Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Deklaracja zgłoszenia zawodnika PEŁNOLETNIEGO na Mistrzostwa Polski Karate Tsunami Warszawa '2020 

Federacja

 

XV Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami

 III Edycja 18 października 2020 roku Warszawa
miejsce rozgrywania konkurencji:

Honbu Dojo - Centralna Szkoła Karate Tsunami

i siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich

   Sztuk i Sportów Walki  

Warszawa Radość, ul. Patriotów 247

 

Renmei

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA 

ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO
 

 

  1.  Nazwisko i imię zawodnika .............................................................................................................

 


  2.  Data urodzenia .............................................................................................................................. 

 

    

  3.  Adres z kodem pocztowym .........................................................................................................   

   


       .......................................................................................................................................................

 


  4.  E-mail ......................................................................................................................................

 

 

  5. Nazwa drużyny (organizacji), w ramach której będzie startować ..................................................

 

 

 

       ....................................................................................................................................................... 

 

 

  6. Kategoria wiekowa ..........................................................................................................................  7. Konkurencje, w których będzie startować .......................................................................................

 

     

      ............................................................................................................................................................

 

     

 

 

    .............................................................................................................................................................

   

   Zgłaszam swój udział w charakterze zawodnika w XV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami - III Edycja 18 października 2020 roku w Warszawie.

 

   Oświadczam, że znam i rozumiem zasady Mistrzostw Polski, podane w „Regulaminie XV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami”, opublikowanym na internetowej stronie www.karatetsunami.eu

    

   Jako osoba pełnoletnia i zdolna do czynności prawnych oświadczam, że jestem zdrowy i dobrowolnie startuję w Mistrzostwach Polski bez przedstawiania badań lekarskich.

 

   Oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za moje bezpieczeństwo i zdrowie podczas wymienionych Mistrzostw Polski. Wyrażam też zgodę na udzielenie mnie podczas Mistrzostw Polski wszelkiej pomocy medycznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


  …......................................................................................................................................................................................................
      miejscowość                 data                          podpis                           PESEL podpisującego

   

UWAGA: Niniejszą deklarację zgłoszenia zawodnika po jej wydrukowaniu, wypełnieniu

i podpisaniu należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej w dniu imprezy.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

KATEGORIE:

Zmagania na Mistrzostwach prowadzone są w 10-ciu kategoriach:

 1. najmłodsi - osoby nie uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej
 2. młodzicy - uczniowie klas I-II szkoły podstawowej
 3. kadeci – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej  
 4. juniorzy - uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej    
 5. juniorzy starsi – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 
 6. licealiści młodsi – uczniowie klas I-II liceum lub odpowiednika tej szkoły    
 7. licealiści starsi – uczniowie klas III-IV liceum lub odpowiednika tej szkoły 
 8. dorośli – osoby pełnoletnie
 9. seniorzy – osoby powyżej 50-go roku życia 
 10. mistrzowie – posiadacze stopni mistrzowskich (dan) 

           Powyższy podział na szkoły i klasy ma charakter orientacyjny, ponieważ o zaklasyfikowaniu zawodnika do danej kategorii decyduje zawsze jego faktyczny wiek kalendarzowy.  

 

KONKURENCJE:

 Zmagania w III Edycji Mistrzostw Polski toczone są w 15 konkurencjach:  

 1. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla kadetów, juniorów, juniorów starszych oraz licealistów młodszych i starszych)
 2. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych i mistrzów)
 3. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla najmłodszych, młodzików, kadetów, juniorów, juniorów starszych) 
 4. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych) 
 5. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych)  
 6. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 7. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Tatarski = tyłem, w pozycji jazdy konnej, 7 strzał 
 8. Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny = ustawienie dowolne, 7 strzał 
 9. Łucznictwo Tatarskie: Zespołowe Strzelanie Salwami  = 3-osobowa drużyna oddaje 5-krotnie salwę do celu
 10. Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy = strzelanie równoczesne do siebie 7 strzałami (z pacynami zamiast grotów żelaznych) przez zawodników w pancerzach na tułów (jak do Full-contact) i w hełmach szermierczych 
 11. Shuriken: Rzucanie Gwiazdą = rzucanie gumową gwiazdą (shuriken) do celu – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Strzelanie do celu Styl Dowolny 
 12. Shuriken-kumite: Pojedynek Gwiazd = pojedynek w rzucaniu shuriken (gumowymi atrapami gwiazd) – zasady, jak w konkurencji: Łucznictwo Tatarskie: Tatarski Pojedynek Łuczniczy
 13. Tameshi-wari = rozbijanie - łamanie dachówek     
 14. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – spoza Karate Tsunami) 
 15. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji poprzedniej.           

 

Wyciąg – informacje organizacyjne
z „Regulaminu XV Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami”

 1. Niniejszą Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i z oryginalnym podpisem) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy w dniu 18 października 2020 roku (do godz. 10:00).  
 2. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego i nieczytelnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do imprezy po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 3. Zgłoszony zawodnik może startować w dowolnie wybranych konkurencjach. 
 4. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (ale 100 zł za konkurencję TAMESHI-WARI oraz za konkurencję FULL-CONTACT) – o ile w terminie do 11 października 2020 roku zawodnik zostanie zgłoszony organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247
    konto bankowe:  Alior Bank SA, 30 2490 0005 0000 4500 4645 3623
     
   
 5. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po 11 października 2020 roku – zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w imprezie po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 % opłaty startowej za każdą startowaną konkurencję. 
 6. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 2 niniejszego Wyciągu mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3326808
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com