Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Spotkanie liderów Karate Tsunami ze środkowej Polski w sobotę 20 czerwca 2009 roku


 

Spotkanie liderów Karate Tsunami ze środkowej Polski

w sobotę 20 czerwca 2009 roku

 

   W sobotę 20 czerwca 2009 roku o godz. 19 w rodzinnym domu soke Ryszarda Murata odbyło się kilkugodzinne spotkanie liderów Karate Tsunami ze środkowej Polski.

 

   W spotkaniu uczestniczyli (w porządku alfabetycznym):

   W spotkaniu miał również wziąć udział sensei Waldemar Nowak 1 dan – instruktor z Krośniewic, zawodowo pracownik Urzędu Miejskiego. Jednak w tym dniu musiał służbowo wyjechać z pracownikami Urzędu Miejskiego na imprezę kulturalną do Warszawy.

 

spotkanie

  Spotkanie 20 czerwca 2009 roku. Od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa), kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz), meijin Maciej Misztal 3 dan (Kutno), kyoshi Marek Furman 5 dan (Żychlin) i shihan Tadeusz Ryniec 6 dan (Kutno).

 

   Tematem spotkania były bieżące sprawy Karate Tsunami, a także organizacja V Mistrzostw Polski Karate Tsunami w Łowiczu 14-15 listopada 2009 roku.

 

   Na spotkanie to soke Ryszard Murat przyjechał z mgr inż. Krzysztofem Grochalą – przedsiębiorcą z Torunia. W sobotę 20 czerwca od rana uczestniczył on w indywidualnym szkoleniu Karate Tsunami w Honbu Dojo – Centralnej Szkole Karate Tsunami w Warszawie Radości. Po zakończeniu tego szkolenia i zdanym egzaminie na stopień 10 kyu około godz. 16 wyjechali jego samochodem osobowym do rodzinnego domu soke Ryszarda Murata, skąd po obiedzie K.Grochala wyruszył w dalszą drogę do Torunia.

 

   W następnym dniu 21 czerwca 2009 roku soke Ryszard Murat wraz z krewnymi odwiedził cmentarz, na którym znajdują się groby niektórych jego przodków oraz ich przyjaciół, a ponadto spotkał się z 80-letnią Heleną Kutkowską z domu Lodowską, przyjaciółką jego nieżyjącej matki.

 

spotkanie

  Soke Ryszard Murat ze starszymi siostrami: Janiną Stasiak (od lewej) i Alicją Frydrysiak (w środku)

oraz żoną Renatą Murat przed domem swoich rodziców w niedzielę 21 czerwca 2009 roku.

 

spotkanie 

Soke Ryszard Murat z siostrami i żoną w rodzinnym ogrodzie z ostatnio odnalezionym po wojennej zagładzie portretem ślubnym dziadka Jana  Murata i Balbiny Murat z 1925 roku. Jan Murat był bohaterem POW i wojny 1920 roku, który otrzymał

za zasługi ziemię w Kolonii Zbędowice i najwyższe odznaczenia wojenne. Został wraz z żoną Balbiną i dwojgiem dzieci rozstrzelany przez Niemców 22 listopada 1942 roku w czasie bitwy z pierwszym polskim oddziałem partyzanckim por. Jana Płatka ps. „Kmicic” pod Kolonią Zbędowice, a jego zabudowania doszczętnie spalone. Z zagłady uratował się wówczas jego 13-letni syn Józef Murat (ojciec Ryszarda Murata) i jego 8-letnia siostra Marianna, którą jej matka Balbina Murat przykryła własnym ciałem w trakcie rozstrzeliwania (Marianna Murat po mężu Próchniak żyje do dziś – ma 75 lat).

 

cmentarz

Soke Ryszard Murat z siostrami i 15-letnim synem Mateuszem przy grobie przodków na cmentarzu 21 czerwca 2009 roku.

 

spotkanie
Spotkanie Ryszarda Murata z 80-letnią Heleną Kutkowską z domu Lodowską, przyjaciółką jego nieżyjącej matki

Celiny Murat z domu Zaborowskiej. W spotkaniu uczestniczyły również: od lewej - Teresa Wawer (spokrewniona

z rodziną Wawer, także rozstrzelaną przez hitlerowców 22 listopada 1942 roku) i Alicja Frydrysiak z domu Murat

(starsza siostra Ryszarda Murata).
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271706
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com