Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Zebranie Prezydium Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki 7 stycznia 2010 roku


  

Zebranie Prezydium

Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

7 stycznia 2010 roku w Honbu Dojo w Warszawie

 

Federacja

 

W czwartek 7 stycznia 2010 roku

w Honbu Dojo (Centralnej Szkole

 Karate Tsunami) w Warszawie

odbyło się zebranie Prezydium Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk

i Sportów Walki.

 Warszawa

   Zgodnie ze Statutem Federacji w zebraniu tym uczestniczyli członkowie tego Prezydium w składzie:

  • Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji,
  • Krzysztof Wasiak 6 dan – sekretarz generalny Federacji,
  • Jarosław Duczmalewski 7 dan – skarbnik Federacji.

Prezydium

Zebranie Prezydium Federacji 7 stycznia 2010 roku. od lewej: Jarosław Duczmalewski 7 dan - skarbnik Federacji,

Ryszard Murat 10 dan - prezes Federacji i Krzysztof Wasiak 6 dan - sekretarz generalny Federacji.

   

   Było to robocze zebranie, w trakcie którego omówiono szereg bieżących spraw Federacji.

   

   W trakcie zebraniu ostatecznie ustalono także termin Walnego Zjazdu Federacji na 14 marca 2010 roku i przewidywany porządek obrad.

 

   Szczegółowe informacje na temat wspomnianego Walnego Zjazdu Federacji przedstawiamy w artykule: Walny Zjazd Federacji 14 marca 2010 roku w siedzibie Federacji w Warszawie - Zaproszenie, do którego odsyłamy zainteresowanych.

 

   W związku z tym informujemy, że nasza Federacja jest największą w Polsce organizacją sztuk walki, ponieważ zrzesza 33 ogólnopolskie związki różnych stylów o korzeniach japońskich, chińskich, koreańskich, wietnamskich, filipińskich i innych.

 

   Wspomniany Walny Zjazd Federacji odbędzie się w niedzielę 14 marca 2010 roku, tradycyjnie również w Honbu Dojo.

 

   Tak się bowiem składa, że w Honbu Dojo mieści się także siedziba Federacji. Z tego względu właśnie tu odbywają się różne imprezy sztuk walki: zjazdy, zebrania władz, narady i spotkania liderów, pokazy, szkolenia, kursy, egzaminy na stopnie, wręczenia dokumentów, w tym zwłaszcza legitymacji instruktorskich, certyfikatów na stopnie oraz certyfikatów dożywotniego członkostwa w Federacji.

 

   Udział w tych imprezach biorą czołowi działacze Federacji i mistrzowie różnych stylów, posiadający najwyższe w Polsce stopnie, między innymi 10 dan, 9 dan, 8 dan, 7 dan, 6 dan i inne.

 

   W związku z tym  wszyscy uczestnicy tego Zjazdu dobrze znają to miejsce, ponieważ uczestniczyli w poprzednich zjazdach i zebraniach, które również tu się odbywały.    

   

Honbu Dojo

     

Widok siedziby Federacji w Warszawie od strony ul. Patriotów i ul. Klimatycznej.

   

   

        Najwybitniejsi wietnamscy mistrzowie stylu vinh xuan (wing chun kung-fu) przed wejściem do siedziby Federacji

w Warszawie po pokazach przed soke Ryszardem Muratem 30 listopada 2007 roku. Od lewej: Bui Ta Hoa 6 dang,

Tran Thanh Ngoc 7 dang, Nguyen Ngoc Tien 7 dang, soke Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji,

wielki mistrz Nguyen Ngoc Noi 10 dan – szef vinh xuan w Wietnamie, Nguyen Thi Phuong Dung 6 dang

i Jarosław Duczmalewski 7 dan (system czerwonego feniksa, skarbnik Federacji).  

 

  Zaproszenie
dla kandydatów na członków Federacji

 

   Przy tej okazji informujemy zainteresowane osoby, że one również mogą wstąpić do Federacji w charakterze członków, jeśli zainteresowane są współdziałaniem w tej Federacji z mistrzami różnych stylów o najwyższych stopniach mistrzowskich.

 

   Podkreślić należy, że w naszej Federacji jest aż 6 mistrzów posiadających najwyższy mistrzowski stopień 10 dan w różnych stylach, a mianowicie (w kolejności alfabetycznej):

  1. Józef Brudny 10 dan (Pszczyna) – pionier sztuk walki w Polsce, założyciel i lider Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki,
  2. Jan Jasiewicz 10 dan (Rybnik) – lider modern martial arts i Polskiego Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki „Asahi”,
  3. Tadeusz Kochanowski 10 dan (Warszawa) – pionier judo w Polsce, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Judo (obecnie prezes honorowy PZJ),
  4. Krzysztof Kondratowicz 12 dan (Warszawa) – pionier jiu-jitsu w Polsce, założyciel i lider Polskiego Centrum Jiu-jitsu Goshin-ryu, posiadacz stopnia 12 dan w gradacji International Judo Federation,
  5. Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) – założyciel i lider stylu Karate Tsunami,
  6. Nguyen Ngoc Noi 10 dan (Hanoi, Wietnam) – lider stylu vinh xuan (wietnamskiej gałęzi wing chun kung-fu), posiadacz najwyższego stopnia mistrzowskiego w Wietnamie.

   Ponadto w Federacji zrzeszonych jest wielu mistrzów posiadających kolejne bardzo wysokie stopnie mistrzowskie: 9, 8, 7 czy 6 dan. Jest to ewenement nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

 

   Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, to należy – zgodnie z postanowieniami Statutu Federacji - przysłać deklarację członkowską Federacji.

 

   Deklaracja członkowska podana jest do publicznego użytku na stronie wwww.federacjasztukwalki.pl w dziale „Deklaracja członkowska Federacji”. Można ją wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać zwykłą pocztą do siedziby Federacji.

 

   Następnie na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej Prezydium Federacji przesyła informację o zaakceptowaniu kandydata na członka. Dopiero wówczas należy uregulować składkę członkowską.
  
   Składka członkowska Federacji wynosi (zgodnie z uchwałą poprzedniego Zjazdu) 100 zł raz na całe życie i powinna zostać wpłacona na konto Federacji. Konto to podane jest również na stronie wwww.federacjasztukwalki.pl w dziale „Konto bankowe Federacji”.

 

   Uwaga: w celu przejrzystości rozliczeń, zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu Gównego Federacji (prezes, sekretarz generalny i skarbnik), składki nie są przyjmowane w gotówce, lecz wyłącznie w postaci wpłat na konto bankowe Federacji.

 

   Serdecznie zapraszamy.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270970
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com