Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Mistrzowie judo i jiu-jitsu: Piotr Halladin i Marek Marciniak w Honbu Dojo 16 lutego 2010 roku


 

Mistrzowie judo i jiu-jitsu:

Piotr Halladin i Marek Marciniak

w Honbu Dojo 16 lutego 2010 roku

 

   We wtorek 16 lutego 2010 roku do Honbu Dojo (Centralnej Szkoły Karate Tsunami) w Warszawie przybyli dwaj wybitni mistrzowie judo i jiu-jitsu: Piotr Halladin 7 dan jiu-jitsu i 4 dan judo i Marek Marciniak 6 dan jiu-jitsu i 3 dan judo.

 

   Odbyli oni robocze spotkanie ze swoim przyjacielem i prezesem Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki soke Ryszardem Muratem 10 dan. Do spotkania doszło z inicjatywy wymienionych mistrzów.

 Warszawa

Judo

      

Mistrzowie i weterani judo na spotkaniu z soke Ryszardem Muratem 10 dan w Honbu Dojo 16 lutego 2010 roku.

Od lewej: mjr Piotr Halladin 7 dan jiu-jitsu i 4 dan judo i ppłk Marek W. Marciniak 6 dan jiu-jitsu i 3 dan judo .

   

   Na marginesie warto dodać, że soke Ryszard Murat także przez długi czas uprawiał judo, między innymi u Tadeusza Kochanowskiego 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo (pierwszego prezesa Polskiego Związku Judo), Jana Ślawskiego 8 dan jiu-jitsu i 6 dan judo (wieloletniego sekretarza generalnego Polskiego Związku Judo) i Antoniego Zajkowskiego (pierwszego polskiego medalisty olimpijskiego w judo). 

 

  W trakcie spotkania nie pominięto więc wspomnień starych czasów.

  

   Mistrz Piotr Halladin wspominał, że dwukrotnie spotkał się na macie z Antonim Zajkowskim, przy czym raz go pokonał,  a za drugim razem przegrał. Dokładnie wygrał walkę z Antonim Zajkowskim w Ogólnopolskim Turnieju Judo 20-latków w 1966 roku, a przegrał w Mistrzostwach Polski Młodzieży w 1967 roku.

 

   Antoni Zajkowski jest legendą polskiego judo, ponieważ był pierwszym polskim medalistą olimpijskim (na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium 1972). Jak już wspomniano, że przez kilka lat w klubie AZS AWF w Warszawie pod okiem Antoniego Zajkowskiego judo trenował prezes Federacji soke Ryszard Murat 10 dan.

 

  Jednak główna część spotkania dotyczyła spraw aktualnych, związanych z przygotowaniami do Walnego Zjazdu Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki. Odbędzie się on w Warszawie (właśnie w Honbu Dojo, ponieważ tu mieści się też siedziba Federacji) w niedzielę 14 marca 2010 roku.

   

   
Obaj przybyli mistrzowie judo i jiu-jitsu są członkami Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, a Piotr Halladin pełni nawet funkcję sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej Federacji.

 

   Zresztą członkiem Federacji jest również wspomniany nestor polskiego judo – Tadeusz Kochanowski 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo (obecnie prezes honorowy tego Związku). Członkiem Federacji był również nieżyjący już inny weteran polskiego judo Jan Ślawski 8 dan jiu-jitsu i 6 dan judo (który przez około 30 lat pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Judo).

 

   W trakcie spotkania przybyli mistrzowie judo i jiu-jitsu przekazali prezesowi Federacji Ryszardowi Muratowi 10 dan pozdrowienia od jego innego przyjaciela wielkiego mistrza prof. dr płk Krzysztofa Kondratowicza, który pełni funkcję wiceprezesa Federacji i posiada stopień 12 dan (według gradacji Międzynarodowej Federacji Judo).

 

   Na Walnym Zjeździe 14 marca 2010 roku obecni będą obaj wspomniani wielcy mistrzowie: Tadeusz Kochanowski 10 dan jiu-jitsu i 5 dan judo (nestor polskiego judo) i Krzysztof Kondratowicz 12 dan (nestor polskiego jiu-jitsu).

 

   A oto kilka słów na temat przybyłych mistrzów: 

 Halladin

 

 

 

 

 

 

 

Mistrz Piotr Halladin

7 dan jiu-jitsu i 4 dan judo

(od prawej) i soke Ryszard Murat 10 dan w Honbu Dojo

16 lutego 2010 roku.

   Mistrz Piotr Halladin ma 64 lata (ur. 1946) i jest jednym z weteranów judo o najdłuższym stażu (od 1962 roku). Był wielokrotnym medalistą różnych mistrzostw judo, a także jest zasłużonym trenerem.


   Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przez 23 lata zajmował się szkoleniem w Wojsku Polskim, potem przez 7 lat w Policji, a od 8 lat zajmuje się szkoleniem pracowników ochrony Muzeum Narodowego i Zamku Królewskiego w Warszawie.

   
   Łącznie przeszkolił w zakresie samoobrony w oparciu o judo ponad 10 tysięcy osób: żołnierzy WP, funkcjonariuszy Policji, strażników miejskich, agentów ochrony osobistej, wszystkich funkcjonariuszy Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych, Straży Granicznej, strażników Poczty Polskiej, Żandarmerię Wojskową oraz słuchaczy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

   Uzyskał stopień kapitana w Wojsku Polskim i stopień podinspektora (majora) w Policji.

 

 Chwyty  Chwyty

   Występował jako sparringpartner na fotografiach do głośnej książki wspomnianego wielkiego mistrza Krzysztofa Kondratowicza: "Chwyty obronne. Samooobrona dla wszystkich" (WMON, wydanie I – Warszawa 1974). Był też współautorem podręcznika: "Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu Taktyka i Techniki Interwencji Policyjnych" (Centrum Szkolenia Policji).

   

 

Wybrane strony z głośnej książki mistrza Krzysztofa Kondratowicza: "Chwyty obronne. Samooobrona dla wszystkich" (WMON, wydanie I – Warszawa 1974). Techniki prezentują: Krzysztof Kondratowicz i Piotr Halladin.

 

   Przedstawiał pokazy samoobrony i judo przed wieloma znanymi osobistościami, między innymi Edwardem Gierkiem (I sekretarzem KC PZPR), Lechem Wałęsą (prezydentem RP), Wojciechem Jaruzelskim (Ministrem Obrony Narodowej i prezydentem RP), gen. Zygmuntem Berlingiem (dowódcą I Armii WP w ZSRR), Mieczysławem Wachowskim (ministrem w Kancelarii Prezydenta L.Wałęsy) oraz wieloma ministrami polskimi i z innych krajów.

 

 Marciniak

 

 

 

 

   

 

 

 

Mistrz Marek Marciniak

6 dan jiu-jitsu i 3 dan judo

(od prawej) i soke Ryszard Murat

10 dan w Honbu Dojo

16 lutego 2010 roku. 

   

   Mistrz Marek W. Marciniak ma lat 57 (ur. 1953) i jest również jednym z weteranów judo (od 1968 roku). Był wielokrotnym medalistą różnych turniejów judo, a także jest zasłużonym trenerem.


   Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Trener I klasy judo. W latach 1978-1992 był trenerem w UWKS WAT w Warszawie, a w latach 1980-1984 asystentem trenera kadry narodowej judo mistrza Ryszarda Zieniawy.


   Pracował między innymi:

  • w Wojskowej Akademii Technicznej (1978-1985) jako starszy wykładowca wf,
  • w CWKS Legia Warszawa (1985-1996) jako między innymi kierownik sekcji piłki nożnej i szkoleniowiec w zakresie walki wręcz,
  • w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (1996-1997) jako starszy asystent,
  • w Dowództwie Wojsk Lądowych (1997-2006) jako starszy specjalista ds. wf i sportu, a przez 6 lat jako szef Zespołu Dyżurnego Służby Operacyjnej Wojsk Lądowych,
  • w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie (od 2006 roku) jako wykładowca sportów walki.

   W trakcie swojej służby wojskowej (oprócz zawodników sportowych) przeszkolił kilka tysięcy osób w zakresie walki wręcz: żołnierzy WP, funkcjonariuszy Policji i pracowników ochrony osobistej.


   Był autorem i współautorem szeregu publikacji na temat judo, samoobrony i walki wręcz w wojsku oraz wśród dzieci i młodzieży.

 

   Przedstawiał pokazy samoobrony i judo przed wieloma znanymi osobistościami, między innymi  Wojciechem Jaruzelskim (Ministrem Obrony Narodowej i prezydentem RP), Wojciechem Okońskim (Ministrem Obrony Narodowej), Aleksandrem Łuczakiem (wicepremierem i ministrem rolnictwa), Mieczysławem Wachowskim (ministrem w Kancelarii Prezydenta L.Wałęsy) i generalicją Wojska Polskiego.


   Uzyskał stopień podpułkownika w Wojsku Polskim.

 

   W przyszłości przedstawimy szerzej sylwetki wymienionych mistrzów judo i jiu-jitsu i równocześnie przyjaciół soke Ryszarda Murata oraz Karate Tsunami.

 

   Artykuł ten zamieszczony został także na internetowej stronie Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki: www.federacjasztukwalki.pl
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3274284
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com