Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Shihan Tadeusz Ryniec 6 dan sędzią głównym Mistrzostw Polski – Warszawa '2010


  

Shihan Tadeusz Ryniec 6 dan

sędzią głównym

Mistrzostw Polski – Warszawa '2010

 

 Kutno

   Znany weteran Karate Tsunami z Kutna i kierownik Kutnowskiego Ośrodka Tsunami shihan Tadeusz Ryniec 6 dan został w dniu 19 lutego 2010 roku powołany przez soke Ryszarda Murata 10 dan na funkcję sędziego głównego VI Mistrzostw Polski Karate Tsunami – Warszawa '2010.

 Warszawa
 Renmei

   Funkcja sędziego głównego Mistrzostw Polski jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Sędzia główny kieruje pracą wszystkich sędziów na Mistrzostwach Polski, powołuje ich do oceniania poszczególnych konkurencji i kategorii, decyduje w spornych sprawach i do niego kierowane są odwołania od decyzji sędziów.

  
   Sędzia główny jest w zasadzie ostatecznym podmiotem odwoławczym na Mistrzostwach Polski, a tylko w wyjątkowych przypadkach od jego decyzji można odwołać się do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan.

   Z uwagi na tak wielką władzę i zarazem odpowiedzialność na funkcję sędziego głównego powoływani są mistrzowie o najwyższych kwalifikacjach i sprawdzeni w trudnych, stresowych sytuacjach.

 

   Dotychczas funkcję sędziego głównego na Mistrzostwach Polski pełnili mistrzowie:

   Doskonale sprawdzili się w tej roli, jednak soke Ryszard Murat 10 dan na sędziego głównego w tegorocznych Mistrzostwach Polski powołał kolejną osobę – shihan Tadeusza Ryńca 6 dan (Kutno), aby poszerzyć grono mistrzów, którzy są w stanie w razie potrzeby pełnić tę odpowiedzialną funkcję.

   Shihan Tadeusz Ryniec 6 dan ma 44 lata i jest jednym z weteranów Karate Tsunami (uprawia ten system od 29 lat). Znany jest z dużej skuteczności w walce, co wielokrotnie udowodnił (przez wiele lat zajmował się organizowaniem ochrony dyskotek w środkowej Polsce). Jest jednocześnie bardzo miłym, sympatycznym i kulturalnym człowiekiem. 

 

   Ma też duże doświadczenie sędziowskie, ponieważ jako sędzia oceniał zmagania we wszystkich dotychczasowych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami. Sprawdził się też w trudnych i stresowych sytuacjach, do których niejednokrotnie dochodzi na zawodach.

 Ryniec

   Znany jest przypadek, gdy na IV Mistrzostwach Polski (uznanych za I Mistrzostwa Europy Karate Tsunami) w 2008 roku w Radzionkowie na Górnym Śląsku jeden z zawodników kick-boxingu z Częstochowy w konkurencji Full-contact kumite seniorów wpadł w amok (prawdopodobnie pod wpływem środka odurzającego) i zupełnie nie reagował na jakiekolwiek komendy sędziego planszowego, a nawet – zamiast przeciwnika – trafił tegoż sędziego, usiłującego rozdzielić walczących.


   W kolejnym starciu sytuacja powtórzyła się, ponieważ zawodnik ten znów nie reagował na jakiekolwiek komendy (w tym przerwania walki), lecz w amoku przewrócił kilka krzesełek sędziowskich, a nawet wpadł pod stolik sędziów.


   Wówczas obserwujący to zdarzenie z boku shihan Tadeusz Ryniec przytomnie wkroczył do akcji, chwycił tego groźnego (dla otoczenia i siebie samego) zawodnika jedną ręką pod pachę i wierzgającego niczym dziecko wyniósł w bezpieczne miejsce, aby oprzytomniał i uspokoił się.

 

   Nie każdy sędzia jest w stanie zachować się w taki przytomny, zdecydowany i racjonalny sposób, choć każdy właśnie tak powinien reagować.

 

   Przy tej okazji warto dodać, że przypadek opisanego niesportowego zachowania (który zdarzył się na Mistrzostwach Polski Karate Tsunami po raz pierwszy) skłonił kierownictwo Federacji Tsunami do wprowadzenia badań antydopingowych dla zawodników, którzy będą wykazywać podejrzane symptomy zażycia przed lub w trakcie turnieju jakiegoś niedozwolonego środka, „odżywki” czy „suplementu”.

  

   Badania takie mogą więc być stosowane w trakcie wspomnianych Mistrzostw Polski – Warszawa '2010, zaś zawodnicy przyłapani na takim czynie będą – zgodnie z przepisami antydopingowymi w sporcie – natychmiast dyskwalifikowani.

 

full-contact

 

Przedstawiamy trzy fotografie z V Mistrzostw Polski Karate Tsunami - Łowicz '2009, na których widoczny jest shihan

Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno) jako sędzia planszowy. Finał w konkurencji Full-contact kumite w kategorii mistrzów

i instruktorów. W walce tej złoty medal zdobył Bogdan Marcinkowski (Staroźreby), a srebrny Łukasz Szczepanik (Łowicz). 

 W Komisji Sędziowskiej zasiedli: shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Zurich), kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin)

 i renshi Dominik Kanderski 4 dan (Biała Podlaska).  

    

 full-contact  full-contact

 Walki w konkurencji Full-contact kumite są jak zwykle bardzo zacięte. W konkurencji tej można trafiać przeciwnika

z pełną siłą, jak w boksie, a niektóre uderzenia są tak silne, że przeciwnikowi czasem spada hełm z głowy. Starcie

w tej konkurencji rozstrzygane jest przed czasem (przez tzw. knock-out albo poddanie się przeciwnika) lub –

w przypadku nierozstrzygnięcia – poprzez wskazanie sędziów na zawodnika, który ich zdaniem miał przewagę.

Z tego powodu do tej konkurencji stają tylko nieliczni, ale zdecydowani na wszystko zawodnicy, ale czasem tacy,

którzy chcą po prostu spróbować swoich sił. W konkurencji tej startować mogą wyłącznie

 osoby dorosłe i odpowiadające za siebie w sensie prawnym.

   

 Krzyż Zasługi  Ryniec

 Za zasługi w rozwoju Tsunami Tadeusz Ryniec na wniosek soke Ryszarda Murata odznaczony został w 2006 roku

przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. W imieniu Prezydenta RP odznaczenie to wręczył mu Wojewoda Łódzki.

Na fotografiach wyżej: rzeczone odznaczenie państwowe oraz legitymacja Tadeusza Ryńca.

   

   W związku z powyższym na ręce shihan Tadeusza Ryńca 6 dan składamy serdeczne gratulacje z powodu powierzenia mu funkcji sędziego głównego i życzymy pełnych sukcesów w tej odpowiedzialnej roli.

 

Kurs sędziów Karate Tsunami

 

   Wszystkie osoby, które na Mistrzostwach Polski – Warszawa '2010 występować będą w charakterze sędziów, muszą przejść dwudniowe szkolenie – kurs sędziowski.

 

   Szkolenie to odbędzie się w dniach 7-8 sierpnia 2010 roku w Honbu Dojo w Warszawie, a prowadził je będzie soke Ryszard Murat 10 dan. Kurs ten zakończony zostanie formalnym egzaminem.  
 Ryniec

    

   Dla mistrzów, którzy już przeszli takie szkolenie, ma ono charakter corocznego doszkalania, zaś dla kandydatów na sędziów – kursu, po którym otrzymują licencję sędziowską.

  

 

 

 

 

 

 Na fotografii od lewej:

shihan Tadeusz Ryniec otrzymuje

od soke Ryszarda Murata 10 dan licencję Sędziego Karate Tsunami

w trakcie XVIII Taikai Zjazdu

Mistrzów Tsunami z okazji

30-rocznicy założenia Tsunami,

8 marca 2009 roku w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Tsunami)

w Warszawie.

   
Udział w nim mogą wziąć tylko instruktorzy posiadający stopnie mistrzowskie. W kursie takim uczestniczą osoby, które już zdobyły licencję sędziowską, a także kilku kolejnych kandydatów na sędziów.

 

   Ukończenie tego kursu uprawnia do sędziowania na Mistrzostwach Polski i innych turniejach Karate Tsunami w okresie roku (do następnego kursu).

 

   Podajemy aktualną listę licencjonowanych sędziów, którzy ukończyli kursy latem 2009 roku i mogą sędziować na turniejach Karate Tsunami do sierpnia 2010 roku (w porządku alfabetycznym):

 1. Badziąg Grzegorz 4 dan (Krosno)
 2. Badziąg Waldemar 7 dan (Piła)
 3. Bogusz Daniel 5 dan (Łowicz)
 4. Furman Marek 5 dan (Żychlin)
 5. Kaczmar Andrzej 6 dan (Bytom)
 6. Kanderski Dominik 4 dan (Biała Podlaska)
 7. Kurkowski Krzysztof 4 dan (Łowicz)
 8. Marcinkowski Artur 1 dan (Staroźreby)
 9. Misztal Maciej 3 dan (Kutno)
 10. Murat Ryszard 10 dan (Warszawa)
 11. Paluchowski Krzysztof 6 dan (Warszawa)
 12. Parfieniuk Włodzimierz 7 dan (Hajnówka)
 13. Popiołek Janusz 1 dan (Warszawa)
 14. Ryniec Tadeusz 6 dan (Kutno)
    
     Uwaga: Sędziowanie jakiegokolwiek turnieju Karate Tsunami przez osobę spoza tej listy może skutkować zainteresowaniem Prokuratury, zwłaszcza w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

   W tegorocznym kursie (w sierpniu 2010 roku) przewidujemy przeszkolenie 12-15 sędziów, którzy oceniać będą zmagania na Mistrzostwach Polski – Warszawa '2010.

 Warszawa

   W Mistrzostwach tych po raz pierwszy zmagania rozgrywane będą jednocześnie na dwóch planszach. W poprzednich Mistrzostwach Polski – Łowicz '2009 przeprowadzone zostały takie próby i zebrane doświadczenia w tym zakresie.

  

   Być może natomiast na MP w Warszawie przeprowadzone zostaną próby rozgrywania konkurencji równocześnie na trzech planszach.

 

   Ponadto na Mistrzostwach Polski – Warszawa '2010 po raz pierwszy planowane jest wypłacanie sędziom wynagrodzeń za ich trudną pracę.

 

   Najważniejsze informacje na temat tego turnieju podawane są w dziale: Mistrzostwa Polski Warszawa '2010, do odwiedzania którego zapraszamy zainteresowanych.

  Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270971
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com