Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Soke Ryszard Murat 10 dan na roboczych spotkaniach w Puławach: 12 lutego 2010 roku


 

Soke Ryszard Murat 10 dan

na roboczych spotkaniach w Puławach:

12 lutego 2010 roku

  

   W piątek 12 lutego 2010 roku soke Ryszard Murat 10 dan przebywał w Puławach.

 

   Spotkał się tu z dwoma działaczami pewnego stowarzyszenia, zamieszkałymi w Puławach. Są to bardzo znane i ważne osoby w Regionie Puławskim.

 Puławy

   Do spotkań tych doszło z inicjatywy obu wspomnianych osób. Znając charakter działalności soke Ryszarda Murata 10 dan i jego zainteresowania osoby te zaprosiły go w rozmowach telefonicznych na spotkania do swoich mieszkań.


   Choć obie te osoby dobrze znają się i współpracują ze sobą, to jednak każde spotkanie odbyło się odrębnie w ich mieszkaniach: pierwsze w godz. 15-18, a drugie w godz. 18-20.

 

   W trakcie tych spotkań obie osoby przekazały soke Ryszardowi Muratowi 10 dan wiele interesujących informacji, dokumentów, a także fotografii – z nadzieją, że zostaną one odpowiednio wykorzystane.

 

   Z kolei na ich prośbę soke Ryszard Murat wręczył im swoją słynną w tym regionie książkę – bestseller "Karate dla początkujących i zaawansowanych" (wydawnictwo "Książka i Wiedza", wydanie II – Warszawa 2008) z osobistą dedykacją.

 

   Uzgodniono zasady dalszej współpracy oraz ustalono, że niebawem dojdzie do kolejnych spotkań z tymi samymi osobami, a także innymi wskazanymi przez nie działaczami.

 

   Dodać należy, że soke Ryszard Murat 10 dan posiada mnóstwo znajomych i krewnych w Puławach i całym Regionie Puławskim, ponieważ jego rodzina wywodzi się właśnie z tych terenów.  W tym regionie mieszka też wielka liczba jego uczniów, a także szereg mistrzów Tsunami.

 

   Z tego powodu kilkuset mieszkańców Puław, Końskowoli, Rud, Młynek, Skowieszyna, Żyrzyna, Zbędowic, Parchatki, Pożoga, Bochotnicy, Wierzchoniowa, Kazimierza Dolnego i innych miejscowości posiada jego książki (z jego dedykacją), a jeszcze większą liczbę osób spotkać można latem w koszulkach z napisami "Karate Tsunami".

 

Puławy 

 

Dworzec PKP w Puławach w mroźny dzień 12 lutego 2010 roku.

 

LO

   

Liceum Ogólnokształcące - słynny "Czartoryski" w Puławach. Szkołę tę ukończył jeszcze przed II wojną światową

między innymi bliski krewny Ryszarda Murata – Władysław Murat, który był później kierownikiem szkoły w Końskowoli

i Powiatowym Inspektorem Oświaty (a także nauczycielem jednego ze wspomnianych rozmówców Ryszarda Murata),

 zaś soke Ryszard Murat prowadził w tym LO zajęcia Tsunami z ponad 80-osobową grupą swoich uczniów,

z których kilku zostało mistrzami Tsunami.

 

Puławy

 

Hala sportowa OSiR w centrum Puław.

 

Puławy

   

 Galeria Zielona w centrum Puław. 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271020
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com