   Tu także, w siedzibie Federacji, w niedzielę 14 marca 2010 roku odbędzie się kolejny Walny Zjazd Federacji. Wszyscy uczestnicy tego Zjazdu dobrze znają to miejsce, ponieważ uczestniczyli w poprzednich zjazdach i zebraniach, które również tu się odbywały.
 

  

Honbu Dojo

   

Widok siedziby Federacji w Warszawie od strony ul. Patriotów i ul. Klimatycznej.

   

        Najwybitniejsi wietnamscy mistrzowie stylu vinh xuan (wing chun kung-fu) przed wejściem do siedziby Federacji

w Warszawie po pokazach przed soke Ryszardem Muratem 30 listopada 2007 roku. Od lewej: Bui Ta Hoa 6 dang,

Tran Thanh Ngoc 7 dang, Nguyen Ngoc Tien 7 dang, soke Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji,

wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan – szef vinh xuan w Wietnamie, Nguyen Thi Phuong Dung 6 dang

i Jarosław Duczmalewski 7 dan (system czerwonego feniksa, skarbnik Federacji).  

 

  Zaproszenie
dla kandydatów na członków Federacji

 

   Przy tej okazji informujemy zainteresowane osoby, że one również mogą wstąpić do Federacji w charakterze członków, jeśli zainteresowane są współdziałaniem w tej Federacji z mistrzami różnych stylów o najwyższych stopniach mistrzowskich.

 

   Podkreślić należy, że w naszej Federacji jest aż 6 mistrzów posiadających najwyższy mistrzowski stopień 10 dan w różnych stylach, a mianowicie (w kolejności alfabetycznej):

 1. Józef Brudny 10 dan (Pszczyna) – pionier sztuk walki w Polsce, założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki,
 2. Jan Jasiewicz 10 dan (Rybnik) – lider modern martial arts i Polskiego Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki „Asahi”,
 3. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) – pionier judo w Polsce, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo (obecnie prezes honorowy PZJ),
 4. Krzysztof Kondratowicz 12 dan (Warszawa) – pionier jiu-jitsu w Polsce, założyciel i lider Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu, posiadacz stopnia 12 dan w gradacji International Judo Federation,
 5. Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) – założyciel i lider stylu Karate Tsunami,
 6. Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam) – lider stylu vinh xuan (wietnamskiej gałęzi wing chun kung-fu), posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie.

   Ponadto w Federacji zrzeszonych jest wielu mistrzów posiadających kolejne bardzo wysokie stopnie mistrzowskie: 9, 8, 7 czy 6 dan. Jest to ewenement nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 

   Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, to należy – zgodnie z postanowieniami Statutu Federacji - przysłać deklarację członkowską Federacji.

 

   Deklaracja członkowska podana jest do publicznego użytku na stronie wwww.federacjasztukwalki.pl w dziale „Deklaracja członkowska Federacji”. Można ją wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać zwykłą pocztą do siedziby Federacji.

 

   Następnie na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej Prezydium Federacji przesyła informację o zaakceptowaniu kandydata na członka. Dopiero wówczas należy uregulować składkę członkowską.
  
   Składka członkowska Federacji wynosi (zgodnie z uchwałą poprzedniego Zjazdu) 100 zł raz na całe życie i powinna zostać wpłacona na konto Federacji. Konto to podane jest również na stronie wwww.federacjasztukwalki.pl w dziale „Konto bankowe Federacji”.

 

   Uwaga: w celu przejrzystości rozliczeń, zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu Gównego Federacji (prezes, sekretarz generalny i skarbnik), składki nie są przyjmowane w gotówce, lecz wyłącznie w postaci wpłat na konto bankowe Federacji.

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270921
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com