Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Indywidualne szkolenie instruktorów z Olsztyna w Honbu Dojo 11 lipca 2009 roku


  

 Indywidualne szkolenie instruktorów z Olsztyna

w Honbu Dojo 11 lipca 2009 roku

  

    W sobotę 11 lipca 2009 roku w Honbu Dojo (Centralnej Szkole Karate Tsunami) w Warszawie odbyło się całodzienne indywidualne szkolenie dwóch instruktorów tsunami z Olsztyna.

  

   W szkoleniu tym uczestniczyli:

 Olsztyn
 Olsztyn

   Szkolenie prowadził założyciel karate tsunami – soke Ryszard Murat 10 dan.

     

  

  

  

   Uczestnicy omawianego szkolenia

11 lipca 2009 roku w Honbu Dojo w Warszawie. Od lewej: sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa),

sensei Łukasz Dudko 1 dan (Olsztyn).

     Impreza miała charakter doszkalający, a polegała na konsultacjach i doskonaleniu technicznym w zakresie karate tsunami olsztyńskich instruktorów bezpośrednio pod okiem założyciela tego stylu.

  

   W ciągu wielu godzin zajęć szczegółowo omówiono i przećwiczono wiele wybranych technik pojedynczych (kihon), kombinacji (renraku-waza), rozwiązań stosowanych w kumite (walce) oraz kata (formach nauki walki z kilkoma napastnikami).  

 Olsztyn

  

  

  

Scena

z omawianego szkolenia 11 lipca 2009 roku. Doskonalenie wybranych kata (form nauki walki

z kilkoma napastnikami) pod okiem soke Ryszarda Murata 10 dan.

 

   Bardzo dokładnie – w celu ugruntowania jego znajomości - przećwiczono też materiał techniczny z zakresu czterech wybranych stopni wtajemniczenia w karate tsunami: 6 kyu, 5 kyu, 4 kyu i 3 kyu.

  

   Nie było to pierwsze tego typu szkolenie instruktorów tsunami z Olsztyna. Godzi się wspomnieć, że regularnie uczestniczą oni w takich szkoleniach w Honbu Dojo. Ostatnie podobne szkolenie przedstawiliśmy na naszej stronie w artykule pt. Szkolenie 23 maja 2009 roku w Honbu Dojo w Warszawie instruktorów tsunami z Olsztyna

  

   Szereg instruktorów tsunami z różnych miejscowości oraz poszczególnych tsunamistów uczestniczy w takich indywidualnych szkoleniach, systematycznie podnosząc swój poziom.

  

   W ostatnim okresie bardzo intensywnie uczestniczą w nich zwłaszcza:

  • Krzysztof Grochala z Torunia (wykszt. wyższe – budowa maszyn przemysłu spożywczego, właściciel firmy),
  • Łukasz Szczepanik z Łowicza (wykszt. wyższe – pedagogika, specjalista ds. rekrutacji) – medalista Mistrzostw Polski Karate Tsunami w konkurencji full-contact kumite seniorów.

   Dzięki takim szkoleniom do wysokiego poziomu doszło wielu tsunamistów. Jednym z nich jest wielokrotnie przyjeżdżający na takie szkolenia do Warszawy z najdalszego krańca Polski – Bolesławca sensei Sławomir Graff 2 dan (wykszt. wyższe – prawnik, prokurator).

  

   W Honbu Dojo w Warszawie są szczególnie dogodne warunki do takich szkoleń.

  

   W związku z tym zachęcamy także inne osoby do korzystania z takiego typu szkolenia. W tym celu należy napisać e-mail do soke Ryszarda Murata 10 dan na adres: ryszard.murat@neostrada.pl

  

   Serdecznie zapraszamy.

  
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3270867
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com