Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

OLSZTYN: zgrupowanie dla tsunamistów z Olsztyna w Honbu Dojo w Warszawie 18 kwietnia 2009 roku


 

Specjalne zgrupowanie dla tsunamistów z Olsztyna
w Honbu Dojo w Warszawie 18 kwietnia 2009 roku

 Warszawa

    

W sobotę 18 kwietnia 2009 roku

w Honbu Dojo w Warszawie odbyło się specjalne zgrupowanie dla zorganizowanej grupy tsunamistów z Olsztyna.

 Olsztyn

   W zgrupowaniu tym uczestniczył instruktor tsunami z Olsztyna:

 • oraz ośmioosobowa grupa jego wybranych uczniów,
 • a ponadto szereg osób z Warszawy, które w trakcie zgrupowania ćwiczyły w swoich grupach.

sesshin
Uczestnicy zgrupowania z Olsztyna. W środku instruktor tsunami z Olsztyna sensei Piotr Górecki 2 dan

i soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa).

  

   Uczestników zgrupowania do Honbu Dojo przywieźli:

 • ks. Piotr Boziński sdb – opiekun jednej z dwóch olsztyńskich sekcji tsunami,
 • Maciej Wasilewski – ojciec dwóch tsunamistów ćwiczących w Olsztynie.
 Honbu Dojo

    

  

  

Przed Honbu Dojo

w Warszawie. W dniu zgrupowania przez cały czas padał deszcz.

 kwiaty  kwiaty  kwiaty

W Honbu Dojo wiosna w pełni. Zakwitły już brzoskwinie, morele i jabłonie.

  
   Uczestnicy zgrupowania przyjechali do Honbu Dojo już w piątek wieczorem i tu spędzili noc.

  
   Zajęcia (praktyczne – treningi oraz teoretyczne – wykłady) trwały w sobotę od godz. 10 do wieczora, a prowadził je
soke Ryszard Murat 10 dan.

  

 

 shiki  shiki

 

Rozpoczęcie zajęć od wewnątrz i z zewnątrz.

  
   Na początku zgrupowania przećwiczono wiele wybranych technik tsunami, w wykonaniu pojedynczym (kihon) i w kombinacjach (renraku-waza).

   Następnie dużą uwagę zwrócono na naukę walki, ze szczególnym naciskiem na doskonalenie charakterystycznego dla systemu tsunami rozwiązania taktycznego SOTO-NAGASHI-UKE - zejścia z linii ataku na zewnątrz:

 • przed atakiem technikami ręcznymi (tsuki-waza),
 • przed atakiem technikami nożnymi (keri-waza),
 • przed atakiem nożem (tanto).

   Później uwaga skupiona została na dokładnym i wielokrotnym przećwiczeniu materiału, wymaganego w karate tsunami na szereg stopni, zwłaszcza na: 20 kyu, 17 kyu, 16 kyu i 11 kyu.

   

   Powyższy nacisk oraz wcześniejsze przygotowania w macierzystych sekcjach przyniosły uczestnikom oczekiwane wyniki w postaci zdobytych stopni.

  

   W związku z tym wieczorem cztery osoby spośród obecnych złożyły przewidziane egzaminy techniczne i tym samym uzyskały następujące stopnie :

 • WASILEWSKI Dominik, zam. w Dywitach - 20 kyu (pas czerwony z jednym czarnym pagonem),
 • WASZEŚCIK Dawid, zam. w Olsztynie - 17 kyu (pas biały z jednym czarnym pagonem),
 • SZCZĘSNY Przemysław, zam. w Olsztynie - 16 kyu (pas biały z dwoma czarnymi pagonami),
 • DUDKO Piotr, zam. w Olsztynie - 16 kyu (pas biały z dwoma czarnymi pagonami).

   Wymienionym osobom gratulujemy i życzymy szybkiego zdobycia wyższych stopni.

  

 

 egzaminy  Wasilewski  Paździorko

 

Egzaminy obserwowało szereg osób. Od prawej ceremonie z niektórych egzaminów: wiązanie pasa

(Dominik Wasilewski 20 kyu) i formuła (Dawid Wasześcik 17 kyu).

  

   Po egzaminach uczestnicy zgrupowania szczegółowo zapoznali się z materiałem, wymaganym na kolejne stopnie, dzięki czemu będą mogli go doskonalić w trakcie ćwiczeń indywidualnych i w macierzystych sekcjach.

  

   Ponadto w trakcie zgrupowania uczestnicy intensywnie ćwiczyli cztery turniejowe konkurencje tsunami:

 • MAKIWARA-KUMITE – walka z przeciwnikiem, którego imituje ogromny worek (metoda ta pozwala ćwiczyć urozmaicenie, prawidłowość i siłę stosowanych technik, a ponadto kondycję),
 • SUMO-GRAPPLING - 'mocowanie się' z przeciwnikiem (jest to konkurencja tsunami tylko dla najmłodszych wiekiem, umożliwiająca im wykazanie się siłą, zręcznością i sprytem),
 • TOKUI-KATA – umowna walka z kilkoma przeciwnikami (z zastosowaniem różnych, wybranych przedmiotów używanych w charakterze 'broni'),
 • FULL-CONTACT KUMITE – pełnokontaktowa walka z przeciwnikiem w 'zbrojach tsunami' (w której wszelkie ciosy można zadawać z pełną siłą i używać do tego celu wszystkich kończyn).

 

 sumo  sumo

 

W konkurencji sumo-grappling uczestnicy zgrupowania z dużym zapałem walczyli zarówno stojąc, jak i leżąc.

  

  W trakcie tych ćwiczeń uczestnicy wykazali ogromne poświęcenie i prawdziwego ducha walki.

  

   Najbardziej emocjonujące była jednak walka w konkurencji FULL-CONTACT KUMITE, stoczona w pełnych 'zbrojach tsunami'.

  

   Zmierzyli się w niej:

 • Przemysław SZCZĘSNY 16 kyu
 • i  Jakub CZAPLICKI 12 kyu.

 

 full-contact  full-contact  full-contact

 

Full-contact kumite na zgrupowaniu.

 Wasilewski

    

  

  

  

  

Młodociany Kajetan Wasilewski w „zbroi tsunami”.

W przyszłości – o ile wykaże się pracą i wytrwałością -

na pewno zostanie on wybitnym mistrzem tsunami.

Zaświadczają to obecni z nim na fotografii:

sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn)

i soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa).

  

   Uczestnicy zakończyli opisane zgrupowanie bardzo zmęczeni, ale z poczuciem zadowolenia z osiągniętych wyników.

  

 

 Górecki  Paździorko  Wasilewscy

 

Soke Ryszard Murat 10 dan wręczył niektórym tsunamistom z Olsztyna książkę „Dankai – wymagania na stopnie w Karate Tsunami” ze swoją dedykacją. Od lewej: Łukasz Górecki, Damian Paździorko, Kajetan i Dominik Wasilewscy. Na podstawie tego podręcznika będą mogli szybciej przygotowywać się do egzaminów na kolejne stopnie.

     

 

 Wasilewski  sesshin

 

Od lewej: Maciej Wasilewski – ojciec dwóch uczestników zgrupowania, kierowca i fotograf, otrzymał od soke Ryszarda Murata 10 dan jego głośną książkę „Karate dla początkujących i zaawansowanych” z osobistą dedykacją. Od prawej: ksiądz Piotr Boziński sdb (Olsztyn), soke Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) i sensei Piotr Górecki 2 dan (Olsztyn) w trakcie zgrupowania.

  

 

 kot  kot  kot

 

A tak reagowały koty w różnych fazach zgrupowania.

  

   Zamieszczone tu fotografie wykonał Maciej Wasilewski zam. w Dywitach, ojciec dwóch uczestników zgrupowania.

  

   Korzystając z okazji przypominamy, że kolejne comiesięczne zgrupowanie odbędzie się w Honbu Dojo w Warszawie w niedzielę 10 maja 2009 roku.

    

SPECJALNE ZAMKNIĘTE ZGRUPOWANIA
w Honbu Dojo

  
   W Honbu Dojo w Warszawie odbywają się będą specjalne zamknięte zgrupowania – dla zorganizowanych grup z poszczególnych ośrodków tsunami.

  

   Polegają one na tym, że instruktor wybiera najbardziej pasujący termin i organizuje dla grupy uczniów ze swojego ośrodka zgrupowanie w Honbu Dojo.

  

   W programie takiego zgrupowania są przewidziane: nauka technik, kombinacji, kata, strategii i taktyki walki, wymagań na stopnie kyu i dan, nauka walki nunchaku, tonfa, kama i bo, egzaminy na stopnie.

  

  Zgrupowania te – w zależności od uzgodnienia – odbywają się zwykle przez 2 dni (sobota i niedziela).

  

   Przyjazd: pierwszego dnia zgrupowania do godz. 11,30, wyjazd: ostatniego dnia po godz. 16,30.

  

   Minimalna liczba osób biorących udział w takim zgrupowaniu: 8 (w tym może być instruktor).  

  

   W ramach wymienionej kwoty zapewnione jest: szkolenie (szereg treningów i zajęć teoretycznych) oraz noclegi (należy zabrać materac i śpiwór). Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.

  

      W zgrupowaniach tych mogą też brać udział osoby towarzyszące. Nie uczestniczą one w zajęciach, ale mogą je obserwować. 

     

   W związku z powyższym prosimy instruktorów z różnych ośrodków o rezerwowanie pasujących im i ich uczniom terminów.

  

   UWAGA: Przedstawione tu zgrupowania tsunami mają charakter „zamknięty”, to jest ograniczony tylko do ściśle określonej i zorganizowanej grupy uczestników z danego ośrodka i ewentualnie zaproszonych  tsunamistów z innych ośrodków.

  

   Są one niezależne od odbywających się raz w miesiącu – w wybraną niedzielę w Honbu Dojo w Warszawie zgrupowań, których terminy na cały rok 2009 podane zostały na naszej stronie w dziale Zjazdy i zgrupowania oraz w artykule Terminy zgrupowań w 2009 roku. Te zgrupowania mają charakter  „otwartych”, ponieważ uczestniczyć w nich mogą dowolne osoby z różnych ośrodków oraz indywidualni członkowie tsunami.

  

   W związku z tym zachęcamy wszystkich chętnych instruktorów tsunami do wykorzystywania tej dogodnej i efektywnej możliwości szkolenia.

    

   Ośrodek tsunami w Olsztynie

   
  Ośrodek tsunami w Olsztynie składa się z dwóch sekcji:

 • pierwszej, która funkcjonuje na osiedlu Nad Jeziorem Długim,
 • drugiej, która funkcjonuje na osiedlu Gutkowo w ramach Stowarzyszenia Oratorium im. św. Jana Bosko.

   Pierwsza olsztyńska sekcja tsunami funkcjonuje na osiedlu Nad Jeziorem Długim, a zajęcia odbywają się w sali Szkoły Podstawowej nr 7 przy al. Przyjaciół 42 w następujące dni:

 • poniedziałki – od godz. 19,00,
 • środy – od godz. 19,00.

   Druga olsztyńska sekcja tsunami funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Oratorium im. św. Jana Bosko, a jej patronem i opiekunem jest kierownik tego Oratorium - salezjanin ksiądz Piotr Boziński sdb.

  

   Ksiądz Piotr Boziński sdb jest znany z wielkiej energii i zaangażowania w działalność wychowawczą dla młodzieży w ramach Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko. Podnieść należy, że jego dom rodzinny znajduje się w Warszawie, niedaleko Honbu Dojo.

  

   Zajęcia tej sekcji prowadzone są w sali wymienionego Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko przy ul. Bałtyckiej 135 na osiedlu Gutkowo w Olsztynie w następujące dni:

 • wtorki - od godz. 17,00,
 • soboty - od godz. 12.00.

   Szkolenie w obu olsztyńskich sekcjach prowadzą dwaj doświadczeni instruktorzy tsunami: sensei Piotr Górecki 2 dan (równocześnie kierownik ośrodka w Olsztynie) i sensei Łukasz Dudko 1 dan.

  

   Przy okazji dodajemy, że instruktorzy ci planują otworzenie w Olsztynie jeszcze jednej sekcji swojego ośrodka tsunami.

  

   Podnieść należy, że drużyna olsztyńskiego ośrodka tsunami startowała w III Mistrzostwach Polski Karate Tsunami - Stanisławów '2007 i w tym bardzo silnie obsadzonym turnieju zajęła 10 miejsce w punktacji drużynowej (za zdobyte miejsca medalowe).

  

   Trzech jej członków zdobyło bowiem srebrne oraz brązowe medale i tym samym tytuły Wicemistrzów Polski w swoich kategoriach, a mianowicie (zachowujemy porządek alfabetyczny):

 • Chrzanowska Dorota,
 • Galanek Jakub,
 • Modzelewska Ewelina.

   Ośrodek tsunami w Olsztynie powstał z przekształcenia się miejscowego klubu karate shotokan, a zorganizował go wybitny mistrz kyoshi dr Andrzej Juśkiewicz 5 dan.

  

   Andrzej Juśkiewicz (z zawodu lekarz anestezjolog) jest prawdziwym weteranem karate w Polsce, współzałożycielem stylu karate shotokan w naszym kraju, a od wielu lat częstym bywalcem wielu zgrupowań oraz codziennych treningów w Honbu Dojo w Warszawie. To on był autorem licznych fotografii w książce soke Ryszarda Murata 10 dan - „Karate dla początkujących i zaawansowanych”.

  

   Z ośrodka tsunami w Olsztynie wywodzi się też inny mistrz tsunami – sensei Waldemar Lademan (Modzelewski) 2 dan. Przez szereg lat kierował on olsztyńskim ośrodkiem tsunami, a obecnie organizowanym przez siebie ośrodkiem tsunami w Gdańsku, gdzie się przeprowadził.  

     
 

    

  

  

 Wymienieni instruktorzy: 

 kyoshi dr Andrzej Juśkiewicz 5 dan,

sensei Waldemar Lademan 2 dan,

sensei Piotr Górecki 2 dan i sensei Łukasz Dudko

są częstymi gośćmi w Honbu Dojo w Warszawie, uczestnicząc tu w zgrupowaniach oraz indywidualnych szkoleniach.

     

   Ich biografie zostały przedstawione

w głośnej książce soke Ryszarda Murata 10 dan -

„Karate dla początkujących i zaawansowanych”.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
3271661
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com